[[suggestion]]
Guinea
Flagget til Guinea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Conakry

Befolkning

Peuhl 33,4%, malinke 29.4%, soussou 21,2%, guerze 7,8%, kissi 6,2%, toma 1,6%, andre 0,4% (2018)

Språk

Fransk, innfødte språk

Religion

Muslimer 89,1%, kristne 6,8%, animister 1,6%, andre/ingen 2,5% (2014)

Innbyggertall

13 497 237 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

245 860 Km2

Myntenhet

Guneaske franc

BNI pr innbygger

3 187 PPP$

Nasjonaldag

2. oktober

Andre landsider

Geografi

Guinea et lite land på vestkysten av det afrikanske kontinent. Naturen er svært variert med elver, dype daler, slettelandskap, regnskog og mangroveskoger. Lengst sør ligger fjellmassivet «Nimba» som er på UNESCOs verdensarvliste. Her finnes flere truede arter som ikke lever noen andre steder. Klimaet i Guinea er tropisk, men varierer avhengig av høyden. Langs kysten og i hovedstaden Conakry regner det mye særlig i juli og august.

Til tross for mye nedbør er tilgangen til rent drikkevann et problem i Guinea. Avfall fra dyrket mark, avskoging og dårlig infrastruktur er hovedgrunnene til at vannet blir forurenset. Andre miljøproblemer i Guinea er knyttet til utvikling og dyrking av sårbare naturområder.

Historie

De første spor av mennesker i Guinea stammer fra omkring 4000 f.v.t. Den første dokumenterte historien begynner imidlertid rundt 800 e.v.t. da Susu– og Malinkéfolkene kom inn fra nord og øst og drev Bagafolket ut mot kyststrøkene. Frem til 1500-tallet var Guinea del av flere ulike store vestafrikanske riker. I 1890 ble Guinea kolonisert av Frankrike etter langvarig konflikt mellom kolonimakten og den lokale befolkningen.

Fra Guinea ble en selvstendig republikk i 1958 og frem til 1991 byttet landet på å være en marxistisk ettpartistat og et militærdiktatur. Mangelen på fungerende demokratiske strukturer gjorde overgangen fra diktatur til demokrati veldig vanskelig, og krig, konflikt og stor fattigdom vedvarte. Det var ikke før i 2010 det første demokratiske presidentvalget  ble gjennomført.

På 2000-tallet ble landet innblandet i flere konflikter med nabolandene. Da ble over 200 000 mennesker drevet på flukt fra nabolandene og langs grenseområdene. I 2014 ble Guinea hardt rammet av et stort ebolavirusutbrudd i regionen, og landet har hatt flere ebolavirusutbrudd senere også.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Guinea er en republikk der presidenten sitter med den formelle makten. Presidenten blir valgt for 6 år av gangen og kan bli gjenvalgt en gang. Den utøvende makt ligger hos statsministeren med regjering, men innsettelsen må godkjennes av presidenten og han har dermed uforholdsmessig stor makt. Den lovgivende makt er nasjonalforsamlingen og velges for fem år.

I 2020 endret den sittende presidenten grunnloven, etter å ha sittet i to perioder. Den nye grunnloven utvidet presidentperiodene til 6 år, og nullstilte tidligere presidentperioder. Slik kunne presidenten velges for nye 6 år, sammen med nytt valg på nasjonalforsamlingen. Opposisjonen boikottet valget, og det oppsto gateopprør og protester. FN har vært inne for a mekle mellom partene på grunn av påstander om juks og vold.  EU og USA har i ettertid kritisert folkeavstemningen og nasjonalforsamlingsvalget for mangel på åpenhet og inkonsekvenser i antall stemmer ved presidentvalget

Etter mange år med konflikt, politisk uro, korrupsjon og vanstyre ligger Guinea lavt på FNs utviklingsindeks. Det er anslått at nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Grunnleggende infrastruktur er dårlig utbygd, særlig utenfor de store byene. Dette, sammen med et mangelfullt helsesystem har resultert i at Guinea har stor barnedødelighet, høy underernæring blant unge og et stort problem med smitte og spredning av sykdommer. Sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og kolera forekommer ofte.

Kvinneundertrykkelse er vanlig i Guinea, og barneekteskap er utbredt. Vold mot kvinner er også vanlig, og selv om kjønnslemlesting er forbudt ved lov, forekommer det fortsatt.

Menneskelig utvikling

9

179 av 188

Guinea er nummer 179 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Guinea er svært rikt på naturressurser, spesielt mineraler. Landet har over halvparten av verdens bauxittreserver. De viktigste eksportartiklene er bauxitt, aluminium, gull og diamanter. Etter langvarig korrupsjon og politisk har landets naturresurser blitt forvaltet dårlig, og ikke kommet befolkningen til gode. De siste årene har imidlertid Guineas økonomi gått betraktelig bedre. Forbedret strømforsyning, en økt satsing på gruvedrift og jordbruk, og internasjonal hjelp fra Verdensbanken og det internasjonale pengefondet har hjulpet den økonomiske utviklingen i landet.

Størsteparten av befolkningen arbeider i landbruket som småbønder. De eksporterer råvarer som bananer, kaffe, ananas, palmeolje, peanøtter, sitrusfrukter og grønnsaker. Urolighetene og kampene i grenseområdene til Sierra Leone og Liberia skaper imidlertid usikkerhet og fører til tap av utenlandske investeringer.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Guinea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

14 190 612

mennesker i Guinea

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 1

4,2

barn per kvinne i Guinea

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99

99

barn dør per 1000 levendefødte i Guinea

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 187

BNP per innbygger i PPP-dollar i Guinea

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Guinea

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,34

tonn CO2-utslipp per person i Guinea

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Guinea

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Guinea

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Guinea

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Guinea

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Guinea

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Guinea

Abonner på nyhetsbrev: