[[suggestion]]
Vietnam

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 85.7%, tay 1.9%, thai 1.8%, muong 1.5%, khmer 1.5%, mong 1.2%, nung 1.1%, Hoa 1% andre 4,3% (2009)

Språk

Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, og khmer. Regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)

Religion

Buddhisme 7,9%, Katolisisme 6,6%, andre 84% (2009)

Innbyggertall

96 491 146 (2018)

Styreform

Kommunistisk republikk

Areal

331 230 km2

Myntenhet

vietnamesisk dong

BNI pr innbygger

6 296 PPP$

Nasjonaldag

2. september

Andre landsider

Geografi

Vietnam ligger i Sørøst-Asia, og er et smalt land med lang kystlinje. Inne i landet er naturlandskapet preget av fjell og åser, som går over i flatere marker ved kysten. Landet er preget av to store elvedeltaer, med grønne rismarker ved Mekongelva  i sør og ved  Song Hong-elva i nord. Kanaler og sideelver renner på kryss og tvers.

Elvene danner grunnlaget for jordbruk og arbeid i landet, men utgjør også en trussel. områdene rundt elvene plages nemlig med oversvømmelser og overfiske. I tillegg til dette ble det under krigen med USA spredd store mengder med det kjemiske våpen stoffet Agent orange i naturen og gjorde store miljøskader på naturen og menneskene. Vietnam har et varmt og fuktig tropisk klima i mesteparten av landet. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august, og kaldest og tørrest fra desember til februar.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over tusen år var Vietnam en del av Kina. På 900-tallet frigjorde vietnameserne seg og Vietnam ble et eget land. Landet sto imot flere angrep fra nord, og vokste også over tid til det som i dag er Vietnam. Fra slutten av 1800-tallet kjempet franskmennene til seg makten i landet, og Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Etter krigen fikk Vietnam en egen regjering og fikk noe makt, men var fortsatt under franske kontroll frem til kommuniststyrkene i Vietnam vant sin frigjøringen i 1954.

 Krigen mot franskmennene endte med at Vietnam ble delt i to, et sosialistisk Nord-Vietnam og et antikommunistisk Sør-Vietnam. Som en del av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen ble Sør-Vietnam støttet av amerikanerne og Nord-Vietnam støttet av Sovjetunionen og Kina. Det brøt ut krig mellom de to delene i 1957. USA gikk inn på Sør-Vietnams side, for å hindre at Vietnam ble kommunistisk. Vietnamkrigen varte til 1975. Da ble Saigon i sør erobret av nordvietnamesiske styrker, og nord og sør ble igjen ett Vietnam. 

Vietnamkrigen sjokkerte verden, med store menneskelige lidelser. Så mange som fem millioner sivile ble drept, i tillegg til 1,4 millioner soldater.  Etter de store ødeleggelsene brukte Vietnam 1980-tallet på å bygge opp igjen landet. Dette har i stor grad har vært vellykket.

Samfunn og politikk

Vietnam er en ettpartistat, kun kommunistpartiet er tillatt – andre politiske partier og opposisjonelle organisasjoner er forbudt. Presidenten utnevnes av nasjonalforsamlingen. Han eller hun velges for fem år av gangen, og fungerer som statsoverhode samt sjef for militæret.

Det er tendenser til uenigheter innad i kommunistpartiet, der en konservativ del av partiet er uenige med en mer reformvennlig del angående formen på politiske forandringer. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grunnet korrupsjon og maktmisbruk.

Det er liten grad av ytringsfrihet i Vietnam, og kommunistpartiet kontrollerer mesteparten av mediene. Kritikk mot regjeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regjeringskritikere trues med fengsling og straff. 

 Blant de store utfordringene for Vietnam er befolkningsveksten og befolkningstettheten. Det finnes ingen ettbarnspolitikk, men det er en norm i landet om å få maks to barn.  At mange flytter til de store byene skaper også utfordringer.

Økonomi og handel

Vietnam har gått gjennom stor vekst og endringer i økonomien. Fra 2. verdenskrig og frem til 1986 hadde landet en statsstyrt økonomi, planøkonomi. Etter 1986 har de gått over til en mer åpen markedsøkonomi. Tidligere var Vietnam et av verdens fattigste land, men produksjon og eksport av diverse matvarer og elektronikk har ført til vekst i landets økonomi. Siden 1990-tallet har andelen fattige sunket betraktelig. I dag er minoritetsbefolkningen i høylandene den fattigste delen av befolkningen.

Over halvparten av arbeidskraften i Vietnam er sysselsatt i jordbruk rundt de to store elvene i nord og sør. Vietnam er en stor eksportør av ris, kaffe, cashewnøtter og sjømat. I tillegg til dette har en økende turisme hjulpet økonomien.  De siste tiårene har også tekstil, sko og elektronikk-industrien vokst i Vietnam. Enkelte utenlandske bedrifter flytter deler av sin produksjon til Vietnam på grunn av lave arbeidskostnader. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Vietnam på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet