[[suggestion]]
Zambia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lusaka

Etniske grupper

Afrikanske stammer 85.9% (Inkludert Bamba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Namwanga, Lunda, Mambwe, Luvale, Lamba, Ushi, Lenje, Bisa, Mbunda), andre 14,2% (2010)

Språk

Engelsk (offisielt) 1,7%, Bemba 33,4%, Nyanja 14,7%, Tonga 11,4%, Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Tumbuka 2,5%, andre 23,2% (2010) (Zambia sies å ha over 70 språk. Selv om mange av disse kan omtales som ulike dialekter tilhører de alle språkfamilien bantuspråk)

Religion

Protestanter 75,3%, Romersk-katolske 20,2%, andre (inkluderer muslimer, buddhister, hinduer og bahai) 2,7%, ingen 1,8% (2010)

Innbyggertall

17 094 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

752 610 km

Myntenhet

Zambisk kwacha

BNI pr innbygger

3 933 PPP$

Nasjonaldag

24.oktober

Andre landsider

Geografi

Zambia er et land uten kystlinje på det sørafrikanske kontinentet, og landet er omtrent like stort som Sverige og Norge tilsammen. Mesteparten av landskapet består av savanner og gressletter. Afrikas fjerde lengste elv, Zambezi,  med den verdenskjente fossen Viktoriafallene utgjør grensen mot nabolandet Zimbabwe. 

Klimaet i Zambia er subtropisk. Somrene er lange og varme, mens vintrene er korte og milde. Det blir sjeldent kaldere enn pluss 10 grader celsius. Regntiden i landet varer mellom november og april, og tørketiden er fra mai til oktober. Det faller mest nedbør nord i Zambia der regnperioden varer i omtrent 6 måneder.

Zambia har et rikt dyreliv, men ulovlig jakt truer flere av dyreartene. Rundt kobberminene blir det hugget mye skog, og skoghuggingen øker faren for at jordsmonnet vaskes vekk under regntiden.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Zambia ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bantufolket Tonga ankom Zambia for omtrent 2000 år siden. Bantuene drev jordbruk og lagde redskaper av jern og kobber. Fordi landet mangler kystlinje tok det lenger tid før europeerne ble interessert i landet. På 1500-tallet innvandret arabere og portugisere til Zambia. Der drev de i flere hundre år handel med elfenben, slaver og kobber, noe de lokale kongene tjente godt på.

I 1850-årene reiste oppdageren David Livingstone gjennom Zambia. og hans reiseskildringer vekket britenes interesse for indre Afrika. Storbritannia gav i 1890 et stort britisk selskap lov til å utnytte råvarer og arbeidskraft i Zambia, og Storbritannia fikk stadig sterkere innflytelse over landet. I 1924 ble Zambia en britisk koloni. Under kolonistyret ble kobbergruvene utviklet, noe som førte til økonomisk vekst. Zambias befolkning fikk ikke ta del i velstanden, og motstanden mot koloniherrene økte. I 1964 ble Zambia selvstendig. Kenneth Kaunda, leder av selvstendighetspartiet UNIP, ble landets første president. Få år senere innførte han ettpartistyre.

Protester og kuppforsøk mot Kauda, og ettpartiregimet resulterte i innføring av flerpartisystem i 1990. Samme år ble partiet ”Bevegelsen for flerpartidemokrati” (MMD) dannet. Kort tid etter vant MMD makten gjennom landets første frie valg. MDD satt på makten i omtrent 20 år. Valget i 2011 førte med seg et historisk maktskifte da ”Den patriotiske fronten” (PF) vant valget. Ved valget i 2016 gjenvant PF makten med snau margin. I etterkant av valget rettet opposisjonen påstander om valgfusk mot regjeringen og det brøt ut opptøyer blant befolkningen.

Samfunn og politikk

Presidenten i Zambia er landets statsoverhode. Presidenten velges hvert femte år og samme person kan kun velges til president to ganger. Den patriotiske fronten vant valget med løfter om arbeid og bedre økonomi til befolkningen. Disse valgløftene har ikke blitt innfridd, og PF kritiseres også for å forfølge sine politiske motstandere og journalister. 

Vest i landet finnes det en sterk selvstendighetsbevegelse; Iozi-folket som fører en fredelig kamp for selvstendighet for Barotseland.

I Zambia bor flertallet i byer. Dette har ført til boligmangel, stor arbeidsløshet og voksende slum i byene. Feilslått jordbrukspolitikk og tilbakevendende tørke gjør tilgangen til mat usikker, og omtrent halvparten av alle barn under 5 år er kronisk underernærte.

Staten eier de største nyhetsmediene i landet, og deres dekning er som regel i regjeringens favør. Facebook har derfor blitt en viktig nyhetskilde med mulighet til å spre varierende daglige nyheter.

Økonomi og handel

Zambia er en av verdens største kobberprodusenter. Gruvedrift, jordbruk, kraftproduksjon og turisme er også viktige inntektskilder for landet. Zambias økonomi baseres i stor grad på kobberindustrien, og er derfor sårbar for svingninger i kobberprisen på verdensmarkedet. Det finnes store områder udyrket mark i landet, som legger godt grunnlag for landbruksnæringen. Flere zambiere som bor utenfor byene lever av selvbergingsjordbruk, men høy risiko for tørke gjør dette til en vanskelig næring.

 

Økonomien i landet har bedret seg siden starten av 2000-tallet, men har ikke bidratt betydelig til fattigdomsreduksjon da omlag 60% av befolkningen fortsatt lever under fattigdomsgrensen. Zambia mottar pengestøtte fra flere land, blant annet er Kina en stor investor i landet.  Støtte til utvikling av styresett og utdanning er viktig.

 

Korrupsjon har vært et utbredt problem i landet. I 2009 stod landets tidligere president Chiluba anklaget for å ha tusket til seg statlige penger. Både Banda og Sata har gjennomført store antikorrupsjonskampanjer i landet, uten gode resultater.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Zambia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 023 470 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  57,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,262
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  54,40
  prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,588
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,388
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  50
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
  Lykkeindeks
  4,11
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  38,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  23
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  4 503
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,29
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  752 610
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,88
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  65,2
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  547
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  53 185
  Personer
  Fredsindeksen
  1,822
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  11,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  34,65
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,38
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  87,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  44,5
  Prosent
  Undervektige barn
  6,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  40,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  60
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  3,6
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  50
  År
  Malariatilfeller
  203,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  224
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  141
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  361
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  88,7
  Prosent
  Alfabetisme
  83,0
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  84,1
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,526
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,96
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  88
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  16
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  707
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  27,2
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  20,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  25 868 142 073
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 513
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,48
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  27,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  53
  Prosent
 •  

  Zambia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 186
  Personer
  Befolkningstall
  17 609 178
  tall