[[suggestion]]
Surinam

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Paramaribo

Etniske grupper

Hindustani(også kjent som “øst-indiere”) 37%, kreol (europeisk-afrikansk mix) 31%, javaneser 15%, maroons (etterkommere av rømte slaver) 10%, amerikansk urfolk (indianer)2%, kinesisk 2%, hvite 1%, andre 2%

Språk

Nederlands (offisielt), engelsk (svært utbredt), sranan (også kalt surinamesisk, taki-taki, surinaams og sranan Tongo), karibisk hindustani(en hindi-dialekt) og javanesisk

Religion

Hinduister 27.4%, protestanter 25.2% (mest Brødremenigheten), katolikker 22.8%, muslimer 19.6%, tradisjonelle religioner 5%

Styreform

Konsitusjonelt demokrati

Areal

163 820 km2

Myntenhet

Surinamsk dollar

BNI pr innbygger

14 967 PPP$

Nasjonaldag

25. november

Andre landsider

Geografi

Over 90 prosent av Surinam er dekket av tropisk, nærmest ugjennomtrengelige regnskog og folk bor derfor langs kysten. Skogen har et nettverk av elver og består av omtrent 2000 trearter, men både det store floramangfoldet og faunamangfoldet trues av miljøutviklingen. I skogen lever blant annet aper, maurslukere, jaguarer, hjorter og beltedyr. Nær 700 fuglearter er registrert i landet, blant annet papegøyer, kolibrier og 50 arter av hauker og falker. Også tallrike slanger og amfibier har sitt hjem i Surinams regnskog. Den nordlige delen av landet består av lavland og langs kysten er sandstrender, mangroveskoger og sumpmark. I sør ligger en del av Guyanahøylandet. Klimaet er fuktig året rundt med jevn temperatur på rundt 27 grader. Miljøproblemer I Surinam er avskoging, og forurensing i en del elver på grunn av gruveaktivitet.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Surinam ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da spanjolene kom til kysten i 1498, var det tynt befolket av karib- og arawakindianere. På 1600-tallet drev britene plantasjedrift med afrikanske slaver som plantet kakao, kaffe, sukker og bomull i området, men i 1667 byttet Storbritannia bort Surinam til Nederland for å få Nieuw Amsterdam (New York). Nederlenderne la lite vekt på Surinam, grunnet hyppige slaveopprør. I 1863 ble slaveriet stoppet og det ble hentet arbeidere fra India, Java og Kina til plantasjene. I 1954 fikk Surinam indre selvstyre, men uavhengighet først i 1975. Grunnet dårlig samfunnsstruktur og svake myndigheter, forlot halvparten av befolkningen landet etter selvstendigheten og et kupp kom i 1980 av samme grunn.

Surinams Frigjøringshær har siden 1984 drevet væpnet opprør og sabotasje fra nabolandet Fransk Guyana. Etniske motsetninger og korrupsjon var noen av grunnene til at det i 1986 brøt ut borgerkrig, men en fredsavtale kom på plass i 1992.

Samfunn og politikk

Etter kuppet i 1980 ble et radikalt reformprogram satt i gang og både Nederland og USA stoppet alt økonomisk og militært samarbeid. Internasjonalt press førte til valg i 1987, men det kom et nytt kupp i 1990, etterfulgt av nye valg i 1991 der en koalisjon ble valgt. Den nye regjeringen gjenopprettet fred, reduserte hærens makt og satset på nært samarbeid med Nederland. Regjeringen gjennomførte også drastiske økonomiske innstramninger og fikk lån av Det internasjonale valutafond (IMF), men politikken førte til økning i fattigdommen. I 2010 ble tidligere militærleder og diktator Dési Bouterse gjenvalgt til president av nasjonalforsamlingen som består av 51 medlemmer. Bouterse ble gjenvalgt som president i 2015, han er dømt for omfattende narkotikavirksomhet, men han kan ikke straffes i Surinam.

Økonomi og handel

Økonomien i Surinam domineres av mineralutvinning, og eksport av aluminium, gull og olje står for mesteparten av eksporten og en stor andel av landets inntekter. Landet har i mange år mottatt betydelig økonomisk bistand fra Nederland. Bare 0,5 % av landarealet er oppdyrket. Landet sliter med inflasjon og store offentlige utgifter. Surinam har ubenyttet potensial i flere næringer. Landet har vakker og interessant natur og kan bli en stor turistdestinasjon. Vannkraft og skogsdrift er andre næringer som kan bygges ut og det er store forekomster av gull i sentrale deler av landet. Surinam har også olje og produksjonen av råolje har gått kraftig opp det siste tiåret. Surinam var nummer 103 av 188 land på FNs indeks over menneskelig utvikling (2014).

I 2014 inngikk norske Statoil avtaler i Surinam for å se om de skal pumpe opp olje fra havbunnen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Surinam på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  163 820
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  95,4
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  568 301
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,448
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,720
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  71
  År
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  7,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  8,0
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  66
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  108
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  38
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,63
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  13,61
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  19
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  98,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,972
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  37,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,49
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  64,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  95,5
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  79
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,1
  Prosent
  Barnearbeid
  3,8
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data