[[suggestion]]
Burkina Faso
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Etniske grupper

Mossi 52 %, andre (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani) 48%.

Språk

Fransk (offisielt), sudanske stammespråk

Religion

Muslimer 60,5 %, katolikker 19 %, animister 15,3 %, protestanter 4,2%, andre/ingen 1%.

Innbyggertall

19 742 715 (2018, anslag)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

274 122 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 279 PPP$

Nasjonaldag

11. desember

Andre landsider

Geografi

Burkina Faso er uten kyst og ligger i det tørre Sahel-beltet i Vest-Afrika. Store deler av landet har savannelandskap. Vegetasjonen varierer fra fuktig savanne i sør, til tornekratt og steppe i nord. Landet har et rikt dyreliv med blant annet elefanter, flodhester, aper, antiloper, løver og leoparder – i tillegg er det et rikt mangfold av fugle- og insektarter.

Landet har et tropisk klima med store forskjeller mellom tørke- og regntid. Den gjennomsnittlige nedbøren er liten, og lange tørketider har gjort vann til en knapp ressurs. Ørkenspredning og erosjon er alvorlige miljøproblemer som ødelegger den dyrkbare jorden.

Historie

Mossi-kongedømmene satt med makten i over fem hundre år, fra 1400-tallet til franskmennene koloniserte landet i 1904 og gav det navnet Øvre Volta. Landet ble selvstendig i 1960, og siden har landet blitt styrt av flere militære regimer.

I 1983 gjennomførte Thomas Sankara et militærkupp og skiftet landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyr «de ærlige menns land». Sankara ble ansett som en folkelig og svært populær president, selv om han ikke var demokratisk valgt. Han gjennomførte en revolusjon som omfordelte land fra rike til fattige, og sørget for at landsbygden ble utviklet, med sykehus og skoler. I 1987 ble president Sankara drept av sin nærmeste medarbeider, Blaise Compaoré. Siden var Compaoré president til 2014, da han ble avsatt etter folkelige protester.

I 1998 ble en avisredaktør drept av presidentens sikkerhetsstyrker. Hendelsen utløste en storm av protester fra opposisjonen og sivilsamfunnet. President Campaoré mistet mye av støtten, og ble tvunget til å gjøre landet mer demokratisk.

Siden 2012 har nabolandet Mali vært i konflikt med islamistiske og separatistiske opprørsgrupper, og derfor flykter mange over grensen til Burkina Faso. Siden 2019 har vold og terror i Burkina Faso gjort at flere hundre tusen har blitt fordrevet fra sine hjem.   

Les mer om konflikten i Mali her.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Burkina Faso ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Burkina Faso er en parlamentarisk republikk, hvor presidenten er statssjef og kan sitte i to femårsperioder, og statsministeren er regjeringssjef. Et demokratisk valg ble holdt i 2015. Terror og korrupsjon gjennomsyrer samfunnet, men media og sivilsamfunnet er sterke demokratiske krefter som fører landet i riktig retning.

Omtrent 60 forskjellige folkegrupper bor i landet, og har sine egne språk. Mossi-folket utgjør nesten halvparten av befolkningen. Mossi-folket har tradisjonelt hatt makt både politisk og militært.

Burkina Faso er et av verdens aller fattigste land. Verst er det i de tørre områdene i nord, hvor to tredeler av alle familier lever under fattigdomsgrensen. Nesten hvert tiende barn som fødes dør før det har fylt ett år. Helseproblemene i landet er enorme, med underernæring og tilgang til rent vann som de største utfordringene. Fattigdom har drevet mange burkinier på flukt til nabolandene Ghana og Elfenbenskysten.

Menneskelig utvikling

9

181 av 188

Burkina Faso er nummer 181 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Burkina Faso har store reserver av bomull, gull og mineralet mangan. Mesteparten av gullet selges til Sveits, som derfor er den viktigste handelspartneren. Landet er likevel avhengig av bistand, og industrien er lite utbygd. Det er kostbart å utvinne mineralressurser, og det er lang vei til en havn varene kan eksporteres fra. Pengene de tjener sendes hjem, og er veldig viktig for landets økonomi.

Omtrent 80 prosent av befolkningen jobber i jordbruket, og derfor er landet helt avhengig av regn. I tørketiden flytter flere hundre tusen jordbruksarbeidere til nabolandene på jakt etter arbeid.

På 90-tallet måtte Burkina Faso bli underlagt strukturtilpasningsprogrammet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, for å få lån. Programmet krevde at mange statseide selskaper skulle privatiseres, og derfor er det færre nasjonaliserte sektorer enn da Thomas Sankara var president på 80-tallet.

Prisøkninger på mat og brensel var en underliggende årsak til opprøret i 2011. Myndighetene innførte skatteletter og lovte å senke prisene, noe som førte til større underskudd i statsbudsjettet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Burkina Faso på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

21 497 097

mennesker i Burkina Faso

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 7

4,8

barn per kvinne i Burkina Faso

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88

88

barn dør per 1000 levendefødte i Burkina Faso

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 279

BNP per innbygger i PPP-dollar i Burkina Faso

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 9 3 4 5
6 7 8 9 10

1,9

av 10 personer er underernærte i Burkina Faso

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,22

tonn CO2-utslipp per person i Burkina Faso

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Burkina Faso

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Burkina Faso

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Burkina Faso

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Burkina Faso

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Burkina Faso

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,594

GII-indeksen i Burkina Faso

Abonner på nyhetsbrev: