[[suggestion]]
Angola
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luanda

Etniske grupper

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiser 2%, europeere 1%, andre 22%

Språk

Portugisisk (offisielt språk), umbundu og andre afrikanske språk

Religion

Katolikker 41,1%, protestanter 38,1%, andre 8,6%, ingen religion 12,3% (2014)

Innbyggertall

30 774 205

Styreform

Republikk

Areal

1 246 700 km2

Myntenhet

Kwanza

BNI pr innbygger

6 454 PPP$

Nasjonaldag

11. november

Andre landsider

Geografi

Med sine 1,2 millioner kvadratkilometer er Angola blant de største landene i Afrika. Geografien i landet er variert. Tre fjerdedeler av Angola består av høyslette som ligger på mer enn 1000 meter over landet. Nord i Angola er det tett, tropisk regnskog. I sørøst er det tørt sletteland som går over i ørkenlandskapet Kalahari på grensen mot Namibia. Klimaet er tropisk, med jevnt høye temperaturer året gjennom. På grunn av sin høyde over havet er sletten midt i landet mer temperert.

Regnskogen i landet trues av uregulert hogst til brensel, og jorderosjon og forørkning er et økende problem. Vannkvaliteten er dårlig i store deler av landet. Mange år med borgerkrig har ført til at store deler av landet er ubrukelig til landbruk på grunn av miner.

Historie

De nordlige delene av dagens Angola inngikk i større kongeriker fra 800-tallet og fremover. Da portugisere ankom kysten av dagens Angola på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene langs kysten. De neste århundrene ble mer enn tre millioner mennesker fraktet ut av landet og solgt som slaver i USA. Portugal styrte Angola ved å inngå handelsavtaler med de ulike stammene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk portugiserne full kontroll over hele Angola, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal.

På 1970-tallet begynte flere opprørsgrupper å slåss for uavhengighet, og i 1975 ble Angola selvstendig. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene. Den kommunistiske opprørsgruppen Movimento Totular de Libertacão de Angola (MPLA) grep makten, og Angola ble en ettpartstyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1992, men MPLA holdt fortsatt på makten. Krigen i landet startet på grunn av interne forhold, men ble kraftig forsterket av internasjonal innblanding. Borgerkrigen fortsatte til 2002, da partene signerte en fredsavtale.

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

På papiret er Angola en demokratisk republikk der grunnleggende menneskerettigheter og friheter skal respekteres. I virkeligheten er makten sterkt konsentrert rundt en autoritær regjering, der partiet MPLA har sittet med makten siden 1979. I perioden 1979-1992 var MPLA det eneste tillatte partiet i landet. Presidenten i Angola velger ut dommere til domstolen og sjefen for riksrevisjonen og har stor makt over massemediene, militæret og landets økonomi.

Etter 27 år med borgerkrig står Angola overfor enorme samfunnsproblemer og ødeleggelser. Flere millioner mennesker flyktet under krigen. De fleste har nå vendt hjem, men møter områder preget av ødelagte hjem, skoler, sykehus og uten rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp etter borgerkrigen. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene.

Menneskelig utvikling

11

146 av 186

Angola er nummer 146 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er Afrikas nest største oljeeksportør, og har en av de raskest voksende økonomiene i regionen. I tillegg er landet et av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere.

De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og store investeringer finner sted innenfor helse, utdanning og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet innbyggerne til gode. Mer enn 80% av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom. Angola er avhengig av internasjonal bistand, og har fått skarp kritikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner for dårlig økonomistyring og utbredt korrupsjon.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Angola på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

32 866 272

mennesker i Angola

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 1

5,2

barn per kvinne i Angola

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75

75

barn dør per 1000 levendefødte i Angola

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 454

BNP per innbygger i PPP-dollar i Angola

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2

1,29

tonn CO2-utslipp per person i Angola

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
1 7 8 9 10

5,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Angola

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Angola

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 6 8 9 10

6,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Angola

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Angola

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,578

GII-indeksen i Angola

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Angola

Abonner på nyhetsbrev: