Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Venezuela

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Caracas

Etniske grupper

Spanjoler, italienere, portugisere, arabere, tyskere, afrikanere og diverse urinnvånere.

Språk

Spansk, diverse mindre stammespråk

Religion

Katolikker 96%, protestantiske kristne 2%, andre 2%

Innbyggertall

31 293 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

912 050 km2

Myntenhet

Bolivar

BNI pr innbygger

18 309 PPP$

Nasjonaldag

5.juli

Andre landsider

Geografi

Venezuela deles ofte inn i fire deler; det fruktbare lavlandet rundt sjøen Maracaibo i nordvest, Andesfjellene og det andeshøylandet i vest, gresslettene i innlandet og Guyanahøylandet i sørøst. Den grunne Maracaibosjøen kalles ofte for kontinentets største innsjø, men er egentlig en vik i havet med brakkvann. Her produserers en stor del av landets olje. Venezuelas høyeste fjell er Pico Bolìvar, og er oppkalt etter frigjøringshelten med samme navn. Los Llanos betyr slettene, og er navnet på det prærieliknende området i øst. Landskapet brukes til beitemark og utgjør en tredel av landets areal. Guyanalandet i sør og øst består av savanne og regnskog, og dekker halvparten av landet. Venezuela har over tusen elver. Her finnes også verdens høyeste fossefall, Englefallet, som er 979 meter høyt. Venezuela har også nærmere 300 øyer. Mesteparten av Venezuela har et tropisk klima, men temperaturene varierer med de store høydeforskjellene. Lavlandet er varmere, fjellområdene er kaldere. Regntiden fra april til november kaller venezuelanerne vinter, mens den tørre perioden fra desember kalles sommer.  

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Venezuela ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Venezuela var befolket av spredte indianske stammer da europeerne kom til området på begynnelsen av 1500-tallet. Spania styrte landet til 1821, da Venezuela ble en del av Stor-Colombia etter harde kamper. Interne splittelser gjorde at Stor-Colombia kollapset allerede i 1830, og Venezuela erklærte sin selvstendighet. De neste hundre årene bar preg av ustabilitet og stadig skiftende herskere uten kontroll over hele landet. Det var ofte militæret som i praksis styrte. Først i 1959 fikk landet en demokratisk valgt regjering. Da bestemte de to største politiske partiene seg for å dele makten, for å skape stabilitet og demokrati. På 1980-tallet sank oljeinntektene, samtidig som utenlandsgjelden økte. Befolkningen vokste raskt, og forskjellene mellom fattig og rik ble større. Etter en urolig periode med kuppforsøk, ble Hugo Cháves valgt til president i 1998. Han iverksatte det han kalte et sosialistisk samfunnsprosjekt. Folk skulle løftes ut av fattigdom, og samfunnet skulle få mer økonomisk likhet. I løpet av hans regjeringstid ble Venezuela et todelt land, med Chávez-tilhengere i den ene leiren og Chávez-motstandere i den andre. Hugo Cháves døde i 2013, og ble etterfulgt av Nicolás Maduro. Spesielt siden 2013 har Venezuela hatt store økonomiske og politiske problemer, som har ført til voldelige protester og mer fattigdom.

Samfunn og politikk

Venezuela er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef. Det ble vedtatt en ny grunnlov i 1999, som ga presidenten utstrakte fullmakter som hærsjef. Presidenten velges for seks år av gangen, og kan sitte i et ubegrenset antall perioder. Landets domstoler regnes ikke for å være uavhengige fra regjeringen, og rettssikkerheten til innbyggerne er dårlig. Landet har en lovgivende nasjonalforsamling, som velges for fem år om gangen. Landets indianere er garantert tre plasser i nasjonalforsamlingen. Etter at Hugo Chávez ble president i 1998 ble store mengder penger overført fra den nasjonale oljeindustrien over til sosiale programmer for de fattige. Dette gjorde han svært populær blant landets mange fattige innbyggere, mens middel- og overklassen var mer skeptiske til utviklingen. Selv om de sosiale programmene var viktig for de fattige og bidro til Chávez’ popularitet som president, forble systemet avhengig av store oljeinntekter og skapte et sårbart samfunn, både politisk og økonomisk. Da Chávez døde i 2013, overtok en langt mindre populær president, Nicolas Maduro. Denne endringen, kombinert med økonomisk krise, skapte sterke protester mot myndighetene i 2016 og 2017. Samfunnet preges nå av politisk uro, voldelig protester, høy kriminalitet, korrupsjon, økonomisk krise og sosial nød.      

Økonomi og handel

Venezuela er blant de mest oljerike landene i verden, og har i tillegg stor forekomster av kull, gull og andre naturressurser. Likevel lever mange i fattigdom. Oljen tilsvarer 95 prosent av eksportinntektene, halvparten av statens inntekter og en firedel av landets økonomiske produksjon (BNP). I gode økonomiske tider har oljen gitt staten penger til satsinger på velferd og infrastruktur, men oljeavhengigheten har samtidig gjort Venezuela sårbar for svingninger i oljeprisen. Til tross for forsøk på å utvikle andre næringer har ikke landet lyktes med å kvitte seg med oljeavhengigheten. Under Chávez ble økonomien i stor grad nasjonalisert. Det ble statlig eierskap av oljesektoren, jordbruket, bankvesenet, gruvesektoren, telekommunikasjon, elektrisitet, transport og turisme. Den økonomiske politikken har gjort det lite attraktivt for internasjonale investeringer. Venezuela lidere også av høy korrupsjon. Med den globale finanskrisa fra 2008, og et stort fall i oljeprisen i 2014, har Venezuelas økonomi blitt kraftig forverret med enorm prisvekst (inflasjon) og mangel på mat, strøm og medisiner. Dette har gått hardt utover de sosiale programmene mot fattigdom og bidratt til sosial nød og politisk uro i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Venezuela på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,6
  Prosent
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  912 050
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,9
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  31 977
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  7,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  62
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  80,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,028
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,461
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,767
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  73,23
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  17
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  14,37
  Prosent
  Global lykkeindeks
  33,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  78,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  11
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 245
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  9,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  427
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 456
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  173 754
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  2,278
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  95
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  95
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  24
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  42,94
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,6
  Hektar per person
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,7
  Prosent
  Alfabetisme
  95,4
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  94
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  371 337 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  12 265
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -5,31