[[suggestion]]
Sverige

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Stockholm

Etniske grupper

Svensker, med finlandssvenske og samiske minoriteter Vanligste etnisitet blant innvandrere: finner, syrere, irakere, polakker, iranere

Språk

Svensk (offisielt), offisielle minoritetsspråk inkluderer finsk, samisk, jiddisk og meänkielisk

Religion

Protestanter 63 %, andre (inkludert katolikker, ortodokse, batister, muslimer, jøder og buddhister) 17 % (2016)

Innbyggertall

9 911 000

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

447 420 km²

Myntenhet

Svenske kroner

BNI pr innbygger

48 905 PPP$

Nasjonaldag

6. juni

Andre landsider

Geografi

Landskapet er veldig likt det norske med mye høyland og enkelte fjellområder i nord. Den midtre delen av Sverige har fruktbare områder ut mot kysten, og her er landets fabrikker og industri plassert. I sør, hvor befolkningen er tettest, drives det landbruk. I tillegg hører de store øyene, Öland og Gotland, til Sverige.   

Klimaet varierer i ulike deler av landet. I nord er vintrene kalde og snørike, mens somrene kan være varme. I den sørlige delen av Sverige er klimaet mildere året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet sørger for et varmere klima i Sverige enn andre steder så langt nord på kloden.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sverige ville vi trenge 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Vikingtiden varte fra slutten av 700-tallet til midten av 1000-tallet. Vikingene fra Skandinavia plyndret og herjet i Europa. Et enhetlig rike har eksistert sør i Sverige siden 1100-tallet. Fra 1397 var landet en del av Kalmarunionen, og hadde felles konge med Danmark og Norge. Sverige ble selvstendig i 1523. De neste århundrene erobret Sverige landområder rundt Østersjøen, og ble en stormakt. I takt med erobringene fikk Sverige stadig flere fiender. Den største av dem var Russland, og i 1709 tapte Sverige sin sentrale posisjon i Østersjøområdet til landet. Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union. Sverige fikk Norge som belønning etter å ha tatt parti mot Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for å ha tapt Finland til russerne.

Sverige holdt seg nøytrale under begge verdenskrigene. Siden Sverige hadde stått utenfor andre verdenskrig, hadde de et stort forsprang på de andre europeiske landene etter krigens slutt. Den svenske industrien var uskadd, og økonomien vokste raskt da freden kom. Under partiet Socialdemokraterna, som styrte fra 1945-76, bygde landet opp en omfattende velferdsstat. I 1995 ble Sverige medlem av EU.

Samfunn og politikk

Sverige er et konstitusjonelt monarki. Kongen er statsoverhode, men har bare en seremoniell rolle. Parlamentet, som heter Riksdagen, lager landets lover og vedtar budsjetter. Regjeringen har den utøvende makten. Sverige har et parlamentarisk system, og regjeringen må ha støtte fra flertallet i parlamentet.

Socialdemokraterna var enerådende i politikken store deler av 1900-tallet. I de senere årene har man sett en tydeligere todeling mellom de borgerlige partiene på den ene siden, og et rødgrønt samarbeid på den andre. Regjeringsmakten veksler mellom blokkene. En annen utvikling har vært framveksten av Sverigedemokratene, et innvandringskritisk parti på den ytre høyresiden. I 2014 ble partiet det tredje største i Riksdagen. Dette har skapt ustabilitet i politikken fordi ingen partier vil samarbeide med dem.

I utenrikspolitikken har Sverige tradisjonelt ført en nøytralitetspolitikk uten allianser. Landet er fremdeles offisielt nøytralt, men gikk inn i EU etter den kalde krigens slutt. Nå er landet med på en felles europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det internasjonale arbeidet innen FN har alltid vært viktig for Sverige, og de er blant de største økonomiske bidragsyterne til FN.

Økonomi og handel

Sverige har en åpen økonomi og er avhengige av å kunne selge varene sine på det internasjonale markedet. Tømmer, mineraler og vannkraft har gjort Sverige til Skandinavias fremste industriland. I tillegg eksporterer de elektronikk og telekommunikasjonsutstyr. Tjenestesektoren er den største delen av økonomien. Sverige ble hardt rammet av finanskrisen, men redningspakker og statelige investeringer gjorde at det var høy vekst i økonomien allerede i 2010. Den økonomiske veksten har siden blitt bremset av Eurokrisen, men den er likevel sterkere enn i de fleste andre vestlige land.

EU er den viktigste handelspartneren; særlig de andre nordiske landene og Tyskland. Handelen med Asia og USA har også vokst de seneste årene, men utgjør fortsatt en liten andel av den totale utenrikshandelen.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Sverige er medlem i Sikkerhetsrådet nå, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Sverige har generelt gode relasjoner til de andre landene i Sikkerhtsrådet. De er ikke medlem av NATO, og har en utenrikspolitikk som sier de ikke skal inngå militære allianser med andre. Likevel står de sterkt sammen med de vestlige maktene. Sverige har vært medlem av FN fra 1946, og er en av de største bidragsyterne. FN er en sentral- og integrert del av Sveriges utenrikspolitikk.

Forholdet til USA har som regel vært bra, selv om det noen ganger har oppstått gnisninger – særlig når det gjelder USAs krigføringer.

Sverige har et noe anspent forhold til Russland etter svenske beskyldninger om at russiske spioner har operert i Sverige, noe Russland har benektet.

Tips

Sverige er opptatt av situasjonen til sivilbefolkningen i Jemen. De mener umiddelbar humanitær bistand er avgjørende for at andre tiltak og virkemidler skal ha effekt, og for at landet på sikt skal stabiliseres.

På et møte om Jemen i Sikkerhetsrådet i april 2018 argumenterte Sveriges representanter for at Jemens havner og flyplasser må være åpne og kunne ta imot bistand og handelsvarer, og at våpenembargoen mot houthiene må etterfølges. Dette er alles ansvar, mener Sverige.

Sverige setter ofte menneskerettighetene på dagsorden og mener det er viktig at alle land følger internasjonale spilleregler. Det er også viktig for Sverige å jobbe for å forebygge konflikt, i tillegg til å jobbe aktivt med bevaring av freden etter en konflikt.

På generell basis sier Sverige at de vil jobbe for politiske løsninger på konflikter, og ikke militære. Men i likhet med flere andre EU-land har Sverige blitt kritisert internasjonalt for å indirekte bidra til krigen i Jemen gjennom salg av våpendeler og krigsmateriale til blant andre Saudi-Arabia. Dette er eksportvarer Sverige tjener svært mye penger på. Det er trolig i Sveriges interesse å bevare den gode handelsforbindelsen til Saudi-Arabia, men samtidig bør den svenske delegasjonen forberede seg på å kunne bli kritisert for å både bidra til og tjene penger på krigføringen i Midtøsten. Dette kan gjøre det utfordrende for Sverige å bevare statusen som fredsnasjon i det internasjonale samfunnet, og de må nok argumentere godt for hvorfor de vil jobbe for politiske løsninger på konflikter, og ikke militære.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Sverige på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet