[[suggestion]]
Guinea-Bissau
Flagget til Guinea-Bissau

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bissau

Befolkning

Fulani 28.5%, balanta 22.5%, mandinga 14.7%, papel 9.1%, manjaco 8.3%, beafada 3.5%, mancanha 3.1%, bijago 2.1%, felupe 1.7%, mansoanca 1.4%, balanta mane 1%, andre 1.8%, ingen 2.2% (2008)

Språk

Portugisisk (offisielt), afrikanske språk

Religion

Muslimer 45.1%, kristne 22.1%, animisme 14.9%, ingen 2%, uspesifisert 15.9% (2008)

Innbyggertall

2 015 490 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

36 130 Km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 190 PPP$

Nasjonaldag

24. september

Andre landsider

Geografi

Guinea-Bissau er et lite land som stort sett består av lavland med mange elvemunninger. Det høyeste punktet er ikke mer enn 300 m.o.h. I tillegg til fastlandet består Guinea-Bissau av Bijagós-øyene. De tre største elvene, Corubal, Gêba og Cachéu, danner store elvemunninger før de renner ut i Atlanterhavet. I regntiden flommer elvene langt over sine bredder. 

Langs kysten i vokser mangroveskog og på kystsletta tropisk regnskog. Innlandet er skogsavanne og savanne. Dyrelivet er mangfoldig. Av pattedyr kan nevnes sjimpanse og flere andre apearter, elefant, bøffel, gaseller, dvergflodhest og leopard. Det er observert omkring 450 fuglearter landet.

De største miljøproblemene er knyttet til utnyttelsen av naturressursene. Avskoging, utarming av jorden, overbeiting og overfiske truer naturmangfoldet. Tilgang til rent drikkevann utgjør et stort helseproblem, og har en innvirkning på spredning og smitte av sykdommer.

Historie

Guinea-Bissau var i over 800 år del av det mektige Ghanesiske riket. Etter Ghanas fall i 1230 overtok det vel så mektige riket, Mali, kontrollen i regionen. På 1800-tallet ble Guinea-Bissau kolonisert av Portugal, etter lang tid med krig og konflikt. Portugal utnyttet naturresursene og undertrykket menneskene, og motstanden mot kolonimakten var stor.

I 1956 ble «det afrikanske selvstendighetspartiet for Guinea-Bissau og Kapp Verde (PAIGC) grunnlagt. PAIGC forsøkte å starte en fredelig bevegelse for selvstendighet, men etter at en streikeprotest i 1959 endte i et blodbad, endret gruppen strategi. I 1963 tok gruppen til våpen, og og det brøt ut krig mot kolonimakten Portugal. Etter en lang og blodig krig erkjente Portugal landet som selvstendig i 1974.

Etter at Guinea-Bissau oppnådde selvstendighet ble landet styrt av flere diktatoriske regjeringer, med militær støtte fra Sovjetunionen og Øst-Tyskland. Mot slutten av den kalde krigen gikk landet gjennom en demokratiseringsprosess, med det første frie valget i 1994. Men dårlig økonomi og korrupsjon førte til økende misnøye, og i 1998 brøt det ut borgerkrig.

Det ble holdt et demokratisk flerpartivalg i 1999, men det stoppet imidlertid ikke konflikten, og militæret tok makten i et kupp like etter. Siden har styringen av landet vært preget av uroligheter, kuppforsøk, militærkupp, og konflikt.

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea-Bissau ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Guinea-Bissau er en republikk. Presidenten velges i femårsperioder og kan bli gjenvalgt en gang. Presidenten innsetter statsministeren etter råd fra nasjonalforsamlingen, som er den lovgivende makt. Representanter velges for 4 år. Det demokratiske systemet har store utfordringer, med svak rettssikkerhet. Det er kun nylig at en president har fullført hele sin periode.

Interne stridigheter innad i de politiske partiene, mellom folkegruppene og innad i militæret fører ofte til demonstrasjoner og voldelige opptøyer.

Krig, konflikt og politisk ustabilitet har gjort Guinea-Bissau til et av verdens fattigste land. Det er anslått at nesten to av tre innbyggere lever i absolutt fattigdom. Barnedødeligheten er høy, og landet har en av verdens lavest gjennomsnittlige levealder. Kvinners stilling i samfunnet varierer mellom etniske folkegrupper. I noen grupper har kvinner minimalt med rettigheter og er sterkt undertrykket, mens i andre grupper har kvinner en relativt sterk posisjon i samfunnet.

Menneskelig utvikling

9

174 av 188

Guinea-Bissau er nummer 174 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Guinea-Bissau har begrensede naturressurser, og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. Den politiske uroen i landet de siste 50 årene har bidratt sterkt til at økonomien er underutviklet og sårbar. Eksport av cashewnøtter er den viktigste inntektskilden for landet. Avhengigheten av denne ene næringen gjør landets økonomi spesielt sårbar for prisendringer i verdensmarkedet. Andre inntektsbringende næringer er produksjon av kokosnøtter, palmekjerner, peanøtter og bomull, ris, mais, maniok og søtpoteter.

Guinea-Bissau har rike fiskeressurser og inntektene herfra kan på sikt bli landets viktigste inntektskilde. Inntektene fra fiskeri kommer hovedsakelig fra salg av fiskerettigheter til EU.

Guinea-Bissau har siden 2000-tallet blitt et viktig mellomstasjon for narkotikasmugling til Europa. Den svake sentralmakten, de mange konfliktene og den utbredte korrupsjonen i landet har gjort narkotikasmuglingen til en stor industri i landet. Guinea-Bissau blir ofte omtalt som Afrikas første «narkostat».

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Guinea-Bissau på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

2 150 842

mennesker i Guinea-Bissau

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 7

3,8

barn per kvinne i Guinea-Bissau

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74

74

barn dør per 1000 levendefødte i Guinea-Bissau

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 190

BNP per innbygger i PPP-dollar i Guinea-Bissau

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Guinea-Bissau

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,16

tonn CO2-utslipp per person i Guinea-Bissau

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 3 8 9 10

6,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Guinea-Bissau

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 4 4 5
6 7 8 9 10

2,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Guinea-Bissau

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
4 7 8 9 10

5,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Guinea-Bissau

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Guinea-Bissau

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Guinea-Bissau

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Guinea-Bissau

Abonner på nyhetsbrev: