[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dhaka

Befolkning

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall

165 802 563 (2021)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

148 460 Km2

Myntenhet

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger

7 395 PPP$

Nasjonaldag

26. mars

Andre landsider

Geografi

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av lavland og deltaområder rundt elevene Brahmaputra og Ganges. 90 prosent av landet ligger under 10 meter over havet. I den østlige delen av landet er det et mer kupert terreng med både høye fjell og dype daler. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren, mens vinterne er litt mer kjøligere på grunn av den tørre luften som blåses fra innlandet.  

På grunn av sin lave geografi er Bangladesh spesielt utsatt for flom, noe som de siste tiårene har skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i de nærliggende landene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av rundt 140 000 mennesker. Selv om landet har mye vann, mangler over halvparten av befolkningen tilgang på rent drikkevann. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men forekomsten av arsenikkholdige bergarter i landet gjør at brønnvann også ofte er helseskadelig. Ved kysten i vest finner vi et av de siste jungelområdene i Sør-Asia, Sundarbans, som også er hjemmet til den utrydningstruede bengalske tigeren. Dette området står på FNs verdensarvliste (UENSCO). 

Historie

Bangladesh er en del av Bengal-regionen som omfatter Bangladesh og den indiske delstaten Vest-Bengal, har i over 3000 år blitt styrt av buddhistiske, hinduistiske, muslimske eller britiske herskere. Keiser Aurangzeb av mogulriket tillot det britiske East India Company å etablere seg i Calcutta-regionen. Britene fikk mer og mer makt i området, og tok kontroll over Bengal i 1757.  

Etter et indisk opprør ble dagens Bangladesh, Pakistan og India en britisk koloni i 1858. Bengal var den største provinsen i Det britiske India. Da Det britiske India gikk i oppløsning i 1947 ble området delt i to selvstendige stater, India og Pakistan, der Bengal ble delt mellom disse to statene. Den østlige delen av Bengal, med en overveiende muslimsk befolkning, tilhørte Pakistan og gikk under navnet Øst-Pakistan.  

På grunn av store kulturelle, politiske og etniske ulikheter mellom Øst- og Vest-Pakistan økte misnøyen blant befolkningen i Øst-Pakistan. Ved valget i 1970 vant det politiske partiet Awami-ligaen i Øst-Pakistan, som ønsket selvstendighet. Pakistan motsatte seg dette, og det brøt ut en blodig borgerkrig og nærmere 10 millioner mennesker flyktet fra landet. Til slutt gikk India inn i konflikten, og Øst-Pakistan ble selvstendig desember 1971, og tok navnet Bangladesh. Fra 70-tallet og fram til 1990 var landet under miltærstyre, og preget av konflikt, militærkupp og attentater på presidenter. Selv om demokratiske valg ble innført fra 1990, er landet fremdels preget av stor politisk uro. Islamistiske ekstremistgrupper har også vokst seg større i landet de senere årene. 

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet utnevner en president hvert femte år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang og har i hovedsak en seremoniell rolle. Presidentens viktigste rolle er å utpeke en statsminister som sammen med sin selvvalgte regjering har den formelle makten i landet. Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awami-ligaen (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden landet oppnådde uavhengighet har militæret hatt stor innflytelse over politikken. 

Manglende sikkerhet gjør hverdagen utrygg for den fattige bengalske befolkningen. Politiet og rettsvesenet har liten tillit blant befolkningen ettersom menneskerettighetsbrudd og korrupsjon forekommer relativt ofte. Innskrenket ytringsfrihet fører til at politisk opposisjon mot den regjerende eliten kan være farlig. Siden 2017 har over 740 000 Rohingyaer fra Myanmar flyktet til Bangladesh etter å ha blitt forfulgt av militæret i Myanmar. 

Du kan lese mer om Rohingyakonflikten her

Menneskelig utvikling

13

127 av 188

Bangladesh er nummer 127 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig og over en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. En stor andel av befolkningen arbeider med jordbruk, men jordbruksområdene er i stor grad eid og kontrollert av noen få rike personer. De ødeleggende flommene de siste tiårene har ført til at mange småbønder må selge jorden sin for å overleve. Dette har ført til at den ulike fordelingen i eierandeler mellom bøndene og de store jordeierne har blitt forsterket. 

Jute (et trefiber brukt til tekstilproduksjon) og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler. Fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet har imidlertid ført til stadig lavere inntekter fra disse næringene. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Dette har også skapt betydelig flere arbeidsplasser, men forholdene er svært tøffe. Korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur hemmer den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av internasjonal bistand. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Bangladesh på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

172 954 319

mennesker i Bangladesh

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8

1,9

barn per kvinne i Bangladesh

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

27

barn dør per 1000 levendefødte i Bangladesh

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

7 395

BNP per innbygger i PPP-dollar i Bangladesh

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 personer er underernærte i Bangladesh

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,51

tonn CO2-utslipp per person i Bangladesh

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bangladesh

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bangladesh

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Bangladesh

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Bangladesh

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,530

GII-indeksen i Bangladesh

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Bangladesh

Abonner på nyhetsbrev: