Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Zambia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lusaka

Etniske grupper

Afrikanske stammer 99.5% (inkludert Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda), andre 0.5% (2000)

Språk

Bemba (offisielt) 30.1%, Nyanja (offisielt)10.7%, Tonga (offisielt)10.6%, Lozi (offisielt)5.7%, Chewa 4.9%, Nsenga 3.4%, Tumbuka 2.5%, Lunda (offisielt) 2.2%, Kaonde (offisielt) 2%, Lala 2%, Luvale (offsielt)1.7%, Engelsk (offsielt)1.7%, andre 22.5% (2000)

Religion

kristne 50%-75%, muslimer og hinduister 24%-49%, naturreligioner 1%

Innbyggertall

14.639.000

Styreform

Republikk

Areal

752.618 kvkm

BNI pr innbygger

3 853 PPP$

Nasjonaldag

24.oktober

Andre landsider

Geografi

Zambia ligger sør på kontinentet, midt i, uten kyst. Mesteparten av landskapet er savanner og gressletter. Afrikas fjerde lengste elv, Zambezi, utgjør grensen mot nabolandet Zimbabwe.

Klimaet i Zambia er subtropisk. Det vil si at somrene er lange og varme, mens vintrene er korte og milde. Det blir sjelden kaldere enn pluss 10 grader celsius. Regntiden i landet varer mellom november og april, og tørketiden er fra mai til oktober.

Zambia har et rikt dyreliv.  Store dyr som elefant, spissneshorn, sjiraff, bøffel og sebra er fortsatt vanlige, særlig i nasjonalparkene. Krypskyting truer flere av dyreartene. Der hvor det drives kobberminer hugges det for mye skog, noe som øker faren for at jordsmonnet blir vasket vekk i regntiden. 

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Zambia ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For omtrent 2000 år siden kom bantufolket Tonga til Zambia. Etter hvert innvandret flere bantufolk til ulike deler av landet og lagde kongedømmer. Fordi Zambia mangler kyst, tok det lenger tid før europeere ble interessert i landet. På 1500-tallet kom arabere og portugisere til områdene rundt Zambezi-elven. Der drev de i flere hundre år handel med elfenben, slaver og kobber, noe som de lokale kongene tjente godt på.

I 1850-årene reiste oppdageren og misjonæren David Livingstone gjennom Zambia, og med ham fulgte flere europeiske misjonærer og bosettere. Storbritannia ga i 1890 et stort britisk selskap lov til å utnytte råvarer og arbeidskraft i landet, og slik fikk Storbritannia stadig mer innflytelse. I 1924 ble Zambia britisk koloni. Under Storbritannia ble kobbergruvene utviklet, noe som førte til økonomisk vekst. Zambias befolkning fikk imidlertid ikke ta del i velstanden, og motstanden mot koloniherrene økte. I 1964 ble Zambia selvstendig. Kenneth Kaunda, leder av selvstendighetspartiet UNIP, ble landets første president. Få år senere innførte han ettpartistyre.

Motstanden mot Kaunda og ettpartiregimet økte i løpet av 1980-årene. Etter et kuppforsøk i 1990 gikk Kaunda med på å innføre flerpartisystem, og samme år ble partiet MMD, Bevegelsen for flerpartidemokrati, dannet. I 1991 ble det holdt frie valg, og Chiluba, leder av MMD, ble Zambias nye president. MDD satt med makten i landet helt til 2011, da Den patriotiske fronten (PF) med Michael Sata som leder, vant både president- og parlamentsvalget. Oktober 2014 døde president Sata, etter i lengre tid å ha forsøkt å hemmeligholde sin sykdom. Neste president- og parlamentsvalg skal avholdes i 2016. 

Samfunn og politikk

Fra 1990, da flerpartisystemet ble innført og drøyt 20 år fremover ble Zambia styrt av MDD. Økonomisk vekst gjorde det mulig for MDD å bygge skoler, veier og sykehus. Men for den jevne zambier ble det ingen store forbedringer. Sata, som kom til makten i 2011, lovet arbeid og bedre økonomi til landets mange unge og fattige velgere. Sata har ikke greid å innfri valgløftene og er blitt kritisert for å forfølge sine politiske motstandere og journalister.

Vest i landet finnes det en sterk selvstendighetsbevegelse; Iozi-folket. Før Zambias selvstendighet bodde Iozi-folket i kongedømmet Barotseland, et britisk protektorat. Barotseland ble en del av Zambia i 1964, med en avtale om fortsatt selvstyre. Avtalen ble brutt av president Kaunda i 1969. Siden den gang har Iozi-folket ført en fredelig kamp for at selvstyret skal respekteres. MDD-regjeringen møtte Ioziene med vold under en demonstrasjon i 2011. Sada på sin side lovet å overholde avtalen med Iozi-folket, men brøt løftet kort tid etter at han ble president. Skuffelsen var stor for Iozi-folket, og våren 2012 krevde de åpent selvstendighet for Barotseland.

Innbyggerne i Zambia består av mange forskjellige folkegrupper. Ingen av dem er i flertall. Zambia er et av landene i Afrika hvor flest mennesker bor i by. Dette har ført til boligmangel, stor arbeidsløshet og voksende slum i byene. Den sikkerheten folk hadde ved at de som er i slekt hjelper hverandre gjelder ikke på samme måte i byen.  

Zambias befolkning blir stadig yngre, noe som særlig skyldes HIV/aids-epidemien som har rammet landet hardt. Den unge befolkningen, nesten 60% er under 25 år, står for en stor del uten arbeid. Litt over 60% av befolkningen over 15 år kan lese og skrive. Gjennomsnittlig antall barn per kvinne er 5,7. Det betyr at befolkningen vokser raskt. Feilslått jordbrukspolitikk og tilbakevendende tørke gjør tilgangen til mat usikker, og omtrent halvparten av alle barn under fem år er kronisk underernærte.

Økonomi og handel

Zambias økonomi har bedret seg de siste årene. Økonomien er basert på kobberindustrien, og landet er sårbart for svingninger i kobberprisen på verdensmarkedet. Høy kobberpris og en god maisavling i 2010 gjorde sitt for at landet raskt kom seg på beina etter finanskrisen i 2008. Zambia har en betydelig statsgjeld.

Korrupsjon har vært et utbredt problem i landet. I 2009 stod landets tidligere president Chiluba anklaget for å ha tusket til seg statlige penger. Både Banda og Sata har gjennomført store antikorrupsjonskampanjer i landet, uten gode resultater.

En annen diskusjon i Zambias er Kinas store innflytelse. Kina har gitt Zambia lån og investert mye penger i Zambias gruvedrift. Arbeidsforholdene i de kinesiske selskapene er dårlige og har ført til store protester blant gruvearbeiderne. Det er mange som ønsker at regjeringen skal innføre høyere skatter og avgifter for utenlandske selskaper som vil drive i landet, men det er en vanskelig balansegang. Regjeringen er redde for å ikke skremme vekk utenlandske investorer.

Det finnes store områder av udyrket mark i landet og det finnes et potensiale for landbruksnæringen. De fleste zambiere lever av selvbergingsjordbruk, noe som er vanskelig i et land som stadig opplever tørke.

Zambia har opplevd en oppsving i turistnæringen de siste årene, delvis fordi den urolige situasjonen i Zimbabwe skremmer mange turister fra å reise dit. Landets store severdigheter er Victoriafallene og dyrelivet. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Zambia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  11,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,3
  Prosent
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  752 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  65,4
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17 094
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  50
  År
  Forventet levealder for kvinner
  50
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  40,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  10
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  11,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,924
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,526
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,579
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  23,21
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  38
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  12,66
  Prosent
  Global lykkeindeks
  25,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  85,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  88
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  731
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  22,1
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  64,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  47,8
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 186
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  344
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  26 447
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,830
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  64
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  145
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  224
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  406
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  31
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,48
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,25
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,23
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  53
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,5
  Prosent
  Alfabetisme
  85,1
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  65,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  44
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  21 154 394 546
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 308
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,41