[[suggestion]]
Canada
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ottawa

Befolkning

Kanadisk 32,3 %, engelsk 18,3 %, skotsk 13,9 %, fransk 13,6 %, irsk 13,4 %, tysk 9,6 %, kinesisk 5,1 %, italiensk 4,6 %, nordamerikansk indianer 4,4 %, østindisk 4 %, ukrainsk 3,9 %, andre 47,7 % (2016) NB: Andelene utgjør mer enn 100 % totalt, fordi respondenter kunne identifisere seg med mer enn ett etnisk opphav.

Språk

Engelsk (offisielt) 58,7 %, fransk (offisielt) 22 %, Punjabi 1,4 %, italiensk 1,3 %, spansk 1,3 %, tysk 1,3 %, kantonesisk 1,2 %, tagalog 1,2 %, arabisk 1,1 %, andre 10,5 % (2011)

Religion

Katolsk 39 % (inkludert romersk-katolske 38,8 %, andre katolske 0,2 %), protestanter 20,3 % (inkludert United Church 6,1 %, anglikanske 5 %, baptister 1,9 %, lutherske 1,5 %, pinsevenner 1,5 %, presbyterianere 1,4 %, andre protestanter 1,4 %), ortodokse 1,6 %, andre kristne 6,3 %, muslimer 3,2 %, hinduer 1,5 %, sikher 1,4 %, buddhister 1,1 %, jødiske 1 %, andre 0,6 %, ingen 23,9 % (2011)

Innbyggertall

38 388 416 (2022)

Styreform

Konstitusjonelt føderalt monarki

Areal

9 984 670 Km²

Myntenhet

Kanadisk dollar (CAD)

BNI pr innbygger

58 400 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Canadas geologi er svært mangfoldig, og kan grovt deles inn i seks områder: det kanadiske skjold, Appalache-området, lavlandet, innlandssletta, høylandet og det arktiske arkipel. Med kyst mot vest, nord og øst, og med tallrike øyer i nord, har Canada en samlet kystlinje (inkludert øyene) på hele 243 042 kilometer.

Canada har flere fjellkjeder, blant annet Appalachene, Rocky Mountains og Coast Mountains. De største vassdragene er St. Lawrence-elven og Great Lakes i sør, hvor de berømte Niagarafallene ligger. Det kanadiske skjold, som dekker nesten halvparten av landets areal, blir sett på som kjernen i det nordamerikanske kontinentet. Dette er et fjellrikt område med elver og sjøer, som gir grunnlag for landets vannkraftproduksjon. De store prærieområdene i den vestlige delen av landet, har et dypt og meget fruktbart jordsmonn – og er sentrum for landbruket i Canada. Tundraene i nord, og områder med is året rundt, danner det arktiske Canada.

Temperaturøkning, endring i nedbørsmønstre, luftforurensing, smeltende isbreer og forurensing av veisalt, er noen av de største miljøtruslene i Canada i dag. Utvinning av oljesand har ført til at gifter som arsenikk og kvikksølv har lekket ut i elver. I tillegg har overfiske på 1990-tallet truet flere arter, og fiskebestanden er fortsatt lavere enn den var før 1980. Global oppvarming fører til at stadig færre av landets havområder er isdekt, og skogbranner kan bli en trussel i fremtiden på grunn av tørt vær.

Historie

De første menneskene som befolket det som i dag er Canada, vandret inn fra Asia for rundt 30 000 år siden. Forfedre til inuittene og den amerikanske urbefolkningen spredde seg senere i de nordlige områdene, før koloniseringen fra Vest-Europa begynte tidlig på 1600-tallet. De første koloniene ble etablert av franskmenn, og Canada var lenge åsted for rivalisering mellom Frankrike og Storbritannia.

Kolonistenes erobringer, og nye sykdommer, førte til at et stort antall av urbefolkningen døde. I 1755 brøt sjuårskrigen ut, mellom de franske og britiske kolonistene, som førte til at Canada kom under britisk styre. Landet ble delt i to områder: det protestantiske engelske Øvre Canada og det katolske franske Nedre Canada. Et opprør førte til at Øvre og Nedre Canada ble slått sammen til provinsen Canada i 1840. Britene bestemte seg for å grunnlegge en forbundsstat med eget parlament, og Canada fikk samtidig selvstyre – som den første kolonien i Det britiske samveldet. I 1982 ble landet fullstendig uavhengig, med anerkjennelse av og rettigheter til landets urbefolkninger. 

Canada ble medlem av Folkeforbundet i 1919, og tok full kontroll over egen politikk i 1926. I Westminster-traktaten i 1931, bekreftet Storbritannia at landets parlament ikke lenger hadde noen makt over Canada. Territoriet Nunavut ble opprettet i 1999; inuitter fikk da selvstyre i en femtedel av Canadas areal. I 2003 fikk også urbefolkningen i Tlicho-området lengst nordvest i landet utvidet selvstyre, med økt råderett over naturressursene og større ansvar for blant annet helse og utdannelse.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 7

4,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Canada ville vi trenge 4,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Canada er et parlamentarisk demokrati og forbundsstat under et konstitusjonelt monarki. Makten deles mellom en føderal regjering og ti delstatsregjeringer med stor grad av indre selvstyre. Den britiske monarken er statsoverhode, representert ved en generalguvernør på føderalt nivå og av en viseguvernør i hver av provinsene. Den utøvende makten ligger hos statsministeren og regjeringen. Parlamentet har den lovgivende makten, og består av representanthuset og senatet. Canada har et parlamentarisk system, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Regjeringsmakten i Canada veksler mellom det liberale partiet og ulike konservative partier.

Canada er et av de mest utviklede landene i verden, men har i de senere år falt på FNs rangeringer, på grunn av økende lønnsforskjeller. Arbeidsledigheten for urbefolkningen er dobbelt så høy som for resten av befolkningen, og lønnsnivået er betydelig lavere. Viktige politiske saker er derfor å bedre urbefolkningens vilkår, og minske forskjellene mellom fattig og rik. Terrorlovgivningen har også vært et omstridt tema, fordi flere mener den er en trussel mot ytringsfriheten og rettsikkerhet.

Den franskspråklige provinsen Québec har lenge hatt et sterkt ønske om selvstendighet. Ønsket førte til folkeavstemning i 1980 og i 1995, men inntil videre har området forblitt en del av Canada.

Fra 2013 til i dag har Justin Trudeau vært statsminister i Canada. Han er leder av det liberale partiet Liberal Party of Canada.

Canada er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon.

Menneskelig utvikling

18

14 av 188

Canada er nummer 14 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Canada er et velstående land, med store mengder naturressurser, en velutdannet arbeidsstyrke og en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologisektorer.

Om lag ti prosent av verdens skoger ligger i Canada, og landet har betydelig mineralressurser som gull, nikkel, uran og bly. Tradisjonelt har skog-, olje-, gass- og gruveindustri samt fiske vært viktige næringsveier, men betydningen av denne industrien minker. Tjenestesektoren er blitt den viktigste delen av økonomien, og sysselsetter fire av fem kanadiere. Jordbruket spiller fortsatt en viktig rolle, selv om bare to prosent jobber i næringen.

På grunn av et relativt lite hjemmemarked, har utenrikshandel alltid vært viktig for den kanadiske økonomien. Gruvedrift og olje- og gassutvinning gir fremdeles store eksportinntekter. USA er Canadas klart viktigste handelspartner, etterfulgt av Kina. Med Den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA), har handelen med Mexico fått økt betydning.

Kart

Statistikk

Statistikk for Canada på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

38 781 291

mennesker i Canada

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4

1,5

barn per kvinne i Canada

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5

5

barn dør per 1000 levendefødte i Canada

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5

13,60

tonn CO2-utslipp per person i Canada

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Canada

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Canada

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,069

GII-indeksen i Canada

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Canada

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15

58 400

BNP per innbygger i PPP-dollar i Canada

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Canada

Abonner på nyhetsbrev: