[[suggestion]]
Costa Rica
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Jose

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse/mestiser 83,6%, afrikansk opprinnelse 7,8%, indianere 2,4%, andre 6,2 (2011)

Språk

Spansk (offisiell), engelsk

Religion

Romersk katolske 76.3%, evangelister 13.7%, Jehovas vitner 1.3%, andre protestanter 0.7%, andre 4.8%, ingen 3.2%

Innbyggertall

5 097 988 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

51 100 Km2

Myntenhet

Costaricansk colón

BNI pr innbygger

22 526 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Costa Rica ligger midt i mellomamerika og har kystlinje mot Stillehavet i vest og Det karibiske hav i øst. Mellom de to kystlinjene ligger det en rekke fjelltopper som når over 3500 meter over havet. Her finner man også flere synlige aktive vulkaner. Cerro Chirripo er det høyeste punktet på 3819 meter over havet. 

Det er to årstider i Costa Rica: regntid fra mai til november, og tørketid fra desember til april. Det er et enormt dyremangfold i landet, og rundt en firedel av landets areal er vernede områder. Costa Rica er utsatt for vulkanutbrudd og jordskjelv. Landets største miljøproblemer er jorderosjon og luftforurensning. 

Costa Rica omfatter også øya Isla del Coco i Stillehavet, som ligger ca. 550 km fra kysten.

Historie

Det er funnet spor av 10 000 år gammel bebyggelse i Costa Rica. Landet var fra tidlig bebodd av folkene mayaer og chibchaer, som ble fordrevet eller døde av sykdommer europeerne tok med seg da de ankom i 1521. I beynnelsen var europeerne lite interessert i landet og bosatte seg ikke i området før 20 år senere. 

Costa Rica lå langt fra den koloniale hovedstaden i Guatemala. På grunn av dette utviklet det seg et felleskap av spanske småbønder med egen identitet og med større økonomisk likhet enn i andre deler av Latin-Amerika. På midten av 1800-tallet utviklet kaffe og bananer seg til å bli landets viktigste økonomiske grunnlag. Landet ble selvstendig fra Spania i 1821. Costa Rica var medlem av den Mellomamerikanske Føderale Republikk frem til 1838, da landet ble en egen republikk. Siden 1800-tallet har det kun vært to perioder med ustabilitet i landet. Først i 1917 til 1919 da Federico Tinoco hersket som diktator, og senere i 1948 da en 44-dagers borgerkrig brøt ut som følge av et omstridt presidentvalg. I 1949 fikk landet en ny grunnlov, som avskaffet militæret, utvidet stemmerett, nasjonaliserte banker og innførte formueskatt.

José Figueres Ferrer grunnla Det nasjonale befrielsespartiet (PLN) som siden 50-tallet har dominert politikken i Costa Rica. Under Ferrer sitt styre ble grunnlaget for det som har blitt den costaricanske velferdsstaten lagt. Andre halvdel av 1900-tallet utfordret en rekke presidenter fra det konservative Pusc-partiet velferdsstaten til Ferrer, men velferdspolitikken ble aldri alvorlig truet.

Økologiske fotavtrykk

1 3

1,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Costa Rica ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Som demokratisk republikk er Costa Ricas president både statsoverhode og regjeringssjef. Hvert fjerde år er det valg der både presidenten og nasjonalforsamlingen skal velges. Det er de to partiene PLN og Pusc som stort sett har dominert politikken. I nyere tid har det derimot dukket opp en rekke andre mindre partier som har satt sitt preg på politikken. 

Costa Rica regnes for å være et av Mellom-Amerikas mest stabile demokrati og beste velferdsstat. Rettigheter og frihet for innbyggerne er sikret gjennom grunnloven og respekteres. Til tross for for landets velferd er det store forskjeller mellom rike og fattige. Økonomisk vekst i landet har stort sett kommet de rike til gode. Hver femte costaricaner regnes i dag som fattig.  

Lovlige og ulovlige innvandrere fra Nicaragua kommer i økende grad til Costa Rica som lavtlønnede arbeidstakere. Dette er en utfordring for det godt utbygde velferdssystemet. I 2001 ble det bygd en mur langs grensen til Nicaragua, noe som førte til spenninger mellom landene. Organisert kriminalitet og narkotikahandel utgjør også et større og større samfunnsproblem.

Menneskelig utvikling

16

56 av 188

Costa Rica er nummer 56 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Costa Rica har tradisjonelt vært et jordbruksland. Dyrking av kaffe, bananer, ananas, sukkerrør, kakao, ris, mais, poteter og bønner har opp gjennom historien vært de viktigste inntektskildene. 

I dag er også turismen en betydelig næring i landet, og landet er et av de fremste reisemålene i verden. En nedgang i økonomien rystet Costa Rica på slutten av 1990-tallet, men etter årtusenskiftet har landets økonomi igjen begynt å vokse. Myndighetenes ønske om å styrke høyteknologiske bedrifter, for å øke eksporten, er en av forklaringene bak veksten. Landet sliter med et budsjettunderskudd fra tiden rundt finanskrisen i 2008, som dessverre ser ut til å vokse. 

I dag er Costa Ricas økonomi sterkt basert på landbruk, turisme og eksport av elektronikk. Etter en avstemning blant folket i Costa Rica i 2007 inngikk Costa Rica en frihandelsavtale med USA. USA er Costa Ricas største handelspartner og investor.

Kart

Statistikk

Statistikk for Costa Rica på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 212 173

mennesker i Costa Rica

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4

1,5

barn per kvinne i Costa Rica

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8

8

barn dør per 1000 levendefødte i Costa Rica

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

6

22 526

BNP per innbygger i PPP-dollar i Costa Rica

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 personer er underernærte i Costa Rica

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 5

1,62

tonn CO2-utslipp per person i Costa Rica

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Costa Rica

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer har tilgang til rent vann i Costa Rica

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Costa Rica

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Costa Rica

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,256

GII-indeksen i Costa Rica

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Costa Rica

Abonner på nyhetsbrev: