[[suggestion]]
Zambia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lusaka

Etniske grupper

Afrikanske stammer 85.9% (Inkludert Bamba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Namwanga, Lunda, Mambwe, Luvale, Lamba, Ushi, Lenje, Bisa, Mbunda), andre 14,2% (2010)

Språk

Engelsk (offisielt) 1,7%, Bemba 33,4%, Nyanja 14,7%, Tonga 11,4%, Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Tumbuka 2,5%, andre 23,2% (2010) (Zambia sies å ha over 70 språk. Selv om mange av disse kan omtales som ulike dialekter tilhører de alle språkfamilien bantuspråk)

Religion

Protestanter 75,3%, Romersk-katolske 20,2%, andre (inkluderer muslimer, buddhister, hinduer og bahai) 2,7%, ingen 1,8% (2010)

Innbyggertall

17 094 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

752 610 km

Myntenhet

Zambisk kwacha

BNI pr innbygger

3 933 PPP$

Nasjonaldag

24.oktober

Andre landsider

Geografi

Zambia er et land uten kystlinje på det sørafrikanske kontinentet, og landet er omtrent like stort som Sverige og Norge tilsammen. Mesteparten av landskapet består av savanner og gressletter. Afrikas fjerde lengste elv, Zambezi,  med den verdenskjente fossen Viktoriafallene utgjør grensen mot nabolandet Zimbabwe. 

Klimaet i Zambia er subtropisk. Somrene er lange og varme, mens vintrene er korte og milde. Det blir sjeldent kaldere enn pluss 10 grader celsius. Regntiden i landet varer mellom november og april, og tørketiden er fra mai til oktober. Det faller mest nedbør nord i Zambia der regnperioden varer i omtrent 6 måneder.

Zambia har et rikt dyreliv, men ulovlig jakt truer flere av dyreartene. Rundt kobberminene blir det hugget mye skog, og skoghuggingen øker faren for at jordsmonnet vaskes vekk under regntiden.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Zambia ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bantufolket Tonga ankom Zambia for omtrent 2000 år siden. Bantuene drev jordbruk og lagde redskaper av jern og kobber. Fordi landet mangler kystlinje tok det lenger tid før europeerne ble interessert i landet. På 1500-tallet innvandret arabere og portugisere til Zambia. Der drev de i flere hundre år handel med elfenben, slaver og kobber, noe de lokale kongene tjente godt på.

I 1850-årene reiste oppdageren David Livingstone gjennom Zambia. og hans reiseskildringer vekket britenes interesse for indre Afrika. Storbritannia gav i 1890 et stort britisk selskap lov til å utnytte råvarer og arbeidskraft i Zambia, og Storbritannia fikk stadig sterkere innflytelse over landet. I 1924 ble Zambia en britisk koloni. Under kolonistyret ble kobbergruvene utviklet, noe som førte til økonomisk vekst. Zambias befolkning fikk ikke ta del i velstanden, og motstanden mot koloniherrene økte. I 1964 ble Zambia selvstendig. Kenneth Kaunda, leder av selvstendighetspartiet UNIP, ble landets første president. Få år senere innførte han ettpartistyre.

Protester og kuppforsøk mot Kauda, og ettpartiregimet resulterte i innføring av flerpartisystem i 1990. Samme år ble partiet ”Bevegelsen for flerpartidemokrati” (MMD) dannet. Kort tid etter vant MMD makten gjennom landets første frie valg. MDD satt på makten i omtrent 20 år. Valget i 2011 førte med seg et historisk maktskifte da ”Den patriotiske fronten” (PF) vant valget. Ved valget i 2016 gjenvant PF makten med snau margin. I etterkant av valget rettet opposisjonen påstander om valgfusk mot regjeringen og det brøt ut opptøyer blant befolkningen.

Samfunn og politikk

Presidenten i Zambia er landets statsoverhode. Presidenten velges hvert femte år og samme person kan kun velges til president to ganger. Den patriotiske fronten vant valget med løfter om arbeid og bedre økonomi til befolkningen. Disse valgløftene har ikke blitt innfridd, og PF kritiseres også for å forfølge sine politiske motstandere og journalister. 

Vest i landet finnes det en sterk selvstendighetsbevegelse; Iozi-folket som fører en fredelig kamp for selvstendighet for Barotseland.

I Zambia bor flertallet i byer. Dette har ført til boligmangel, stor arbeidsløshet og voksende slum i byene. Feilslått jordbrukspolitikk og tilbakevendende tørke gjør tilgangen til mat usikker, og omtrent halvparten av alle barn under 5 år er kronisk underernærte.

Staten eier de største nyhetsmediene i landet, og deres dekning er som regel i regjeringens favør. Facebook har derfor blitt en viktig nyhetskilde med mulighet til å spre varierende daglige nyheter.

Økonomi og handel

Zambia er en av verdens største kobberprodusenter. Gruvedrift, jordbruk, kraftproduksjon og turisme er også viktige inntektskilder for landet. Zambias økonomi baseres i stor grad på kobberindustrien, og er derfor sårbar for svingninger i kobberprisen på verdensmarkedet. Det finnes store områder udyrket mark i landet, som legger godt grunnlag for landbruksnæringen. Flere zambiere som bor utenfor byene lever av selvbergingsjordbruk, men høy risiko for tørke gjør dette til en vanskelig næring.

 

Økonomien i landet har bedret seg siden starten av 2000-tallet, men har ikke bidratt betydelig til fattigdomsreduksjon da omlag 60% av befolkningen fortsatt lever under fattigdomsgrensen. Zambia mottar pengestøtte fra flere land, blant annet er Kina en stor investor i landet.  Støtte til utvikling av styresett og utdanning er viktig.

 

Korrupsjon har vært et utbredt problem i landet. I 2009 stod landets tidligere president Chiluba anklaget for å ha tusket til seg statlige penger. Både Banda og Sata har gjennomført store antikorrupsjonskampanjer i landet, uten gode resultater.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Zambia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  752 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  65,4
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17 609 178
  tall
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,526
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,588
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  50
  År
  Forventet levealder for kvinner
  50
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  57,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  47,8
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 186
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  443
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  45 946
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,822
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  44
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  406
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,29
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,23
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  31
  Drapsrate
  5,30
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  11,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,924
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,52
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  25,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  87,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  53
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,5
  Prosent
  Alfabetisme
  85,1
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  65,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  44
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  7 373 097 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data