[[suggestion]]
Uganda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kampala

Etniske grupper

Baganda 16.5%, Banyakole 9.6%, Basoga 8.8%, Bakiga 7.1%, Iteso 7%, Langi 6.3%, Bagisu 4.9%, Acholi 4.4%, Lugbara 3.3%, andre 32.1% (2014)

Språk

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion

Protestanter 45.1%, romersk-katolske 39.3%, muslimer 13.7%, andre 1.6%, ingen 0.2% (2014)

Innbyggertall

44 495 000 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

241 038 km2

Myntenhet

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger

1 819 PPP$

Nasjonaldag

9.oktober

Andre landsider

Geografi

Det sentralafrikanske platå utgjør tre fjerdedeler av Ugandas landareal, og det meste av landet ligger på cirka 900 meter over havet. Klimaet er tropisk og temperaturen stabil på 20-25 grader året rundt. Store deler av landet er dekket av savanne. Det meste av landets regnskog er hogget ned.

Victoriasjøen deles mellom Uganda, Tanzania og Kenya, og danner delvis Ugandas grense i sør. Den tidligere så fiskerike innsjøen trues i dag av alvorlige miljøproblemer, som overfiske og synkende vannstand. Krypskytteri, avskoging, overbeiting og jorderosjon er andre miljøproblemer Uganda sliter med.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Tre tusen år før vår tidsregning bodde det folk i det som nå er de nordlige områdene av Uganda. Etter hvert vandret folk også sørover. På 1300-tallet dannet det seg kongedømmer i de sørlige og midtre delene av landet, mens de nordlige områdene var dominert av klanbaserte samfunn.

Fra rundt 1840 ble nordområdene angrepet av egyptiske og sudanske slavehandlere, og kort tid etter kom den første europeiske oppdageren. Etter en avtale mellom England og Tyskland i 1890 fikk Uganda status som britisk protektorat. Deretter var landet under britisk styre fram til selvstendigheten i 1962. De neste ni årene, fram til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971, var preget av ustabilitet. Etter en brutal og korrupt periode som landets leder, ble Amin styrtet i 1979. Forsiktige anslag er at 300 000 mennesker mistet livet de årene han satt ved makten. Ugandas nåværende president, Yoweri Museveni, har sittet ved makten siden statskuppet i 1986.

Opprørsgruppen Lord´s Resistance Army (LRA) terroriserte Nord-Uganda i over 20 år med geriljakrig. De drepte sivile, rekrutterte barnesoldater og ødela hele landsbyer, men ble i 2007 drevet ut av landet.

Samfunn og politikk

I mange år holdt vesten fram Museveni som et eksempel til etterfølgelse, men de senere årene har kritikken mot ham økt. Det kommer særlig av at demokratiske spilleregler ikke følges. Til tross for innføringen av flerpartisystem i 2005, domineres politikken av Museveni og hans parti. Det er valg hvert 5.år, men ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte. Nylig har Høyesterett påpekt et stort behov for valgreform. Politiet har fått kritikk for å slå hardt ned på demonstrasjoner og forsamlinger som den politiske opposisjonen har arrangert.

Uganda er en de landene i verdens som har høyest befolkningsvekst, samtidig det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien, og har derfor en veldig ung befolkning. Seksuelle minoriteter utsettes for diskriminering, og homoseksualitet er forbudt i Uganda. Situasjonen for kvinners rettigheter og likestilling går fremover. Kvinner er relativt godt representert i politiske organer, særlig i parlamentet. Uganda opplever mye seksuell og kjønnsbasert vold, og barneekteskap er utbredt på landsbygda.

Uganda er et av landene som har tatt i mot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. I 2018 huset landet over 1.4 millioner flyktninger og asylsøkere, hovedsakelig fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Somalia. Landets lover fremmer for flyktningers sikkerhet og velvære.

Økonomi og handel

Landet hadde et godt økonomisk utgangspunkt etter selvstendigheten i 1962. Idi Amin utviste imidlertid nesten all utenlandsk ekspertise i sin tid og ødela mye for næringslivet. I tillegg har den langvarige konflikten med LRA  gått hardt utover landets økonomi. Uganda er på listen over verdens minst utviklede land, og de siste årene har andelen fattige økt. Landet har satt et mål om å bli et lavere mellominntektsland innen 2040, og bærekraftsmålene er integrert i landets nasjonale utviklingsplan.

Uganda har en god posisjon i Afrika knyttet til privat sektor. Den største hindringen for utvikling av næringsliv og jobbskaping forblir mangelen på stabil tilgang til elektrisitet. Utbredt korrupsjon påvirker også evnen til å levere offentlige tjenester og tiltrekke seg investeringer. Det knyttes imidlertid store forventninger til de store oljefunnene som er gjort de siste årene i Lake Albert.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Uganda på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 008 120 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  41,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,279
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  19,70
  prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,516
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,370
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  55
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
  Lykkeindeks
  4,19
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  15,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  215
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  5 229
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  241 550
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,75
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  9,7
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  18 004
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 190 922
  Personer
  Fredsindeksen
  2,168
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  32,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  54,19
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  32 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  26
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  39,42
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  95,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,7
  Prosent av BNP
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  41,4
  Prosent
  Undervektige barn
  3,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  28,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  49
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,5
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  55
  År
  Malariatilfeller
  200,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  343
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  140
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  201
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  83,7
  Prosent
  Alfabetisme
  70,2
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  90,9
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,522
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  31,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,30
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  6,4
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  89
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  26,7
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  5,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  25 995 031 850
  US Dollar
  BNP per innbygger
  606
  US Dollar
  Primærnæring
  25
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,63
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  23,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  65
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  35 475
  Personer
  Befolkningstall
  44 270 563
  tall