[[suggestion]]
Storbritannia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

London

Etniske grupper

Engelskmenn 83,6%, skotter 8,6%, walisere 4,9%, nord-irske 2,9%, afrikansk opprinnelse 2%, asiatisk opprinnelse og andre 5,9% (2011)

Språk

Engelsk, skotsk, walisisk, gælisk, skotsk gælisk og cornisk (2012)

Religion

Kristne 59,5 %, muslimer 4,4 %, hinduer 1,3 %, andre/uspesifisert 9,2 %, ingen 25,7 % (2011)

Innbyggertall

66 182 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

243 610 km2

Myntenhet

Pund

BNI pr innbygger

42 656 PPP$

Nasjonaldag

2. lørdag i juni

Andre landsider

Geografi

Storbritannia er en union som består av fire områder: England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Mesteparten av Wales og Skottland er høyland med dalsøkk, innsjøer og trange fjorder. England og Nord-Irland består av slettelandskap med langstrakte åser. De britiske øyene ligger på den europeiske kontinentalsokkelen, noe som gir grunne farvann med bra fiske.

Klimaet er temperert med mye nedbør gjennom hele året. Temperaturene varierer lite og påvirkes av den varme Golfstrømmen som går langs øyenes vestkyst. Det er varmest og tørrest i de sydøstlige delene som påvirkes av nærheten til kontinentet. Det er kaldest og våtest i nord.

Storbritannia sliter med store miljøproblemer. Luftkvaliteten i byene er svært dårlig, og utslipp fra industrien forurenser drikkevannet. Myndighetene satte i gang omfattende tiltak på 1970- og 80-tallet som sakte, men sikkert, har bedret situasjonen.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Storbritannia ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De britiske øyene ble erobret av romerne 100 år f.Kr. Øyene hadde inntil da vært bebodd av keltere og andre folkeslag. Etter at romerne trakk seg tilbake på 400-tallet ble øyene erobret og plyndret gjentatte ganger av normannere, vikinger og saksere. Rundt år 1100 ble kongedømmene England og Skottland grunnlagt. De to naboene utkjempet mange slag frem til 1707, da de gikk sammen i et forent kongedømme.

De neste århundrene erobret britiske sjøfarere og oppdagere enorme landområder over hele jordkloden. Mye av årsaken til at britene klarte å bygge historiens største imperium var det teknologiske forspranget de skaffet seg da den industrielle revolusjon fant sted i Storbritannia på 1800-tallet. Landet var en av de viktigste aktørene, og kjempet mot Tyskland, i begge verdenskrigene på 1900-tallet.

Etter andre verdenskrig ble de fleste delene av imperiet omgjort til selvstendige stater. Etter 1945 begynte britene å bygge velferdsstaten Storbritannia. Etter flere gode år gjennom 1950-og 60-tallet bremset den økonomiske oppgangen utover 1970-tallet. Det konservative partiet og Margaret Thatchers valgseier i 1979 innebar et politisk skifte for landet, hvor skattene ble satt ned og markedskreftene ble gitt stort spillerom. Det førte til høy arbeidsledighet. Siden 1997 har makten i landet vekslet mellom de ulike politiske partiene.

Samfunn og politikk

Storbritannia er et konstitusjonelt monarki, hvor det er statsministeren som utøver den reelle makten. Det britiske underhuset er en av verdens eldste nasjonalforsamlinger, og stammer fra sammenslåingen av Skottland og England i 1707. Politikken domineres av arbeiderpartiet (Labour) og det konservative partiet (Tory), men flere småpartier har plasser i parlamentet.

Det viktigste politiske spørsmålet i Storbritannia er knyttet til landets medlemskap i Den europeiske union (EU). I 2016 stemte britene nei til at landet skulle fortsette å være medlem i EU. Vilkårene for britenes skilsmisse fra EU, også kalt Brexit, og hvordan det nye forholdet mellom EU og Storbritannia skal være, overskygger nesten alle andre politiske spørsmål.

Landet har svært stor innflytelse i internasjonal politikk, og har lange tradisjoner for samarbeid med USA. Storbritannia har sterke bånd til sine tidligere kolonier, og mange innflyttere fra disse landene har bidratt til å gjøre landet multikulturelt og multietnisk. Arbeidsledigheten i landet er lav, og en sterk velferdsstat bidrar til at landet har en av verdens høyeste levestandarder.

Økonomi og handel

Storbritannia er en av verdens største økonomier, og var med på å grunnlegge organisasjonen G7, som samler verdens rikeste land. Fra den industrielle revolusjon til etterkrigstiden var Storbritannia en av verdens ledende industrinasjoner, men de siste tiårene har industrien veket plass for finansbedrifter, forsikringsselskap, investeringsselskap og turisme. Landet har en omfattende oljeindustri, men er avhengig av å importere olje for å dekke behovet.

Maskiner, transportutrustning, kjemikalier, legemidler, olje/andre brensler og medisinsk og teknisk utstyr er de viktigste eksportvarene til Storbritannia. Mesteparten av handelen skjer med andre europeiske land, særlig EU-medlemmer som Tyskland og Nederland. USA er også en viktig handelspartner.

Det er forventet at britenes utmelding av EU kommer til å skape utfordringer for landets økonomi.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Storbritannia er fast medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Storbritannia er i ferd med å forlate EU, så båndene til de andre EU-landene er kanskje ikke like sterke som før. De europeiske landene står likevel sterkt sammen gjennom handel og NATO-samarbeidet.

Storbritannia har et meget tett forhold til USA, som også er NATO-medlem. Derfor er det ofte viktig for landet å være enig med USA. Britene ønsker at USA skal erkjenne fordelene ved å arbeide gjennom internasjonale institusjoner som FN.

Forholdet til Russland har vært svært dårlig de siste årene, spesielt på grunn av Russlands rolle i Ukraina-konflikten som blant annet førte til russisk annektering av Krimhalvøya.

Forholdet til Kina er heller ikke det aller beste, men kan beskrives som velfungerende. Storbritannia støtter fullt opp om USA i de aller fleste spørsmål og står derfor ofte mot Kina i FN-saker.

Tips

Storbritannia støtter koalisjonen ledet av Saudi Arabia, mot houthi-bevegelsen.

Storbritannia uttalte seg i Sikkerhetsrådet om Jemen-konflikten i oktober 2016. Der var de klare på noen punkter de ønsket å ha med i en resolusjon. Det gjaldt blant annet at partene må komme tilbake til forhandlingsbordet, at de som bryter internasjonal lov må stilles til ansvar, og at nødhjelp må komme uhindret fram dit den skal.

Storbritannia har hittil uttalt seg litt tvetydig: De snakker om politiske løsninger, men støtter likevel koalisjonens kamphandlinger. Dette kan de fort få spørsmål om fra de andre landene, så det gjelder å forberede gode forklaringer. Storbritannia er nok ikke helt avvisende til en invasjon av havnebyen Hodeida, som Saudi Arabia ønsker, men for at de skal støtte et sånt forslag må det lages svært gode planer for at ikke invasjonen skal forverre den humanitære situasjonen ytterligere.

I et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018, uttalte Storbritannia at det var sjokkerende scener i Jemen, og at Sikkerhetsrådet var nødt til å handle. De la vekt på at mange land (inkludert dem selv) hadde betalt mye penger til regionen, men at penger ikke er nok. Det å sikre adgang for nødhjelp er heller ikke nok, mener de. Det viktigste er å få varer inn i landet. Storbritannia er bekymret for stabiliteten i regionen, og oppfordrer alle land til å overholde forbudene mot våpensalg til houthiene og angrep mot sivile.

På den annen side selger Storbritannia mange våpen til land som er med i koalisjonen, og tjener derfor gode penger på krigen. Dette må de være forberedt på å få kritikk for. Det kan være lurt å tenke over hvordan de vil imøtegå den kritikken.

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Storbritannia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  243 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,0
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  66 573 504
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,131
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,922
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  63 748
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  36 383
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  245
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  162 203
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  29
  Fredsindeksen
  1,876
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,50
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  19,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,21
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,964
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  9,85
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  82
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  34,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  78
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data