[[suggestion]]
Zimbabwe

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Harare

Etniske grupper

Shona 82%, ndebele 14%, andre/uspesifisert 4%

Språk

Engelsk, shona, sindebele, flere mindre språk og dialekter

Religion

Protestanter 82,7%, romersk katolske 6,7%, andre kristne 4,6%, tradisjonell religion 0,6%, andre/ingen 5,4% (2015)

Innbyggertall

16 150 36 (Verdensbanken 2016)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

390 760 km2

Myntenhet

Zimbabwesiske dollar

BNI pr innbygger

2 027 PPP$

Nasjonaldag

18. april

Andre landsider

Geografi

Zimbabwe ligger på det sørafrikanske høyplatået og har store områder med fjell og berg, i tillegg til større skogkledde savanner. I vest er det sump- og våtmarksområder. I øst vokser det tett jungel langs fjellkjeden Inyanga, som danner en naturlig grense mot nabolandet Mosambik. Zimbabwe er helt uten kyst.

Klimaet er subtropisk, og temperaturene varierer med høyden over havet. Zimbabwe har lite nedbør. Mesteparten av regnet kommer mellom november og mars, og varierer ofte fra år til år. Flere områder er for tørre til å drive jordbruk.

Landet har store miljøutfordringer, spesielt i jordbruket. Bruken av giftige sprøytemidler er blant de høyeste i verden. Avskoging og jorderosjon truer med å ødelegge jordsmonnet, og i byene forurenses luften av tungindustri og trafikk. Flere truede dyrearter står i fare for å bli utryddet fordi snikskyttere får herje fritt i nasjonalparkene.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Zimbabwe ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Zimbabwe har vært bebodd av folkegruppene shona og ndebele i nesten 2000 år. Landet var fra 800-1400-tallet et rikt handelssentrum. Zimbabwe er oppkalt etter en by fra middelalderen ved samme navn, der det er anslått at det bodde så mange som 20 000 mennesker i sin tid. Utover på 1400-tallet opplevde byen et forfall på grunn av overbefolkning og utarming av jord og skog.

De neste århundrene begynte europeiske eventyrere, handelsmenn og misjonærer å komme til området, og de lokale kongedømmene mistet mye makt og store landområder. Det britiske Sør-Afrika-kompaniet fikk kontroll over Zimbabwe på slutten av 1800-tallet, inntil landet ble britisk koloni under navnet Sør-Rhodesia i 1923.

I 1962 kom det rasistiske partiet Rhodesisk front (RF) til makten etter en klar valgseier, og i 1965 erklærte landet seg selvstendig fra Det britiske samveldet. Landet fikk navnet Rhodesia, og ble styrt av et hvitt mindretall.

FN vedtok i 1968 en resolusjon som forbød alle medlemmer å handle med Rhodesia. En svart motstandsbevegelse vokste frem og drev geriljakrig mot regjeringen gjennom hele 1970-tallet. I 1980 ble landet selvstendig og tok navnet Zimbabwe. Det har siden da vært styrt av Robert Mugabe, som var blant lederne i frigjøringsbevegelsen i sin tid.

Samfunn og politikk

I teorien er Zimbabwe en parlamentarisk republikk med flerpartisystem. Siden selvstendigheten i 1980 har imidlertid grunnloven blitt endret flere ganger for å øke president Robert Mugabes makt, og landet har fungert som en ettpartistat. Mugabes parti ZANU-PF kontrollerer de fleste delene av samfunnet. Opposisjonen er splittet og forfølges av sikkerhetspolitiet CIO. I perioden 2009-2013 samarbeidet regjeringen med en opposisjon, men 2013 ble det vedtatt en ny grunnlov, og Mugabe har igjen regjert alene.

Reformer for å omfordele jorden fra den hvite overklassen til den svarte underklassen fikk katastrofale følger for landet. Folk ble fordrevet fra sine gårder, og store landbruksområder ble ødelagt fordi de ikke ble driftet ordentlig.

Siden 1990 har landet opplevd flere økonomiske kriser som har gått hardt utover befolkningen. Zimbabwe deltok også i krig mot DR Kongo på 1990-tallet, noe som bidro til å ødelegge økonomien. Siden 2000 har landet vært preget av politisk uro og en stadig verre tilværelse for innbyggerne. Økende fattigdom og arbeidsledighet har ført til dårligere helse, sult og lavere gjennomsnittsalder. Tilfeller av HIV og aids er økt, etter en nedgang før krisen. Svært mange innbyggere er avhengig av matvarehjelp, særlig når avlingene slår feil.

Menneskerettighetene har dårlige kår, og ytringsfriheten er innskrenket gjennom flere lover. Det har ført til krav om registrering av journalister og begrensninger på hva som kan publiseres. Korrupsjon er utbredt i landet.

I november 2017 meldes det om militærkupp i landet, etter en tid med harde motsetninger mellom visepresidenten og Robert Mugabes kone, Grace Mugabe.

Økonomi og handel

Zimbabwes økonomi opplevde nedgang på 1990-tallet, da landet ble hardt rammet av tørke. Mange høyt utdannede flyttet, og regjeringen måtte ta opp store lån for å importere mais og andre matvarer. Verdensbanken og Pengefondet satte i gang programmer for å få økonomien på rett vei, men trakk seg ut da landet sluttet å betale avdragene på de mange lånene.

Den politiske situasjonen har ført til at mange vestlige land holder tilbake bistand og nekter å handle med Zimbabwe. Utover 2000-tallet utviklet situasjonen seg til en dyp økonomisk krise. Industrien fungerte bare delvis, og det var mangel på elektrisk strøm og kvalifiserte arbeidere.

Jordbruket var nesten helt ødelagt etter de katastrofale jordreformene på 1990- og 2000-tallet. Ettersom pengene har mistet nesten all verdi har stadig flere innbyggere blitt avhengig av å bytte varer og tjenester for å kunne overleve. I 2009 begynte likevel økonomien så vidt å vokse, etter at en overgangsregjering ble valgt. Landet har opplevd en ekstrem prisvekst (hyperinflasjon) og sliter fortsatt med å få kontroll på dette problemet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Zimbabwe på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  390 760
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  36,4
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  16 913 261
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,2
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,540
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,535
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  54
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  21,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  33,4
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  641
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  39 715
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  15 966
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,326
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  50
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  278
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,78
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,06
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  32
  Drapsrate
  6,67
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  32,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,927
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  18,17
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  22
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  28,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  33,20
  Prosent
  Lykkeindeks
  3,69
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  102,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  55
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,8
  Prosent
  Alfabetisme
  86,9
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  76,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  37
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  14,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,0
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  10 570 371 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data