[[suggestion]]
Tuvalu

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Funafuti

Etniske grupper

Polynesere 96%, mikronesere 4%

Språk

Tuvalsk (offisielt), engelsk (offisielt), samoisk, kiribatisk

Religion

Protestanter 98%, ba'hai 1%, andre/ingen 1%

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

30 km2

Myntenhet

Australsk dollar, Tuvalsk dollar

BNI pr innbygger

3 651 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

Tuvalu ligger syd i Stillehavet, med Kiribati, Fiji og Samoa som nærmeste naboer. Landet strekker seg over ni øyer, hvorav fem er korallrev. Dårlig jordsmonn og lite ferskvann gjør øyene dårlig egnet for landbruk. Klimaet er tropisk, med mye nedbør, hyppige stormer og få variasjoner mellom sesongene. Avskoging og forurensning av drikkevannet utgjør alvorlige miljøtrusler, og øystaten deltar aktivt i internasjonale miljøvernorganisasjoner. Tuvalus høyeste punkt ligger bare 4,5 meter over havoverflaten, noe som gjør landet særlig sårbart overfor endringer i havnivåene.

Historie

Det var omfattende kontakt mellom Tuvalu og naboøyene Samoa og Tonga før de fikk kontakt med omverdenen. Europeere kom hit for første gang på 1500-tallet, men ikke før på 1800-tallet ble det etablert tettere bånd, ettersom hvalfangsten i Stillehavet økte i omfang. På begynnelsen av 1900-tallet ble øyene del av den britiske kolonien Gilbert- og Elliceøyene. Som i mange andre kolonier verden over var dette en sammenslåing på tvers av etniske skillelinjer, med hovedsakelig polynesere på Elliceøyene og mikronesere på Gilbertøyene. Etter flere års etniske konflikter ble Elliceøyene skilt ut fra kolonien i 1974, og i 1978 fikk øyene sin selvstendighet under navnet Tuvalu.

Samfunn og politikk

Tuvalu er en del av det britiske samveldet av nasjoner, og statens formelle overhode er den engelske dronningen. Hun representeres i Tuvalu av en guvernør, som må være tuvaluaner. Guvernøren utnevnes etter anbefaling fra den demokratisk valgte statsministeren. Tuvalu har ingen formelle politiske partier, og parlamentet teller 15 seter som velges for fire år av gangen. Valgene er personvalg, og de folkevalgte representerer ofte øyene sine. Parlamentet velger en statsminister, som i sin tur velger fem personer som skal sitte i regjering. Den klart viktigste politiske kampsaken er å bekjempe de globale klimaendringene, som rammer øystaten i stadig større grad.

Økonomi og handel

Tuvalu er et av verdens minst utviklede land, men er kjent for å ha en ryddig økonomi med balanse i statsbudsjettet. Den eneste eksportvaren er tørket kokosnøtt, og befolkningen lever stort sett av fiske og enkelt jordbruk. Den isolerte beliggenheten gjør at turismen er svært liten. En betydelig del av BNP består av penger sendt hjem fra utflyttere. Myndighetene får noen inntekter fra salg av mynter, frimerker og fiskekvoter, men landet er avhengig av bistand fra land som Taiwan, Japan og New Zealand. I 2000 leide regjeringen ut landets nasjonale internettdomene (.tv) til et amerikansk selskap, noe som har ført til en betydelig økning i inntektene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tuvalu på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  30
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,3
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 287
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  190
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,01
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  10
  Drapsrate
  18,65
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  49,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  24,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  6,67
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  83
  Prosent
 •  

  Tuvalu

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  9
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data