[[suggestion]]
Haiti

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Befolkning

Afrikansk opprinnelse 95%, europeisk opprinnelse/blandet 5%

Språk

Fransk (offiselt), kreolsk (offiselt)

Religion

Katolikker 55%, protestanter 29%, voodo 2,1%, andre 4,6%, ingen 10%, (mange praktiserer elementer av voodoo som en del av andre religioner) (2018).

Innbyggertall

11 541 683 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

27 750 Km2

Myntenhet

Gourde

BNI pr innbygger

3 305 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Haiti ligger i Karibia, og utgjør den vestlige delen av øya Hispaniola. På den østlige delen av øya ligger Den dominikanske republikk. Haiti har et kupert terreng med mye fjell, og ved kysten ligger det sletter og lavere dalstrøk. Klimaet er tropisk, men kjøles ned av passatvindene i området. Temperaturene varierer med høydeforskjellene i landet, og i de fleste delene av landet er det to regntider i løpet av året. 

Frodige skoger har tidligere dekket hele øya, men avskoging har ført til at bare om lag 30 prosent av skogene er igjen. Jorderosjon er også et enormt problem, og landet er svært utsatt for orkaner, flom, oversvømmelser og jordskred. Haiti ligger i tillegg i en jordskjelvutsatt region. I 2010 opplevde landet sitt kraftigste jordskjelv på 200 år, noe som medførte enorme ødeleggelser. Klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot Haiti ettersom de forverrer fenomener som allerede påvirker landet. Både i 2016 og 2017 førte kraftige orkaner til store oversvømmelser, flom og jordskred.

Historie

Før øya Hispaniola ble kolonisert av Kristoffer Columbus (sendt av Spania) i 1492, bodde om lag en halv million arawak-talende Taino-folk på øya. Urbefolkningen ble raskt utryddet gjennom krigføring, tvangsarbeid og innføringen av europeiske sykdommer. I 1697 overga Spania den vestlige delen av øya, som i dag er Haiti, til Frankrike. Områdets store plantasjer gjorde Haiti til en av Frankrikes rikeste kolonier, og franskmennene fraktet opp mot tre millioner slaver fra Afrika til Haiti for å arbeide på plantasjene.

I 1791 gjorde slavene opprør mot den brutale franske overmakten. De franske representantene på øya mistet raskt kontrollen over kolonien, og ble tvunget til å avskaffe slaveriet i alle sine kolonier i 1794. I 1804 ble Haiti selvstendig, som verdens første «svarte» republikk. Siden har forholdene i landet vært kaotiske og preget av store sosiale og politiske problemer. USA har grepet inn flere ganger, og okkuperte Haiti fra 1915 til 1934. Siden midten av 1950-tallet har Haiti vært preget av økonomisk vanstyre, politisk undertrykkelse, og brutale terrorregimer styrt av Duvalier-familien. I 1986 skjedde det et militærkupp, men den lovede demokratiseringen mislyktes og volden fortsatte. Landet har siden vært preget av uroligheter og flere militærkupp. Haitis første demokratiske valg ble holdt i 1996, men politisk og økonomisk lammelse og voldelige opprør har i ettertid preget landet.

Økologiske fotavtrykk

3

0,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Haiti ville vi trenge 0,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Presidenten og statsministeren har den utøvende makten i Haiti, og presidenten velges for fem år av gangen. Landets første demokratiske grunnlov ble godkjent i en folkeavstemning i 1987, og er inspirert av det amerikanske og franske systemet. Ifølge grunnloven er Haiti en demokratisk republikk, men i praksis er det store demokratiske mangler. De politiske partiene er svake, og fungerer mest som redskap for mektige enkeltpersoner som ønsker seg makt. Både politikken og rettsvesenet er korrupt. Haiti gjennomgår en politisk og konstitusjonell krise, der statsministeren styrer uten konstitusjonelt mandat. I tillegg har parlamentet sluttet å fungere, og rettssystemet er svært svekket på grunn av institusjonelle sammenbrudd og manglende sikkerhet.

Situasjonen i landet er kaotisk, og den humanitære krisen forverrer seg stadig. Rundt 60 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, svært få har tilgang til rent vann, og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin Amerika. Det er hovedsakelig frivillige bistandsorganisasjoner som gir befolkningen sosial hjelp, som helsetjenester og utdanning. Jordskjelvet i 2010 førte i tillegg til enorme ødeleggelser, der hovedstaden ble rasert. Smitte og spredning av sykdommer er også et stort problem. Over 10 000 mennesker døde som følge av et kolerautbrudd som begynte i 2010. Over 150 000 voksne haitiere lever med hiv/aids i dag, og sykdommen har ført til at over 90 000 barn er foreldreløse. Kriminalitet er svært utbredt, og Haiti lider av alarmerende nivåer av drap og kidnappinger utført av kriminelle gjenger som kontrollerer strategiske områder i landet.

Menneskelig utvikling

10

160 av 188

Haiti er nummer 160 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Haiti har det laveste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på den vestlige halvkule, og landet er ett av verdens fattigste. Forskjellene på fattig og rik innad i landet er stor, og uten internasjonal bistand ville landets økonomi ha kollapset. Jordbruket er lite effektivt og produserer for det meste mat til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består i hovedsak av utenlandske fabrikker. De bidrar lite til statens inntekter på grunn av svært generøse skatteregler. Lønnsnivået er også svært lavt. Landet sliter med utbredt korrupsjon. Den urolige situasjonen gjør det vanskelig for utenlandske og nasjonale bedrifter å etablere seg i landet. Ettersom både industri og landbruksproduksjon er liten, har landet et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer).

Mange haitiske familier overlever i dag på penger de får tilsendt fra slektninger i utlandet. Det foregår også mye smugling til USA, spesielt av narkotika. Hyppige naturkatastrofer har vært en stor økonomisk belastning for landet, ikke minst jordskjelvet i 2010, som gjorde 3 millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Kart

Statistikk

Statistikk for Haiti på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

11 724 763

mennesker i Haiti

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 6

2,7

barn per kvinne i Haiti

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59

59

barn dør per 1000 levendefødte i Haiti

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 305

BNP per innbygger i PPP-dollar i Haiti

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

av 10 personer er underernærte i Haiti

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,28

tonn CO2-utslipp per person i Haiti

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 5 8 9 10

6,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Haiti

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Haiti

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Haiti

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i Haiti

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,635

GII-indeksen i Haiti

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Haiti

Abonner på nyhetsbrev: