Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Sri Lanka

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Colombo

Etniske grupper

Singalesere 74.9%,srilankiske tamil 11.2%, srilankiske moors 9.2%, indiske tamiler 4.2%, andre eller uspesifisert 0,5% (2012)

Språk

Sinhala (offiselt og nasjonalt språk) 74% tamil (nasjonalt språk) 18%, annet 8% . Engelsk er også brukt f.eks. av myndighetene.

Religion

Buddhister (offisiell religion) 70.2%, hinduer 12.6%, muslimer 9.7%, katolikker 6.1%, andre kristne 1.3%, annet 0.05%% (2012)

Styreform

Republikk

Areal

65 610 km2

Myntenhet

Srilankisk rupi

BNI pr innbygger

11 739 PPP$

Nasjonaldag

4. februar

Andre landsider

Geografi

Sri Lanka er ei øy som ligger i Det indiske hav. Landskapet kan deles inn i tre hovedtyper: det regnfulle lavlandet i sørvest, det tørre lavlandet i nordøst og høylandet i sør. Det høyeste fjellet, Adams Peak, er på 2238 meter over havet. Ned fra fjellet renner elver i mange retninger. Langs kysten finnes sandstrender og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med få forskjeller mellom årstidene, men temperaturen varierer derimot mellom regionene i landet. I den sørvestlige delen er det varmt og fuktig, i nord er det tørt og svært varmt og i høylandet i sør er det kaldere. Sri Lankas største miljøproblem er rask avskoging. Dette har ført til jorderosjon, ødeleggelse av naturlige tilholdssteder for dyr og økt sårbarhet for flom. På 1970-tallet startet myndighetene et treplantingsprosjekt. De har også gjort hogst av skog som ligger mer enn 1500 meter over havet forbudt. Tiltakene har dessverre hatt liten effekt, og Sri Lankas skog fortsetter å forsvinne.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sri Lanka ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før portugiserne kom til Sri Lanka i 1505 var det to singalesiske og et tamilsk kongerike på øya. Til tross for hard motstand fra innbyggerne, koloniserte portugiserne øya raskt. På midten av 1600-tallet ble portugiserne fordrevet av nederlenderne, som igjen ble beseiret av britene mot slutten av 1700-tallet. Britene etablerte store te- og gummiplantasjer, de innførte pengeøkonomi og tvang innbyggerne til å betale skatt. Som en reaksjon på kolonimakten vokste det fram en frigjøringsbevegelse som krevde selvstendighet. Først i 1948 ble landet en selvstendig stat i Det britiske samveldet. Motsetningene mellom singaleserne og tamilene vokste. En del av årsakene var at den singalesiske delen av befolkningen fikk spesielle fordeler. I tillegg ble det bestemt at det offisielle språket skulle være singalesisk og deres religion, Buddhisme, ble offisiell statsreligion. En tamilsk radikal bevegelse, De tamilske tigerene (LTTE) vokste frem og krevde en selvstendig tamilsk stat. Fra 1983-2009 ble landet herjet av borgerkrig på grunn av konflikten mellom singaleserne og tamilene. 

Samfunn og politikk

Sri Lanka er et demokratisk land med allmenne valg. Landets grunnlov ble vedtatt i 1978, og bygger på den franske modellen der presidenten har en sterk stilling. Presidenten og parlamentet velges hvert sjette år. Selv om Sri Lanka i utgangspunktet er et demokratisk land har det vært flere eksempler på maktmisbruk, korrupsjon, valgjuks og politisk undertrykking. Konflikten mellom landets regjering og Tamiltigrene (LTTE) har preget politikken. Etter flere fredsprosesser endte krigen i 2009, da regjeringsstyrkene slo Tamiltigrene militært. En politisk løsning på konflikten har uteblitt. Kriminaliteten er den høyeste i Sør-Asia og utføres ofte av deserterte soldater fra begge sider. Det internasjonale samfunnet har kritisert Sri Lanka for menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen. I de siste tiårene har fattigdommen blitt redusert, men mange er fremdeles fattige. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Flere helsetjenester er gratis, med mange sykehus. Kvinners posisjon i landet er svak og det er mye diskriminering i arbeidslivet og utdanningssystemet.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere basert på jordbruk og enkel industri. Mot slutten av 1960-tallet stod te, kokos og gummi for 90 prosent av eksportinntektene. I dag utgjør disse varene kun 20 prosent av inntektene. Tekstilindustrien, tjenestesektoren og byggebransjen har tatt over, og gir i dag store inntekter til landet. Turismen er også en viktig inntektskilde og freden har gitt turistnæringen en oppsving, dessuten jobber mange i utlandet og sender penger hjem til Sri Lanka. Freden i 2009 har også gjort utenlandske selskaper interesserte i å etablere seg i Sri Lanka. Landets eksportinntekter er ikke nok til å dekke importen. Dette har resultert i at landet har en stor utenlandsgjeld. Økonomien kontrolleres i stor grad av låneinstitusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Disse har blant annet krevd at landet skal privatisere og skjære ned på offentlig sektor. Arbeidsledigheten i Sri Lanka har minsket i løpet av de siste årene, men arbeidsledighet blant ungdom utgjør fortsatt et problem. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sri Lanka på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,6
  Prosent
  Primærnæring
  8
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  65 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,0
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  20 877
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  2,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  97,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,934
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,386
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,766
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  39,17
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  36
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  5,78
  Prosent
  Global lykkeindeks
  33,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  90,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  61
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  526
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  88,7
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  22,0
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  950
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  121 435
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  784
  Personer
  Internt fordrevne
  73 700
  Internt fordrevne
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  10 165
  Fredsindeksen
  2,145
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,5
  Prosent av BNP
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  20
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  30
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  65
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  12
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  24,0
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  44,34
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,57
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,78
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,45
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  74
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  92,6
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  95
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  82 316 172 384
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 926
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  6,86