[[suggestion]]
Vanuatu

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-Vila

Etniske grupper

Ni-vanuatu 97,6%, delvis ni-vanuatu 1,1 %, andre 1.3% (2009)

Språk

Stammespråk (over 100) 63,2 %, bislama (offisielt) 33,7 %, engelsk (offisielt) 2 %, fransk (offisielt) 0,6 %, andre 0,5 % (2009)

Religion

Protestantiske kristne 70 % (mange ulike retninger), romersk-katolske 12,4 %, tradisjonelle religioner 3,7 %, andre 12,6 %, ingen 1,1 %, uspesifisert 0,2 % (2009)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

12 190

Myntenhet

Vatu

BNI pr innbygger

3 081 PPP$

Nasjonaldag

30. juli

Andre landsider

Geografi

Vanuatu består av 12 større og 70 mindre øyer, hvorav 65 er bebodde. De strekker seg 130 mil fra sør til nord sørvest i Stillehavet. Vanuatus øyer er av to typer: vulkaniske og koralliske. Noen av øyene har aktive vulkaner. Landet består av kupert terreng med dårlig jordsmonn, og bare 9 prosent av landområdene benyttes til jordbruk.  Kyststripene er smale, og noen steder finnes sumpområder med krokodiller. Regnskog dekker en stor del av landet. Rask avskogning har økt faren for jorderosjon. Vanuatu ligger på grensen mellom to kontinentalplater og rammes ofte av jordskjelv. Hovedstaden Port-Vila ligger på øya Efate, som har flest innbyggere. Espiritu Santo er imidlertid den største og økonomisk viktigste øya. Vanuatu har tropisk maritimt klima. Fra desember til april er det mye nedbør og orkaner. De øvrige månedene er kjøligere og tørrere. Befolkningsvekst har ført til flere miljøproblemer. Dårlige sanitæranlegg og mangelfull søppelhåndtering har ført til vannforurensing. Deler av befolkningen har derfor ikke tilgang på rent drikkevann.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vanuatu ville vi trenge 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Utover at det er funnet spor av mennesker som levde på øyene for 3000 år siden vet vi lite om Vanuatus historie før europeerne ”oppdaget” øygruppen. I 1606 kom portugisiske sjøfarere til den største øya og ga den navnet Espiritu Santo. Koloniseringen begynte på slutten av 1700-tallet, da de første britene og franskmennene dukket opp. Etter hvert slo misjonærer og handelsmenn seg ned. Melaneserne, urbefolkningen, ble tvunget til plantasjearbeid på Fiji og Australia mens europeerne drev rovhogst i regnskogen. Mot slutten av 1800-tallet skjønte Storbritannia og Frankrike at de måtte samarbeide om Vanuatu. I 1906 dannet de derfor en felles koloni, som eksisterte helt til 1980. I kolonitiden ble alle institusjoner fordoblet. For eksempel var det ett fransk og ett britisk rettsapparat. De europeiske innflytterne ble tatt godt vare på, mens melaneserne ble betraktet som statsløse. Over 1/3 av jorda var eid av europeere. Etter 2.verdenskrig økte misnøyen i befolkningen. På 1970-tallet ble de første politiske partiene dannet; britiskstøttede VP og franskorienterte UMP. VP krevde selvstendighet, og i 1980 ga Storbritannia og Frankrike etter for kravet. Walter Lini, leder av VP, ble landets første statsminister og satt helt til 1991. I løpet av disse årene hadde Vanuatu tette bånd til kommunistland, mens forholdet til Frankrike var dårlig. Dette endret seg etter valget i 1991 da UMP for første gang ble det største partiet.

Samfunn og politikk

Vanuatu er en demokratisk republikk. Presidenten, som for det meste har en seremoniell rolle, velges hvert femte år av nasjonalforsamlingen. Hvert fjerde år velges medlemmene til nasjonalforsamlingen. De velger igjen en statsminister, som selv utpeker de øvrige ministrene. Politikken er mer preget av personlige maktkamper enn av ideologiske forskjeller. Etnisk tilhørighet, og hvilket kirkesamfunn du er en del av, spiller en viktigere rolle enn lojalitet til partiet. Dette har ført til hyppige regjeringsskifter. Fordi politikken er bygget på tradisjonelle melanesiske verdier, har de politiske konfliktene sjelden ført til vold. Menneskerettighetene bli stort sett overholdt, og domstolene regnes som uavhengige fra staten. Nesten alle vanuatuere er melanesere. Befolkningen er inndelt i stammer, som lever ganske isolert fra hverandre. Vanuatu er Oseanias eneste alliansefrie stat, og har ingen egen hær. Lenge holdt landet avstand til alle stormakter, men nå er båndene til Australia tette. Landet samarbeider godt med de andre små øystatene i Stillehavet.

Økonomi og handel

Vanuatu er et av verdens minst utviklede land, og er avhengig av bistand. Den økonomiske utviklingen har blitt hemmet av langsom modernisering, dårlig infrastruktur og for stor avhengighet av jordbruket, som er sårbart for vær- og klimaendringer. Jordbruk er basen i økonomien, og i denne sektoren er størsteparten av befolkningen sysselsatt. Selv om det meste av produksjonen går til eget hushold, bidrar de fleste til produksjon for salg i tillegg. Den viktigste eksportvaren er copra, tørket kokosnøttkjøtt, som dyrkes på plantasjer. På kokosnøttplantasjene holdes det også kveg, og kjøtt er landets nest største eksportvare. De viktigste handelspartnerne er Thailand og Japan. Økonomisk utvikling hindres av at Vanuatu er avhengig av få eksportvarer. Det er blitt forsøkt å gjøre jordbruket mer mangfoldig, men det har ikke vært vellykket. Også hyppige naturkatastrofer gjør økonomien sårbar. Vanuatu ble ikke så hardt rammet av finanskrisen i 2009 som mange andre land. Den asiatiske verdensbanken har beskrevet landet som den raskest voksende økonomien i Stillehavet - mye på grunn av turisme, byggeprosjekter og bistand. Det er blitt satset på turisme det siste tiåret, noe som har ført til at landet får inn utenlandsk valuta. Turistene kommer særlig fra Australia og New Zealand.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vanuatu på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  132 230 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  13,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,174
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  12,70
  prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,603
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,499
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  24,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  23
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,8
  Hektar per person
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  154
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,59
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,8
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  12 190
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,66
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  36,1
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  52
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  43,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,00
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  46
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,1
  Prosent
  Undervektige barn
  4,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  28,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  27
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  71
  År
  Malariatilfeller
  8,2
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  78
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  78
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  51
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  95,3
  Prosent
  Alfabetisme
  84,7
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  85,8
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  28,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  0,00
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  34
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  11
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  57,8
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  862 879 789
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 124
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  11
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,30
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  25,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  282 117
  tall