[[suggestion]]
Brasil
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brasília

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 47,7 %, europeisk+afrikansk opprinnelse 43,1 %, afrikansk opprinnelse 7,6 %, asiatisk opprinnelse 1,1 %, urfolk 0,4 % (2010)

Språk

Portugisisk (offisielt språk), i mindre grad; spansk, tysk, italiensk, japansk, engelsk og ulike stammespråk.

Religion

Romersk-katolske 64,6 %, andre katolikker 0,4%, ulike protestanter 22,2 % andre kristne 0,7%, spiritualister 2,2 %, andre/uspesifisert 1,8%, ingen 8 %, (2010)

Innbyggertall

210 867 954 (2018)

Styreform

Føderal republikk

Areal

8 515 770 Km2

Myntenhet

Brasiliansk Real

BNI pr innbygger

14 836 PPP$

Nasjonaldag

7. September

Andre landsider

Geografi

Brasil er det femte største landet i verden etter Russland, Canada, Kina og USA. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen ligger verdens største regnskogsområde, Amazonas. Her finnes også Amazonaselven som i volum utgjør en tredjedel av alt elvevann på jorden. I den tropiske regnskogen finnes det 40.000 plantearter. Den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en lang kystlinje. Størstedelen av befolkningen bor ved eller nær kysten, særlig i sørøst rundt byene São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk ,og det regner ofte året rundt. Forskjellen mellom vinter og sommer er liten. 

Avskoging og hogst av regnskogen er det største miljøproblemet i Brasil. I den tropiske regnskogen er jordlaget tynt og skogen sårbar. Allerede i 2005 var en femtedel av skogen hugget ned. I 2020 rapporteres det om at avskogingen har ført til at  en femtedel av Amazonas slipper ut mer karbondioksid enn den tar opp. Gruvevirksomhet, kvegdrift, jordbruk og byvekst er de viktigste årsakene til avskogingen. Tap av regnskog fører til en reduksjon av landets rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer livsgrunnlaget til den lokale urbefolkningen. Luft- og vannforurensning utgjør også store miljøproblemer, spesielt i og rundt de store byene.

Historie

Det har bodd mennesker i Brasil i mer enn 11 000 år. Urbefolkning drev med jordbruk i noen deler av landet, mens i andre deler levde de som jegere og sankere. Portugisere var de første europeerne som kom til området i år 1500 e.Kr. Da portugiserne ankom bodde det mellom tre og fem millioner mennesker i området. Store deler av urbefolkningen døde som følge av sykdommer portugiserne brakte med seg. Portugiserne etablerte sukker- og kaffeplantasjer i landet, og skaffet billig arbeidsplass ved å bruke urbefolkningen som slaver. I tillegg fraktet kolonimakten mange millioner afrikanske slaver til landet.

I 1822 ble Brasil selvstendig fra Portugal. Frem til 1889 var landet et keiserrike, der kaffe, produsert av slaver, var den viktigste næringen. Som det siste landet i verden avskaffet Brasil slaveriet i 1888.

Etter et militæropprør i 1889 ble keiserriket erstattet av en republikk. Landet har siden gått gjennom store politiske omveltninger. Fra 1930 til 1945, og fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Etter diktaturet ble styrtet for siste gang har Brasil utviklet et demokratisk styre. Store økonomiske ulikheter og korrupsjon har preget landets nyere politikk.

Økologiske fotavtrykk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets stats- og regjeringssjef, og velges hvert fjerde år. Presidenten kan bli gjenvalgt en gang, og må etter det avstå minst en valgperiode for å kunne stille til valg igjen.

Etter 2003, da rettferdig fordeling av landets resurser og økonomi ble satt på dagsorden, har millioner av brasilianere blitt løftet ut av fattigdom. De økonomiske forskjellene mellom fattig og rik fortsetter imidlertid å være et stort problem, og Brasil er det landet i Sør-Amerika med størst økonomisk ulikhet. Over 20 prosent av befolkningen lever i slumområder (favelaer) rundt byene. I flere av disse områdene har politiet og staten mistet all kontroll, og organiserte kriminelle gjenger har overtatt makten.

Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema i Brasil. Korrupsjon har lenge vært en del av Brasils politiske kultur. De siste årene har landet vært rammet av en rekke store korrupsjonsskandaler, som har involvert både politikere og næringslivsledere.

Menneskelig utvikling

15

83 av 188

Brasil er nummer 83 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Brasils økonomi styring er en blanding av kapitalisme og statlig kontroll.  I 2014 slet landet med økonomiske nedgangstider, men i 2017 hadde Brasils økonomi igjen et lite overskudd. Til tross for stor utenlandsgjeld, korrupsjon, og mangel på utdannet arbeidskraft er Brasil Sør-Amerikas største og viktigste økonomi. Landets økonomi er blant verdens 10 største økonomier.

Landbruket står for en stor andel av landets eksportinntekter. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe og bananer. I tillegg er landet verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Brasil er også den viktigste industristaten i Sør-Amerika. Blant annet produserer landet biler, fly, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. Turistnæringen, og utvinning av mineraler og edelstener er andre viktige industrier.

Flere økonomiske og statlige programmer har blitt innført for å minske de store forskjellene mellom fattige og rike. Blant annet har minstelønnen blitt høynet. Disse tiltakene har hatt en effekt, men presser også på økonomien, og fører til økt inflasjon, og økende budsjettunderskudd for staten.  

Kart

Statistikk

Statistikk for Brasil på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 0

2,04

tonn CO2-utslipp per person i Brasil

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Brasil

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Brasil

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,408

GII-indeksen i Brasil

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Brasil

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

14 836

BNP per innbygger i PPP-dollar i Brasil

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Brasil

Befolkning

Innbyggere

213 993 441

mennesker i Brasil

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Brasil

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn dør per 1000 levendefødte i Brasil

Abonner på nyhetsbrev: