[[suggestion]]
Spania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Madrid

Etniske grupper

Spanjoler 86.4%, Marokkaner 1,8%, andre 11,8% (2018 estimat)

Språk

Spansk, katalansk, galisisk, baskisk

Religion

Katolikker 94%, ateister 9,9%, andre/uspesifisert/ingen 19,8% (2016 est.)

Innbyggertall

46 397 452 (2018)

Styreform

Parlamentarisk monarki

Areal

505 370 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

36 305 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Spania er et av de mest fjellrike landene i Europa. Fjellkjedene Pyreneene i nordøst og Sierra Nevada i sørøst er de største fjellmassivene i landet, mens de kantabriske fjellene reiser seg opp mot 2600 meter over havet nordvest i landet. Midt i landet ligger et høylandsplatå nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Rundt fjellmassivene renner store elver som Ebro og Guadalquivir. Langs kysten i nord og sør er det fruktbare sletter. Høydeforskjellene gjør at det er store klimavariasjoner mellom regionene i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens de sørlige delene av landet er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet i vinterhalvåret.

Erosjon og hyppige branner i sommerhalvåret truer de store skogområdene i landet, og myndighetene har startet omfattende beplanting. Spania sliter med høy luftforurensning, og er sårbare for forurensning i Middelhavet og for utslipp fra passerende oljetankere.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Den iberiske halvøya har vært bebodd av mange forskjellige folkeslag helt siden 16 000 år  fvt. Deriblant Fønikere, Kartagere og Romere. Da Bagdadkalifatet på 700 tallet erobret halvøya, vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk sentrum i Sør-Europa.

Mot slutten av 1400-tallet ble Spania for første gang forent til et selvstendig kongerike. Og da Christoffer Columbus reiste til Sør- og Mellom-Amerika og erklærte disse områdene som spansk territorium ble Spania raskt det mektigste landet i Europa. Spania forble en stormakt helt til 1800 tallet da landet begynte å miste kontrollen over sine kolonier.

Etter mange år med økonomiske problemer og diktatur i Spania brøt det ut en blodig borgerkrig i 1936. Der tok styrkene til fascisten Francisco Franco kontroll over landet, og etablerte et nytt diktatur som varte frem til hans død i 1975.

Etter Francos død utviklet landet raskt et fungerende demokrati. Utover 80-tallet kom det en rekke nye sosiale reformer, og Spania ble da også en viktig del av det europeiske samarbeidet, blant annet ble landet med i NATO i 1982 og EU i 1985.

Samfunn og politikk

Spania er et konstitusjonelt monarki der kongen har minimalt med makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren som blir valgt i demokratiske valg. I tiårene etter general Francos styre har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet vært de viktigste partiene i landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå kompromisser for å oppnå politiske resultater.

Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og landets 17 regioner, der særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og styrer egne tollbestemmelser. Uenighet mellom regjeringen i hovedstaden Madrid og separatistbevegelsen i regionen Katalonia har utviklet seg til å bli et vanskelig og viktig politisk spørsmål.

Økonomi og handel

Fra å ha vært et fattig jordbruksland på begynnelsen av 80-tallet har Spania utviklet en avansert og sterk økonomi med industri og et variert tjenestetilbud. Turismeindustrien har vært spesielt viktig og i 2018 var Spania det landet i verden med flest turister. De store regionale forskjellene gjør seg gjeldende i økonomien. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er inntektsnivået og sysselsettingen langt større enn i de sørlige regionene Andalucia og Extremadura. Med den sterke økonomien var Spania en av grunnleggerne av den europeiske valutaunionen i 1999.

Spania ble hardt rammet av den globale økonomiske krisen i 2008 og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 prosent, en av de høyeste i Europa. Fra 2014 har den spanske økonomien gradvis blitt sterkere igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Spania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  82
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  11
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  98,3
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,5
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  30,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  39,14
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  97
  Prosent
  Vannuttak
  44,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  57 305
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  17
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  47,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  28 157
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  2,96
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  505 935
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  24,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  36,9
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  46 397 452
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,081
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,891
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 525
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  250
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  52 432
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  44
  Fredsindeksen
  1,678
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,03
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  23,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,63
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,974
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,22
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,35
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  41,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent