[[suggestion]]
Angola
Flagget til Angola

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luanda

Befolkning

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiser 2%, europeere 1%, andre 22%

Språk

Portugisisk (offisielt språk), umbundu og andre afrikanske språk

Religion

Katolikker 41,1%, protestanter 38,1%, andre 8,6%, ingen religion 12,3% (2014)

Innbyggertall

35 027 340 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

1 246 700 km2

Myntenhet

Kwanza

BNI pr innbygger

6 974 PPP$

Nasjonaldag

11. november

Andre landsider

Geografi

Med sine 1,2 millioner kvadratkilometer er Angola blant de største landene i Afrika. Store deler av landet består av høysletter med topper på over 2000 meter over havet. Her er klimaet temperert. I nord dominerer tropisk regnskog og et mer tropisk klima med jevnt høye temperaturer året rundt. På grensen mot Namibia i sørøst finner vi et tørt slettelandskap som går over i ørkenen Kalahari. Den lange kysten i vest er lavtliggende og havet er svært rik på fisk.  

Regnskogen i landet trues av uregulert hogst fordi trær brukes til brensel. Jorderosjon og forørkning er også et økende problem, samtidig som vannkvaliteten i store deler av landet er svært dårlig. I tillegg har mange år med borgerkrig gjort store deler av jorda ubrukelig. Mange av de ville dyrene ble også borte som følge av borgerkrigen. I etterkant har landet forsøkt å øke ulike bestander, deriblant elefanter. 

Historie

Vi vet lite om bosetningen i området fra eldre tider, men det har vært mennesker her tilbake 25 000 år. Med fiskeri kom også utviklingen av mer organiserte samfunn flere tusen år fvt. Fra 800-tallet kom bantu-folkegruppene fra nord og øst og det utviklet seg større og mindre kongeriker i området, mange under Kongos herredømme. Da portugisere ankom kysten av dagens Angola på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene som bodde der. De neste århundrene ble flere millioner mennesker fraktet ut av landet og solgt som slaver til USA. Portugal styrte området ved å inngå handelsavtaler med de ulike stammene.

Under Berlinkonferansen delte europeerne opp Afrika på kartet, og Portugal fikk formelt tildelt territoriet som i dag utgjør Angola. Ved hjelp av væpnet makt tok de kontroll over hele landet på starten av 1900-tallet, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal.

Det var stor motstand mot kolonimakten, men den nasjonale motstandsstyrkene slet med å skape en samlet front. Kampen om uavhengighet fikk ikke utslag før på 1970-tallet. Militærkuppet i Portugal åpnet opp mulighetene for et selvstendig Angola, og i 1975 ble kolonistyret avsluttet. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene.  Den kommunistiske opprørsgruppen Movimento Totular de Libertacão de Angola (MPLA) grep makten, og opprettet en ettpartistyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Borgerkrigen varte helt frem til 2002. Krigen i landet startet på grunn av interne forhold, men ble kraftig forsterket av internasjonal innblanding. I Cabinda-provinsen fortsatte væpnede kamper helt frem til 2017.

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

På papiret er Angola en demokratisk republikk der grunnleggende menneskerettigheter og friheter skal respekteres. I virkeligheten er makten sterkt konsentrert rundt en autoritær regjering, der partiet MPLA har sittet med makten siden 1979. I perioden 1979-1992 var MPLA det eneste tillatte partiet i landet. Selv om landet fikk et flerpartisystem i 1992, ble presidentvalg avskaffet med den nye grunnloven som kom i 2010. Det er personen øverst på valglistene til det største partiet som blir president. Den nye grunnloven ga presidenten også omfattende makt, som for eksempel at presidenten skal velge ut dommere til domstolen. 

Etter 27 år med borgerkrig står Angola overfor enorme samfunnsproblemer og ødeleggelser. Flere millioner mennesker flyktet under krigen. De fleste har nå vendt hjem, men møter områder preget av ødelagte hjem, skoler, sykehus og uten rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene. Derimot så har kvinner en sterk rolle i samfunnet, og kjønnsdiskriminering er forbudt ved lov. I 2019 ble også homoseksualitet avkriminalisert. 

Menneskelig utvikling

11

145 av 188

Angola er nummer 145 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er Afrikas nest største oljeeksportør, og har en av de raskest voksende økonomiene i regionen. I tillegg er landet en av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere.

De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og det har blitt gjort store investeringer innenfor helse, utdanning, og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet innbyggerne til gode. Mer enn 80% av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom. Angola er avhengig av internasjonal bistand, og har fått skarp kritikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner for dårlig økonomistyring og utbredt korrupsjon.

Kart

Statistikk

Statistikk for Angola på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

36 684 202

mennesker i Angola

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 0

5,1

barn per kvinne i Angola

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69

69

barn dør per 1000 levendefødte i Angola

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 974

BNP per innbygger i PPP-dollar i Angola

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,59

tonn CO2-utslipp per person i Angola

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 6 5
6 7 8 9 10

3,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Angola

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Angola

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10

7,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Angola

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Angola

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,537

GII-indeksen i Angola

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 0 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Angola

Abonner på nyhetsbrev: