Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Storbritannia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

London

Etniske grupper

Engelskmenn 83,6%, skotter 8,6%, walisere 4,9%, nord-irske 2,9%, afrikansk opprinnelse 2%, asiatisk opprinnelse og andre 5,9% (2011)

Språk

Engelsk, walisisk, gælisk

Religion

Kristne 71%, muslimer 3%, hinduer 1%, andre/uspesifisert/ingen 25% (2001)

Innbyggertall

63 843 856

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

243 610 km2

Myntenhet

Pund

BNI pr innbygger

41 325 PPP$

Nasjonaldag

2. lørdag i juni

Andre landsider

Geografi

Storbritannia er en union av fire områder: England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Mesteparten av Wales og Skottland er høyland, med dalsøkk, innsjøer og trange fjorder. England og Nord-Irland består av slettelandskap med langstrakte åser. De britiske øyene ligger på den europeiske kontinentalsokkelen, noe som gir grunne farvann med bra fiske.

Klimaet er temperert, med mye nedbør gjennom hele året. Temperaturene varierer lite og påvirkes av den varme Golfstrømmen, som går langs øyenes vestkyst. Det er varmest og tørrest i de sydøstlige delene, som påvirkes av nærheten til kontinentet. Det er kaldest og våtest i nord, hvor klimaet kan minne om det norske Vestlandet.

Storbritannia sliter med store miljøproblemer. Luftkvaliteten i byene er svært dårlig, og utslipp fra industrien forurenser drikkevannet. Myndighetene satte i gang omfattende tiltak på 1970- og 80-tallet som sakte, men sikkert har bedret situasjonen.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Storbritannia ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De britiske øyene ble erobret av romerne 100 år f.Kr. Øyene hadde inntil da vært bebodd av keltere og andre folkeslag som man vet lite om. Etter at romerne trakk seg tilbake på 400-tallet ble øyene erobret og plyndret gjentatte ganger av normannere, nordiske vikinger og saksere. Rundt år 1100 ble kongedømmene England og Skottland grunnlagt. De to naboene utkjempet mange slag frem til 1707, da de gikk sammen i et forent kongedømme.

De neste århundrene erobret britiske sjøfarere og oppdagere enorme landområder over hele jordkloden. Mye av årsaken til at britene klarte å bygge historiens største imperium var det teknologiske forspranget de skaffet seg da den industrielle revolusjon fant sted i Storbritannia på 1800-tallet. Landet var en av de viktigste aktørene i begge verdenskrigene på 1900-tallet.

Etter andre verdenskrig ble de fleste delene av imperiet omgjort til selvstendige stater. Etter 1945 begynte britene å bygge velferdsstaten Storbritannia. Etter flere gode år gjennom 1950-og 60-tallet bremset den økonomiske oppgangen utover 1970-tallet. Det konservative partiet og Margaret Thatchers valgseier i 1979 innebar et politisk skifte for landet, hvor skattene ble satt ned og markedskreftene ble gitt stort spillerom. Det førte til høy arbeidsledighet. Siden 1997 har makten i landet vekslet mellom de ulike politiske partiene.

Samfunn og politikk

Storbritannia er et konstitusjonelt monarki, hvor det er statsministeren som utøver den reelle makten. Det britiske underhuset er et av verdens eldste nasjonalforsamlinger, og stammer fra sammenslåingen av Skottland og England i 1707. Politikken domineres av arbeiderpartiet (Labour) og det konservative partiet (Tory), men også en rekke småpartier har plasser i parlamentet. Storbritannia har en av de fem faste plassene i FNs sikkerhetsråd, og er en av de ledende aktørene i Den europeiske union (EU) og NATO.

Landet har svært stor innflytelse i internasjonal politikk, og har lange tradisjoner for samarbeid med USA. Storbritannia har sterke bånd til sine tidligere kolonier, og mange innflyttere fra disse landene har bidratt til å gjøre landet multikulturelt og multietnisk. Arbeidsledigheten i landet er lav, og en sterk velferdsstat bidrar til at landet har en av verdens høyeste levestandarder.

Økonomi og handel

Storbritannia er verdens sjette største økonomi, og var med på å grunnlegge organisasjonen G7, som samler verdens rikeste land. Én prosent av arbeidsstyrken jobber innenfor et høyt utviklet jordbruk som produserer mer enn 60 prosent av landets behov for landbruksprodukter.

Helt fra den industrielle revolusjon og til etterkrigstiden var Storbritannia en av verdens ledende industrinasjoner, men de siste tiårene har industrien veket plassen for finansbedrifter, forsikringsselskap, investeringsselskap og turisme. Landet har en omfattende oljeindustri, men er avhengig av å importere olje for å dekke behovet.

London er et viktig finanssentrum, og står for flere økonomiske transaksjoner enn noen annen by i hele verden. Derfor ble landet hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008-2009. Senere har også euro-krisen i EU påvirket Storbritannias økonomi mye, ikke minst fordi etterspørselen etter britiske eksportvarer minsket veldig. I 2013-2014 var økonomien og landets BNP omtrent lik som før finanskrisen i 2008. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Storbritannia er fast medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Utenrikspolitikk

Det er fremdeles sterke bånd mellom Storbritannia og de tidligere koloniene, i form av alliansen Samveldet.

Storbritannia består av England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Selv om alle disse landene har egne identiteter og egne fotballag, har de en felles utenrikspolitikk. Derfor er det Storbritannia som er representert i FN og i Sikkerhetsrådet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Storbritannia er i ferd med å forlate EU, så båndene til de andre EU-landene er kanskje ikke like sterke som før. Men de europeiske landene står likevel sterkt sammen gjennom NATO-samarbeidet. Storbritannia har et meget tett forhold til USA, som også er NATO-medlem.

USA er Storbritannias største handelspartner, og de har en lang felles historie fra kolonitiden. Derfor er det ofte viktig for landet å være enig med USA. Britene ønsker at USA skal erkjenne fordelene ved å arbeide gjennom internasjonale institusjoner som FN.

Forholdet til Russland har vært svært dårlig de siste årene, spesielt på grunn av Russlands rolle i Ukraina-konflikten som blant annet førte til russisk annektering av Krimhalvøya. 

Forholdet til Kina er heller ikke det aller beste, men kan beskrives som velfungerende. Storbritannia støtter fullt opp om USA i de aller fleste spørsmål og står derfor ofte mot Kina i FN-saker.

Egypt er tidligere britisk koloni, og har på den måten nære bånd til Storbritannia.

Tips

Storbritannia støtter koalisjonen ledet av Saudi Arabia, mot houthi-bevegelsen.

Storbritannia uttalte seg i Sikkerhetsrådet om Jemen-konflikten i oktober 2016. Der var de klare på fire punkter de ønsket å ha med i en resolusjon:

 1. En umiddelbar stans i kamphandlingene.
 2. Partene må komme tilbake til forhandlingsbordet basert på FNs veikart for fred.
 3. En må stille til ansvar de som bryter internasjonal lov.
 4. En må la nødhjelp komme uhindret fram dit den skal.

Storbritannia har hittil uttalt seg litt tvetydig, siden de krever stans i kamphandlingene, men likevel støtter koalisjonen. Dette kan de fort få spørsmål om fra de andre landene, så det gjelder å forberede gode forklaringer. Storbritannia er nok ikke helt avvisende til en invasjon som Saudi Arabia ønsker, men for at de skal støtte et sånt forslag må det lages svært gode planer for at ikke invasjonen skal forverre den humanitære situasjonen ytterligere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Storbritannia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,3
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  9
  Prosent
  Tertiærnæring
  78
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  243 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,0
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  66 182
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,964
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,131
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,909
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  9,60
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  81
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  29,38
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  33,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  63 748
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  4
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  5 407
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  36 383
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  131
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  123 067
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  29
  Fredsindeksen
  1,609
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,1
  Prosent av BNP
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  19
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  32,9
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  22,26
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  19,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,2
  Hektar per person
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Storbritannia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  2 858 000 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  43 734
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,34