[[suggestion]]
Colombia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bogota

Befolkning

Europeisk avstamning + blanding av europeisk og urfolk 87,6%, afrikansk avstamning 6,8%, urfolk 4,3%, (2018 est.)

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Kristne (mest romersk katolsk) 92,3%, andre/uspesifisert 7,7 % (2020 est.)

Innbyggertall

51 512 766 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

1 138 910 km²

Myntenhet

Colombiansk peso

BNI pr innbygger

20 287 PPP$

Nasjonaldag

20. juli

Andre landsider

Geografi

Colombia er det fjerde største landet i Sør-Amerika. Det preges av fjellområder i vest, og regnskogen Amazonas i øst. Ved grensen mot Ecuador deles Andesfjellene inn i tre fjellkjeder. Det er mange fjelltopper på mer enn 5000 meter over havet. Mellom fjellkjedene renner elvene Magdalena og Cauca, og dette er også det mest befolkningsrike området. Hovedstaden Bogotá ligger på et platå i en av de østre fjellkjedene. Temperaturen er jevn hele året. Det er kaldt i fjellene, og det er alltid snø på de høyeste toppene.

Rundt halvparten av Colombia er dekket av skog, og avskogning fører til utrydding av mange dyre- og plantearter. På grunn av overbruk av plantevernmidler er jord- og vannkvaliteten dårlig. Landet ligger mellom to kontinentalplater, noe som gjør at det ofte er jordskjelv og vulkanutbrudd.

Historie

Arkeologiske funn viser at Colombia var bebodd allerede for 13 000 år siden. De drev jordbruk med kunstig vanning, og var tidlig ute med å utvikle komplekse politiske systemer. I 1499 kom spanske erobrere til Colombia. Landets første by, Santa Marta, ble grunnlagt i 1525. Colombia var Spanias største kilde til gull, og Cartagena ble raskt en av de viktigste havnene i det spanske imperiet. Motstanden mot spansk overherredømme ble etter hvert stor, og med frigjøringshelten Simón Bolívar i spissen, ble selvstendighet oppnådd i 1819.

1900-tallet var preget av voldelige konflikter mellom de konservative og de liberale. Først ved militærkuppet i 1953 begynte de å samarbeide, og fra 1957 delte de på makten de neste 20 årene. I dette politiske samarbeidet ble venstresiden utestengt, noe som førte til fremvekst av paramilitære og voldelige geriljabevegelser, særlig i byene. Etter over 50 år med borgerkrig mellom myndighetene og lokale opprørsgrupper, der også narkotikagjenger har spilt en rolle, har partene inngått flere viktige fredsavtaler de siste årene.  

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Colombia ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Colombia er en republikk der presidenten har den utøvende makten, mens kongressen har lovgivende makt. Presidenten velges gjennom folkeavstemning. Vedkommende er da president i fire år, og kan kun gjenvelges en gang til fire nye år. Kongressen består av to deler: Representantenes hus og Senatet. Medlemmene av kongressen velges også gjennom folkeavstemning.

Grunnloven sier at menneskerettighetene til innbyggerne skal beskyttes, men under borgerkrigen har det blitt begått grove overgrep fra alle parter i konflikten. Colombia er medlem av blant annet FN og Organisasjonen for amerikanske stater.

Menneskelig utvikling

15

86 av 188

Colombia er nummer 86 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tradisjonelt har økonomien vært basert på jordbruk, i tillegg til store inntekter fra eksport av kaffe og bananer. I dag er olje Colombias viktigste lovlige eksportvare.

Landet eksporterer også store mengder ulovlig kokain. Narkotikaeksporten gir utfordringer for politiet, da det er etablert store og voldelige narkotikakarteller med stor makt. Colombias viktigste handelspartnere er USA, EU og Kina, i tillegg til nabolandene i Sør-Amerika.

Kart

Statistikk

Statistikk for Colombia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

52 085 168

mennesker i Colombia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Colombia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn dør per 1000 levendefødte i Colombia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

6

20 287

BNP per innbygger i PPP-dollar i Colombia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Colombia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 5

1,55

tonn CO2-utslipp per person i Colombia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Colombia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Colombia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Colombia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Colombia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,424

GII-indeksen i Colombia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Colombia

Abonner på nyhetsbrev: