[[suggestion]]
Brasil
Flagget til Brasil er grønt med en stor gul rute midt på, en blå kule med 27 hvite stjerner og skriften ORDEM E PROGRESSO tvers over kulen
Flagget til Brasil er grønt med en stor gul rute midt på, en blå kule med 27 hvite stjerner og skriften ORDEM E PROGRESSO tvers over kulen
Flagget til Brasil er grønt, med en stor gul rute i midten, med en blå kule med 27 hvite stjerner og skriften ORDEM E PROGRESSO (Orden og framskritt) tvers over

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brasília

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 47,7 %, europeisk+afrikansk opprinnelse 43,1 %, afrikansk opprinnelse 7,6 %, asiatisk opprinnelse 1,1 %, urfolk 0,4 % (2010)

Språk

Portugisisk (offisielt språk), i mindre grad; spansk, tysk, italiensk, japansk, engelsk og ulike stammespråk.

Religion

Romersk-katolske 64,6 %, andre katolikker 0,4%, ulike protestanter 22,2 % andre kristne 0,7%, spiritualister 2,2 %, andre/uspesifisert 1,8%, ingen 8 %, (2010)

Innbyggertall

215 353 588 (2022)

Styreform

Føderal republikk

Areal

8 515 770 Km2

Myntenhet

Brasiliansk Real

BNI pr innbygger

16 056 PPP$

Nasjonaldag

7. September

Andre landsider

Geografi

Brasil er det femte største landet i verden. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen ligger verdens største regnskogsområde, Amazonas. Her finnes også Amazonaselven som i volum utgjør en tredjedel av alt elvevann på jorden. I den tropiske regnskogen finnes det 40.000 plantearter.

Den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en lang kystlinje. Størstedelen av befolkningen bor ved eller nær kysten, særlig i sørøst rundt byene São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk ,og det regner ofte året rundt. Forskjellen mellom vinter og sommer er liten. 

Avskoging og hogst av regnskogen er det største miljøproblemet i Brasil. I den tropiske regnskogen er jordlaget tynt og skogen sårbar. Allerede i 2005 var en femtedel av skogen hugget ned. I 2020 rapporteres det om at avskogingen har ført til at  en femtedel av Amazonas slipper ut mer karbondioksid enn den tar opp. Gruvevirksomhet, kvegdrift, jordbruk og byvekst er de viktigste årsakene til avskogingen. Tap av regnskog fører til en reduksjon av landets rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer livsgrunnlaget til den lokale urbefolkningen. Luft- og vannforurensning utgjør også store miljøproblemer, spesielt i og rundt de store byene.

Historie

Det har bodd mennesker i Brasil i mer enn 11 000 år. Urbefolkning drev med jordbruk i noen deler av landet, mens i andre deler levde de som jegere og sankere. Portugisere var de første europeerne som kom til området i år 1500. Da portugiserne ankom bodde det mellom tre og fem millioner mennesker i området. Store deler av urbefolkningen døde som følge av sykdommer portugiserne brakte med seg. Portugiserne etablerte sukker- og kaffeplantasjer i landet, og skaffet billig arbeidskraft ved å bruke urbefolkningen som slaver. Da urbefolkningen gjorde motstand, eller døde av sykdommer, fraktet kolonimakten også mange millioner afrikanske slaver til landet.

I 1822 ble Brasil selvstendig fra Portugal. Frem til 1889 var landet et keiserrike, der kaffe, produsert av slaver, var den viktigste næringen. Som det siste landet i verden avskaffet Brasil slaveriet i 1888.

Etter et militæropprør i 1889 ble keiserriket erstattet av en republikk. Landet har siden gått gjennom store politiske omveltninger. Fra 1930 til 1945, og fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Etter diktaturet ble styrtet for siste gang har Brasil utviklet et demokratisk styre. Store økonomiske ulikheter og korrupsjon har preget landets nyere politikk.

Økologiske fotavtrykk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Grunnloven fra 1988 markerer den endelige overgangen fra militærdiktatur til demokrati. Brasil er i dag en føderal republikk. Presidenten er landets stats- og regjeringssjef, og velges hvert fjerde år. Presidenten kan bli gjenvalgt en gang, og må etter det avstå minst en valgperiode for å kunne stille til valg igjen. Kongressen har den lovgivende makten.

De regionale, sosial og økonomiske forskjellene i Brasil gjør landet vanskelig å styre. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema, og Brasil er det landet i Sør-Amerika med størst økonomisk ulikhet. Over 20 prosent av befolkningen lever i slumområder (favelaer) rundt byene. I flere av disse områdene har politiet og staten mistet all kontroll, og organiserte kriminelle gjenger har overtatt makten.

Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Korrupsjon har lenge vært en del av Brasils politiske kultur. De siste årene har landet vært rammet av en rekke store korrupsjonsskandaler, som har involvert både politikere og næringslivsledere.

Voldskriminaliteten er også et stort problem i landet. Under den høyrekonservative presidenten Jair Bolsonaro, har truslene mot pressefriheten økt betydelig.

Menneskelig utvikling

15

83 av 188

Brasil er nummer 83 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Brasils økonomi er en blanding av kapitalisme og statlig kontroll. Landet har opplev både opp og nedgangstider, og opplevde  en den siste økonomiske nedgangen i 2021 som følge av redusert jordbruksproduksjon. Til tross for stor utenlandsgjeld, korrupsjon, og mangel på utdannet arbeidskraft er Brasil Sør-Amerikas største og viktigste økonomi. Landets økonomi er blant verdens 10 største økonomier.

Landbruket står for en stor andel av landets eksportinntekter. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe og bananer. I tillegg er landet verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Brasil er også den viktigste industristaten i Sør-Amerika. Blant annet produserer landet biler, fly, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. Turistnæringen, og utvinning av mineraler og edelstener er andre viktige industrier.

Flere økonomiske og statlige programmer har blitt innført for å minske de store forskjellene mellom fattige og rike. Blant annet har minstelønnen blitt høynet. Disse tiltakene har hatt en effekt, men presser også på økonomien, og fører til økt inflasjon, og økende budsjettunderskudd for staten.  

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2021/22 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (konflikten Iran har med USA og Israel, og atomvåpenspørsmålet). Brasil er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.   

Les mer om FN-rollespillet her.

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet  

Brasil var med på å grunnlegge FN i 1945, og har siden støttet aktivt opp om FNs arbeid. Landet har tradisjonelt vært opptatt av at organisasjonen ikke skal tjene stormaktenes interesser, men være til fordel for alle land. Brasil ønsker seg en fast plass i FNs sikkerhetsråd. De mener at Sikkerhetsrådet bør ha flere faste plasser som bør fylles av land fra Latin-Amerika og Afrika for å sikre en bedre fordeling av makten i rådet.  

Den sittende presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro ble valgt i 2019 med en tydelig høyrekonservativ politisk profil. Hans regjering har tette forbindelser til næringslivet og militæret. Presidenten har ved flere anledninger uttalt at han ønsker «å sette Brasil først». Han har vært skeptisk til å gjøre ting som kunne sette på spill Brasils rett og mulighet til å bestemme over seg selv, og har vært kritisk til en del internasjonale avtaler og samarbeid. 

Men ettersom Brasil er en stor økonomi og en industristat, er samarbeid og avtaler allikevel viktig. Landet er en handelspartner for mange land og økonomiske hensyn betyr mye i utenrikspolitikken. Landet er medlem i BRICS – den uformelle sammenslutningen av store, fremvoksende økonomier, der også Russland, India, Kina og Sør-Afrika er medlemmer. 

Kina er Brasils aller største handelspartner og viktigste marked. I Kina blir Brasil sett på som en verdifull inngangsport til Sør-Amerika, og landene har et tett forhold både politisk og økonomisk. Under president Bolsonaros ledelse har Brasil vendt seg sterkere i retning av USA enn hva det tidligere har gjort, noe som kan være negativt for forholdet til Kina.

Den nåværende regjeringen i Brasil har hatt et ønske om å samarbeide tett med USA både politisk og økonomisk. Politisk sett var dette enklere da Donald Trump var president, enn hva det synes å være under president Joe Biden, som stiller krav til Brasil om klimatiltak og bevaring av regnskogen i Amazonas. Brasil og USA er uansett viktige for hverandre økonomisk, og har uttalt et ønske om samarbeid. 

Brasil har et godt forhold til Israel. Det finnes en liten jødisk befolkning i Brasil, og Brasil var tidlig ute med å anerkjenne den israelske staten. Brasil har vurdert å flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, som er en viktig symbolsk støtte til Israels okkupasjonspolitikk i deres konflikt med palestinerne. Brasil og Israel har generelt tett kontakt.  

Det er økonomi- og handelsinteresser som i stor grad styrer Brasils forhold til Iran. Landene har tette forbindelser når det gjelder olje, gass, mineralutvinning og landbruk, og Brasil er blant Irans største handelspartnere. Samtidig har Brasils tettere forhold til USA vært upopulært i Iran. Bolsonaro la blant annet ut en støttende melding til Trump, daværende USAs president, i forbindelse med den amerikanske aksjonen der den iranske militærlederen Soleimani ble drept i 2020, som vekket sterke negative reaksjoner i Iran.  

Tips

Brasil hadde på 1970- og 80- tallet et hemmelig program for å utvikle atomvåpen, men kom aldri så langt som å ferdigstille et våpen. Programmet ble avviklet på 90-tallet og landets kjernefysiske aktivitet skal nå være utelukkende til fredelig bruk. Aktiviteten har under sittende regjering tatt seg noe opp. Det er Brasils marine som er ansvarlig for deler av den, ettersom Brasil jobber med å utvikle en atomdrevet ubåt.  

Brasil har siden 90-tallet jobbet for atomnedrustning. Landet har hatt særlig stor oppmerksomhet rettet mot ansvaret de mener ligger på de store atommaktene for å ruste ned sine atomvåpen. Gjennom et samarbeid som ble kalt «New Agenda Coalition» har Brasil samarbeidet med land som bl.a. Mexico for å belyse de humanitære konsekvensene av atomvåpen.  

Landet har forpliktet seg til å følge Ikkespredningsavtalen. Men Brasil har ikke ratifisert en av tilleggsprotokollene som gir IAEA større rettigheter til å inspisere Brasils atomanlegg. Brasil påpeker urettferdigheten i at noen land skal inspiseres grundig, mens andre land - slik som atommaktene - slipper det.   

Brasil har signert, men ikke ratifisert den nyere Avtalen om forbud mot atomvåpen. Da avtalen ble signert, omtalte den daværende presidenten det som «et historisk øyeblikk». Siden har avtalen blitt sendt til den brasilianske kongressen for behandling i 2018, men avtalen har enda ikke blitt godkjent der (ratifisert). Brasil er dermed foreløpig ikke forpliktet seg til å følge forbudet mot atomvåpen.  

Brasil er sammen med resten av Latin-Amerika med i den atomvåpenfrie sonen som følger av Tlatelolco-avtalen, som dekker hele Latin-Amerika og Karibia. Brasil taler varmt for atomvåpenfrie soner andre steder i verden, inkludert i Midtøsten. Det til tross for at Brasil har tette bånd til Israel, som ikke ønsker en slik sone.  

Brasil støtter opp om atomavtalen med Iran av 2015, og har i sine uttalelser i FN oppfordret alle partene til avtalen til å arbeide for en løsning som de kan enes om. Samtidig understreker Brasil at atomavtalen med Iran må ta hensyn til Irans rett til selvbestemmelse. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Brasil på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 0

2,06

tonn CO2-utslipp per person i Brasil

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Brasil

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Brasil

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,408

GII-indeksen i Brasil

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Brasil

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

16 056

BNP per innbygger i PPP-dollar i Brasil

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Brasil

Befolkning

Innbyggere

213 993 441

mennesker i Brasil

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Brasil

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn dør per 1000 levendefødte i Brasil

Abonner på nyhetsbrev: