[[suggestion]]
Spania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Madrid

Etniske grupper

Spanjoler, ulike vesteuropeiske folkeslag

Språk

Spansk, katalansk, galisisk, baskisk

Religion

Katolikker 94%, andre/uspesifisert/ingen 6%

Innbyggertall

47 199 000

Styreform

Parlamentarisk monarki

Areal

505 370 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

36 305 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Spania er et av de mest fjellrike landene i Europa. Fjellkjedene Pyreneene og Sierra Nevada preger de nordøstlige og sørlige områdene av landet, mens De kantabriske fjellene reiser seg opp mot 2500 meter over havet nord i landet. Midt i landet ligger et høylandsplatå nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Rundt høylandsområdene går det daler på flere kanter, dannet av elvene Ebro og Guadalquivir. Langs kysten i nord og sør er det fruktbare sletter. Høydeforskjellene gjør at det er store klimavariasjoner mellom regionene i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens det lenger sør er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet i vinterhalvåret. Erosjon og hyppige branner i sommerhalvåret truer de store skogområdene i landet, og myndighetene har iverksatt omfattende omplantingsprogrammer. Spania sliter med høy luftforurensning, og er sårbar for utslipp fra oljetankere som passerer kystene.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fønikerne og Kartagerne styrte dagens Spania fram til ca. 200 år f.Kr. Da erobret romerne området og grunnla provinsen Hispania. Da Romerriket gikk under på 400-tallet falt Spania under gotiske herskere, før landet ble erobret av arabiske styrker og underlagt Bagdadkalifatet på 700-tallet. De neste århundrene vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk kraftsentrum i Sør-Europa. På 1200-tallet ble araberne tvunget sørover, og dagens Spania ble fordelt mellom flere ulike fyrstedømmer som først på slutten av 1400-tallet ble forent til et kongerike. Etter Christoffer Columbus’ ferder til Sør- og Mellom-Amerika ble disse områdene innlemmet i det spanske kongedømmet, som raskt vokste til det mektigste i den vestlige verden. Den raske oppturen avtok imidlertid utover på 15- og 1600-tallet, da Spania opplevde økonomisk kollaps og befolkningssvikt ettersom store folkemengder flyttet til koloniene, som ble stadig mer egenrådige. På 1800-tallet mistet landet alle sine store kolonier i Sør-Amerika, og var redusert til en bakstreversk og ubetydelig europeisk stat. Etter flere år med diktatur brøt det ut borgerkrig i 1936. Krigen ble vunnet av styrkene til fascisten Francisco Franco, som styrte landet med hard hånd til sin død i 1975. Etter general Francos død utviklet Spania seg raskt til et demokrati. Når sosialistregjeringen kom til makten i 1982 ble det innført en lang rekke sosiale reformer og landets regioner ganske mye selvstyre. Mest selvstyre fikk området Baskerland. Til tross for dette finnes det fortsatt sterke, og tidvis voldelige, krefter i separatistbevegelsen ETA, som ønsker baskernes løsrivelse fra Spania.

Samfunn og politikk

Spania styres formelt av kongen, som utnevner statsministeren på grunnlag av de jevnlige valgene. I tiårene etter Franco har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet vært de viktigste i styret av landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå ideologiske kompromisser for å oppnå resultater. Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og regionene, hvor særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og styrer egne tollbestemmelser. Viktige politiske stridsspørsmål er reguleringen av den stadig økende immigrasjonen fra Afrika, og håndteringen av den baskiske separatistbevegelsen ETA. Siden Spania ble med i EU i 1985 har landet inntatt en stadig mer sentral rolle i videreutviklingen av europeisk samarbeid. Arbeidsledigheten i landet har ført til at flere og flere spanjoler flytter, særlig ungdommer med høyere utdannelse.

Økonomi og handel

Fra å ha vært et fattig jordbruksland på begynnelsen av 1980-tallet har Spania utviklet en avansert økonomi med industri og et variert tjenestetilbud. Fremfor noe har turismenæringen vært viktig. Kanariøyene besøkes årlig av mange hundre tusen turister. De regionale forskjellene gjør seg gjeldende også i økonomien. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er inntektsnivået og sysselsettingen langt større enn i de sørlige regionene Andalucia og Extremadura. Privatisering og økt stimulering av det private næringsliv bidro til at landet opplevde sterk vekst gjennom store deler av 1990-tallet. Den sterke økonomien gjorde Spania i stand til å være en av grunnleggerne av Den europeiske valutaunionen da denne ble lansert i 1999. Inntil 2008 ble den spanske økonomien regnet som en av de mest dynamiske innen EU, men den globale økonomiske krisen rammet landet hardt og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 %, en av de høyeste i Europa. Men det kommer meldinger om bedringer. I 2014 vokste den spanske økonomien for første gang siden krisen inntraff i 2008.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Spania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  505 600
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  24,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  36,9
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  46 397 452
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,081
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,891
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  57 305
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 525
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  250
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  52 432
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  44
  Fredsindeksen
  1,678
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,03
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  23,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,63
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,974
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,22
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  36,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  41,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  98,1
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Spania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  47,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data