[[suggestion]]
Bahrain
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Manama

Befolkning

Bahrainere 46%, ikke-bahrainere 54% (2010)

Språk

Arabisk (offisiell), engelsk, farsi, urdu

Religion

Muslimer (Sjia og Sunni) 70%, kristne 15%, hindu 10%, andre 5% (2018)

Innbyggertall

1 505 003 (2020)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

760 Km2

Myntenhet

Bahrainsk dinar

BNI pr innbygger

61 228 PPP$

Nasjonaldag

16. desember

Andre landsider

Geografi

Bahrain er en liten stat som består av over 30 øyer, men det bor mennesker på bare seks av øyene. Øya Bahrain er den største og flest mennesker bor her. Fra Bahrain går det en bro over til Saudi-Arabia, samt til tre av de andre øyene.

Over 90 prosent av Bahrains areal er sandørken og bare 2,9 prosent av landet er dyrkbar jord. Til tross for at landet har mye ørken, er Bahrain grønnere enn mange andre land i regionen. Flere av artene har tilpasset seg ørkenen og det saltholdige miljøet. Klimaet er varmt og tørt, med høy luftfuktighet i sommerhalvåret. Temperaturen kan nå opp i 50 °C.

Ørkenspredning er et av de mest sentrale miljøproblemene, i tillegg til forurensing av havet som følge av oljeutslipp. De en gang store ferskvannsreservene er langt på vei oppbrukt, og størstedelen av vannet er avsaltet fra havet.

Historie

Området som i dag utgjør Bahrain har vært befolket i mer enn 4500 år. Familien al-Khalifa overtok makten i 1782. Okkupasjonen skjedde med støtte fra al-Sabah-familien i Kuwait, og al-Saud-familien i dagens Saudi-Arabia. Disse tre sjeik-dynastiene sitter fortsatt med makten i sine respektive land. Flere stormakter gjorde krav på Bahrain etter al-Khalifa-familiens overtakelse. Øyriket søkte beskyttelse hos Storbritannia, og ble et britisk protektorat frem til landet ble selvstendig i 1971. 

Både før og etter selvstendigheten var det flere opptøyer mot regimet. Emiren i landet ble tvunget av opposisjonsgrupper til å innføre en grunnlov som sikret en delvis valgt forsamling, men allerede i 1975 oppløste han parlamentet. Misnøyen fortsatte, og utover 90-tallet var det en økende arbeidsledighet som førte til en rekke opptøyer og stor uro. Da neste generasjon overtok makten i 1999 lovet han økt demokrati og modernisering. En rekke reformer ble gjennomført, blant annet innførte han en ny grunnlov, det første valget på 30 år ble avholdt og kvinner fikk stille til parlamentsvalg. 

Som de andre landene i området rammet den arabiske våren Bahrain i 2011. Det demokratiske opprøret ble slått hardt ned. Myndighetene mente demonstrasjonene var støttet av Iran og dermed var et angrep på sunnimuslimer. I ettertid fulgte det massearrestasjoner av regimekritikere. Over 1600 personer ble arrestert og det ble rapport om bruk av tortur og grov vold.

Etter den arabiske våren har det vært flere tilløp til mer voldelige opprør, og flere militante grupper i landet, blant dem Saraya al-Ashtar, som står på USAs terror-liste.

Les mer om Bahrain og Den arabiske våren her

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 8

4,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bahrain ville vi trenge 4,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Bahrain er et konstitusjonelt monarki, styrt av familiedynastiet al-Khalifa. Landets emir som nå har tittelen konge, Hamad ibn Isa Al-Khalifa, og hans familie innehar betydelige politiske og militære stillinger. Nasjonalforsamlingen som ble gjenopprettet i 2002, består av 40 folkevalgte medlemmer i representanthuset samt et råd med 40 medlemmer som blir utpekt av kongen. Politisk opposisjon og politiske foreninger ble tillatt i 2002, men partier er fortsatt forbudt.

Det sosiale velferdssystemet er godt utbygd og levestandarden er ganske høy. Den langvarige konflikten mellom sjiamuslimene og sunnimuslimene skaper fortsatt uro i landet. Sjiamuslimer, til tross for å være i flertall, blir undertrykt og trakassert. Rapporter fra ulike menneskerettighetsaktivister viser at regjeringen jevnlig krenker ytrings- og pressefrihet, og holder journalister i sjakk. Situasjonen for landets kvinner er bedre enn i nabolandene. De har rett til å eie og arve eiendommer, å ha egne pass og kan reise uten følge av en mannlig slektning. De kan også velge hva slags klær de ønsker å gå med. Arbeidslivet er allikevel langt fra likestilt, og kvinner får lavere lønn for likt arbeid.

Bahrain har i flere år hatt en territoriell uoverensstemmelse med nabolandet Qatar, og siden 2017 har øyriket deltatt i flere sanksjoner mot Qatar sammen med andre arabiske land. Utenrikspolitikken deres bærer preg av et ønske om vestlig samarbedi og landet har både amerikansk og britisk flåtebase.

Menneskelig utvikling

17

34 av 188

Bahrain er nummer 34 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Bahrain er en rik stat, takket være store olje- og gassressurser som har siden 1932 vært grunnlaget for økonomien i landet. Før olje-funnene var landets økonomi basert på handel. I 2018 ble det kjent at øyriket har gjort nye store funn av olje og gass, og Bahrain forsøker å utvide økonomien til blant annet produksjonsindustri og servicesektoren. 

Bahrain ble på 1980-tallet et av de mest betydningsfulle banksentra i Persiabukta. Denne posisjonen har senere blitt utfordret av andre land, og fikk en knekk som følge av opprøret i 2011. Men de siste årene har mye bedret seg, særlig takket være den økende turismen i landet. Formel 1-løp, som har blitt arrangert i Bahrain siden 2004, har også bidratt til å styrke landets stilling som et internasjonalt senter. I tillegg til samarbeidsorganisasjonen Gulf Cooperation Council (GCC) er USA, Kina, Brasil og EU viktige handelspartnere. 

Til tross for stor rikdom i landet finnes det mange fattige mennesker, spesielt de som tilhører den sjiamuslimske gruppen. Høy arbeidsledighet er også et problem. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Bahrain på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 485 509

mennesker i Bahrain

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Bahrain

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

barn dør per 1000 levendefødte i Bahrain

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

16

61 228

BNP per innbygger i PPP-dollar i Bahrain

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Bahrain

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9

21,98

tonn CO2-utslipp per person i Bahrain

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bahrain

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bahrain

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Bahrain

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Bahrain

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,181

GII-indeksen i Bahrain

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Bahrain

Abonner på nyhetsbrev: