[[suggestion]]
Ecuador
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Quito

Etniske grupper

Mestiser (blandet; amerindian opprinnelse og europeisk opprinnelse) 71,9%, montubio 7,4%, amerindianere 7%, europeisk opprinnelse 6,1%, afroecuadorianske 4,3 %, annet 3,3% (2010)

Språk

Spansk (offisiell) 93%, quechua (urspråk) 4,1%, andre 2,9% (2010)

Religion

Romersk katolske 74%, evangelister 10,4%, Jehovas vitner 1,2%, ateister 7,9%, agnostikere 0,1%, andre 6,4% (2012)

Innbyggertall

17 643 054 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

256 370 km2

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

11 242 PPP$

Nasjonaldag

10. august

Andre landsider

Geografi

Ecuador strekker seg fra Amazonas i øst, over Andesfjellene, og ned til Stillehavskysten. Fastlandet er delt inn i tre deler: kyst og lavland i vest, dekket av tropisk skog og ørken, høylandet i Andesfjellkjeden, og lavland i øst der Amazonas-regnskogen er. Hundre mil utenfor fastlandet ligger Galápagosøyene, som er med på UNESCOs verdensarvliste. Både på øyene og i Andesfjellene er det flere aktive vulkaner – verdens høyeste aktive vulkan er Cotopaxi (5897 moh.), som ligger i høylandet.

Klimaet varierer med høyden over havet. I øst er klimaet tropisk med høy temperatur og kraftig regn. I sørvest er det ørken, mens det i høylandet er vanligere med regn på høsten og våren. Med noen års mellomrom blir landet truffet av El Niño, et spesielt værfenomen som fører med seg tyfoner og kraftig tordenvær.

Ødeleggelse av skogene er et alvorlig problem. Avskogingen forårsakes av landbruk: spesielt kvegdrift og plantasjer med banan, kakao og palmeolje. Dersom man fortsetter å felle skog i dagens tempo, antar man at skogene i Amazonas-området vil være helt borte innen 2035.

Historie

Ecuador har vært befolket i titusen år. På slutten av 1400-tallet ble området en del av det gamle Inkariket, før spanjolene koloniserte det i 1534. Over de neste hundre årene døde halvparten av inkaindianerne på grunn av sykdommer og tvangsarbeid under kolonitiden. Rundt 1820 startet en uavhengighetskrig mot den spanske kolonimakten, og i 1822 ble Ecuador uavhengig som del av Stor-Colombia. I 1830 ble Ecuador helt selvstendig.

Siden selvstendighet har en territorialkonflikt mellom Ecuador og Peru blitt den lengstvarende på den vestlige halvkule, med flere væpnede sammenstøt over nesten 200 år. Etter en krig i 1941-42 måtte Ecuador avstå oljerike områder i Amazonas. En endelig fredsavtale endte konflikten i 1998.

1900-tallet var politisk ustabilt, med flere militærkupp og økonomiske kriser. Ecuador har vært avhengig av ett eksportprodukt om gangen: kakao på 1920-tallet, kaffe på 1930-tallet, bananer på 1940-tallet, og siden 1970-tallet har olje blitt den viktigste inntektskilden.

Siden 1979 har landet hatt sivilt styre. Forholdet til urbefolkningen ble gradvis bedre gjennom 1900-tallet, og først i 1978 fikk analfabeter stemmerett. Ulike landreformer og demokratiseringsprosesser har blitt utprøvd.

Starten av 2000-tallet ble igjen politisk urolig, etter kupp i 2000 og økonomisk krise. Flere presidenter ble avsatt i sine regjeringsperioder. Sosialisten Rafael Correa kom til makten i 2007, med løfter om en ny grunnlov og en mer rettferdig fordeling av landets rikdom. Correa har bidratt til politisk stabilitet, nasjonalisert oljeressursene, og hans ”medborgerrevolusjon” har gitt fattige bedre levekår. Arbeidsledigheten har minket, flere lærer seg å lese og helsevesenet er bedre.

Økologiske fotavtrykk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ecuador er en demokratisk enhetsrepublikk, og presidenten er stats- og regjeringssjef, med mye makt. Etter den nye grunnloven av 2008, blir presidenten, visepresidenten og nasjonalforsamlingen valgt for fire år av gangen. Siden 2017 har Correas arvtaker og allierte Lenín Moreno Garcés vært president.

Med den nye grunnloven ble Ecuador det første landet i verden som gir naturen rettigheter.

Det er store økonomiske ulikheter i Ecuador, og forskjellene mellom rike og fattige er enorme. Med FNs definisjon av fattigdom lever over halvparten av Ecuadors befolkning i fattigdom. Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med sosiale ordninger. Landets helsesektor er også delt: De som har penger benytter seg av private helsetjenester, alle andre bruker den offentlige helsetjenesten, som særlig på bygda er dårlig utbygget.

I Ecuador er menneskesmugling et stort problem, og kriminaliteten i landet er høy. En av fem barn lider av underernæring, og tilgang til rent vann er et problem. De siste årene har flere også blitt rammet av vestlige livstilssykdommer som overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Menneskelig utvikling

15

85 av 186

Ecuador er nummer 85 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ecuador er et av Sør-Amerikas fattigste land. Den økonomiske utviklingen var lenge hemmet av høy arbeidsledighet, høy inflasjon og en svak moderne sektor. Etter at Rafael Correa ble president i 2007 opplevde landet høy økonomisk vekst.

Kakao var lenge Ecuadors viktigste eksportprodukt, og sårbarheten ved å være avhengig av én vare ble tydelig da sykdom rammet avlingene på 1920-tallet. I dag er blomstereksport større enn kaffe- og kakaoeksport til sammen.

Ecuadors viktigste eksportartikler er olje, bananer, reker og andre landbruksprodukter. Landet er verdens største bananeksportør, men utvinning av olje har vært Ecuadors økonomiske ryggrad i mange tiår. Landet er helt oljeavhengig, og har fått økt eksportkapasitet takket være en ny oljerørledning som stod ferdig i 2003.

Ecuadorianske statsborgere som bor i utlandet sender hjem så mye penger at det utgjør en liten, men viktig del av økonomien. Turisme har også blitt en viktig sektor. Ecuadors viktigste handelspartner er USA, og Ecuadors valuta har vært amerikanske dollar siden 2000, fordi den lokale valutaen sucre mistet sin verdi under høy inflasjon.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Ecuador på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

17 643 054

mennesker i Ecuador

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 2

2,3

barn per kvinne i Ecuador

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn dør per 1000 levendefødte i Ecuador

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

11 242

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ecuador

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 personer er underernærte i Ecuador

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 7

2,75

tonn CO2-utslipp per person i Ecuador

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ecuador

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ecuador

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ecuador

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ecuador

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,389

GII-indeksen i Ecuador

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ecuador

Abonner på nyhetsbrev: