[[suggestion]]
Gambia
Flagget til Gambia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Banjul

Etniske grupper

Mandinka/jahanka 34%, fulani/tukulur/lorobo 22,4%, wolof 12,6%, jola/karoninka 10,7%, serahuleh 6,6%, serer 3,2%, manjago 2,1%, bambara 1%, kreol/aku marabout 0,7%, andre/ukjent 1,5%, ikke-gambiere 5,2%, (2013)

Språk

Engelsk(offisielt), mandinka, wolof, fula, andre stammespråk

Religion

Muslimer 95,7%, kristne 4,2%, ingen/ukjent 0,2%(2013)

Innbyggertall

2 416 668 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

11 300 Km2

Myntenhet

Dalasi

BNI pr innbygger

2 281 PPP$

Nasjonaldag

18. februar

Andre landsider

Geografi

Gambia er det minste landet på det afrikanske kontinentet. Landet er langt og smalt, og er omkranset av Senegal i nord, øst og sør. Hele landet ligger i et dalføre med Gambia-eleven rennende i midten. Elven er landets viktigste transportåre, og elvebreddene består av sump og mangroveskog. Gambia-elven munner ut i Atlanterhavet ved hovedstaden Banjul. Klimaet er tropisk med lange tørkeperioder, og uregelmessig regnfall. Landet er flatt og det høyeste punktet er Red Rock på 53 m.o.h.

Beliggenheten langs elvebreddene gjør landet svært utsatt for oversvømmelser og flom, i tillegg til at landet også er utsatt for langvarig tørke. Det uforutsigbare klimaet fører til store ødeleggelser på infrastruktur, jordbruk og bebyggelse. De største menneskeskapte miljøutfordringene er avskogningen som fører til forørkning av store naturområder, og truer dyrelivet og ødelegger dyrkbar jord. Dårlig og forurenset vann på grunn av søppel og kloakk bidrar til utbredt smitte av sykdommer blant befolkningen.

Historie

På 1200-tallet var det gambiske landområdet en del av det store Mali-riket. Da dette gikk i oppløsning tok lokale kongedømmer som Barra, Kombo og Fulladu kontrollen. Landet ble på 1500-tallet sentrum for britisk, portugisisk og fransk handel. Handelsvirksomheten var basert på gull, elfenben og slaver. I en lang periode byttet briter og franskmenn på å kontrollere landet, men i 1901 ble Gambia formelt et britisk protektorat. Utover 1950-tallet vokste det frem flere politiske partier, og i 1962 fikk landet indre selvstyre. I 1965 ble landet helt selvstendig innenfor Samveldet av nasjoner (Commonwealth).

Den samme presidenten styrte landet fra selvstendigheten frem til et militærkupp i 1994. Det ikke-blodige kuppet ble utført av en gruppe unge offiserer ledet av løytnant Yahya Jammeh. Jammeh beholdt makten i 22 år før han tapte et demokratisk presidentvalg i 2016. Etter først å ha anerkjent valget, nektet Jammeh likevel å gi makten til den nyvalgte presidenten. Presidenten fikk hjelp fra regionale styrker, støttet av FN, og presset Jammeh til å trekke seg. Siden 2017 har den demokratisk valgte presidenten styrt landet.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gambia ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Gambia er en presidentstyrt republikk. Presidenten blir valgt hvert femte år, og kan gjenvelges et ubestemt antall ganger. Presidenten er landets statssjef, regjeringssjef og militærets øverstkommanderende. På papiret har Gambia lenge vært et demokrati, men i perioden 1996 til 2017 hadde presidenten nesten all makt og den politiske opposisjonen ble undertrykt. Opposisjonen har beskyldt den tidligere presidenten for valgfusk, og for å ha benyttet landets sikkerhetsstyrker til å true befolkningen til valgurnene.

Gambia er lite utviklet og levestandarden er lav. Helsesystemet har store brister og det er stor mangel på sykehus, sykepleiere og leger. Bedre tilgang på rent drikkevann og bedre infrastruktur har imidlertid økt den forventede levealderen i de senere årene. Barnedødeligheten har også sunket noe. Samfunnet og arbeidsmarkedet er preget av gamle tradisjonelle inndelinger av mannsroller og kvinneroller. Vold og overgrep mot kvinner og barn er vanlig og rapporteres sjeldent til politiet. Homofile personer kan få dødsstraff dersom de ikke forlater landet.

Menneskelig utvikling

10

171 av 188

Gambia er nummer 171 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Gambia har få naturressurser, og bare en sjettedel av jorden er dyrkbar. Likevel er rundt en tredjedel av befolkningen sysselsatt i jordbruket, hvorav de fleste produserer kun for eget forbruk. Det viktigste jordbruksproduktet er peanøtter som utgjør over 90 prosent av landets eksportinntekter. Industrien er liten og basert på pressing av peanøtter til olje. Tjenestenæringen og turismen er spesielt viktige for landets økonomi. Denne næringen sysselsetter rundt 55 prosent av befolkningen, og utgjør over 60 prosent av bruttonasjonalproduktet. Landet har et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer), og er avhengig av internasjonal bistand.

Gambia har hatt god økonomisk vekst i løpet av de siste årene. Samtidig har levestandarden blant landets fattigste blitt forverret. I dag lever litt under halvparten av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen, mens rundt 10 prosent lever i absolutt fattigdom. Arbeidsledigheten er høy, og ulovlig økonomisk aktivitet som smugling av varer og narkotika er vanlig. Mange gambiere er avhengig av penger sendt hjem (remisser) av slekt og venner i utlandet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Gambia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

2 558 493

mennesker i Gambia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 8

4,9

barn per kvinne i Gambia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

barn dør per 1000 levendefødte i Gambia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 281

BNP per innbygger i PPP-dollar i Gambia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 personer er underernærte i Gambia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,23

tonn CO2-utslipp per person i Gambia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Gambia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer har tilgang til rent vann i Gambia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Gambia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Gambia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,611

GII-indeksen i Gambia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Gambia

Abonner på nyhetsbrev: