[[suggestion]]
Sri Lanka

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Colombo

Etniske grupper

Singalesere 74,9%, srilankiske tamiler 11,2%, srilankiske maurere 9,2%, indiske tamiler 4,2%, andre 0,5% (2012)

Språk

Singalesisk (offisielt og nasjonalt språk) 87%, tamil (nasjonalt språk) 28,5%, engelsk 23,8% (2012)

Religion

Buddhister (offisiell religion) 70,2%, hinduer 12,6%, muslimer 9,7%, katolikker 6,1%, andre kristne 1,3% (2012)

Innbyggertall

20 950 041 (2018)

Styreform

Semi-presidentiell republikk

Areal

65 610 km2

Myntenhet

Srilankisk rupi

BNI pr innbygger

12 313 PPP$

Nasjonaldag

4. februar

Andre landsider

Geografi

Sri Lanka er en øy i Det indiske hav. Landskapet kan deles inn i tre hovedtyper: regnfullt lavland i sørvest, tørt lavland i nordøst og høylandet i sør. Det høyeste fjellet, Pidurutalagala, er 2524 meter over havet. Ned fra fjellet renner elver i mange retninger. Langs kysten finnes sandstrender og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med små forskjeller mellom årstidene, men temperaturen varierer mellom landets regioner. I den sørvestlige delen er det varmt og fuktig, i nord er det tørt og svært varmt og i høylandet i sør er det kaldere. Monsunregn gir østkysten nedbør om sommeren, og vestkysten nedbør om vinteren.

Sri Lankas største miljøproblem er rask avskoging. Dette har ført til jorderosjon, ødeleggelse av naturlige tilholdssteder for dyr og økt sårbarhet for flom. På 1970-tallet startet myndighetene et treplantingsprosjekt. De har også gjort hogst av skog som ligger mer enn 1500 meter over havet forbudt. Tiltakene har dessverre hatt liten effekt, og Sri Lankas skog fortsetter å forsvinne.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sri Lanka ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Singaleserne kom til øyen for 2 500 år siden. De skapte en høykultur og fordrev urbefolkningen veddaene inn i jungelen. Da portugiserne kom til Sri Lanka i 1505 var det to singalesiske og et tamilsk kongerike på øyen. Til tross for hard motstand fra innbyggerne, koloniserte portugiserne øyen raskt. På midten av 1600-tallet ble portugiserne drevet ut av nederlenderne, som igjen ble beseiret av britene mot slutten av 1700-tallet. Britene etablerte store te- og gummiplantasjer, innførte pengeøkonomi og tvang innbyggerne til å betale skatt. Som en reaksjon på kolonimakten vokste det fram en frigjøringsbevegelse som krevde selvstendighet.

Først i 1948 ble landet en selvstendig stat i Det britiske samveldet. Motviljen mellom singalesere og tamiler vokste, fordi singaleserne fikk spesielle fordeler: det offisielle språket skulle være singalesisk, og deres religion, buddhisme, ble offisiell statsreligion. For å kjempe for tamilenes rettigheter oppstod den radikale bevegelsen Tamiltigrene (LTTE), som krevde en selvstendig tamilsk stat. Fra 1983-2009 ble landet herjet av borgerkrig på grunn av konflikten mellom singaleserne og tamilene, hvor mer enn 70 000 mennesker døde.

Samfunn og politikk

Sri Lanka er en demokratisk republikk med allmenn stemmerett. Presidenten og nasjonalforsamlingen velges hvert femte år. Grunnloven av 1978 gir presidenten mye makt – presidenten velger statsministeren, er hærsjef og kan oppløse nasjonalforsamlingen etter fire og et halvt år. Selv om Sri Lanka i utgangspunktet er demokratisk, har demokratiske problemer som maktmisbruk, korrupsjon, valgfusk og politisk undertrykkelse forekommet.

Konflikten mellom myndighetene og Tamiltigrene (LTTE) har preget politikken. Etter flere fredsprosesser endte krigen i 2009, da regjeringsstyrkene bekjempet Tamiltigrene. En politisk løsning på konflikten har uteblitt. Det internasjonale samfunnet har kritisert Sri Lanka for menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen.

Fattigdommen har blitt redusert de siste tiårene, men mange er fremdeles fattige. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem, og flere helsetjenester er gratis. Kvinner har en svak posisjon i samfunnet, og diskrimineres i arbeidslivet og utdanningssystemet. Også tamiler og homofile opplever systematisk diskriminering.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere basert på jordbruk og enkel industri. På 1970-tallet stod te, kokos og gummi for 90 prosent av eksportinntektene, men i dag utgjør disse varene kun 20 prosent av eksporten.

Tekstilindustrien, tjenestesektoren og byggebransjen har tatt over, og gir i dag store inntekter. Turisme er en annen viktig inntektskilde, og freden i 2009 har gitt turistnæringen en oppsving. Dessuten jobber mange i utlandet og sender penger hjem til Sri Lanka.

Etter freden har også utenlandske selskaper blitt mer interesserte i å etablere seg i Sri Lanka. Siden 1950-tallet har ikke eksportinntektene kunnet dekke importen. Dermed har Sri Lanka lånt penger, og dette har gitt landet stor utenlandsgjeld.

Økonomien kontrolleres i stor grad av låneinstitusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Disse har blant annet krevd at landet skal privatisere og skjære ned på offentlig sektor. Arbeidsledigheten i Sri Lanka har sunket i løpet av de siste årene, men arbeidsledighet blant ungdom utgjør fortsatt et problem.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sri Lanka på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  297 010 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  4,10
  prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,664
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  15,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  18 394
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,89
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  65 610
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,56
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  10 165
  antall
  Drapsrate
  2,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,954
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  97,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  51,85
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  38
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  39,61
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  84,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  9
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,9
  Prosent
  Undervektige barn
  15,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  17,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  38
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  14,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  20
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  64
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,9
  Prosent
  Alfabetisme
  91,9
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,1
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,386
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  27,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  35,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  5,78
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  51
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  27
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  531
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  95,6
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  20,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  87 357 205 923
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 074
  US Dollar
  Primærnæring
  8
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,92
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  34,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  88
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  950
  Personer
  Befolkningstall
  20 950 041
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  134 581
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 450
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,770
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  42 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  4,37
  Skala: 1-10 (der 10 er best)