[[suggestion]]
Danmark
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Skandinaver 86.7%, tyrkiske 1.1%, andre 12.2% (de største gruppene er polske, syriske, tyske) (2017)

Språk

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)

Religion

Kristne 80 %, muslimer 4 %, andre 16 % (2012)

Innbyggertall

5 792 000 (2020)

Styreform

Monarki

Areal

43 090 km²

Myntenhet

Dansk krone

BNI pr innbygger

60 552 PPP$

Nasjonaldag

5. juni

Andre landsider

Geografi

Danmark er det sørligste landet i Skandinavia. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor, med om lag 500 øyer, hvorav 79 er bebodde. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er blant de mest kjente. Danmark har kystlinje på alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia.

Færøyene og Grønland inngår i det danske riksfellesskapet, men begge har indre selvstyre. Danmark har kystklima med kjølige somre, milde vintre og nedbør året rundt. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg knappe 170 moh. Danmark er et av de mest tettbebygde landene i Europa. Om lag 30 prosent av innbyggerne bor i København-regionen.

Skogene og kystområdene har et rikt artsmangfold, og bevaringstiltatk har ført til at skogarealet i Danmark faktisk vokser. Samtidig er isdekte Grønland særlig utsatt for klimaendringer, som kan gi oppvarming mange ganger høyere enn i sørligere deler av verden. 

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere småkongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtann Danmark i ett kongerike. Siden var landet i flere perioder en nordisk stormakt. På 1300-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union, Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen i 1523.

Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet stod fra 1807 på Frankrikes side under Napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. I 1864 mistet landet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. I 1. verdenskrig var Danmark nøytralt, men under 2. verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark. Landet har siden vært fritt. Unionen med Island ble avsluttet i 1944.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 0

4,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Danmark ville vi trenge 4,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Danmark er demokratisk, og i likhet med Norge et konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke har reell makt. Siden 1972 har dette vært dronning Margrethe II, som fungerer som landets statsoverhode. Styreformen er parlamentarisk. Det betyr at den utøvende makten er ansvarlig overfor parlamentet. Denne makten har regjeringen, ledet av statsministeren, som velges av den lovgivende forsamlingen/parlamentet, Folketinget.

Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU og forholdet til EUs medlemsland er viktig for Danmark. Landet har vært en pådriver for EUs utvidelse og deltar aktivt i diskusjonen om EUs framtid og rolle. Medlemskapet i NATO danner fundamentet for dansk sikkerhetspolitikk. Danmark har de siste årene ført en streng innvandringspolitikk. I 2016 innførte landet grensekontroll på grensen mot Tyskland, som et svar på den økte flyktningstrømmen.

Menneskelig utvikling

18

9 av 188

Danmark er nummer 9 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Velferdsstaten Danmark har blandingsøkonomi, og landet nyter godt av frihandelen innad i EU. Danmark ble hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008, og kom ikke tilbake på samme nivå som i 2007 før åtte år senere.

Danmarks økonomi baserer seg på servicesektoren og finansvirksomhet. Jordbruket er fortsatt en viktig næringsvei, og Danmark er storeksportør av kjøtt, flesk, egg, ost og smør. Fisket er også viktig. Siden 1970-årene har danskene også tatt opp olje og gass fra Nordsjøen. Halvparten av dette eksporteres. Danmark ligger langt fremme i industridesign. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de også i verdenstoppen.

Kart

Statistikk

Statistikk for Danmark på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 813 302

mennesker i Danmark

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Danmark

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Danmark

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0

0,038

GII-indeksen i Danmark

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Danmark

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

16

60 552

BNP per innbygger i PPP-dollar i Danmark

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 7

5,76

tonn CO2-utslipp per person i Danmark

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Danmark

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Danmark

Abonner på nyhetsbrev: