[[suggestion]]
Danmark
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Skandinaver 86.3%, tyrkiske 1.1%, andre 12.6% (de største gruppene er polske, syriske, tyske) (2018)

Språk

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)

Religion

Kristne 74.7 %, muslimer 5.5 %, andre 19.8 % (2019)

Innbyggertall

5 813 302 (2021)

Styreform

Monarki

Areal

43 090 km²

Myntenhet

Dansk krone

BNI pr innbygger

64 689 PPP$

Nasjonaldag

5. juni

Andre landsider

Geografi

Danmark er det sørligste landet i Skandinavia. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor, med om lag 443 øyer, hvorav 79 er bebodde. Grønland og Færøyene inngår også i riksfellesskapet. Danmark har kystlinje langs alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia.

Danmark har kystklima med kjølige sommere, milde vintre og nedbør året rundt. Været er preget av mye vind og skarpe endringer. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg knappe 170 moh. Danmark er et av de mest tettbebygde landene i Europa, og cirka 30 prosent av innbyggerne bor i København-regionen.

Skogene og kystområdene har et rikt artsmangfold, og bevaringstiltak har ført til at skogarealet i Danmark vokser. Samtidig er isdekte Grønland særlig utsatt for klimaendringer, som kan gi oppvarming mange ganger høyere enn i sørligere deler av verden. 

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere mindre kongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtann Danmark i ett kongerike. I ettertid har landet i flere perioder vært en nordisk stormakt. På 1300-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union, kalt Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen i 1523.

Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet var på Frankrikes side under Napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. Landet mistet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. Under første verdenskrig var Danmark nøytralt, men under andre verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark, og landet har siden det vært fritt. Unionen med Island ble avsluttet i 1944.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 9

4,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Danmark ville vi trenge 4,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Danmark er i likhet med Norge et demokratisk konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke har reell makt. Dronning Margrethe II har sittet siden 1972, og er landets statsoverhode. Hun er også dronning av Færøyene og Grønland, men foruten dette har landene selvstyre. Styreformen er parlamentarisk, som betyr at regjeringen (utøvende makt) er ansvarlig overfor parlamentet (lovgivende makt). Regjeringen ledes av statsministeren, som velges ut fra parlamentet (Folketinget). Det er partiene med mest støtte i Folketinget som danner regjering, og dette skjer etter et Folketingsvalg.

Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU er viktig for Danmark, og landet har vært en pådriver for EUs utvidelse. Landet har en godt utbygd velferdsstat, og er et av verdens minst korrupte og mest likestilte land. Innvandrings- og asylpolitikk har i de siste årene vært et viktig politisk tema, og det har blitt vedtatt flere strengere lover for å redusere flyktningstrømmen.

Menneskelig utvikling

18

5 av 188

Danmark er nummer 5 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Danmark er et av verdens rikeste land, og har verdens høyeste skattetrykk. Landet har en blandingsøkonomi, og nyter godt av frihandelen innad i EU. Landet har et lite hjemmemarked, og økonomien er derfor i stor grad basert på utenrikshandel. 

Danmarks økonomi baserer seg på offentlig og private tjenester, en moderne og godt utviklet industri, og landbruk. Landbruk er ikke lenger en hovednæring slik det en gang var, men Danmark eksporterer blant annet svinekjøtt, ost, minkskinn, syltetøy og øl. Fiske er også relativt viktig for landet. Siden 1970-årene har landet utvinnet olje og gass fra Nordsjøen, og er EUs største oljeprodusent. I 2020 ble det imidlertid vedtatt at Danmark skal stanse letingen etter olje, i tillegg til at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Danmark på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 910 913

mennesker i Danmark

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Danmark

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Danmark

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0

0,013

GII-indeksen i Danmark

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Danmark

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

17

64 689

BNP per innbygger i PPP-dollar i Danmark

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 0

5,11

tonn CO2-utslipp per person i Danmark

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Danmark

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Danmark

Abonner på nyhetsbrev: