[[suggestion]]
Vietnam

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 85.7%, tay 1.9%, thai 1.8%, muong 1.5%, khmer 1.5%, mong 1.2%, nung 1.1%, Hoa 1% andre 4,3% (2009)

Språk

Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, khmer. Regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)

Religion

Buddhisme 7,9%, Katolisisme 6,6%, andre 84% (2009)

Innbyggertall

95 541 000 (2017)

Styreform

Kommunistisk republikk

Areal

330 951 km2

Myntenhet

vietnamesisk dong

BNI pr innbygger

6 296 PPP$

Nasjonaldag

2. september

Andre landsider

Geografi

Vietnam er et langt og smalt land, med en lang kyst. Det er et varmt og fuktig tropisk klima i mesteparten av landet. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt monsunsesong. Mest nedbør faller mellom april og oktober. Det er varmest og våtest fra april til august, og kaldest og tørrest fra desember til februar. Mesteparten av naturlandskapet består av fjell og åser. På landsbygda finnes grønne rismarker ved Mekongelvas hovedløp, kanaler og sideelver som renner på kryss og tvers.

Elvene, som danner grunnlaget for jordbruk og dermed mye arbeid i landet, utgjør også en trussel. Områdene rundt elvene plages med oversvømmelser. Elvene er sterkt forurenset på grunn av at bønder bruker sprøytemidler og kunstgjødsel i produksjonen av mat. Jorderosjon, at jorden renner vekk eller smuldrer opp, utgjør også et problem

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over tusen år var Vietnam en del av Kina. På 900-tallet frigjorde vietnameserne seg og Vietnam ble et eget land, men ikke uten kamp. Vietnam har flere ganger blitt angrepet av Kina og Mongolia opp gjennom historien. Fra slutten av 1800-tallet kjempet franskmennene til seg makten i landet. Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Vietnam erklærte seg selvstendig igjen etter 2. verdenskrig, men franske styrker fortsatte å ha makten frem til kommuniststyrkene i Vietnam vant over franskmennene i 1954.

Krigen mot franskmennene endte med at Vietnam ble delt i to, et sosialistisk Nord-Vietnam og et antikommunistisk Sør-Vietnam. Som en del av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen ble Sør-Vietnam støttet av amerikanerne og Nord-Vietnam støttet av russerne. Det brøt ut krig mellom de to landsdelene i 1957. USA gikk inn på Sør-Vietnams side, for å hindre at Vietnam ble kommunistisk. Vietnamkrigen varte til 1975. Da ble Saigon i sør erobret av nordvietnamesiske styrker, og nord og sør ble igjen ett Vietnam.

Vietnamkrigen sjokkerte verden, med store menneskelige lidelser. Så mange som fem millioner sivile ble drept, i tillegg til 1,4 millioner soldater. I løpet av 1980-tallet satset Vietnam sterkt på å bygge opp igjen landet etter ødeleggelsene, hvilket i stor grad har vært vellykket.

Samfunn og politikk

Vietnam er en ettpartistat, kun kommunistpartiet er tillatt – andre politiske partier og opposisjonelle organisasjoner er forbudt. Presidenten utnevnes av nasjonalforsamlingen. Han eller hun velges for fem år av gangen, og fungerer som statsoverhode samt sjef for militæret.

Det er tendenser til uenigheter innad i kommunistpartiet, der en konservativ del av partiet er uenige med en mer reformvennlig del angående formen på politiske forandringer. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grunnet korrupsjon og maktmisbruk.

Det er liten grad av ytringsfrihet i Vietnam, og kommunistpartiet kontrollerer mesteparten av mediene. Kritikk mot regjeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regjeringskritikere trues med fengsling og straff.

Blant de store utfordringene for Vietnam er befolkningsveksten og befolkningstettheten, og fram til 2003 hadde landet en tobarnspolitikk. At mange flytter til de store byene skaper også utfordringer.

Økonomi og handel

De siste tiårene har Vietnam gått igjennom store forandringer i økonomien. Etter 2. verdenskrig og frem til 1986 førte landet en statsstyrt økonomi, etter sovjetisk stil. I 1986 kom en reform kalt «Doi Moi» -fornyelse. Man har da gått fra en planøkonomi til en mer åpen markedsøkonomi.

Tidligere var Vietnam et av verdens fattigste land. Produksjon, og eksport, av diverse matvarer og elektronikk har ført til vekst i landets økonomi. Siden 1990-tallet har andelen fattige sunket betraktelig. I dag er minoritetsbefolkningen i høylandene den fattigste delen av befolkningen.

Over halvparten av arbeidskraften i Vietnam er sysselsatt i jordbruk rundt de to store elvene i nord og sør. Vietnam er en av verdens største eksportører av ris, kaffe og cashewnøtter. Eksporten av sjømat er også stor. De siste tiårene har også tekstil, sko og elektronikk-industrien vokst i Vietnam. Enkelte utenlandske bedrifter flytter deler av sin produksjon til Vietnam grunnet lave arbeidskostnader. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vietnam på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  331 230
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  22,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  47,6
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  96 491 146
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,337
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,694
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  11,0
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  341 190
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,905
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  140
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,80
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,05
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,7
  Hektar per person
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  11
  Drapsrate
  1,52
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,010
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  33
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  26,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  26,72
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,10
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  78
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,1
  Prosent
  Barnearbeid
  13,1
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  71 890 107 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data