[[suggestion]]
Ecuador
Flagget til Ecuador

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Quito

Etniske grupper

Mestiser (blandet; amerindian opprinnelse og europeisk opprinnelse) 71,9 %, montubio 7,4 %, amerindianere 7 %, europeisk opprinnelse 6,1 %, afroecuadorianske 4,3 %, annet 3,3% (2010)

Språk

Spansk (offisiell) 93 %, quechua (urspråk) 4,1 %, andre 2,9 % (2010)

Religion

Romersk katolske 74 %, evangelister 10,4 %, Jehovas vitner 1,2 %, ateister 7,9 %, andre 6,4 % (2012)

Innbyggertall

17 643 054 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

256 370 km2

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

11 721 PPP$

Nasjonaldag

10. august

Andre landsider

Geografi

Ecuador strekker seg fra Amazonas i øst, over Andesfjellene, og ned til Stillehavskysten. Fastlandet er delt inn i tre deler: kyst og lavland i vest dekket av tropisk skog og ørken, høylandet i Andesfjellkjeden, og lavlandet i øst der Amazonas-regnskogen er. Hundre mil utenfor fastlandet ligger Galápagosøyene, som er på UNESCOs verdensarvliste. Både på øyene og i Andesfjellene er det flere aktive vulkaner. Verdens høyeste aktive vulkan er Cotopaxi (5897 moh.), som ligger i høylandet

De ulike geografiske delene har store variasjoner i klima. I Amazonas er klimaet tropisk med høy temperatur og kraftig regn. I sørvest er det ørken, mens det i høylandet blir kaldere jo høyere opp man kommer, samt mer nedbør. Med noen års mellomrom blir landet truffet av El Niño og La Niña – to klimafenomener som forårsaker store værforstyrrelser. Andre naturkatastrofer forekommer også jevnlig, som jordskjelv, jordskred, flom og tidvis tørke.

Ødeleggelse av skogene er et alvorlig miljøproblem. Avskogingen forårsakes av landbruket og spesielt av kvegdrift og plantasjer med banan, kakao og palmeolje. Dersom man fortsetter å felle skog i dagens tempo, antar man at skogene i Amazonas-området vil være helt borte innen 2035. I tillegg fører jorderosjon og økte temperaturer som følge av klimaforandringer til at ørkenen brer seg større. Oljeutvinningen i landet har også bidratt til å forurense vannet, og dette utgjør stor risiko for det unike plante- og dyrelivet på Galapagosøyene.

I 2008 ble Ecuador det første landet i verden som ga naturen rettigheter, gjennom en nyetablert grunnlov. 

Historie

De tidligste sporene etter mennesker i området som i dag er Ecuador kan dateres tilbake så tidlig som 8000 år f.v.t. På slutten av 1400-tallet ble området en del av det gamle Inkariket, og lokale kulturer ble utslettet. På 1520-tallet nådde spanjolene Ecuador og landet ble en del av det spanske koloniveldet i 1544. I løpet av kun 100 år døde halvparten av inkaene på grunn av sykdommer og tvangsarbeid under kolonitiden.

På starten av 1800-tallet startet en uavhengighetskamp mot den spanske kolonimakten, og i 1822 ble Ecuador uavhengig som del av Stor-Colombia. I 1830 ble Ecuador helt selvstendig. Etter selvstendigheten var landet i konflikt med Peru i en periode på 200 år. Konflikten skyldtes uenighet om landområder i Amazonas. Etter en krig i 1941-42 måtte Ecuador avstå store, oljerike områder i Amazonas til Peru. En endelig fredsavtale endte konflikten i 1998.

1900-tallet var politisk ustabilt, med flere militærkupp og økonomiske kriser. Siden 1979 har landet hatt sivilt styre, men på tross av reformer og forsøk på demokratiseringsprosesser, har tiden vært preget av politisk ustabilitet. Flere presidenter har blitt avsatt i sine regjeringsperioder, og det var først i 2007 da Rafael Correa kom til makten at urolighetene ble dempet. Med Correa ved makten fikk landet en ny grunnlov, mer rettferdig fordeling av landets rikdom, lavere grad av arbeidsløshet og et mer stabilt politisk landskap.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ecuador er en demokratisk enhetsrepublikk, og presidenten har betydelig med makt i sin rolle som stats- og regjeringssjef. Etter den nye grunnloven av 2008, blir presidenten, visepresidenten og nasjonalforsamlingen valgt direkte for fire år av gangen. Siden 2017 har Correas arvtaker og allierte Lenín Moreno Garcés vært president.

På tross av forbedrede sosiale forhold i landet i senere tid, er det enda store økonomiske ulikheter mellom rike og fattige, og over en femtedel av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med sosiale velferdsordninger som gratis skolegang, betalt foreldrepermisjon og gratis helsetjenester, men det er store forskjeller på offentlige og privat tjenester. 

I Ecuador er menneskesmugling et stort problem, og kriminaliteten i landet er høy. Ett av fem barn lider av underernæring, og manglende tilgang på rent vann utgjør en helserisiko for befolkningen. Det er også en økende andel av befolkningen som rammes av livsstilsykdommer som overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Menneskelig utvikling

14

93 av 188

Ecuador er nummer 93 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ecuador er et av Sør-Amerikas fattigste land. Den økonomiske utviklingen var lenge hemmet av høy arbeidsledighet, høy inflasjon og en svak moderne sektor. Under Correas presidentskap nærmest fordoblet økonomien seg og over en million ecuadorianere ble løftet ut av fattigdom. Landet regnes i dag som et mellominntektsland, men avhengigheten av olje og stor internasjonal gjeld skaper økonomiske utfordringer. 

Ecuador har vært avhengig av ett eksportprodukt om gangen: kakao på 1920-tallet, kaffe på 1930-tallet, bananer på 1940-tallet, og siden 1970-tallet har olje blitt den viktigste inntektskilden. Avhengigheten av ett produkt fører til at økonomien er svært sårbar for prissvingninger, og prisfall i de enkelte varene har bidratt til turbulente økonomiske og sosiale forhold gjennom historien.

Landet er verdens største bananeksportør, men utvinning av olje har vært Ecuadors økonomiske ryggrad i mange tiår. Landet er helt oljeavhengig, og er derfor sårbar for internasjonale svingninger i oljeprisen. 

Ecuadorianske statsborgere som bor i utlandet sender hjem så mye penger at det utgjør en liten, men viktig del av økonomien. Turisme har også blitt en viktig sektor. Ecuadors viktigste handelspartner er USA, og Ecuadors valuta har vært amerikanske dollar siden 2000, fordi den lokale valutaen sucre mistet sin verdi under høy inflasjon.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. 

FN-rollespill  

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2022/23 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). Ecuador er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.   

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet 

Ecuador ble medlem i FN allerede i 1945. Landet er opptatt av staters selvbestemmelsesrett, ikke-inngripen og fredelig løsning av konflikter, samt likhet mellom stater. Ecuador har et godt forhold til de øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet.    

Ecuador har i flere år hatt et anstrengt forhold til USA. Men dette har bedret seg med dagens regjering, etter at Guillermo Lasso tok over som president i 2021. Lasso ønsket mer handel og samarbeid med USA og EU enn sine forgjengere stod for.  

Ecuador er samtidig interessert i å ha gode handelsforbindelser med Kina. Og Kina er det landet som Ecuador har lånt mest penger av det siste tiåret. Lasso besøkte Beijing i 2022, og samtaler med den kinesiske presidenten førte til en ny handelsavtale mellom Ecuador og Kina.     

Tips 

Ecuador mener det er viktig at det planlagte politiske valget blir gjennomført på en inkluderende og rettferdig måte, og at man ikke kan godta at enkeltgrupper i samfunnet blir ekskludert fra å delta i nasjonal politikk. Ecuador mener man heller ikke kan akseptere flere utsettelser av valget. En uavklart situasjon rundt myndighetene fører til forsinkelser i fredsarbeidet i Mali og forverrer situasjonen for sivile, noe som bekymrer Ecuador.  

Delegatene fra Ecuador er nemlig opptatt av å bruke møtet i Sikkerhetsrådet til å påpeke den vanskelige situasjonen til landets befolkning. De mener at menneskerettighetsbrudd og angrep på sivile er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder angrep på FN-soldater. Ved slike situasjoner mener Ecuador det må undersøkes hva som har skjedd, og at de skyldige blir stilt til ansvar for sine handlinger. Samtidig argumenterer Ecuador for at både avstraffelse og kampen mot terrorisme ikke kan gå på bekostning av menneskerettigheter; det må skje samtidig som man ivaretar menneskerettighetene. Delegasjonen mener det er maliske myndigheters ansvar å undersøke eventuelle rettighetsbrudd eller angrep, men at MINUSMA bør få bidra.   

Ecuador støtter for øvrig MINUSMA fullt og helt, og mener operasjonen bør videreutvikles, oppskaleres og styrkes. Landet vil argumentere for at situasjonen i Mali krever et fleksibelt Sikkerhetsråd som har evne til å endre mandatet til operasjonen ved behov. Dersom noen i møtet antyder at MINUSMA bør avsluttes kan Ecuador minne om hva som skjedde i Afghanistan i 2021, da den internasjonale tilstedeværelsen brått ble trukket ut etter 20 år. Opprørsgruppen Taliban tok da over makten fullstendig, og landet har (igjen) havnet i en tilstand av kaos.  

Ecuador er tydelig på at det først og fremst er de mange væpnede gruppene som er hovedtrusselen for sivile i Mali (både islamister og andre væpnede grupper). Våpenhandel i Mali er et problem som må håndteres umiddelbart, mener Ecuador. I den forbindelse kan delegatene argumentere for at en militær respons kan være effektiv. Likevel ser Ecuador at våpen ikke er nok. Elementære tjenester som sørger for langsiktig sikkerhet, helsehjelp, utdanning og arbeid er nødvendig, både i Mali og i resten av regionen. Her mener Ecuador at landene i Den afrikanske union (AU) har et spesielt ansvar, og de vil kunne rette oppmerksomheten sin til noen av disse på møtet.   

Den ecuadorianske delegasjonen mener også at det er en sammenheng mellom klimaendringer og konflikt ettersom det er med på å skape sult, fattigdom og sende folk på flukt ut av landet. Ecuador vil derfor sammen med andre land på møtet kunne argumentere for at dette bør kommenteres i resolusjonsforslaget.   

Ecuador mener generelt at myndighetene i Mali bør vise mer vilje til å samarbeide med det internasjonale samfunnet. Ecuador har sett at de ulike sanksjonene som tidligere har vært gjeldende overfor Mali har gått hardt ut over sivilbefolkningen. Delegasjonen forstår at sanksjoner politisk sett ofte kan være nødvendige, men vil være skeptisk til forslag om å ta i bruk nye sanksjoner som går ut over sivilbefolkningen. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Ecuador på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

18 113 365

mennesker i Ecuador

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 2

2,3

barn per kvinne i Ecuador

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn dør per 1000 levendefødte i Ecuador

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

11 721

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ecuador

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 personer er underernærte i Ecuador

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 2

2,27

tonn CO2-utslipp per person i Ecuador

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 5 8 9 10

6,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ecuador

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ecuador

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ecuador

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ecuador

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,362

GII-indeksen i Ecuador

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ecuador

Abonner på nyhetsbrev: