[[suggestion]]
Belize
Flagget til Belize

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Belmopan

Befolkning

Mestiser 52,9%, kreolere 25.9%, mayaer 11,3%, garifunere 6,1%, andre 11,2% (2010)

Språk

Engelsk 62,9 % (offisiell), spansk 56,6%, kreolsk 44,6%, mayiske språk 10,5%, tysk 3,2%, garifuna 2,9% (karibisk), andre/ukjent 2,3%, (2010)

Religion

Romersk-katolsk 40,1%, protestantisk 31,5%, jehovas vitner 1,7%, andre 10,5%, ingen/uspesifisert 16,1% (2010)

Innbyggertall

397 628 (2020)

Areal

22 970 Km2

Myntenhet

Belizisk dollar

BNI pr innbygger

11 451 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Den nordlige delen av øyriket består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene. Her finner du øyrikets høyeste punkt, Victoria Peak, som troner 1160 meter over havet. Belize har et rikt dyreliv og er det eneste landet i verden med et naturreservat for jaguarer. Ved Belizes kyst ligger den vestlige halvkules største korallrev, Belize Barrier Reef, som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

Siden 1998 har 40% av korallrevet blitt ødelagt som følge av forurensning. Styresmaktene har satt ned en midlertidig stans på jakten etter olje rundt revet. Landet er sårbart for naturkatastrofer som orkaner, flom og tørke. Klimaendringer bidrar til økte svingninger i værforholdene og økt havnivå. Jordbruket har ført til avskoging og jorderosjon.

Historie

Historien til Belize kan dateres tilbake til år 1500 fvt. da maya-sivilisasjonen bodde i området. På 1500-tallet ankom de første spanske skipene. Spanjolene forsøkte å konvertere mayaene til kristendom, men møtte  stor motstand. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygde kolonier og brakte med seg afrikanske slaver. De spanske og britiske kolonimaktene var i lang tid uenig om hvem som hadde rett på området. Britene vant etter hvert kontrollen og erklærte området en britisk koloni under navnet Britisk Honduras i 1862.

I 1964 fikk Britisk Honduras indre selvstyre, og skiftet navn til Belize ni år senere. Likevel var det ikke før i 1981 at Belize oppnådde full selvstendighet fordi Guatemala mente lenge at de hadde krav på Belizes territorium. Guatemala anerkjente Belizes uavhengighet i 1991, men landene er enda uenige om grensene.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 6

4,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belize ville vi trenge 4,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Belize var Storbritannias siste koloni i Amerika og de forble en del av Det britiske samveldet, i dag kalt Samveldet av nasjoner, etter sin uavhengighet. Den britiske monarken er statsoverhode. Monarken representeres gjennom en belizisk generalguvernør. Utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen. Regjeringen er ansvarlige overfor parlamentet. Den partilederen som har mest støtte i parlamentet utnevnes til statsminister. Belize er et fungerende demokrati med frie og rettferdige valg.

Belize er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør-Amerika og USA, og voldelig kriminalitet er derfor et stort problem i samfunnet. Belize blir regnet som et av de mest voldelige landene som ikke er i krig. Belize er også preget av fattigdom, spesielt blant den mayanske urbefolkningen. I sørlige deler, der størstedelen av urbefolkningen bor, er antallet underernærte dobbelt så høyt som ellers i landet. Andelen av befolkningen som er smittet av HIV/AIDS er blant de høyeste i Latin-Amerika.

Menneskelig utvikling

13

121 av 188

Belize er nummer 121 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Økonomien i Belize domineres av turisme, og tjenestenæringen står for omkring to tredjedeler av landets økonomi. Besøkende fra USA utgjør to tredjedeler av de årlige turistene. Turistene kommer for å se på landets vakre natur og kulturminner etter mayasivilisasjonen. Jordbruket er også viktig for økonomien. Tømmerhogst og eksport har en lang historie i landet; noe de britiske kolonistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, annen frukt og klær.

Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. Belize har en stor utenlandsgjeld.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Belize på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

410 825

mennesker i Belize

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 9

2,0

barn per kvinne i Belize

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

11

barn dør per 1000 levendefødte i Belize

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

11 451

BNP per innbygger i PPP-dollar i Belize

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er underernærte i Belize

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 6

1,74

tonn CO2-utslipp per person i Belize

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Belize

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Belize

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Belize

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Belize

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,364

GII-indeksen i Belize

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Belize

Abonner på nyhetsbrev: