Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Sverige

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Stockholm

Etniske grupper

Samer og svensker med finsk bakgrunn. Finner, slaviske folk, dansker, nordmenn, grekere, tyrkere

Språk

Svensk (offisielt), samisk- og finsksnakkende minoriteter

Religion

Protestanter 87%, andre (inkludert romersk-katolske, ortodokse, babtister, muslimer, jøder og buddhister) 13%

Innbyggertall

9 694 000

Styreform

Monarki

Areal

449 964 km2

Myntenhet

Svenske kroner

BNI pr innbygger

46 420 PPP$

Nasjonaldag

6. juni

Andre landsider

Geografi

Med et areal på nærmere 450 000 kvadratkilometer er Sverige det største landet i Norden. Landskapet er veldig likt det norske med mye høyland og enkelte fjellområder i nord. Den midtre delen av Sverige har fruktbare områder ut mot kysten, og her er landets fabrikker og industri plassert. I sør, hvor befolkningen er tettest, drives det landbruk.

Som i Norge varierer klimaet i ulike deler av landet. I nord er vintrene kalde og snørike, mens somrene kan være varme. I den sørlige delen av Sverige er klimaet mildere året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet sørger for et varmere klima i Sverige enn det er andre steder som ligger så langt nord på kloden.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sverige ville vi trenge 3.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Vikingtiden er en viktig del av eldre svensk historie. Perioden varte fra slutten av 700-tallet til midten av 1000-tallet. Vikingene fra Skandinavia plyndret og herjet i Europa. Før Sverige ble selvstendig, var landet med Danmark og Norge i Kalmarunionen fra 1397. i 1523 brøt Gustav Vasa ut og opprettet på ny den svenske kronen. Hundre år senere fikk Sverige gradvis større innflytelse i områdene rundt Østersjøen.

Landet kjempet til seg landområder og ble en stormakt i Europa. Dette varte ikke lenge, for svenskene fikk fiender underveis. Russland og Sverige konkurrerte om makten rundt Østersjøen, i det som i dag er Latvia, Estland og Litauen. I 1709 måtte Sverige gi opp- Russland vant og Sveriges storhetstid var over. Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union. Norge ble gitt til Sverige som et krigsbytte etter å ha tatt parti mot Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for å ha tapt Finland til russerne.

Sverige holdt seg utenfor under begge verdenskrigene. Da freden kom i 1945 stod Sverige økonomisk sterkt. De hadde unngått krigens ødeleggelser og bygget opp sin industri i krigsårene. Under sosialdemokratenes år ved makten på siste halvdel av 1900-tallet ble den svenske velferdsstaten bygget opp. I 1995 ble Sverige medlem av EU.

Samfunn og politikk

Sverige har - som Norge - en befolkning hvor de gamle er i flertall. Gjennomsnittlig levealder er høy, og i perioder har fødselstallene vært lave. Fødselsraten ligger likevel over gjennomsnittet for Europa, og med en forholdsvis stor innvandring har folketallet vært jevnt stigende.

Sverige er et monarki, på samme måte som Norge. Kong Carl XVI er statsoverhode, men har i praksis ingen politisk makt. Riksdagen, et folkevalgt storting, lager lovene i landet. Store deler av 1900-tallet var Socialdemokraterna enerådende i politikken. I de senere årene har man sett en tydeligere todeling, mellom de borgerlige partiene på den ene siden, og et rødgrønt samarbeid på den andre. Den 14 september 2014 ble sosialdemokraten Stefan Löfven valgt til Sveriges statsminister. Etter åtte år med borgerlig styre fikk Sverige en sosialdemokratisk regjering.

Økonomi og handel

Sverige har en åpen økonomi og er ganske avhengige av å kunne selge varene sine på et internasjonalt marked. Tømmer, mineraler og vannkraft har vært de viktigste faktorene for at man snakker om Sverige som Skandinavias industriland nummer en. Halvparten av inntektene fra den svenske industrien kommer fra bilindustrien. Dermed ble den svenske industrien hardt rammet av finanskrisen i 2008. Regjeringens medisin mot nedgangen har vært å bruke mer penger på blant annet transport, veier og helsevesen. 

Siden 2008 har altså finanskrisen vært vanskelig å finne ut av i Sverige. Selv om den svenske økonomien er sterk, er Sverige inne i den verste økonomiske nedgangstiden siden 2. verdenskrig. Dette har ført til stor arbeidsledighet. Ungdomsledigheten er særlig bekymringsfull. Sverige har Europas nest høyeste ungdomsledighet etter Spania.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Sverige er medlem i Sikkerhetsrådet nå, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Sverige har generelt gode relasjoner til de andre landene i Sikkerhetsrådet. De er ikke medlem av NATO, og har en utenrikspolitikk som sier de ikke skal inngå militære allianser med andre. Likevel står de sterkt sammen med de vestlige maktene. Sverige har vært medlem av FN fra 1946, og er en av de største bidragsyterne. FN er en sentral- og integrert del av Sveriges utenrikspolitikk.

Forholdet til USA har som regel vært bra, selv om det noen ganger har oppstått gnisninger, særlig når det gjelder USAs krigføringer.

Sverige har et noe anspent forhold til Russland etter svenske beskyldninger om at russiske spioner har operert i Sverige, noe Russland har benektet.

Tips

Sveriges FN-delegasjon skriver på sin nettside om strategien for konflikthåndtering. Den handler blant annet om hvordan umiddelbar humanitær bistand har sammenheng med virkemidler på lengre sikt. Det er derfor sannsynlig at Sverige vil ønske å ha med tekst om å sikre humanitær tilgang, når det jobbes med en resolusjon for Jemenkonflikten.

Det er viktig for Sverige å jobbe for å forebygge konflikt, og å jobbe aktivt med bevaring av freden etter en konflikt.

De skriver også at de vil jobbe for politiske løsninger (i motsetning til militære) på konflikter.

For Sveriges delegasjon vil det med andre ord være viktigst med diplomati, humanitær tilgang og langtidsplanlegging for fred, når det skal forhandles om en resolusjon i dette møtet i Sikkerhetsrådet.

At FN tar over ansvaret for havna i Houdeida for en periode, er noe Sverige er positive til.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sverige på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,0
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  5
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  447 420
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  68,4
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 911
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,997
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,048
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,913
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  23,55
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  88
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  43,55
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  20,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  64 877
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  50
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  13 870
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  56 784
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  16
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  169 520
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,419
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  37,5
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  8,27
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,62
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  23,57
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,5
  Hektar per person
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  495 624 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  50 273
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,50