[[suggestion]]
Venezuela

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Caracas

Etniske grupper

Spanjoler, italienere, portugisere, arabere, tyskere, afrikanere og diverse urinnvånere.

Språk

Spansk, diverse mindre stammespråk

Religion

Katolikker 96%, protestantiske kristne 2%, andre 2%

Innbyggertall

31 293 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

912 050 km2

Myntenhet

Bolivar

Nasjonaldag

5.juli

Andre landsider

Geografi

Venezuela deles ofte inn i fire deler; det fruktbare lavlandet rundt sjøen Maracaibo i nordvest, Andesfjellene og andeshøylandet i vest, gresslettene i innlandet og Guyanahøylandet i sørøst. En stor del av landets olje produseres i den grunne Maracaibosjøen. Ofte kalles Maracaibosjøen for kontinentets største innsjø, men egentlig er det en brakkvannsvik i havet. Det prærieliknende området i øst, Los Llanos, brukes til beitemark og utgjør en tredjedel av landets areal. Guyanahøylandet i sørøst dekker halvparten av landet og består av savanne og regnskog.

Venezuela har nærmere 300 øyer, og over tusen elver. Landet har også verdens høyeste fossefall, Englefallet, som er over 979 meter høyt. Mesteparten av Venezuela har et tropisk klima. Temperaturene i landet varierer med de store høydeforskjellene. Regntiden fra april til november omtaler venezuelanerne som vinter, mens den tørre perioden fra desember til april kalles sommer.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Venezuela ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Venezuela var befolket av indianske stammer da europeerne kom til området på begynnelsen av 1500-tallet. Spania styrte landet til 1821, da Venezuela ble en del av Stor-Colombia etter harde kamper. Interne splittelser gjorde at Stor-Colombia kollapset i 1830, og Venezuela erklærte selvstendighet. De neste hundre årene bar preg av ustabilitet og stadig skiftende herskere uten kontroll over landet.

Først i 1959 fikk landet en demokratisk valgt regjering. Med ønske om å skape stabilitet og demokrati bestemte de to største politiske partiene seg for å dele på makten. På 1980-tallet sank oljeinntektene, samtidig som utenlandsgjelden økte. Befolkningen vokste raskt, og forskjellene mellom fattig og rik ble større. Etter en urolig periode med kuppforsøk, ble Hugo Cháves valgt til president i 1998. Han iverksatte det han kalte et sosialistisk samfunnsprosjekt. Folk skulle løftes ut av fattigdom, og det skulle bli mer økonomisk likhet.

Store mengder penger overført fra oljeindustrien over til sosiale programmer for de fattige. Dette gjorde han svært populær blant landets mange fattige, men middel- og overklassen var skeptiske til utviklingen. Systemet var avhengig av store oljeinntekter, noe som skapte et sårbart økonomisk og politisk samfunn. 

Hugo Cháves døde i 2013, og ble etterfulgt av Nicolás Maduro. Siden 2013 har Venezuela hatt store økonomiske og politiske problemer, noe som har ført til voldelige protester og kriminalitet.

Samfunn og politikk

Venezuela er en føderal republikk der presidenten er stats- og regjeringssjef. Presidenten velges for seks år av gangen, og kan sitte i et ubegrenset antall perioder. Den lovgivende forsamlingen i landet velges for fem år av gangen. Landets indianere er garantert tre plasser i nasjonalforsamlingen. Det ble vedtatt en ny grunnlov i 1999, da ble presidenten gitt fullmakter som hærsjef.

Landets domstoler regnes ikke for å være uavhengige fra regjeringen, og rettssikkerheten til innbyggerne er dårlig.

Den økonomiske krisen har skapt sterke protester og opptøyer mot myndighetene med flere drepte. Maduro-regjeringen har fått kritikk fra flere land for håndteringen av den økonomiske krisen og menneskerettighetsbrudd mot befolkningen. Maduro vant et omvalg i 2018,  et valg som har blitt sterkt kritisert av opposisjonen som boikottet valget, og også internasjonalt.   

USA har innført flere sanksjoner mot landet, og EU har lagt ned forbud mot våpensalg til Venezuela. FN rapporterte i september 2018 at over 1, 6 millioner mennesker har flyktet siden 2015 på grunn av uro og økonomisk krise. Venezuela er et av landene i verden med høyest kriminalitet, spesielt ran, drap og kidnappinger.

Økonomi og handel

Venezuela er i dag i dyp økonomisk krise.

Landet er blant de mest oljerike landene i verden, og har i tillegg stor forekomster av kull, gull og andre naturressurser. Likevel lever mange i fattigdom. Oljen tilsvarer 95 prosent av eksportinntektene, halvparten av statens inntekter og en firedel av landets økonomiske produksjon (BNP). I gode økonomiske tider har oljen gitt staten penger til satsinger på velferd og infrastruktur, men oljeavhengigheten har samtidig gjort Venezuela sårbar for svingninger i oljeprisen.

Under Chávez ble økonomien i stor grad nasjonalisert. Da ble staten eier av oljesektoren, jordbruket, bankvesenet, gruvesektoren, telekommunikasjon, elektrisitet, transport og turisme. Den økonomiske politikken ble lite attraktivt for internasjonale investeringer, og statlig kontroll på valuta og priser gjorde at det utviklet seg en uoffisielle økonomi også. 

Med den globale finanskrisa fra 2008, og et stort fall i oljeprisen i 2014, ble Venezuelas økonomi kraftig forverret med enorm prisvekst (inflasjon) og mangel på varer som mat, strøm og medisiner. Synkende oljepriser har gått hardt utover de sosiale programmene mot fattigdom og bidratt til sosial nød, negativ økonomisk vekst, inflasjon og politisk uro i landet. Venezuela lider også av høy korrupsjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Venezuela på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  912 050
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,9
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  32 381 221
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,461
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,761
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  9,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  427
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  157 249
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  123 714
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  2,642
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  24
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,03
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  56,33
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  80,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,028
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  66,24
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  18
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  33,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  33,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  86,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,7
  Prosent
  Alfabetisme
  95,4
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  94
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  49
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data