[[suggestion]]
Usbekistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tasjkent

Etniske grupper

Usbekere 80%, russere 5.5%, tadsjikere 5%, kasakhstanere 3%, karakalpaker 2.5%, tatarer 1.5%, andre 2.5% (1996)

Språk

Usbekisk, russisk, tadsjik, andre språk

Religion

Muslimer 88%, ortodokse kristne 9%, andre/uspesifisert/ingen 3%

Styreform

Republikk

Areal

447 400 km2

Myntenhet

Usbekisk sum

BNI pr innbygger

6 513 PPP$

Nasjonaldag

1. september

Andre landsider

Geografi

Størstedelen av Usbekistans vestlige og nordlige deler består av ubeboelig ørken. I nordvest reiser Turansletten seg opp mot 90 meter over havet ved Aralsjøens bredder, med mer fruktbare områder. De østlige delene av landet domineres av Tienjian-fjellkjeden, med topper opp mot 5000 meter over havet. Sør for Tienjian ligger Ferganadalen, hvor Usbekistan grenser mot Tadsjikistan og Kirgisistan. Mesteparten av befolkningen er konsentrert rundt de to store elvene Amu-Darja og Syr-Darja, som begge renner ut i Aralsjøen nordvest i landet. Klimaet er tørt og varmt med lite nedbør året gjennom. Fjellområdene er litt kjøligere enn resten av landet. Usbekistan sliter med store miljøproblemer, som i stor grad skyldes dårlig styring under sovjettiden. Enorme vannmengder fra de to største elvene i landet avledes til bruk i kunstig vanning av bomullsmarker, og har ført til at Aralsjøen har skrumpet dramatisk inn. Dette har ødelagt store områder rundt sjøen, som har mistet tilgangen på fiskeressurser og fått jordsmonnet ødelagt på grunn av saltmassene som har trengt inn i jorda med inntørkingen av sjøen. Utslipp av tungmetaller fra industrien har også bidratt til å ødelegge store jordbruksområder.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Usbekistan ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag er Usbekistan var i flere århundrer befolket av nomadiske folkeslag. De flyttet på seg i takt med årstidene uten å etablere faste bosteder. Det første kjente kongedømmet i området var Saka-dynastiet, som styrte hele Sentral-Asia rundt 800 år f.Kr. Usbekistan var et av landene som ble erobret under Aleksander den stores felttog østover på 300-tallet f.Kr. Senere falt området inn under hunnernes innflytelse, før arabere la hele Sentral-Asia under seg på midten av 600-tallet. De neste århundrene ble de usbekiske byene Samarkand og Bukhara viktige religiøse og kulturelle sentre for de persiske og mongolske herskerne i området. Silkeveien, som forbandt Asia og Europa, skar tvers gjennom Usbekistan. Den bidro til store rikdommer og velstand for regionen, helt til Vasco da Gama fant sjøveien til India i 1498 og dermed gjorde fastlandsforbindelsene mindre viktige. På 1600-tallet begynte Det russiske imperiet å øke sin innflytelse i området, og økte handelen med de små fyrstedømmene – khanatene – som hadde vokst frem. Fra 1800-tallet ble Sentral-Asia del av det russiske området Turkestan. Etter den russiske revolusjonen ble Usbekistan i 1918 del av Sovjetunionen, før landet for første gang ble selvstendig i 1991.

Samfunn og politikk

Da Sovjetunionen kollapset i 1991, erklærte Usbekistan seg som selvstendig republikk, med den tidligere kommunistlederen Islam Karimov som landets første president. Landet fikk ny grunnlov, og opposisjonspartiene ble forbudt. Regjeringen stiftet flere politiske partier for å gi inntrykk av å være et flerpartidemokrati, men i realiteten har Usbekistan vært styrt eneveldig av Karimovs Folkets demokratiske parti. I september 2016 døde Karimov av et slag, og det er uklart hvem hans etterfølger vil bli. Presidenten har vide fullmakter, og leder både regjeringen og landets væpnede styrker. Rettsvesenet er ikke uavhengig fra presidenten, som utpeker dommerne. I tiden etter selvstendigheten har Usbekistan flere ganger vært på kant med de andre tidligere sovjetstatene i Sentral-Asia. Flere grensetvister har ført til at store områder er minelagt. Landet mangler skikkelige transportveier og grunnleggende helsetjenester. Islamistiske bevegelser som har vokst fram på landsbygda har blitt slått hardt ned på fra myndighetene. Likevel er det gjennomført flere terroraksjoner i landet. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 ble Usbekistan en av USAs viktigste allierte i Sentral-Asia på grunn av sin strategiske beliggenhet. Landet er allment kjent for å stå bak groteske brudd på menneskerettighetene og har omfattende korrupsjonsproblemer.

Økonomi og handel

I årene før selvstendighet i 1991 var Usbekistan en av de viktigste leverandørene av bomull til hele Sovjetunionen. Bomull utgjør fortsatt en stor andel av industrien i landet, men står i fare for å bryte sammen på grunn av dårlig vedlikeholdte vanningssystem og generell vannmangel. Selv om landet har privatisert store deler av næringslivet siden 1991, lever planøkonomien fra sovjettiden videre innenfor flere sektorer; fra gruvedrift og kraftproduksjon til transport og landbruk. Usbekistan er avhengig av hjelp utenfra, men har gjentatte ganger kommet på kant med internasjonale låneinstitusjoner som og på grunn av manglende reformer, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Landet har etter hvert blitt en betydelig gasseksportør, og leverer gass til flere av sine naboland. Videre utvikling av økonomien forvanskes av et elendig veinett og få fungerende flystriper. Korrupsjon er utbredt, og staten har få skatteinntekter. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Usbekistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  638 260 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  62,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,016
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  14,10
  prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,710
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,611
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
  Lykkeindeks
  6,17
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  36,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  75
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  105 214
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,42
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  447 400
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,5
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  37
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 887
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  14
  Personer
  Fredsindeksen
  2,144
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  3 400
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  23
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  53,52
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  79,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,4
  Prosent
  Undervektige barn
  4,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  19,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  23
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  36
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  30
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  73
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  100,0
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,2
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,287
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,00
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  51,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  136,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  3
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  92
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 645
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  19,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  49 677 172 714
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 534
  US Dollar
  Primærnæring
  17
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  48
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,65
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  52,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Usbekistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  587
  Personer
  Befolkningstall
  32 364 996
  tall