[[suggestion]]
Den sentralafrikanske republikk

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bangui

Etniske grupper

Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, andre 2%

Språk

Fransk (offisielt), Sangho, andre stammespråk,

Religion

Afrikanske religioner 35%, Protestanter 25%, Romersk-katolske 25%, Muslimer 15%. Note: naturreligion påvirker den kristen majoriteten sterkt.

Innbyggertall

4 829 767 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

622 980 Km2

Myntenhet

Sentralafrikansk CFA-franc

BNI pr innbygger

987 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Den sentralafrikanske republikk ligger på en høyslette uten kyst, omtrent midt i Afrika. Nær halvparten av landarealet er skogkledd, med tropisk regnskog i sør. Store deler av landskapet er savanner med gress og smale skogsbelter langs elvene. Mot nord renner elven Chari med sine sideelver, mens elven Oubangui renner sørover og utgjør grensen mot Den demokratiske republikken Kongo.

Den sentralafrikanske republikk har et tropisk klima med temperaturer på mellom 24-27 grader året rundt. Hvert år gjennomgår landet lengre tørkeperioder og to regnperioder; disse er fra mars-mai og fra juli-september. I regnperiodene kan det oppstå flom.

Forurenset drikkevann, avskoging og ørkenspredning er store klima- og miljøutfordringer for landet. Landet var tidligere kjent for å være et av områdene i verden med best bevart urørt natur og arter av ville dyr, men i dag utgjør krypskyting en stor trussel mot det biologiske mangfoldet.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at mennesker har bodd i området som i dag utgjør Den sentralafrikanske republikk i minst 8000 år. De første bosetterne var trolig nomader som skiftet boplass regelmessig. På 1600-tallet begynte slavehandelen i landet, da arabisktalende handelsmenn utvidet handelsrutene sine til å gå gjennom regionen. Frankrike koloniserte landet på slutten av 1800-tallet. Under det franske styret ble lokalbefolkningen utsatt for tvangsarbeid på plantasjer, tvangsflytting og brutale avstraffingsmetoder når de gjorde opprør mot kolonimakten.

Etter andre verdenskrig ble Barthélemy Boganda, som første sentralafrikaner, valgt til den franske nasjonalforsamlingen. Boganda startet også Den sentralafrikanske republikk sitt første parti, The Movement for the Social Evolution of Black Africa (MESAN). Partiet vant landets første allmenne valg i 1957. Siden frigjøringen fra Frankrike i 1960 har voldelige opprør og militærkupp hindret forsøk på å opprette demokrati. I etterkant av valget i 2011 vokste det frem stor politisk misnøye mot Bozizé-regimet, som hadde hatt makten siden 2003. Opprørskoalisjonen Séléka gjorde voldelige opprør, og gjennomførte statskupp i 2013. Etter kuppet ble en overgangsregjering satt inn, men voldelige sammenstøt i flere deler av landet gjorde det vanskelig for statsapparatet å få kontroll på situasjonen. Folkeavstemningen i 2015 førte til opprettelsen av en ny grunnlov, og i 2016 ble Faustin-Archange Touadéra demokratisk valgt til president.

Les mer her om konflikten i Den sentralafrikanske republikk

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Den sentralafrikanske republikk ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Det har vært borgerkrig i Den sentralafrikanske republikk siden 2012. Touadéra har siden han ble innsatt som president i 2016 arbeidet for å skape fred, men konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper og myndighetene preger den politiske styringen av landet.

Landet regnes i dag for å være en mislykket stat, hvor myndighetene har liten kontroll. Myndighetene klarer ikke å tilby innbyggerne grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til personlig sikkerhet og ytringsfrihet. Omfanget av voldshandlinger og seksuelle overgrep er stort. Tusenvis er drept, og flyktninghjelpen anslår at 1 av 4 er drevet på flukt. Dette skjer til tross for at FN og andre internasjonale styrker har vært inne i landet i flere ganger for å prøve å opprettholde våpenhviler og støtte utviklingen i landet

Menneskelig utvikling

7

187 av 188

Den sentralafrikanske republikk er nummer 187 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I dag er rundt 80 prosent av befolkningen sysselsatt i jordbruk, skogbruk og fiske. De fleste driver småskalajordbruk til selvberging og lokalt salg. Langt over halvparten av befolkningen lever i absolutt fattigdom (2008). Den sentralafrikanske republikk er et av Afrikas minst utviklede land til tross for store forekomster av naturressurser, deriblant skog, diamanter, gull og uran. Dette kommer av det politiske og økonomiske vanstyret, men også av omfattende korrupsjon og lite utbygd infrastruktur.

Mangel på kystlinje, toglinjer og et velfungerende veinett gjør det vanskelig å drive handel. Dette hindrer landets økonomiske utvikling. Varer eksporteres hovedsakelig ut av landet gjennom å fraktes med elvene og så inn i Republikken Kongo hvor de sendes videre. Frankrike er landets viktigste handelspartner, og bistår også med betydelig økonomisk hjelp

Kart

Statistikk

Statistikk for Den sentralafrikanske republikk på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

4 919 987

mennesker i Den sentralafrikanske republikk

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinne i Den sentralafrikanske republikk

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

110

barn dør per 1000 levendefødte i Den sentralafrikanske republikk

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

987

BNP per innbygger i PPP-dollar i Den sentralafrikanske republikk

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer er underernærte i Den sentralafrikanske republikk

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,07

tonn CO2-utslipp per person i Den sentralafrikanske republikk

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 9
6 7 8 9 10

4,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Den sentralafrikanske republikk

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Den sentralafrikanske republikk

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Den sentralafrikanske republikk

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5

5

er forventet antall år i skolen i Den sentralafrikanske republikk

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,680

GII-indeksen i Den sentralafrikanske republikk

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Den sentralafrikanske republikk

Abonner på nyhetsbrev: