[[suggestion]]
Turkmenistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Asjkhabad

Etniske grupper

Turkmenere 85%, usbekere 5%, russere 4%, andre 6% (2003)

Språk

Turkmensk(offisielt) 72%, russisk 12%, usbekisk 9%, andre 7%

Religion

Muslimer 89%, ortodoks kristne 9%, ukjent 2%

Styreform

Diktatur

Areal

488 100 km2

Myntenhet

Turkmensk manat

BNI pr innbygger

16 876 PPP$

Nasjonaldag

27. oktober

Andre landsider

Geografi

90 prosent av Turkmenistan er ørkenen og et av landets miljøproblemer er ørkenspredning. I tillegg finnes det ”oaseregioner” man stort sett finner i sør. Helt i sør, på grensen til Iran, ligger Koppeh Dagh-fjellene. Det finnes også et høyere landskap langs grensen mot Afghanistan.  På grunn av de store ørkenområdene er Turkmenistan svært avhengig av vanntilførselen som kommer via elvene. Klimaet er kontinentalt, med store daglige og årlige temperaturvariasjoner. Om sommeren er det vanligvis over 35 °C, mens det om vinteren ofte er kaldere enn -30 °C. Lite nedbør gir et stort behov for kunstig vanning, og bomullsdyrking krever mye vann.  En drastisk utbygging av systemet for kunstig vanning har gjort at vannstanden i Aralsjøen synker markant, og saltørkener brer seg.

En annen miljøutfordring i Turkmenistan er det høye forbruket av kunstgjødsel, kjemikalier og plantevernmidler i jordbruket. Det er registrert helseskader som følge av forurensingen i befolkningen.  Forurensing av Det kaspiske hav er et annet problem i regionen.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Turkmenistan ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I oldtiden og tidlig middelalder inngikk Turkmenistan i de ulike iranske statsdannelsene, de hellenistiske rikene (erobret av Aleksander den store 329 f.Kr.). Fra midten av 500-tallet e.Kr. trengte tyrkiske stammer inn og overtok makten. Hele området ble på 600-tallet erobret av araberne. Noen århundrer senere ble en blomstringstid for byene og landbruket i oasedistriktene, helt til landet ble underlagt Dsjengis-khan på 1200-tallet. Fra midten av 1800-tallet gjorde russerne seg gjeldende i området og i 1924 ble det opprettet en egen turkmensk republikk i Sovjetunionen.

Turkmenerne hadde tradisjonelt vært delt i stammer og klaner, og stammelojaliteten var sterk. Opprettelsen av den turkmenske sovjetrepublikken gjorde at de følte seg mer som en nasjon og ett folk, men det var for eksempel lite nasjonalistiske demonstrasjoner for å bli selvstendige. Etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning ble Nijazov valgt til president og Turkmenistan erklærte seg selvstendig i 1991. Han ble en streng diktator for det nye landet.

Samfunn og politikk

Nijazov ble i 1992 valgt til den nye statens president med 99,5 % av stemmene. I 1999 ble han gjenvalgt av parlamentet, men nå på livstid. Parlamentet består av det eneste tillatte partiet, Nijazovs ”Demokratiske Parti”, som sitter med alle 50 mandater. Under diktaturet har all opposisjon blitt strengt forbudt og propagandaen har vært sterk. Nijazov fremstilte seg som ”Turkmenernes far” og fikk blant annet tre av årets måneder navngitt etter ham selv, hans mor og hans åndelige veileder. Men, da han ble president, beordret han at strøm, gass, vann og brød, skulle gis gratis til alle, noe som har gjort ham populær. Nijazov døde i 2006 og ble etterfulgt av Berdymuhamedov. Han har vært  noe mer moderat, og har blant annet forsøkt å forbedre landets helsevesen og skolesystem. Turkmenske medier er eid og styrt av regjeringen, og de sensurerer TV-sendinger og internettsider. Gyllne statuer og bilder av diktatoren er vanlig. Menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer landet for mangel på demokrati og menneskerettigheter.  

Økonomi og handel

Den tradisjonelle leveveien har vært jakt og nomadisk gjeterdrift, men på begynnelsen av 1900-tallet tok dyrking av bomull og utvinning av petroleum over som dominerende bransjer. Til tross for at landet nesten bare er ørken jobber mange innen jordbruk og Turkmenistan var lenge blant verdens ti største bomullsprodusenter. På 90-tallet gikk produksjonen noe tilbake og det er særlig olje og gass som tar over. Nye store funn er i senere tid oppdaget i Kaspiske hav. Som motvekt mot tidligere avhengigheten av sovjetrepublikker ble en gassrørledning bygget til Iran. En annen gassrørledning, åpnet 2005, går via Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia til den tyrkiske havnebyen Ceyhan. Dette åpnet muligheter for omfattende eksport til Vesten. Det er også planlagt en gassledning gjennom Afghanistan til Pakistan, men denne lar vente på seg på grunn av sikkerhetssituasjonen. Mange lever i fattigdom og det er store interne forskjeller på fattige og rike. Selv om de er kjent for sine vakre tepper, er turistnæringen er lite utviklet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Turkmenistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  28 780 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  51,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,575
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  48,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  68 423
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  12,52
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  488 100
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  8,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,283
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  85,44
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,9
  Prosent av BNP
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,5
  Prosent
  Undervektige barn
  4,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  11,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  47
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  65
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  20
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  28
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  43
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,7
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,369
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,81
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  86,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 679
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  19,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  37 926 285 714
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 587
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  48
  Prosent
  Tertiærnæring
  37
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,70
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  21,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  76
  Prosent
 •  

  Turkmenistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  16
  Personer
  Befolkningstall
  5 851 466
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 491
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  23
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,706
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  4 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  61
  År
  Lykkeindeks
  5,25
  Skala: 1-10 (der 10 er best)