[[suggestion]]
Cuba
Flagget til Cuba

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Havanna

Befolkning

Europeisk opprinnelse 64,1%, blandet europeisk og afrikansk opprinnelse eller urbefolkning 26,6%, afrikansk opprinnelse 9,3% (2012)

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Kristne 58,9%, folkereligioner 17,6%, andre/ingen 23,5 % (2020)

Innbyggertall

11 317 498 (2021)

Styreform

Kommunistisk stat

Areal

109 890 Km2

Myntenhet

Cubansk peso

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Cuba er en øystat i det karibiske hav. Landet består av hovedøya Cuba, den mindre øya Isla de la Juventud, samt over 1000 mindre øyer og holmer. Øyas kyst består av bukter, sandstrender, klipper og korallrev. Innlandet består for det meste av slettelandskap og lave høydedrag. Den vestlige delen av øya er preget av flatt terreng, mens helt i øst er det lave åser og fjell. Landets høyeste topp, Pico Turquino, er 1974 moh. Jorden er fruktbar og mesteparten brukes til jordbruk. Klimaet er tropisk, med varme, fuktige somre og milde, tørre vintre. Det er regntid fra mai til oktober.

Landet er regelmessig utsatt for kraftige tropiske orkaner i månedene mellom juni til oktober. Orkanene kan medføre enorme ødeleggelser, og berører spesielt de østlige delene av øya hardest. Landet har også et stort problem med avskoging. Nesten all den opprinnelige skogen er hugget ned. Flere programmer er satt i gang for å bevare og plante ny skog.

Historie

Cuba var bebodd i over 4 000 år før Kristoffer Columbus, som den første europeer, oppdaget øya i 1492. Urbefolkningen besto av de tre folkegruppene taino, siboney og guanahatabey. Da Spania startet koloniseringen av øya på 1500-tallet ble nesten hele urbefolkningen utryddet, og det har blitt bevart lite av deres kultur og språk. Spanjolene etablerte plantasjer, og brakte mange afrikanske slaver til øya som arbeidskraft.

I 1898 støttet USA cubanernes selvstendighetskamp mot Spania, men okkuperte øya like etterpå. USA styrte Cuba fram til selvstendigheten i 1902. Gjennom et tillegg i den nye grunnloven sikret USA seg stor innflytelse over cubansk økonomi og utenrikspolitikk.

I årene etter selvstendigheten ble landet styrt av vekslende demokratiske og korrupte regimer. I 1959 tok Fidel Castro makten gjennom en væpnet revolusjon, og omgjorde landet til en kommunistisk ettpartistat. Dette førte til konflikt med USA, og de støttet blant annet et mislykket kupp i 1961. I 1962 startet Sovjetunionen med bygging av militære anlegg på øya, noe som førte til konfrontasjon mellom supermaktene og at verden var nær en atomkrig, (Cubakrisen). Etter denne hendelsen innførte USA en streng handelsblokade. Etter over 50 år med sanksjoner erklærte USA i 2014 at landet ville jobbe for å normalisere forholdet til Cuba.  

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cuba ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Cuba er en sosialistisk ettpartistat der kun kommunistpartiet er tillatt. Nasjonalforsamlingen er landets høyeste organ, men er i praksis underlagt kommunistpartiet. Det kommunistpartiet bestemmer vedtar nasjonalforsamlingen. Presidenten Fidel Castro styrte Cuba fra 1959, men overlot i 2008 makten til sin bror Raúl Castro. Raúl Castro gjennomførte flere reformer, og bestemte at politikere bare kan sitte i to perioder. Han gikk av i 2018, og overlot makten til Miguel Diaz Canel. Etter over 50 år uten diplomatiske forbindelser med USA innledet landene nye samtaler i 2015. USAs handelsblokade ble myknet opp, og landenes ambassader ble gjenåpnet. Oppmykningsprosessen har stoppet noe opp siden, men forholdet er mindre anspent enn tidligere.

Cuba blir kritisert for å være udemokratisk, korrupt og totalitært. Landet bryter menneskerettighetene ved å fengsle og henrette politiske motstandere. Pressen og internettet er overvåket og kontrollert av staten, og kritikk av staten kan medføre strenge bøter, fengselsstraff eller henrettelse.

Landet har et velutviklet velferdssystem med avgiftsfri helsesektor, fødselspermisjon, pensjoner og gratis utdanning. Kvinner er likestilt menn, og kjønnene tjener som regel like mye. Etniske og seksuelle minoriteter er beskyttet av strenge anti-diskrimineringslover.  

Menneskelig utvikling

15

81 av 188

Cuba er nummer 81 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Cuba har en statsstyrt planøkonomi. Landet var tidligere avhengig av bistand og billige oljeleveranser fra Sovjetunionen. Sovjetunionen støttet også Cubas sukkerindustri, som var landets viktigste næring. Etter Sovjetunionens fall har den cubanske sukkerproduksjonen sunket betraktelig. Turisme, nikkel og tobakk har blitt nye viktige inntektskilder.

Staten har et rasjoneringssystem for matvarer, der alle har rett til å kjøpe basisvarer til en lav pris. Systemet fungerer dårlig, og dekker som regel ikke det månedlige behovet. De senere års liberalisering av økonomien har satt mer press på systemet. De rikeste har mulighet til å kjøpe ekstra mat, noe som presser matprisene opp. Dermed har det blitt vanskeligere for fattige å kjøpe maten de trenger ved siden av de utilstrekkelige månedlige rasjonene.

For å tjene mer på turismen har landet opprettet en egen turistvaluta. Lønninger blir imidlertid utbetalt i den originale valutaen, som har mye mindre verdi. Fordi mange varer har en pris beregnet på turistvalutaen blir varene ekstremt dyre med den lokale valutaen. Dette har skapt et stort skille mellom de med tilgang på turistvalutaen, og de som kun har tilgang på den lokale valutaen.

Kart

Statistikk

Statistikk for Cuba på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

11 194 449

mennesker i Cuba

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4

1,5

barn per kvinne i Cuba

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5

5

barn dør per 1000 levendefødte i Cuba

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
BNP per innbygger i PPP-dollar i Cuba

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Cuba

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 1

2,15

tonn CO2-utslipp per person i Cuba

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Cuba

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Cuba

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,303

GII-indeksen i Cuba

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Cuba

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Cuba

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Cuba

Abonner på nyhetsbrev: