[[suggestion]]
Ekvatorial-Guinea
Flagget Equatorial Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Malabo

Befolkning

Fang 85.7%, bubi 6.5%, mdowe 3.6%, annobon 1.6%, bujeba 1.1%, andre 1.4% (1994)

Språk

Spansk 67.6% (offisielt), andre 32.4% (inkludert fransk (offisielt), Fang, og Bubi) (1994)

Religion

Katolikker 88%, protestanter 5%, muslimer 2%, andre 5% (2015).

Innbyggertall

1 449 891 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

28 050 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

17 396 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Ekvatorial-Guinea er et av Afrika sine minste land, både i form av areal og befolkning. Landet består av en fastlandsdel og fem øyer. På den største øya, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Rundt tre fjerdedeler av befolkningen bor på fastlandet, som stort sett er dekket av regnskog. Bioko er en vulkansk øy, og er dekket av jungel. I nord er det kaffe- og kakaoplantasjer.

Landet har et tropisk regnklima og et rikt dyre- og planteliv. Det er varmt hele året med en temperatur rundt 30 grader, og 90 prosent luftfuktighet. Syd-vest på Bioko er et av de områdene på jordkloden med mest nedbør. Det kan komme opp mot 11 000 millimeter nedbør i året.

Utviklingen i olje- og skogsindustrien har skapt flere miljøproblemer. Oljeutslipp har skadet kystlinjen, og mange av landets dyre- og plantearter trues, fordi store regnskogsområder er hugget ned.

Historie

Ekvatorial-Guinea ble befolket allerede i jernalderen. Landet ble en portugisisk koloni på 1400-tallet, og var kjent som en utskipningshavn for slaver i flere århundrer. De to hoveddelene av landet, fastlandet og øyen Bioko, hadde helt separat historie fram til de ble en spansk koloni i 1778. På Bioko dominerte bubifolket, mens bujeba, belungue og kombe-folkegruppene hadde klansamfunn på fastlandet. På 1950-tallet ble de første nasjonalistiske partiene i kolonien dannet. De var dominert av fang-folket og krevde selvstendighet fra Spania.

Ekvatorial-Guinea ble en selvstendig republikk i 1968. Francisco Macias Nguema ble landets første president. Han utviklet seg raskt til en brutal diktator. Rundt en tredel av befolkningen ble drept eller flyktet fra landet i hans regjeringstid. I 1979 gjorde presidentens nevø, Obiang Nguema, statskupp, og den tidligere diktatoren ble dømt til døden for folkemord og høyforræderi. Selv om de verste formene for maktmisbruk og undertrykkelse tok slutt ved maktskiftet, så har respekten for menneskerettighetene brutt sammen også under nevøen. Obiang Nguema er Afrikas lengststyrende diktator.

Økologiske fotavtrykk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ekvatorial-Guinea ville vi trenge 1,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Grunnloven sier at demokratisk flerpartisystem skal gjelde. I praksis er Ekvatorial-Guniea fullstendig styrt av president Obiang Nguema. Presidentens slektninger og klanmedlemmer har viktige posisjoner i regjeringen, for eksempel er hans sønn visepresident. Det har vært uroligheter og flere kuppforsøk de siste årene. Etter betydelig internasjonalt press ble det innført en ny grunnlov og flerpartisystem i 1991. Denne grunnloven førte ikke til reelle endringer, siden presidenten fortsatt har all kontroll over politikken og hindrer opposisjonen muligheten til å delta. Landet blir sett på som et av verdens hardeste diktaturer.

I 2011 ble det gjort endringer i grunnloven, som nå sier at presidenten bare kan velges for to perioder på syv år. Det er fortsatt uklart om Nguema vil følge denne loven. Flere organisasjoner melder om grove brudd på menneskerettighetene, rettssystemet er ikke fritt og bruk av tortur er vanlig. Landet har tvungen verneplikt på to år for alle 18 år gamle menn.

Underernæring og malaria er to utfordringer i samfunnet. Halvparten av befolkningen sliter med tilgang til rent drikkevann.

Menneskelig utvikling

11

142 av 188

Ekvatorial-Guinea er nummer 142 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ekvatorial-Guinea var tidligere et fattig land som levde av småskalajordbruk og eksport av kakao, kaffe og tømmer. Etter at det ble funnet olje og gass i 1995 ble situasjonen forandret, og økonomien var en av de raskest voksende i verden. Den økonomiske veksten har gjort landet til et av Afrikas rikeste på papiret, men nesten alle pengene har gått til presidenten og hans nærmeste familie og ansatte. Resten av befolkningen lever fremdeles i ekstrem fattigdom. Ekvatorial-Guinea mottar derfor mye bistand. Etter det ble kjent at bistandsmidler misbrukes, har Verdensbanken, Det internasjonale valutafondet (IMF) og andre givere trukket seg ut av landet.

I dag er olje og gass landets viktigste eksportvare. Avhengigheten av olje gjorde at den økonomiske veksten stoppet opp da oljeprisene begynte å falle i 2013. I dag handler den økonomiske politikken om å bygge ut flere næringer, i tillegg til olje og gass. Ekvatorial-Guniea eksporterer for mer enn de importerer, og de viktigste handelsparterme er Kina, Spania og USA.

Kart

Statistikk

Statistikk for Ekvatorial-Guinea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 714 671

mennesker i Ekvatorial-Guinea

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 0

4,1

barn per kvinne i Ekvatorial-Guinea

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77

77

barn dør per 1000 levendefødte i Ekvatorial-Guinea

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

17 396

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ekvatorial-Guinea

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Ekvatorial-Guinea

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 6

2,73

tonn CO2-utslipp per person i Ekvatorial-Guinea

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
3 7 8 9 10

5,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ekvatorial-Guinea

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Ekvatorial-Guinea

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ekvatorial-Guinea

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Ekvatorial-Guinea

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Ekvatorial-Guinea

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ekvatorial-Guinea

Abonner på nyhetsbrev: