[[suggestion]]
Surinam

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Paramaribo

Etniske grupper

Hindustani(også kjent som “øst-indiere”) 37%, kreol (europeisk-afrikansk mix) 31%, javaneser 15%, maroons (etterkommere av rømte slaver) 10%, amerikansk urfolk (indianer)2%, kinesisk 2%, hvite 1%, andre 2%

Språk

Nederlands (offisielt), engelsk (svært utbredt), sranan (også kalt surinamesisk, taki-taki, surinaams og sranan Tongo), karibisk hindustani(en hindi-dialekt) og javanesisk

Religion

Hinduister 27.4%, protestanter 25.2% (mest Brødremenigheten), katolikker 22.8%, muslimer 19.6%, tradisjonelle religioner 5%

Styreform

Konsitusjonelt demokrati

Areal

163 820 km2

Myntenhet

Surinamsk dollar

BNI pr innbygger

14 967 PPP$

Nasjonaldag

25. november

Andre landsider

Geografi

Over 90 prosent av Surinam er dekket av tropisk, nærmest ugjennomtrengelige regnskog og folk bor derfor langs kysten. Skogen har et nettverk av elver og består av omtrent 2000 trearter, men både det store floramangfoldet og faunamangfoldet trues av miljøutviklingen. I skogen lever blant annet aper, maurslukere, jaguarer, hjorter og beltedyr. Nær 700 fuglearter er registrert i landet, blant annet papegøyer, kolibrier og 50 arter av hauker og falker. Også tallrike slanger og amfibier har sitt hjem i Surinams regnskog. Den nordlige delen av landet består av lavland og langs kysten er sandstrender, mangroveskoger og sumpmark. I sør ligger en del av Guyanahøylandet. Klimaet er fuktig året rundt med jevn temperatur på rundt 27 grader. Miljøproblemer I Surinam er avskoging, og forurensing i en del elver på grunn av gruveaktivitet.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Surinam ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da spanjolene kom til kysten i 1498, var det tynt befolket av karib- og arawakindianere. På 1600-tallet drev britene plantasjedrift med afrikanske slaver som plantet kakao, kaffe, sukker og bomull i området, men i 1667 byttet Storbritannia bort Surinam til Nederland for å få Nieuw Amsterdam (New York). Nederlenderne la lite vekt på Surinam, grunnet hyppige slaveopprør. I 1863 ble slaveriet stoppet og det ble hentet arbeidere fra India, Java og Kina til plantasjene. I 1954 fikk Surinam indre selvstyre, men uavhengighet først i 1975. Grunnet dårlig samfunnsstruktur og svake myndigheter, forlot halvparten av befolkningen landet etter selvstendigheten og et kupp kom i 1980 av samme grunn.

Surinams Frigjøringshær har siden 1984 drevet væpnet opprør og sabotasje fra nabolandet Fransk Guyana. Etniske motsetninger og korrupsjon var noen av grunnene til at det i 1986 brøt ut borgerkrig, men en fredsavtale kom på plass i 1992.

Samfunn og politikk

Etter kuppet i 1980 ble et radikalt reformprogram satt i gang og både Nederland og USA stoppet alt økonomisk og militært samarbeid. Internasjonalt press førte til valg i 1987, men det kom et nytt kupp i 1990, etterfulgt av nye valg i 1991 der en koalisjon ble valgt. Den nye regjeringen gjenopprettet fred, reduserte hærens makt og satset på nært samarbeid med Nederland. Regjeringen gjennomførte også drastiske økonomiske innstramninger og fikk lån av Det internasjonale valutafond (IMF), men politikken førte til økning i fattigdommen. I 2010 ble tidligere militærleder og diktator Dési Bouterse gjenvalgt til president av nasjonalforsamlingen som består av 51 medlemmer. Bouterse ble gjenvalgt som president i 2015, han er dømt for omfattende narkotikavirksomhet, men han kan ikke straffes i Surinam.

Økonomi og handel

Økonomien i Surinam domineres av mineralutvinning, og eksport av aluminium, gull og olje står for mesteparten av eksporten og en stor andel av landets inntekter. Landet har i mange år mottatt betydelig økonomisk bistand fra Nederland. Bare 0,5 % av landarealet er oppdyrket. Landet sliter med inflasjon og store offentlige utgifter. Surinam har ubenyttet potensial i flere næringer. Landet har vakker og interessant natur og kan bli en stor turistdestinasjon. Vannkraft og skogsdrift er andre næringer som kan bygges ut og det er store forekomster av gull i sentrale deler av landet. Surinam har også olje og produksjonen av råolje har gått kraftig opp det siste tiåret. Surinam var nummer 103 av 188 land på FNs indeks over menneskelig utvikling (2014).

I 2014 inngikk norske Statoil avtaler i Surinam for å se om de skal pumpe opp olje fra havbunnen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Surinam på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  20 120 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  23,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,041
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,557
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  69,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  7,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 991
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,63
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,7
  Prosent
  Marine verneområder
  50
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  163 820
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  98,3
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  98,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  16,38
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  64,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,6
  Prosent
  Undervektige barn
  5,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,6
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  71
  År
  Malariatilfeller
  0,5
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  220
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  22,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  58
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  29
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,7
  Prosent
  Alfabetisme
  92,9
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  90,2
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,448
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  37,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  38,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,49
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  90
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 632
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  87,2
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  21,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 995 827 901
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 317
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,59
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  49,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Surinam

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2
  Personer
  Befolkningstall
  568 301
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  66
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  108
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,720
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)