[[suggestion]]
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afganistans flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kabul

Befolkning

Pasjtunere, tadsjikere, hasarer, usbekere og andre (inkludert mindre grupper av blant annet arabere og tyrkere)

Språk

Afghanpersisk/dari (offisielt) 77%, pasjtunsk (offisielt) 48%, usbekisk 11%, engelsk 6%, tyrkisk 3%, urdu 3%, pashayi 1%, nuristani 1%, arabisk 1% og andre. (Språkene utgjør over 100% tilsammen, fordi flere innbyggere snakker mer enn ett språk.)

Religion

Sunnimuslimer 84,7%, shiamuslimer 10-15%, andre/ingen/uspesifisert 0,3%

Innbyggertall

36 373 176 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

652 860 km2

Myntenhet

afgháni à 100 puls

BNI pr innbygger

1 674 PPP$

Nasjonaldag

19. august

Andre landsider

Geografi

I areal er Afghanistan nesten dobbelt så stort som Norge, og grensen mot Pakistan er nesten like lang som hele vår riksgrense. Mesteparten av landet består av ulendt fjellterreng, med dype daler og høye fjell. Det høyeste fjellet heter Noshaq og er 7492 meter høyt. Hindu Kush-fjellkjeden, som går nordøst fra grensen til Kina og Pakistan og strekker seg sørvestover dypt inn i Afghanistan. Fjellkjeden skiller de nordlige provinsene fra resten av landet. Landet har et typisk innlandsklima, med varme somre og kalde vintre.

Tørke, jorderosjon og mangel på rent drikkevann er et stort problem for befolkningen, og det er sparsomt med skog. Likevel er ikke Afghanistan et land som lider av vannmangel fra naturen sin side. Nord i landet finnes lavereliggende slettelandskap med relativt fruktbart jordsmonn, og om våren fyller smeltevann fra Hindu Kush elver, innsjøer og bekker. Mesteparten av vannet renner imidlertid ut av landet, og de gamle vanningsanleggene er ødelagt.

Historie

Afghanistan har vært en viktig gjennomfartsåre for handel og reiser mellom øst og vest helt siden oldtiden, da den gamle Silkeveien gikk gjennom landet. Landet har vært dominert både av persere, grekere, tadsjiker og mongoler. Først på 1700-tallet ble landet selvstendig da det moderne Afghanistan ble grunnlagt av Ahmad Shah Durrani.

Afghanistan hadde tidvis kontroll over store deler av dagens Pakistan og Iran, men utover på 1800-tallet oppstod det konflikt mellom Afghanistan og britene som styrte i India. I en fredsavtale fra 1919 måtte Afghanistan gi avkall på store områder i dagens Pakistan. Utover på 1900-tallet førte manglende økonomisk utvikling til interne konflikter, og i 1973 ble kongen avsatt i ett kupp.

I 1979 invaderte Sovjetunionen Afghanistan for å støtte kommunistpartiet som hadde tatt makten året før. Okkupasjonen møtte sterk motstand i befolkningen. Opprørere ble støttet med penger og våpen fra USA og Kina. Mer enn 800 000 afghanere ble drept i konflikten, og mer enn 5 millioner flyktet.

Da Sovjetunionen trakk seg ut i 1989, etterlot de seg et land i krise. Resultatet ble syv nye år med borgerkrig, før den islamistiske Taliban-bevegelsen tok regjeringsmakten. Taliban var et totalitært regime der opposisjonelle ble forfulgt og kvinner ble nektet å arbeide og studere. For mange afghanere representerte likevel Taliban ro og orden, etter mange år med krig.

Etter at terrornettverket al-Qaida hadde angrepet USA 11. september 2001, invaderte USA Afghanistan fordi Taliban-regimet lot al-Qaida-ledelsen holde til i landet. Invasjonen førte til at Taliban-regimet ble styrtet, men fortsatte som en opprørsgruppe mot de internasjonale styrkene i landet.

I 2021, i det de internasjonale styrkene skulle trekke seg gradvis ut av Afghanistans, kollapset myndighetenes kontroll fullstendig, i møte med rask fremrykning av Taliban-soldater. Kaos og evakuering fulgte. Taliban inntok regjeringslokalene igjen etter 20 år med krig.

Økologiske fotavtrykk

3

0,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Afghanistan ville vi trenge 0,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Afghanistan er en islamsk republikk, organisert etter mønster av en forbundsrepublikk. Republikken er delt inn i 34 provinser, som igjen er delt inn i 398 distrikter. Landet har (inntil nylig) vært styrt av en president og to visepresidenter, som alle er direkte valgt for en periode på fem år, de kan kun gjenvelges en gang. Presidenten har ansvar for landets utenrikspolitikk, forsvar og borgerrettigheter. Han er både regjeringssjef og leder for militæret, og kan nedlegge veto mot forslag fra Nasjonalforsamlingen.

Etter at Taliban igjen tok over regjeringsmakten i august 2021, er det uklart hvordan det politiske systemet blir seende ut fremover.

Menneskelig utvikling

9

177 av 188

Afghanistan er nummer 177 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Økonomien i Afghanistan har lidd under de mange tiårene med krig og konflikt. Landet har relativt store naturressurser, blant annet i form av mineraler som kull, kobber og jernmalm, samt en del olje og naturgass. Naturressursene har vært lite utnyttet på grunn av urolighetene i landet, og fordi det mangler skikkelige veier og transportmuligheter. Selv om det ikke kommer frem i de offisielle tallene er ulovlig opiumsproduksjon en bærebjelke i afghansk økonomi.

Afghanistan er helt avhengig av internasjonal bistand, og store deler av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra bistand og militær tilstedeværelse. Grunnet væpnet konflikt, korrupsjon, høy kriminalitet og et svakt statsapparat sliter regjeringen i Afghanistan med å gjenoppbygge landet, selv om det har vært økonomisk vekst siden Taliban ble styrtet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Afghanistan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

42 239 854

mennesker i Afghanistan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinne i Afghanistan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56

56

barn dør per 1000 levendefødte i Afghanistan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 674

BNP per innbygger i PPP-dollar i Afghanistan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 6 4 5
6 7 8 9 10

2,6

av 10 personer er underernærte i Afghanistan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,22

tonn CO2-utslipp per person i Afghanistan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 3 8 9 10

6,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Afghanistan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 0 5
6 7 8 9 10

3,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Afghanistan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Afghanistan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9

er forventet antall år i skolen i Afghanistan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,678

GII-indeksen i Afghanistan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Afghanistan

Abonner på nyhetsbrev: