Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Vietnam

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 85.7%, tay 1.9%, thai 1.8%, muong 1.5%, khmer 1.5%, mong 1.2%, nung 1.1%, andre 5.3% (1999)

Språk

Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, khmer. Regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)

Religion

Buddhisme 9,3%, Katolisisme 6,7%, Andre 82%

Innbyggertall

93.4 millioner

Styreform

Kommunistisk republikk

BNI pr innbygger

6 023 PPP$

Nasjonaldag

2. september

Andre landsider

Geografi

Vietnam er et langt og smalt land, med en lang kyst. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt Monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august (27-30 grader), og tørrest og kaldest fra desember til februar (20-25 grader). Tre fjerdedeler av naturlandskapet består av fjell og åser. På landsbygda finnes grønne rismarker med Mekongelvas hovedløp, kanaler og sideelver som renner på kryss og tvers.

Elevene, som er selve grunnlaget for liv og arbeid i landet, har blitt en trussel. Områdene rundt plages med oversvømmelser. Elvene er sterkt forurenset på grunn av at bøndene bruker sprøytemidler og kunstgjødsel i produksjonen av mat. Jorderosjon, at jorda renner vekk eller smuldrer opp, på grunn av hogst er også et problem. 

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over tusen år var Vietnam Kinas provins, altså en landsdel som tilhørte Kina. På 900-tallet frigjorde vietnameserne seg og Vietnam ble et eget land. Men ikke uten kamp. Vietnam har flere ganger blitt angrepet av Kina og Mongolia opp gjennom historien. Fra slutten av 1800-tallet kom franskmennene og greide gradvis kjempe til seg makten i landet. Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Vietnam erklærte seg selvstendig igjen etter 2. verdenskrig, men franske styrker fortsatte å ha makten frem til kommuniststyrkene i Vietnam vant over franskmennene i 1954.

Krigen endte med at Vietnam ble delt i to. Et sosialistisk Nord-Vietnam og et antikommunistisk Sør-Vietnam. Som en del av Den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen ble Sør-Vietnam støttet av amerikanerne og Nord-Vietnam støttet av russerne. Dette er kjent som Vietnamkrigen. USA ønsket ikke at Sør-Vietnam skulle bli kommunistisk. Krigen varte fra 1957 til 1975. Da ble byen Saigon i sør erobret av Nord-vietnamesiske styrker, og nord og sør ble igjen ett Vietnam. Vietnamkrigen sjokkerte verden, med store menneskelige lidelser. Så mange som fem millioner mennesker ble drept, i tillegg til 1,4 millioner soldater. I løpet av 1980-årene satset Vietnam sterkt på å bygge opp landet igjen etter ødeleggelsene. Noe de i stor grad har greid. Landet var tidligere et av verdens fattigste, i dag er de et økonomisk viktig land i verden. 

Samfunn og politikk

Vietnamesisk økonomi har etter hvert åpnet seg mot verden. Den sosiale levestandarden er ganske god, hvis man sammenligner med andre fattige land. Få lider av underernæring og nesten alle har rennende vann og strøm hjemme hos seg. Selv om folk flest har opplevd en betydelig forbedring i levestandard de siste tiårene protesterer folk på landsbygda og bønder mot økte skatter. De mener at de ikke får nok igjen, av for eksempel helsetjenester, utdanning og rettigheter, fra staten. 

Blant de store utfordringene for Vietnam er befolkningsveksten, -og befolkningstettheten. Folk flytter til byene. Det er flere gutter enn jenter i landet på grunn av barnepolitikken. Frem til 2003 hadde Vietnam en tobarnspolitikk. Det betyr at det ikke var lov til å få mer enn to barn per familie. På samme vis som i Kina førte det til at guttebarn var foretrukket foran jentebarn. Vietnam har i dag en befolkning på 93,4 millioner og folk bor seks ganger tettere enn FN mener er bærekraftig. Folk bor dobbelt så tett i Vietnam som i Kina, og ti ganger tettere enn i de fleste utviklingsland.  

Det politiske systemet i landet er slik at presidenten blir valgt av nasjonalforsamlingen. Man velger da blant medlemmene i nasjonalforsamlingen. Presidenten velges for fem år av gangen. Vietnams president Troung Tan Sang er statsoverhode og sjef for militæret. Vietnam er en ettpartistat med kommunistisk styre. Kommunistpartiet hadde ganske lenge et godt rykte i befolkningen på grunn av sin innsats i ulike kriger, at de har greid å forsvare landet utenfra. I dag er de ikke like populære. Korrupsjon og misbruk av makten de har ført til protester. I 2011 ble sittende statsminister Nguyen Tan Dung valgt for en ny femårsperiode. Dung er kritisert for at korrupsjonen har økt siden han kom til makten i 2006. Vietnam havnet i 2013 på 116. plass av 177 i oversikten over de landene som er verst på korrupsjon. I den senere tid har mange fra militæret fått viktige posisjoner i staten. Det kan man tolkes ut fra Kinas økende kontroll i verdensdelen.

Det er liten grad av ytringsfrihet i Vietnam. Journalister, bloggere og de som kjemper for menneskerettigheter og frihet er utsatt for fengsling. I 2014 sa Amnesty at 30 bloggere satt i fengsel, sammen med over 70 politiske fanger.

Økonomi og handel

Over halvparten av de som har en jobb i Vietnam, har jobber med jorda eller skogen. Folk bor rundt de to store elvene i nord og sør. Landet produserer den maten de trenger selv. Det som er til overs selges til andre land. Særlig ris er en viktig inntektskilde for Vietnam. Vietnam har gått fra å måttet kjøpe mat fra utlandet, til å produsere så mye selv at de kan selge til utlandet, på få år. I løpet av 1990-årene ble de også gode på å produsere kaffe og cashewnøtter.

Siden landet har så lang kyst har fiske mye å si, både som mat til seg selv og som handelsvare til utlandet. Vietnam handler mest med USA, Japan, Kina og EU.

De siste tiårene har Vietnam gått igjennom store forandringer i økonomien. Etter 2. verdenskrig og frem til 1986 førte landet en statsstyrt økonomi, etter sovjetisk stil. I 1986 kom en reform kalt «Doi Moi» -fornyelse. Man skulle legge om kursen. Vietnam har klart å halvere antallet mennesker som lever under fattigdomsgrensen i landet. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vietnam på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  2,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,3
  Prosent
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  330 951
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  47,6
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  95 541
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  16,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  4
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,010
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,337
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,683
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  33
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  24,30
  Prosent
  Global lykkeindeks
  40,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  72,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  36
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 306
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,0
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  11,0
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  313 156
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,641
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,3
  Prosent av BNP
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  36
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  54
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  140
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  11
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  73,96
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,70
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,05
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,4
  Hektar per person
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  78
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  193 599 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 111
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,79