[[suggestion]]
Elfenbenskysten
Flagget til Elfenbenskysten

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yamoussoukro

Befolkning

Akan 28,9 %, Voltaique/Guro 16,1 %, Mande 21,4 %, Kru 8,5 %, uspesifisert 0,9 %, ikke-ivoriansk 24,2 % (2014)

Språk

Fransk (offisielt), mer enn 60 lokale dialekter hvor Dioula er mest utbredt

Religion

Muslimer 42,9 %, katolikker 17,2 %, evangelister 11,8 %, metodister 1,7 %, andre kristne 3,2 %, animister 3,6 %, annen religion 0,5 %, ingen 19,1 % (2014)

Innbyggertall

27 742 301 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

322 460 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

6 538 PPP$

Nasjonaldag

7. august

Andre landsider

Geografi

Elfenbenskysten er omtrent like stort som Norge i areal. Kysten i sør består av klipper, lange sandbanker og grunne laguner. Ellers er landskapet flatt. Landet har flere elver som renner fra nord til sør, noe som gjør jorda fruktbar, særlig i øst. De fire største elvene er Grenseelva Cavally, Sassandra, Bandama og Comoé.

Elfenbenskysten er preget av tropisk savanneklima, med høy varme og luftfuktighet. Landet har mye nedbør, spesielt i sør og vest. Den årlige gjennomsnittstemperaturen er på rundt 27 °C, men i deler av året kan temperaturen bevege seg opp mot rundt 40 °C. Klimaet har blitt varmere og regnskyllene mer uforutsigbare de siste tiårene.

I indre deler av landet lå det tidligere et belte av regnskog, men siden Elfenbenskysten lenge har vært en storeksportør av tropisk tømmer, har avskogingen vært stor. Landet har, med unntak av noen få nasjonalparker, lite uberørt regnskog igjen. På slutten av åttitallet ble skogplanting og vern satt i gang, men likevel har hogsten fortsatt i den nordlige delen av landet, utenfor myndighetenes kontroll. Overdreven jakt, skogdrift, plantasjer, jordbruk og felling av trær til brensel, har ført til at det naturlige biologiske mangfoldet er redusert.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at Elfenbenskysten har vært befolket siden 10 000 år fvt. Dagens befolkning stammer fra innvandringen fra Ghanariket rundt 1200. Innvandring nordfra omtrent på samme tid, førte til at Islam fikk fotfeste i nordområdene. I sør ble det etablert flere stater, der de viktigste var Agni- og Abrong-kongedømmene. Elfenbenskysten ble koloni under Frankrike i i 1893, men motstanden mot koloniherrene var sterk. Først i 1917 klarte franskmennene å legge hele området under seg, og de administrerte landet til det fikk sin selvstendighet 7. august 1960.

Landet opplevde økonomisk velstand etter frigjøringen. Den forsvant av ulike årsaker i løpet av 1980- og 90-tallet, noe som bidro til sterke motsetninger mellom ulike folkegrupper. Félix Houphouët-Boigny ledet landet fra selvstendigheten til han døde i 1993. I den politiske maktkampen som fulgte, utnyttet flere politikere nasjonalistiske strømninger for å øke sin popularitet. Dette økte de etniske og religiøse motsetningene.

I 2002 brøt det ut en borgerkrig og landet ble delt i to. I sør styrte presidenten, mens den nordlige delen ble kontrollert av opprørere. Flere tusen mennesker ble drept, og hundretusentalls ble drevet på flukt, før en fredsavtale ble undertegnet i 2007. Nye uroligheter brøt ut rundt presidentvalget i 2010, da den sittende presidenten Gbagbo nektet å gå av. I 2011 ble han tvunget fra makten og stilt for Den internasjonale straffedomstolen for grove brudd på menneskerettighetene.

Økologiske fotavtrykk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Elfenbenskysten ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Elfenbenskysten er en presidentstyrt, enhetsstatlig republikk. Presidenten er landets statsoverhode, og velges i allmenne valg for fem år med mulighet for å gjenvelges én gang. Presidenten utnevner regjeringen og statsministeren, som står ansvarlig overfor presidenten. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen. I etterkant av urolighetene i 2010-11 har regjeringen fokusert på å gjenoppbygge økonomien.

Elfenbenskysten har problemer med korrupsjon i rettsvesenet og politikken, menneskehandel og høy kriminalitet i byene. Stor tilgang til våpen forverrer situasjonen. Begge parter i borgerkrigen gjorde seg skyldige i grove menneskerettighetsbrudd, som henrettelser, tortur, voldtekter og rekruttering av barnesoldater – som ofte har blitt gatebarn. Landet har fått kritikk for at oppgjøret med menneskerettighetsbruddene har gått for sakte.

Elfenbenskysten ble medlem av FN i 1960. FN var til stede i landet mellom 2003 og 2017, med fredsoperasjoner og fredsforhandlinger under borgerkrigen, og med hjelp til gjenoppbygging etter krigen. Også i etterkant av valget og påfølgende uroligheter i oktober 2020, har FN tilbudt seg å bidra med støtte til dialog og fredsforhandlinger.

Menneskelig utvikling

11

156 av 188

Elfenbenskysten er nummer 156 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Elfenbenskysten er et av de økonomisk mest utviklede landene i Afrika. Den viktigste næringen er jordbruk, og landet er verdens største eksportør av kakaobønner. Utover 2000-tallet ble landet en olje- og gasseksportør, i tillegg til at det eksporteres noe gull og diamanter. Elfenbenskysten har en velutviklet industri som hovedsakelig foredler landets råvarer. Elfenbenkysten er med andre ord rike på naturressurser, og har et stort potensiale til å utvikle sin økonomi.

I rundt tretti år etter frigjøringen i 1960, var Elfenbenskysten et av Afrikas rikeste land, men blant annet borgerkrigen fikk den økonomiske veksten til å stoppe opp, og svekket landets posisjon som regionalt handelssentrum. Fra 2012 har økonomien igjen begynt å vokse, og innbyggernes inntekter er relativt høye sammenliknet med andre land i regionen.

Selv om økonomien vokser, er det mange som lever i dyp fattigdom i landet, og det er store regionale forskjeller. Arbeidsledigheten er høy, og i slumområdene i byene og nord i landet lider mange mennesker av underernæring. Utbredt smugling gjør at staten mister viktige inntekter. Elfenbenskysten sliter med stor utenlandsgjeld til tross for at deler av gjelden er slettet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Elfenbenskysten på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

28 873 034

mennesker i Elfenbenskysten

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 2

4,3

barn per kvinne i Elfenbenskysten

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75

75

barn dør per 1000 levendefødte i Elfenbenskysten

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 538

BNP per innbygger i PPP-dollar i Elfenbenskysten

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er underernærte i Elfenbenskysten

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

3

0,41

tonn CO2-utslipp per person i Elfenbenskysten

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Elfenbenskysten

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 4
6 7 8 9 10

4,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Elfenbenskysten

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 10 10

9,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Elfenbenskysten

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Elfenbenskysten

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,613

GII-indeksen i Elfenbenskysten

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Elfenbenskysten

Abonner på nyhetsbrev: