[[suggestion]]
Venezuela

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Caracas

Etniske grupper

Spanjoler, italienere, portugisere, arabere, tyskere, afrikanere og diverse urinnvånere.

Språk

Spansk, diverse mindre stammespråk

Religion

Katolikker 96%, protestantiske kristne 2%, andre 2%

Innbyggertall

32 381 221 (2018)

Styreform

Føderal republikk

Areal

912 050 km2

Myntenhet

Bolivar

Nasjonaldag

5.juli

Andre landsider

Geografi

Venezuela deles ofte inn i fire deler: det fruktbare lavlandet rundt sjøen Maracaibo i nordvest, Andesfjellene og andeshøylandet i vest, gresslettene i innlandet og Guyanahøylandet i sørøst. En stor del av landets olje produseres i den grunne Maracaibosjøen. Selv om sjøen ofte kalles kontinentets største innsjø, er den egentlig en brakkvannsvik i havet. Det prærieliknende området i øst, Los Llanos, brukes til beitemark og utgjør en tredjedel av landets areal. Guyanahøylandet i sørøst dekker halvparten av landet og består av savanne og regnskog.

Venezuela har nærmere 300 øyer, og over tusen elver. Landet har også verdens høyeste fossefall, Englefallet, som er over 979 meter høyt. Mesteparten av Venezuela har et tropisk klima. Temperaturene i landet varierer med de store høydeforskjellene. Regntiden fra april til november blir omtalt som vinter, mens den tørre perioden fra desember til april kalles sommer.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Venezuela ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Venezuela var befolket av indianske stammer da spanjolene ankom området i 1498. Spania styrte landet fra 1567 til 1821, da revolusjonshelten Simón Bolívar vant en ti år lang uavhengighetskrig. Han forsøkte å samle et Stor-Colombia, men dette kollapset i 1830, og Venezuela ble en selvstendig republikk. De neste hundre årene var ustabile, med stadig skiftende herskere uten kontroll over landet.

Først i 1959 fikk landet en demokratisk valgt regjering. For å skape stabilitet og demokrati, valgte de to største partiene å bytte på makten. Framover i denne perioden oppnådde Venezuela den høyeste levestandarden i Latin-Amerika, fram til oljeinntektene sank på 1980-tallet. Samtidig vokste både befolkningen og utenlandsgjelden, og forskjellene mellom fattig og rik ble større.

Landet opplevde en urolig periode med kuppforsøk fra 1980-tallet, fram til Hugo Chávez ble valgt til president i 1998. Han brukte oljepengene på et sosialistisk samfunnsprosjekt som han kalte den bolivarianske revolusjonen: Folk ble løftet ut av fattigdom, og den økonomiske ulikheten ble kraftig redusert.

Hugo Chávez døde i 2013, og ble etterfulgt av Nicolás Maduro. Siden 2014 har Venezuela vært rammet av en økonomisk krise som har ført til kriminalitet, sult og grove menneskerettighetsbrudd.

Samfunn og politikk

Venezuela er en føderal republikk der presidenten er stats- og regjeringssjef. Presidenten velges for seks år av gangen, og kan sitte i et ubegrenset antall perioder. Parlamentet velges for fem år av gangen, men Høyesterett fratok den lovgivende forsamlingen all reell makt i 2017. Det ble vedtatt en ny grunnlov i 1999; da ble presidenten gitt fullmakter som hærsjef.

Landets domstoler støtter regjeringen, og rettssikkerheten til innbyggerne er dårlig. Samtidig har Venezuela en av verdens høyeste mordrater, og korrupsjon gjennomsyrer militæret.

Den økonomiske krisen har skapt voldsomme protester, som har blitt slått hardt ned på. Naboland som Colombia, Brasil og Peru har kritisert Maduro-regjeringen for menneskerettighetsbrudd og den katastrofale håndteringen av den økonomiske krisen. Samtidig har USA innført flere sanksjoner mot landet. Maduro vant et nytt, udemokratisk valg i 2018, som opposisjonen kritiserte og boikottet. Da Chávez ble president, konsentrerte han makten hos presidenten, og dannet allianser med domstolene og militæret, som senere har blitt forsterket av Maduro.

I 2018 rapporterte FN at siden 2015 har mer enn 500 mennesker blitt drept av sikkerhetsstyrker, og over 3 millioner mennesker har flyktet, på grunn av vold, hyperinflasjon og matmangel. I denne tidsperioden økte andelen i fattigdom fra 30 til 90 prosent. Venezuela er et av landene i verden med mest kriminalitet; ran, drap og kidnappinger preger landet, og mange mennesker har blitt drept i politiske demonstrasjoner.

Økonomi og handel

Venezuela er i dag i dyp økonomisk krise. I Maduros første presidentperiode falt BNP med minst 30 prosent, et fall kun sammenlignbart med Den store depresjonen i USA i 1929-32.

Landet har mer olje enn noe annet land i verden, i tillegg til store forekomster av kull, gull og andre naturressurser. Likevel lever mange i fattigdom. Før oljeprisen sank, utgjorde olje 95 prosent av eksportinntektene, halvparten av statens inntekter og en fjerdedel av landets økonomiske produksjon (BNP). I gode økonomiske tider har oljen gitt staten penger til satsinger på velferd og infrastruktur, men oljeavhengigheten har samtidig gjort Venezuela sårbar for svingninger i oljeprisen – istedenfor å investere i matproduksjon, har landet brukt oljepenger på å importere to tredjedeler av maten Venezuela trengte.

Under Chávez ble økonomien i stor grad nasjonalisert. Staten ble eier av oljesektoren, jordbruket, bankvesenet, gruvesektoren, telekommunikasjon, elektrisitet, transport og turisme. Økonomien ble lite attraktiv for internasjonale investeringer, og statlig kontroll på valuta og priser gjorde at det utviklet seg en uoffisiell svartebørs-økonomi med amerikanske dollar også, fordi høy prisvekst (inflasjon) gjorde at venezuelanske penger mistet verdi raskt.

Etter et enormt fall i oljeprisen i 2014, ble Venezuelas økonomi kraftig forverret av hyperinflasjon og mangel på varer som mat, strøm og medisiner. Venezuela lider også av høy korrupsjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Venezuela på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  86 540 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  10,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  33,10
  prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,761
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,636
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  4,71
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  93,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  36
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  185 220
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,03
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,5
  Prosent
  Marine verneområder
  12
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  912 050
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,7
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  485 275
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  67 431
  Personer
  Fredsindeksen
  2,642
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  81,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  62,43
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  18
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  49,10
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  86,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  11,7
  Prosent
  Undervektige barn
  4,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  13,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  31
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  47,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  95
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  95
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  42
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  97,1
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  84,0
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,461
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  33,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,16
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  19
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 658
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,6
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  482 359 318 768
  US Dollar
  BNP per innbygger
  15 692
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -15,10
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  64,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  91
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  427
  Personer
  Befolkningstall
  32 381 221
  tall