[[suggestion]]
Storbritannia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

London

Etniske grupper

Engelskmenn 83,6%, skotter 8,6%, walisere 4,9%, nord-irske 2,9%, afrikansk opprinnelse 2%, asiatisk opprinnelse og andre 5,9% (2011)

Språk

Engelsk, skotsk, walisisk, gælisk, skotsk gælisk og cornisk (2012)

Religion

Kristne 59,5 %, muslimer 4,4 %, hinduer 1,3 %, andre/uspesifisert 9,2 %, ingen 25,7 % (2011)

Innbyggertall

66 182 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

243 610 km2

Myntenhet

Pund

BNI pr innbygger

42 656 PPP$

Nasjonaldag

2. lørdag i juni

Andre landsider

Geografi

Storbritannia er en union som består av fire territorier: England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Mesteparten av Wales og Skottland er høyland med dalsøkk, innsjøer og trange fjorder. England og Nord-Irland består av slettelandskap med langstrakte åser. De britiske øyene ligger på den europeiske kontinentalsokkelen, noe som gir grunne farvann med bra fiske.

Klimaet er temperert med mye nedbør gjennom hele året. Temperaturene varierer lite og påvirkes av den varme Golfstrømmen fra Mexico, som strømmer langs øyenes vestkyst. Det er varmest og tørrest i de sydøstlige delene, hvor klimaet er påvirket av nærheten til kontinentet. Det er kaldest og våtest i nord.

Luftkvaliteten i flere britiske byer er svært dårlig, og utslipp fra industrien forurenser drikkevannet. Myndighetene satte i gang omfattende tiltak på 1970- og 80-tallet, som etter hvert har bedret situasjonen.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Storbritannia ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De britiske øyene ble erobret av romerne 100 år f.Kr. Øyene hadde inntil da vært bebodd av keltere og andre folkeslag. Etter at romerne trakk seg tilbake på 400-tallet ble øyene erobret og plyndret gjentatte ganger av normannere, vikinger og saksere. Rundt år 1100 ble kongedømmene England og Skottland grunnlagt. De to naboene utkjempet mange slag frem til 1707, da de gikk sammen i et forent kongedømme.

De neste århundrene erobret britiske sjøfarere og oppdagere enorme landområder over hele jordkloden. Noe av årsaken til at britene klarte å bygge historiens største imperium var det teknologiske forspranget de skaffet seg da den industrielle revolusjon fant sted i Storbritannia på 1800-tallet. Landet var en av de viktigste aktørene, og kjempet mot Tyskland, i begge verdenskrigene på 1900-tallet.

Etter andre verdenskrig ble de fleste delene av imperiet omgjort til selvstendige stater. Etter 1945 begynte britene å bygge velferdsstaten Storbritannia. Etter flere gode år gjennom 1950-og 60-tallet bremset den økonomiske oppgangen utover 1970-tallet. Det konservative partiet og Margaret Thatchers valgseier i 1979 innebar et politisk skifte for landet, hvor skattene ble satt ned og markedskreftene ble gitt stort spillerom. Det førte til høy arbeidsledighet. Siden 1997 har makten i landet vekslet mellom de to største politiske partiene.

Samfunn og politikk

Storbritannia har en parlamentarisk styreform, hvor det er statsministeren som utøver den reelle makten. Det britiske underhuset er en av verdens eldste nasjonalforsamlinger, og stammer fra sammenslåingen av Skottland og England i 1707. Politikken domineres av arbeiderpartiet (Labour) og det konservative partiet (Tory), men flere småpartier har plasser i parlamentet.

Det viktigste politiske spørsmålet i Storbritannia er knyttet til landets medlemskap i Den europeiske union (EU). I 2016 stemte britene nei til at landet skulle fortsette å være medlem i EU. Vilkårene for britenes skilsmisse fra EU, også kalt Brexit, og hvordan det nye forholdet mellom EU og Storbritannia skal være, overskygger nesten alle andre politiske spørsmål.

Landet har svært stor innflytelse i internasjonal politikk, og har lange tradisjoner for samarbeid med USA. Storbritannia har sterke bånd til sine tidligere kolonier, og mange innflyttere fra disse landene har bidratt til å gjøre landet multikulturelt og multietnisk. Arbeidsledigheten i landet er lav, og en sterk velferdsstat bidrar til at landet har en av verdens høyeste levestandarder.

Økonomi og handel

Storbritannia er en av verdens største økonomier, og var med på å grunnlegge organisasjonen G7, som samler verdens rikeste land. Fra den industrielle revolusjon til etterkrigstiden var Storbritannia en av verdens ledende industrinasjoner, men de siste tiårene har industrien veket plass for finansbedrifter, forsikringsselskap, investeringsselskap og turisme. Landet har en omfattende oljeindustri, men er avhengig av å importere olje for å dekke behovet.

Maskiner, transportutrustning, kjemikalier, legemidler, olje/andre brensler og medisinsk og teknisk utstyr er de viktigste eksportvarene til Storbritannia. Mesteparten av handelen skjer med andre europeiske land, særlig EU-medlemmer som Tyskland og Nederland. USA er også en viktig handelspartner.

Det er forventet at britenes utmelding av EU kommer til å skape utfordringer for landets økonomi.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Storbritannia er fast medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Storbritannia er i ferd med å forlate EU, så båndene til de andre EU-landene er kanskje ikke like sterke som før. De europeiske landene står likevel sterkt sammen gjennom handel og NATO-samarbeidet.

Storbritannia har et meget tett forhold til USA, som også er NATO-medlem. Derfor er det ofte viktig for landet å være enig med USA. Britene ønsker at USA skal erkjenne fordelene ved å arbeide gjennom internasjonale institusjoner som FN.

Forholdet til Russland har vært svært dårlig de siste årene, spesielt på grunn av Russlands rolle i Ukraina-konflikten som blant annet førte til russisk annektering av Krimhalvøya.

Forholdet til Kina er heller ikke det aller beste, men kan beskrives som velfungerende. Storbritannia støtter fullt opp om USA i de aller fleste spørsmål og står derfor ofte mot Kina i FN-saker.

Tips

Storbritannia støtter koalisjonen ledet av Saudi Arabia, mot houthi-bevegelsen.

Storbritannia uttalte seg i Sikkerhetsrådet om Jemen-konflikten i oktober 2016. Der var de klare på noen punkter de ønsket å ha med i en resolusjon. Det gjaldt blant annet at partene må komme tilbake til forhandlingsbordet, at de som bryter internasjonal lov må stilles til ansvar, og at nødhjelp må komme uhindret fram dit den skal.

Storbritannia har hittil uttalt seg litt tvetydig: De snakker om politiske løsninger, men støtter likevel koalisjonens kamphandlinger. Dette kan de fort få spørsmål om fra de andre landene, så det gjelder å forberede gode forklaringer. Storbritannia er nok ikke helt avvisende til en invasjon av havnebyen Hodeida, som Saudi Arabia ønsker, men for at de skal støtte et sånt forslag må det lages svært gode planer for at ikke invasjonen skal forverre den humanitære situasjonen ytterligere.

I et møte i Sikkerhetsrådet 17. april 2018, uttalte Storbritannia at det var sjokkerende scener i Jemen, og at Sikkerhetsrådet var nødt til å handle. De la vekt på at mange land (inkludert dem selv) hadde betalt mye penger til regionen, men at penger ikke er nok. Det å sikre adgang for nødhjelp er heller ikke nok, mener de. Det viktigste er å få varer inn i landet. Storbritannia er bekymret for stabiliteten i regionen, og oppfordrer alle land til å overholde forbudene mot våpensalg til houthiene og angrep mot sivile.

På den annen side selger Storbritannia mange våpen til land som er med i koalisjonen, og tjener derfor gode penger på krigen. Dette må de være forberedt på å få kritikk for. Det kan være lurt å tenke over hvordan de vil imøtegå den kritikken.

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Storbritannia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,922
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,835
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  7,05
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  79,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  274
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  419 820
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,50
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  4,2
  Prosent
  Marine verneområder
  29
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  243 610
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,78
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  24,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,1
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  29
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  282
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  171 964
  Personer
  Fredsindeksen
  1,876
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  80
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  22,23
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  34,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,8
  Prosent av BNP
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  14
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,7
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,131
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  32,00
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  98
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  63 748
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  5 130
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  14,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 637 866 340 434
  US Dollar
  BNP per innbygger
  39 954
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  78
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,14
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  94,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  36 383
  Personer
  Befolkningstall
  66 573 504
  tall