[[suggestion]]
Algerie
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Alger

Etniske grupper

Arabiske berbere 99%, europeere og andre 1%. (Selv om nesten aller algeriere opprinnelig er berbere, er det kun rundt 15% som identifiserer seg som det.)

Språk

Arabisk (offisielt), fransk, berbiske dialekter: Tamazight, tachawit, mzab og tamahaq

Religion

Sunnimuslimer 99%, andre (inkludert kristne og jøder) 1%

Innbyggertall

38 934 334

Styreform

Republikk

Areal

2 381 740 km2

Myntenhet

Algerisk dinar

BNI pr innbygger

15 013 PPP$

Nasjonaldag

1. november

Andre landsider

Geografi

Algerie er Afrikas største land i areal, og ligger på kontinentets nordkyst ved Middelhavet. Sahara-ørkenen i sør dekker over 85 prosent av landet. Her ble det funnet olje på slutten av 1950-tallet, og dette er i dag Algeries viktigste eksportvare. Atlasfjellene skiller Middelhavskysten fra den varme, tørre Sahara-ørkenen.

I kystområdet er det middelhavsklima og mange koller og fjell. I fjellområdene kan vintrene være veldig kalde. Tell-regionen mellom kysten og ørkenen er fruktbar, men liten, og nesten all dyrkbar mark i Algerie finnes her.

Algerie er svært utsatt for tørke og vannmangel, og forurensning er et stort problem. Bare tre prosent av landets areal kan brukes til landbruk. Overbeite gjør at ørkenen sprer seg, og for å hindre ørkenspredning startet myndighetene å plante en «grønn demning» av trær i 1975.

Historie

Algeries beliggenhet ved Middelhavet har gjort landet til en historisk handelsrute mellom Europa, Afrika og Midtøsten. Dermed har nye folkegrupper overtatt land fra urbefolkningen, berbere. Berberne har lenge kjempet for å bevare sin kultur og språket tamazight.

Araberne kontrollerte området fra 600-tallet, frem til spanjolene overtok fra 1496-1515. Algerie var så underlagt Det osmanske riket fra 1515-1830, da franskmennene invaderte landet. De neste hundre årene under fransk herredømme har preget dagens Algerie: en tredjedel av befolkningen døde under krigen mot franskmennene, både på slagmarken, av sykdommer og sult, mens franskmenn flyttet til Algerie og tok landjorden til befolkningen.

Den lokale befolkingen kjempet i flere tiår mot kolonimakten, blant annet ledet av den algeriske berber-emiren Abd al-Qadir. Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN) startet en frigjøringskrig mot Frankrike i 1954. Fredsavtalen ble undertegnet åtte år senere, og Algerie ble selvstendig.

I 1991 brøt det ut borgerkrig i Algerie, etter at regjeringen avbrøt parlamentsvalget fordi det islamistiske partiet Front for islamsk frelse (FIS) holdt på å vinne. Da den blodige borgerkrigen tok slutt i 2002, hadde over 150 000 mennesker mistet livet.

Økologiske fotavtrykk

1 3

1,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Algerie ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Algerie er et autoritært regime hvor militæret og regjeringspartiet dominerer politikken sammen. Valg preges av fusk, korrupsjon florerer og militæret slår ned på protester. Siden Algerie ble uavhengig fra Frankrike i 1962, har landet vært styrt av ett parti: Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN). Selv om Algerie ikke er et demokrati, førte voldsomme demonstrasjoner til at andre partier ble tillatt i 1989. I 1996 fikk landet ny grunnlov, som skulle begrense presidenten til å sitte i to femårs-perioder, men denne regelen ble fjernet i 2008.

Politisk spenning og vold har preget samfunnet. Abdelaziz Bouteflika har vært president siden 1999, og et av hans politiske mål er å bekjempe radikal islam. I 2019 uttalte han at han ikke vil stille til gjenvalg, et tegn på demokratisering; samtidig utsatte han neste valg på ubestemt tid, og det er derfor usikkert om Algerie vil bli mer demokratisk.

Under Den arabiske våren i 2011 brøt det ut demonstrasjoner. Dette førte til at unntakstilstanden, som hadde vart siden starten av borgerkrigen, ble avviklet.

Konfliktprofil om Den arabiske våren.

Menneskelig utvikling

15

81 av 186

Algerie er nummer 81 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Algeries viktigste naturressurser er olje og gass – disse utgjør 95 prosent av landets eksport og 30 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Det statseide oljeselskapet Sonatrach er Afrikas største selskap. I tillegg til olje og gass er gruvedrift og industri sentrale deler av økonomien. Algerie har store mineralressurser, spesielt jern og sink.

Jordbruket var en viktig del av Algeries økonomi fram til 1950-tallet – da produserte landet nok mat til å eksportere. I dag er jordbrukssektoren underutviklet, og Algerie må importere ¾ av maten de trenger istedenfor.

Jevne olje- og gassfunn har styrket landets økonomi, som i flere tiår var svak på grunn av konflikt og politiske uroligheter. Utenlandske oljeselskaper er veldig interesserte i Algeries oljeressurser, som beregnes til å være på 12 milliarder fat. Algerie eksporterer mest til Italia, Spania og Frankrike.

Til tross for dette er fattigdom fortsatt et stort problem i landet og arbeidsledigheten er høy, særlig blant ungdom. Utbredt korrupsjon og dårlig standard på offentlige tjenester fører også til misnøye blant befolkningen.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Algerie på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

43 851 044

mennesker i Algerie

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 7

2,8

barn per kvinne i Algerie

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23

23

barn dør per 1000 levendefødte i Algerie

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

15 013

BNP per innbygger i PPP-dollar i Algerie

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er underernærte i Algerie

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 6

3,74

tonn CO2-utslipp per person i Algerie

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Algerie

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Algerie

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Algerie

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Algerie

Abonner på nyhetsbrev: