[[suggestion]]
Ghana
 
Flagget til Ghana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 47,5%, mole-dagbon 16,6%, ewe 13,9%, ga-dangme 7,4%, gurma 5,7%, guan 3,7%, grusi 2,5%, mande 1,1%, andre 1,4% (2010)

Språk

Asante 16%, ewe 14%, fante 11,6%, boron 4,9%, dagomba 4,4%, dangme 4,2%, dagarte 3,9%, konkomba 3,5% akyem 3,2%, ga 3,1%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 31,2% (2010)

Religion

Kristne 71,2%, muslimer 17,6%, tradisjonelle 5,2%, andre/ingen 6% (2010)

Innbyggertall

31 072 940 (2020)

Styreform

Konstitusjonelt demokrati

Areal

238 540 Km2

Myntenhet

cedi

BNI pr innbygger

5 596 PPP$

Nasjonaldag

6. mars

Andre landsider

Geografi

Ghana har en variert natur. Kystområdet er preget av sandstrender, mangroveskog, gressletter og dyrket mark. I sørvest ligger et frodig område med regnskog, og i sørøst er naturen preget av skogkledde fjellområder. I nord er landskapet preget av savanner. Over halvparten av Ghanas landareal ligger under 150 moh. Landets høyeste topp er Afadja på 885 m.o.h. Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer, preger sentrale deler av landet. Langs kysten er klimaet tropisk varmt og fuktig hele året, med regnperioder fra mars til juli, og fra september til oktober. Klimaet i nord er påvirket av ørkenvinder fra nordøst, med store variasjoner i temperatur og nedbør. Her er det tørketid fra oktober til mars og regntid fra april til september.

En tredjedel av Ghanas landareal er truet av forørkning, noe som blir forsterket av svibruk, overdyrkning, overbeiting og hogst. Landets nordlige deler er regelmessig utsatt for langvarige og ødeleggende tørkeperioder. Av miljøtrusler fører utslipp fra industri og landbruk, samt utilstrekkelig avfallshåndtering til utbredt vannforurensing.  En del av dyrelivet i landet er truet av ulovlig jakt.

Historie

Forskjellige folk og jordbrukssamfunn har bodd i Ghana siden 1400 fvt. Fra 1300-tallet oppstod ulike riker og samfunn i området. De mektigste rikene vokste frem i det nordlige Ghana, der de drev med handel med gull og kolanøtter gjennom Sahara. På 1800-tallet var det over 100 forskjellige riker i området. Det største, Ashanti-føderasjonen, utviklet seg til å bli det økonomiske og administrative senteret for området.

Flere forskjellige europeiske nasjoner etablerte handelsstasjoner langs den ghanesiske kysten fra 1400-tallet. De viktigste handelsvarene var gull, slaver og elfenben. Utover 1800-tallet fikk Storbritannia kontroll over kystområdene, og i 1901 da Ashanti-føderasjonen ble beseiret av britene, ble hele området en britisk koloni under navnet Gullkysten. Motstanden mot britene økte etter andre verdenskrig, og i 1957 ble Ghana den første tidligere kolonien i Vest-Afrika til å oppnå selvstendighet.

 I 1966 tok militæret makten i landet. Tiden som fulgte var preget av politisk ustabilitet og økonomiske nedgangstider. Ikke før på 1990-tallet ble det gjennomført demokratiske reformer. Valget i 2000 ble et vendepunkt for Ghana, da presidentskiftet skjedde gjennom et demokratisk og fritt valg for første gang i landets historie.

Økologiske fotavtrykk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 1,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ghana er en presidentstyrt republikk med et flerpartisystem. Den utøvende makten ligger hos en president valgt i allmenne valg for fire år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Presidenten velger selv visepresidenten og regjeringen, men disse må bli godkjent av parlamentet. 

Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. I senere tid har politikken vært preget av bekjempelse av korrupsjon, og økt fokus på skole- og helsevesenet. Ghana har også en aktiv utenrikspolitikk og deltar ofte i FNs fredsbevarende operasjoner.

Landet har mange ulike etniske grupper, men i motsetning til nabolandene har det vært få etniske konflikter. Uenighet rundt eiendomsforhold nord i landet førte imidlertid til etniske uroligheter på midten av 1990-tallet. Senest i 2002 ble 36 mennesker drept i voldelige opptøyer. Kvinneundertrykkelse er forbudt, men tradisjon og tradisjonelle kjønnsroller fører til at kvinner ofte har færre muligheter til arbeid og utdanning enn menn. Seksuelle minoriteter har få rettigheter, og homoseksualitet kan gi strenge straffer.

Menneskelig utvikling

12

138 av 188

Ghana er nummer 138 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ghana har hatt en god økonomisk vekst siden 2000-tallet, og andelen fattige har sunket dramatisk. Helsesystemet har store mangler og brister, men i de senere årene har barnedødeligheten sunket, og den forventede levealderen økt. Fattigdommen er mest utbredt i nord, og i slumområder rundt de største byene.

I 2010 begynte Ghana å utvinne olje, noe som førte til stor økonomisk vekst. Oljeindustrien bidro til at landet gikk fra å bli rangert som et "lav-inntektsland" til et "mellom-inntekstland". Den viktigste økonomiske sektoren er tjenestenæringen, som står for over halvparten av bruttonasjonalproduktet. Jordbruk, skogbruk og fiske sysselsetter størstedelen av befolkningen, og står for rundt 20 prosent av bruttonasjonalproduktet. Landet har også en utviklet industrisektor. De viktigste industriproduktene er aluminium, sement, tekstiler og transportmidler. Landets viktigste eksportvarer er kakao, gull og tømmer, noe som gjør økonomien sårbar for svingninger i prisene på verdensmarkedet. Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har gode handelsforbindelser med Europa og Asia.

Kart

Statistikk

Statistikk for Ghana på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

31 732 128

mennesker i Ghana

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 6

3,7

barn per kvinne i Ghana

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46

46

barn dør per 1000 levendefødte i Ghana

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 596

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ghana

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 personer er underernærte i Ghana

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,54

tonn CO2-utslipp per person i Ghana

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ghana

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ghana

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ghana

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Ghana

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,538

GII-indeksen i Ghana

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ghana

Abonner på nyhetsbrev: