[[suggestion]]
Bulgaria
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgarere 76.9%, tyrkere 8%, romani (sigøynere) 4.4%, andre 10,7% (inkluderer russere, armenere mfl.) (2011)

Språk

Bulgarsk (offisiell) 76.8%, tyrkisk 8.2%, romani 3.8%, andre 11,2% (2011)

Religion

Ortodokse 59.4%, muslimer 7.8%, andre 29,1%, ingen religion 3,7% (2011)

Innbyggertall

7 085 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

111 000 Km2

Myntenhet

Lev

BNI pr innbygger

19 243 PPP$

Nasjonaldag

3. Mars

Andre landsider

Geografi

Bulgaria ligger på den østre Balkanhalvøyen og har kyst mot Svartehavet i øst. Bulgaria består av sletteområder og fjell. Omtrent en tredjedel av landet er dekket av skog. Store deler av Bulgaria har innlandsklima med varme somre og kalde vintre. I sør, og ved kysten ut mot Svartehavet, er klimaet mer typisk middelhavsklima. Nedbørsmengden fordeler seg jevnt utover året. I nord, og i de mange fjellene, faller det snø om vinteren.

Luftforurensning fra industrien, kloakkutslipp i elveløp og avskoging er blant landets største klimautfordringer.

Historie

Et tyrkisk rytterfolk, bulgarerne, innvandret på 600-tallet. Bulgarerne opprettet kongeriket, og navngav Bulgaria. På slutten av 1100-tallet ble det bulgarske riket angrepet av det osmanske riket. Bulgaria forble en tyrkisk provins i 500 år. På 1700- og 1800-tallet vokste behovet for å frigjøre seg fra Tyrkia. Med støtte fra Russland klarte bulgarerne å løsrive seg, i 1878 ble det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria opprettet under Tyrkia. Etter første verdenskrigen mistet landet flere landsdeler til Jugoslavia. Deretter fulgte en lang periode med Boris 3. ved makten. Han styrte som diktator frem til sin død i 1943.

Under andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt. Sovjetunionen rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertakelse fulgte, og kongen ble avsatt i 1946. Bulgaria gikk fra å være et monarki til å bli en folkerepublikk. Økonomien ble lagt om til planøkonomi med hovedvekt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket fra 1948. Ettpartistaten var lenge medlem av den sovjetiske maktblokken. Kommunistregimet i Bulgaria opphørte i 1990, og de første frie demokratiske valgene siden annen verdenskrig ble avholdt samme år.

Økologiske fotavtrykk

1 8

1,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bulgaria ville vi trenge 1,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Bulgaria er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Bulgarias statsoverhode er presidenten. Presidenten velges ved direkte folkevalg hvert femte år. Det er stemmeplikt i landet. Presidenten kan kun gjenvelges en gang. Den reelle politiske makt ligger hos regjeringen. Nasjonalforsamlingen har 240 medlemmer, og valg avholdes hvert fjerde år.

 

Siden kommunistregimets fall har bulgarsk politikk vært preget av uro, og overgangen til markedsøkonomi har vært vanskelig for landet. Bulgaria ble medlem av NATO i 2004, og EU i 2007. Da bedret økonomien i landet seg. Store utfordringer knyttet til korrupsjon, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet preger fortsatt landet. EU har stilt strenge krav til forbedringer og har i perioder fryst den økonomiske hjelpen til landet. Levestandarden er forholdsvis lav og fattigdom er utbredt. Situasjonen er særlig vanskelig for de som står utenfor arbeidsstyrken; pensjonister, arbeidsløse og funksjonshemmede. Landet har også et svært høyt antall gatebarn og barnehjemsbarn og behandler romfolk dårligere enn andre innbyggere.

Menneskelig utvikling

16

51 av 186

Bulgaria er nummer 51 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Etter at kommunismen kollapset i 1991, begynte Bulgaria sin smertefulle og langsomme overgang til markedsøkonomi. På 2000-tallet hadde mesteparten av industrien blitt privatisert. Kommunismens fall raserte landets økonomi, men i 2004 hadde økonomien steget opp til samme nivå som før fallet. Regnet ut i fra bruttonasjonalprodukt per innbygger er Belgia det fattigste av EUs medlemsland.

 

Etter andre verdenskrig har industri vært viktigste næringsvei etterfulgt av jordbruk. Turisme er også en viktig næring for landet. Hvete, bygg, ris, mais, frukt, grønnsaker og bomull er de viktigste jordbruksproduktene. En spesialitet er produksjon av rosenolje. Industrien domineres av tungindustri. Det er også en betydelig tekstilindustri. Omfattende korrupsjon er fortsatt den største bremsende faktoren for Bulgarias økonomiske utvikling.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bulgaria på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

6 948 445

mennesker i Bulgaria

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 5

1,6

barn per kvinne i Bulgaria

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

barn dør per 1000 levendefødte i Bulgaria

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

19 243

BNP per innbygger i PPP-dollar i Bulgaria

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er underernærte i Bulgaria

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 8

5,87

tonn CO2-utslipp per person i Bulgaria

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bulgaria

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bulgaria

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Bulgaria

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Bulgaria

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,218

GII-indeksen i Bulgaria

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Bulgaria

Abonner på nyhetsbrev: