Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Uganda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kampala

Etniske grupper

Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, bunyoro 2.7%, andre/uspesifisert 29.6% (2002)

Språk

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion

Katolikker 41.9%, protestanter 42%, muslimer 12.1%, andre/uspesifisert/ingen 4% (2002)

Innbyggertall

33 425 000

Styreform

Republikk

Areal

241 550 km2

Myntenhet

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger

1 825 PPP$

Nasjonaldag

9.oktober

Andre landsider

Geografi

Det sentralafrikanske platå utgjør tre fjerdedeler av Ugandas landareal, og det meste av landet ligger på cirka 900 meter over havet. Klimaet er hovedsakelig tropisk, og temperaturen er stabil på 20-25 grader året rundt. Store deler av av landet er dekket av savanne, særlig etter at det meste av landets regnskog har blitt hogget ned.Victoriasjøen deles mellom Uganda, Tanzania og Kenya, og danner delvis Ugandas grense i sør. Den tidligere så fiskerike innsjøen trues i dag av alvorlige miljøproblemer. Særlig trues fiskebestanden med overfiske. I tillegg har deler av sjøen vært i ferd med å gro igjen som følge av store mengder vannhyasinter, og fordi vannstanden hele tiden er synkende. Krypskytteri, avskoging, overbeiting og jorderosjon er andre miljøproblemer Uganda sliter med.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det nordlige Uganda var bebodd fra 3. årtusen f. Kr av folk som hadde innvandret fra Nubia. Senere kom blant annet bantutalende folk vestfra, og folk av hamittisk avstamming fra nordøst. I de nordlige områdene utviklet det seg etter hvert forskjellige klansamfunn, mens man i sør fikk ulike kongedømmer. Fra rundt 1840 ble nordområdene angrepet av egyptiske og sudanske slavehandlere, og kort tid etter kom den første europeiske oppdageren til landet. I 1890 inngikk England og Tyskland en avtale som gjorde at Uganda fikk status som britisk protektorat. Deretter var landet under britisk styre fram til det fikk sin selvstendighet i 1962. De neste ni årene, til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971, var preget av ustabilitet. Etter en brutal og korrupt periode som landets leder, ble Amin styrtet i 1979. Ugandas nåværende president, Yoweri Museveni, har sittet med makten siden 1986.

Samfunn og politikk

Museveni kom til makten ved et statskupp i 1986. I mange år holdt Vesten fram Museveni som et eksempel til etterfølgelse, men de senere årene har kritikken mot ham økt. Det kommer særlig av at demokratiske spilleregler ikke følges. Til tross for at et flerpartisystem ble innført i 2005, domineres ugandisk politikk av Museveni og hans parti. Det er flerpartivalg hvert 5.år, men ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte.  I 2011 ble Museveni igjen valgt til president med underkant av 70 prosent av stemmene. Perioden etter valget har vært preget av strid mellom presidenten og opposisjonen, grunnet anklager om valgjuks. Politiet har de senere år fått kritikk for å slå hardt ned på demonstrasjoner og forsamlinger som den politiske opposisjonen har arrangert. Etter å ha terrorisert befolkningen i Nord-Uganda i over 20 år, ble opprørsgruppen Lord's Resistance Army (LRA) nylig drevet ut av landet. Uganda er en de landene i verdens som har høyest befolkningsvekst, samtidig det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien, og har derfor en veldig ung befolkning. Over 50 prosent av befolkningen er under 18 år. Seksuelle minoriteter utsettes for diskriminering og homoseksualitet er forbudt i Uganda.

Økonomi og handel

Rundt 70 prosent av befolkningen i Uganda er bønder. Mesteparten av jordbruket er selvberging selv om det eksporteres en del kaffe og fisk. Uganda hadde et godt økonomisk utgangspunkt da landet ble selvstendig i 1962. Idi Amin utviste imidlertid i sin regjeringstid det som var av utenlandsk ekspertise og næringsliv, noe som gikk hardt ut over landets økonomi. Den langvarige konflikten med LRA har også påvirket økonomien negativt. Selv om Uganda fortsatt er å regne som svært fattig, har landet de siste årene hatt en sterk økonomisk vekst.  Mangel på energi og elektrisitet er derimot en stor utfordring for industriutvikling. Det samme er utbredt korrupsjon som påvirker evnen til å levere offentlige tjenester og til å tiltrekke seg investeringer. Det knyttes imidlertid store forventninger til de store oljefunnene som er gjort de siste årene i Lake Albert.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Uganda på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Primærnæring
  27
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  241 550
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,4
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  42 863
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  55
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  16,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  5
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  29,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,878
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,522
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,493
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  54,48
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  25
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  34,97
  Prosent
  Global lykkeindeks
  19,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  97,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  90
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  18,2
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  33,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,6
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  25,5
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  35 475
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 316
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  477 187
  Personer
  Internt fordrevne
  29 800
  Internt fordrevne
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  91
  Fredsindeksen
  2,121
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  55
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  140
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  343
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  161
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  40
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,94
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,76
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,67
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  45
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  87,0
  Prosent
  Alfabetisme
  73,8
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  79,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  19
  Prosent
 •  

  Uganda

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  27 529 249 701
  US Dollar
  BNP per innbygger
  676
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,37