[[suggestion]]
Botswana
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Gaborone

Befolkning

Setswana 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, andre 7%

Språk

Setswana 77.3%, Sekalanga 7.4%, Shekgalagadi 3.4%, English (official) 2.8%, Zezuru/Shona 2%, Sesarwa 1.7%, Sembukushu 1.6%, Ndebele 1%, andre 2.8% (2011)

Religion

Kristne 79.1%, Badimo 4.1%, andre 1.7%, ingen 15.2% (2011)

Innbyggertall

2 378 992 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

581 730 km2

Myntenhet

Pula

BNI pr innbygger

18 323 PPP$

Nasjonaldag

30. september

Andre landsider

Geografi

Botswana ligger i det sørlige Afrika. Landet er uten kyst og består hovedsakelig av høysletteland. Kalahari-ørkenen dekker 70 prosent av landarealet, og strekker seg over de sentrale og sørvestlige delene av landet. Botswana rommer også et av verdens største innlandsdeltaer, Okavangodeltaet, som er kåret til et av Afrikas syv naturunderverker. Vannet renner ikke ut i havet, men blir sugd opp av planter, fordamper eller siver ned i bakken og blir til grunnvann. Vannet fra elva gjør plante- og dyrelivet veldig rikt, selv om Botswana har lite nedbør.

Klima er et semi-tørt subtropisk klima der det både er varme vintre og varme somre. Botswana trues av ørkenspredning og tørke. Ørkenspredningen skyldes antallet dyr som beiter for mye på utsatte områder, og effekten av denne beitingen forsterkes av den globale oppvarmingen.

Historie

Det har bodd mennesker i Botswana i flere titusen år. San-folket, som er et av verdens eldste folkeslag, bodde i området. Botswana var på 1800-tallet preget av interne kriger mellom ulike folkegrupper. Etablering av forskjellige kolonimakter i området, parallelt med høy innvandring, førte til press på landet, som igjen gjorde at spenningene ble større. I 1876 ba Botswanas konge om britisk beskyttelse fra en mulig krig med folkegruppen Boere i Transvaal (Sør-Afrika). Britene var ikke interessert i dette, men opprettet i stedet et britisk protektorat for å beskytte egne interesser. Dette ble dagens Botswana.

Først i 1966 ble Botswana selvstendig og det ble innført demokrati. Andre land og utenlandske selskaper ble raskt invitert til å bygge opp bedrifter og gjøre handel med Botswana. 1970-tallet var begynnelsen på en periode med økonomisk vekst. Utenlandske selskaper begynte å utvinne diamanter, kobber og nikkel fra landets rike minerallager. Overgangen fra protektorat til selvstendighet skjedde i ordnede former, uten vold eller større politiske konflikter. Seretse Khama ble landets første president, og regnes i dag som landsfaderen til Botswana. Hans parti, Botswanas demokratiske parti (BDP), dominerte politikken. BDP og familien Khama har sittet ved makten kontinuerlig siden landet ble uavhengig.

Økologiske fotavtrykk

1 3

1,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Botswana ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Botswana er en parlamentarisk republikk der presidenten er både stats- og regjeringssjef. Nasjonalforsamlingen utnevner presidenten og vedtar lover. Presidenten kan maksimalt velges for to perioder. Med samme parti (BDP) ved makten i så mange år blir Botswana sett på som et stabilt land. Opposisjonen, som består av mange små partier, har flere ganger forsøkt å gjøre noe med valgordningen som helt klart gjør det enklere for BDP å vinne.

Botswana har et godt utviklet system for helse og utdanning, med 10 års obligatorisk skolegang og god tilgang på leger. Rundt halvparten går videre på videregående skole. De siste årene har Botswana blitt beskyldt for å diskriminere minoritetsgrupper og kvinner. Homofili er forbudt og kan straffes med opptil syv års fengsel. Ytringsfrihet er i teorien garantert i grunnloven, men i praksis blir media begrenset. For eksempel er det ulovlig å fornærme presidenten. 

Selv om Botswana har et relativt høyt BNP per innbygger, sliter landet med fattigdom og arbeidsledighet. Det antas også at en av tre i befolkningen er smittet av HIV/AIDS, noe som gjør Botswana et av landene med flest AIDS-syke. Man har forsøkt å bekjempe smitte ved å dele ut medisiner og ha store informasjonskampanjer. Dette har gitt resultater. Av 380 000 mennesker som lever med AIDS blir rundt 82 prosent behandlet med ART (Antiretroviral therapy). Antallet dødsfall har også gått ned de siste årene, og i 2019 målte UNAIDS at kun 1,3 prosent av alle smittede døde som følge av sykdommen

Menneskelig utvikling

13

115 av 188

Botswana er nummer 115 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Botswana regnes av FN som et mellominntektsland. I tillegg til at landet har opplevd en enorm vekst i økonomien siden selvstendigheten, er Botswana det minst korrupte landet i Afrika. Landet har de siste årene ligget foran europeiske land som Spania, Portugal og Israel.

Slik Norge er avhengig av oljen, er Botswana avhengig av gruvedrift for å tjene penger. Botswana er det landet i verden med høyest produksjon av diamanter av smykkekvalitet, målt i verdi. Diamantproduksjonen står for mer enn en tredel av landets BNP, og 70 til 80 prosent av eksportinntektene. I tillegg finnes det kobber, gull, nikkel og soda som også tas ut i gruver og selges til utlandet.

Turisme gir også store inntekter for landet. Dyrelivet er hovedårsaken til at turister besøker Botswana og foto- og jaktsafarier er populære. Det er spesielt Okavangodeltaet, med sitt svært rike og konsentrerte dyreliv, som lokker turister. Selv om gruvedrift og turisme gir størst inntekter, jobber de fleste botswanere i landbruket.

Kilder

Landguiden, UNAIDS, BBC Country Profiles, CIA World Factbook,UNAIDS .Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Botswana på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

2 675 352

mennesker i Botswana

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 6

2,7

barn per kvinne i Botswana

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35

35

barn dør per 1000 levendefødte i Botswana

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

18 323

BNP per innbygger i PPP-dollar i Botswana

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 9 4 5
6 7 8 9 10

2,9

av 10 personer er underernærte i Botswana

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 2

2,26

tonn CO2-utslipp per person i Botswana

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Botswana

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Botswana

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Botswana

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Botswana

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,468

GII-indeksen i Botswana

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 1 4 5
6 7 8 9 10

2,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Botswana

Abonner på nyhetsbrev: