[[suggestion]]
Djibouti
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Djibouti

Etniske grupper

Somaliere (issaene) 60 %, afarene 35 %, andre 5 % (inkludert franskmenn, arabere, etiopiere og italienere)

Språk

Fransk (offisielt), arabisk (offisielt), somali, afar

Religion

Muslimer 94 %, kristne 6 %

Innbyggertall

988 000 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

23 200 km²

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

5 398 PPP$

Nasjonaldag

27. juni

Andre landsider

Geografi

Djibouti er et av Afrikas minste land. Nesten 90 prosent av landet består av ørken, med vulkaner og saltsjøer. Her lever nomadiske gjetere. Den salte Assalsjøen, som ligger 150 meter under havnivå, er det laveste punktet på det afrikanske kontinentet, og det nest laveste i verden.

Klimaet er tørt. Området rundt sjøen er blant jordens varmeste steder, med temperaturer på over 50 °C. Bare fjellene i nord har noen betydelig vegetasjon. To tredeler av befolkningen bor i hovedstaden, resten bor på den relativt fruktbare kyststripen langs Tadjourabukten.

Djibouti sliter med tørke og er lite fruktbart. Hvis det regner, skjer det i november og varer gjerne ikke mer enn 20 dager. Saltinnholdet i vannet er økende, og djiboutierne lider derfor av vannmangel. I tillegg er forurensing av vannkilder et stort problem. Skogene trues av at jordbruksområdene utvides. Dette utrydningstruer flere dyrearter. Myndighetene har innført forbud mot jakt, men forbudet overholdes ikke.

Historie

I oldtiden var området som i dag er Djibouti nesten ikke befolket fordi det er så få fruktbare områder. Folkegruppene som dominerer landet i dag, afarene fra den Arabiske halvøya, og issaene fra Somalia, innvandret fra 200-tallet f.Kr og utover. Begge folkegruppene var nomader. På 800-tallet brakte muslimske misjonærer islam til området, og i 700 år kontrollerte arabere handelen i regionen. I siste halvdel av 1800-tallet fikk Frankrike stadig større kontroll over dagens Djibouti, og i 1897 ble området fransk koloni.

Etter andre verdenskrig endret Djibouti status fra koloni til fransk oversjøisk territorium, og de fikk stadig større selvstyre. Samtidig ble motsetningene mellom folkegruppene stadig tydeligere, da særlig issaene ønsket å løsrive seg helt. I 1977 fikk Djibouti selvstendighet etter en folkeavstemning. Det issa-dominerte partiet, RPP, vant landets første valg, og Hassan Gouled Aptidon ble president. I 1981 ble alle andre partier enn RPP forbudt, og spenningene mellom folkegruppene økte. I 1991 startet FRUD, en opposisjonell afar-gruppe, et opprør som utviklet seg til borgerkrig. Gjennom flere fredsavtaler, og under press fra borgerkrigen og Frankrike, startet Aptidon en demokratiseringsprosess. Først i 2001 la alle opprørsgrupper ned våpnene.

Økologiske fotavtrykk

1 2

1,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Djibouti ville vi trenge 1,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Djibouti er en republikk etter fransk modell. Presidenten velges direkte for perioder på fem år. Han/henne har den utøvende makten, og utnevner en statsminister til å lede regjeringens arbeid. Presidenten og statsministeren utnevner sammen resten av regjeringen, som står ansvarlige overfor presidenten. Nasjonalforsamlingen har den lovgivende makten.

Under og etter borgerkrigen ble det gjennomført flere demokratiske reformer. Det ble innført flerpartisystem i 1992, i 1997 kom Frud inn i nasjonalforsamlingen og fikk plass i regjeringen. I 2003 fikk alle partier som ønsket, stille til valg, og i 2013 ble valgordningen lagt om slik at det ble enklere for mindre partier å komme inn i nasjonalforsamlingen.

I dag har Djibouti formelt et flerpartisystem, men politikken domineres helt av regjeringspartiet RPP. Opposisjonen har alltid hatt vanskeligheter med å få innflytelse. Dette skyldes delvis valgsystemet med flertallsvalg i enmannskretser, som gir en fordel til det største partiet. Dels skyldes det at staten forfølger opposisjonen og at regjeringen kontrollerer de statseide mediene. Regjeringen anklages stadig for brudd på menneskerettighetene og for valgfusk.

Menneskelig utvikling

10

168 av 188

Djibouti er nummer 168 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Havnen i hovedstaden er svært viktig for godstransport til og fra Rødehavet. Fra 1981 har den vært frihavn, som innebærer at området ligger utenfor landets tollgrense. For Etiopia er dette den viktigste havnen i utenrikshandelen. Tilsvarende er Djibouti helt avhengig av at Etiopia bruker havnen – over 90 prosent av varene som passerer havnen er på vei til eller fra Etiopia. Også andre afrikanske land benytter havnen som mellomstasjon ved utenrikshandel.

 Selv om Djiboutis økonomi har vokst, er landet fattig og avhengig av bistand. Frankrike er den største giveren, men USA gir stadig mer. Store deler av landets inntekter kommer fra land som betaler for å ha militærbaser i landet. Fra 2017 inkluderer dette Frankrike, USA og Kina.

Fordi Djibouti stort sett består av ørken, er jordbruksmulighetene begrenset. Landet importerer derfor 80 prosent av alle matvarer, mest fra Etiopia. Fordi området er vulkansk, forsøker man å utvinne jordvarme. Det er håp om at landet skal bli selvforsørgende på energi og eksportere videre, men arbeidet går tregt. I dag eksporterer Djibouti buskap og skinn.

Kart

Statistikk

Statistikk for Djibouti på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 016 098

mennesker i Djibouti

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 4

2,5

barn per kvinne i Djibouti

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56

56

barn dør per 1000 levendefødte i Djibouti

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 398

BNP per innbygger i PPP-dollar i Djibouti

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer er underernærte i Djibouti

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

3

0,39

tonn CO2-utslipp per person i Djibouti

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
0 7 8 9 10

5,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Djibouti

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Djibouti

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Djibouti

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Djibouti

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Djibouti

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 8 4 5
6 7 8 9 10

2,8

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Djibouti

Abonner på nyhetsbrev: