[[suggestion]]
Burkina Faso
Flagg Burkina Faso

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Befolkning

Mossi 52 %, andre (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani) 48%. (2010 est.)

Språk

Fransk (offisielt), sudanske stammespråk

Religion

Muslimer 63,2 %, katolikker 24,6 %, protestanter 6,9%, animister 4,2 %, andre/ingen 1%. (2017-18 est.)

Innbyggertall

22 102 838 (2022)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

274 220 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 546 PPP$

Nasjonaldag

11. desember

Andre landsider

Geografi

Burkina Faso er uten kyst og ligger i det tørre Sahel-beltet i Vest-Afrika. Store deler av landet har savannelandskap. Vegetasjonen varierer fra fuktig savanne i sør, til tornekratt og steppe i nord. Landet har et rikt dyreliv med blant annet elefanter, flodhester, aper, antiloper, løver og leoparder – i tillegg er det et rikt mangfold av fugle- og insektarter.

Landet har et tropisk klima med store forskjeller mellom tørke- og regntid. Den gjennomsnittlige nedbøren er liten, og lange tørketider gjør vann til en knapp ressurs.

Ørkenspredning og erosjon er alvorlige miljøproblemer som ødelegger den dyrkbare jorden.

Historie

Vi vet ikke så mye om landets tidligere historie, men det har bodd ulike folkeslag i området lenge. Mossi-kongedømmene satt med makten i over fem hundre år, fra 1400-tallet til franskmennene koloniserte landet i 1904 og gav det navnet Øvre Volta. Landet ble selvstendig i 1960, og i tårene etter ble landet blitt styrt av flere militære regimer.

I 1983 gjennomførte Thomas Sankara et militærkupp og skiftet landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyr «de ærlige menns land». Sankara ble ansett som en folkelig og svært populær president, selv om han ikke var demokratisk valgt. Han gjennomførte en revolusjon som omfordelte land fra rike til fattige, og sørget for at landsbygden ble utviklet, med sykehus og skoler. I 1987 ble president Sankara drept av sin nærmeste medarbeider, Blaise Compaoré.

Landet fikk en ny grunnlov i 1991, som åpnet for flere partier og opposisjoner. Likevel har de ulike valgene, der Compaoré vant alle , blitt kritisert for valgfusk og boikottet av opposisjonen.  Da Compaorés og hans parti ville endre grunnloven, slik at han kunne sitte en periode til, måtte han til slutt gå av som president i 2014, etter folkelige protester. 

I 2015 tiltrådt en ny president, og folk forventet en roligere og mer demokratisk utvikling. I stedet fulgte en bølge av jihadistangrep. Siden 2019 har vold og terror i Burkina Faso gjort at flere hundre tusen har blitt fordrevet fra sine hjem.   

Konflikten i nabolandet Mali, har også ført til mange flyktninger har kommet over grensen.  Les mer om konflikten i Mali her.

Økologiske fotavtrykk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Burkina Faso ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven er Burkina Faso en republikk. Grunnloven skiller mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt. Presidenten er statssjef og statsministeren er regjeringssjef. Statsstyret har lenge vært preget av ustabilitet og sosial uro i befolkningen. 

I starten av 2022 tok militæret igjen makten gjennom et kupp, fordi de mente regjeringen feilet med å bekjempe islamistgruppene. Kuppmakerne kaller seg Patriotic Movement for Protection and Restoration (MPSR). De oppløste regjeringen og parlamentet, opphevde grunnloven og stengte landets grenser. Både Den afrikanske union (AU) og FN fordømte kuppet, derimot har kuppet hatt relativ sterk folkelig støtte.

Burkina Faso er et av verdens aller fattigste land. Verst er det i de tørre områdene i nord, hvor to tredeler av alle familier lever under fattigdomsgrensen. Nesten hvert tiende barn som fødes dør før det har fylt ett år. Helseproblemene i landet er enorme, med underernæring og tilgang til rent vann som de største utfordringene. Terror og fattigdom har drevet flere hundre burkinier på flukt til nabolandene. 

Menneskelig utvikling

8

181 av 188

Burkina Faso er nummer 181 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Burkina Faso har store reserver av bomull, gull og mineralet mangan. Mesteparten av gullet selges til Sveits, som derfor er den viktigste handelspartneren. Landet er likevel avhengig av bistand, og industrien er lite utbygd. Det er kostbart å utvinne mineralressurser, og det er lang vei til en havn varene kan eksporteres fra.

Omtrent 80 prosent av befolkningen jobber i jordbruket, og derfor er landet helt avhengig av regn. I tørketiden flytter flere hundre tusen jordbruksarbeidere til nabolandene på jakt etter arbeid. Pengene de tjener sendes hjem, og er viktig for landets økonomi.

På 90-tallet måtte Burkina Faso inngå avtaler om strukturtilpasningsprogrammet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, for å få lån. Programmet krevde at mange statseide selskaper skulle privatiseres, og derfor er det færre nasjonaliserte sektorer enn da Thomas Sankara var president på 80-tallet.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Burkina Faso på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

23 251 485

mennesker i Burkina Faso

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5

4,6

barn per kvinne i Burkina Faso

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83

83

barn dør per 1000 levendefødte i Burkina Faso

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 546

BNP per innbygger i PPP-dollar i Burkina Faso

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 personer er underernærte i Burkina Faso

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,25

tonn CO2-utslipp per person i Burkina Faso

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Burkina Faso

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Burkina Faso

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Burkina Faso

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Burkina Faso

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Burkina Faso

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,621

GII-indeksen i Burkina Faso

Abonner på nyhetsbrev: