[[suggestion]]
India
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6%, odia 3.1%, malayalam 2.9%, punjabi 2.7%, assamese 1.3%, maithili 1.1%, andre 5.6% (2011)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 388 638 969 (2021)

Styreform

Føderal, parlamentarisk republikk

Areal

3 287 260 km2

Myntenhet

Rupi

BNI pr innbygger

7 242 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske lavlandet og det store Deccanplatået i sør, som dekker mesteparten av India. Himalaya består av parallelle fjellkjeder, mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i lavlandet er veldig fruktbart, og mange av de største elvene renner her, som Ganges, Indus og Brahmaputra. Rundt 60 prosent av jorden brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk.

Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles inn i to soner: en temperert sone i nord og en tropisk sone i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 grader i mai, mens den er jevnere i sør, mellom 25 og 35 grader.

India har omfattende miljøproblemer, blant annet mangel på rent vann og et fungerende kloakksystem. Ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset. Omtrent 2.3 millioner mennesker i landet dør årlig på grunn av luft- og vannforurensning og en studie utført av WHO viste at New Delhi og Mumbai er blant de fem mest forurensede byene i verden. I tillegg sliter India med stor mangel på elektrisitet, på grunn av høyt forbruk. I 2018 anslo Verdensbanken at rundt 200 millioner mennesker i India var uten strøm. 

Historie

En av historiens første høykulturer utviklet seg rundt elven Indus over 3000 år fvt. Indoeuropeernes religion var grunnlaget for hinduismen, og har påvirket Indias kultur. Nordlige deler av landet ble invadert av arabere på 700-tallet, og av tyrkere på 1100-tallet. Det etablerte seg sultanater og dynastier, og Mogulriket varte fra 1500-1700. De muslimske herskernes tilstedeværelse satte preg på landets kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere kom etter og opprettet handelsstasjoner. Etter at Mogulriket kollapset på 1700-tallet tok Det britiske østindiske kompani kontroll i landet og innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen. I 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet.

Mot slutten av 1800-tallet økte misnøyen med det britiske styret. Kongresspartiet ble etablert i 1885 og ledet frihetskampen mot engelskmennene, ledet av Mohandas Karamchand Gandhi. Han var opptatt av ikke-voldelig motstand, og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hindu, og muslimene fryktet hinduisk dominans når India skulle bli selvstendig. Da landet ble selvstendighet i 1947 etablerte det seg to stater: hinduiske India og islamske Pakistan.

Delingen av Britisk India var ekstremt blodig. Flere hundre tusen ble drept, og millioner ble fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan. Rundt 40 millioner muslimer foretrakk imidlertid å bli i India. Delingen av området Kashmir viste seg å være svært problematisk. Siden 1947 har både India og Pakistan gjort krav på hele Kashmir, men området er fortsatt delt. Konflikten med Pakistan om kontroll over fjellområdene har preget Indias historie og politikk. 

Du kan lese mer om Kashmir-konflikten i vår konfliktprofil

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

India kalles ofte for verdens største demokrati. Landet er en føderasjon, med 28 stater, hvor delstatene selv bestemmer over sektorer som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Den sentrale regjeringen styrer utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Presidenten i landet er statssjef, men den reelle makten ligger hos regjeringen med statsministeren i spissen. For å få kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet har det blitt innført kvoteringsordninger. Det er mange politiske partier i India, men det sosialdemokratiske Kongresspartiet har regjert i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. Siden 2014 har Narendra Modi fra et hindu-nasjonalistisk parti vært statsminister.

India har en voksende middelklasse, men forskjellene er enorme, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygden, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduiske kastesystemet, som deler mennesker inn i et hierarki, preger fortsatt samfunnet. I grunnloven er det nedfelt at India er en sekulær stat, men i praksis spiller religion en stor rolle i politikken. Religiøs motsetninger og diskriminering av minoriteter og daliter, er et økende problem i landet. De siste årene har landet også opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og siden 2008 har landet samarbeidet med USA om utviklingen av kjernekraft til fredelig bruk.

Menneskelig utvikling

12

129 av 188

India er nummer 129 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

India er i dag en av verdens største økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Sterk vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og økning i utenlandske investeringer førte til at landet siden år 2000 har hatt en av de raskest voksende økonomiene i verden. Likevel er India blant verdens fattigste land om man fordeler bruttonasjonalproduktet (BNP) på alle innbyggerne, fordi det er så folkerikt. Den økonomiske veksten har ikke blitt fordelt på alle innbyggerne, og det er stor økonomisk ulikhet mellom de som er inkludert og ekskludert.

India har utviklet en atomkraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. Viktige eksportvarer er både tradisjonelle varer som klær, tekstil, diamanter og smykker, men også oljeprodukter og mineraler, maskiner, kjemikalier og medisiner. De viktigste handelspartnerne er Kina, De forente arabiske emirater, USA og EU.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

FN-rollespill  

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2022/23 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). India er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.   

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet   

India er en regional stormakt, og i økende grad en global stormakt. Med verdens nest største befolkning, tredje største militære utgifter, fjerde største hær, og femte største økonomi, er også ambisjonene til landet store. India har lenge ment at landet bør ha en fast plass og vetorett i Sikkerhetsrådet.  

India har siden selvstendigheten i 1947 alltid søkt internasjonalt samarbeid, og har vært medlem av en rekke internasjonale organisasjoner helt fra opprettelsen, som for eksempel FN, G20 og den asiatiske utviklingsbanken. India er med i BRICS, som er et samarbeid mellom de kommende økonomiske stormaktene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. India er også medlem i Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAM) sammen med blant andre Gabon, Ghana, Kenya og De forente arabiske emirater.         

India har et godt forhold til de fleste land i Sikkerhetsrådet, også stormaktene. De har et spesielt nært forhold til Storbritannia, men også Russland, Frankrike og USA er regnet blant Indias nærmeste. Gjennom de siste tiårene har de likevel valgt å fokusere aller mest på samarbeid i egen region, en såkalt «neighborhood first» policy. I den forbindelse er Kina stadig viktigere. Kina er Indias største handelspartner. De to landene har et forhold preget av både samarbeid og rivalisering.   

På møtet vil Indias utfordring være å bevare alle de gode relasjonene de har til de andre landene, samtidig som de ønsker å være en toneangivende stormakt. 

Tips 

India har et godt forhold til Mali, preget av dialog og samarbeid. India har investert en del i både infrastruktur og utdanning i landet, og gitt ekstra økonomisk støtte i urolige tider slik at myndighetene kan kontrollere og beskytte eget land. India er opptatt av at tidligere kolonier skal være selvstendige og uavhengige av sine tidligere koloniherrer, samtidig som de anerkjenner den spesielle relasjonen en slik historie gir. 

India er ikke en del av FN-styrken MINUSMA. De mener likevel den utgjør et nødvendig bidrag ved å støtte Maliske myndigheter. India er opptatt av sikkerheten til FN-personell i Mali, og mener at angrep på disse er uakseptabelt.  

For både India og Mali er terrorisme et viktig tema. India mener terrorisme er den desidert største trusselen mot fred og sikkerhet i Mali (og i Sahel for øvrig). India vil derfor argumentere knallhardt for at tiltak som rettes mot bekjempelse av terrorisme må prioriteres. Delegasjonen er spesielt opptatt av å forhindre at flere blir radikalisert. I tillegg mener de at tiltak som gjør det økonomisk vanskelig for terrorgrupper må prioriteres.  

Videre vil India fremheve statssuverenitetsprinsippet og være tydelig på at det er myndighetene i Mali som har hovedansvaret for å ivareta landets sikkerhet, inkludert bekjempelse av terrorisme. Dette betyr også at Mali selv må få vurdere hvem de vil samarbeide med, uten at det internasjonale samfunnet skal legge seg opp i avgjørelsen.  

India er også opptatt av at MINUSMAs mandat ikke må “tolkes for kreativt”, som de sa på et møte i Sikkerhetsrådet våren 2022. Med dette mener de at man skal være forsiktig med videreutvikling og oppskalering som ikke er gjort i samarbeid med maliske myndigheter, for eksempel i forbindelse med anti-terrorarbeid. På møtet vil India være bevisst på dette, og minne de andre delegasjonene på at MINUSMAS oppgave er å støtte de til enhver tid regjerende myndigheter.  

India vil argumentere for at en varig løsning på konflikten krever at Mali selv eier og leder prosessen, og at innbyggerne i Mali må oppleve denne som inkluderende og rettferdig. India kan bruke møtet til å oppfordre involverte parter til dialog og foreslå at Mali legger en detaljert plan for hvordan et nytt politisk valg skal gjennomføres i praksis.  

Dersom krigen i Ukraina blir tatt opp i møtet, vil India forholde seg litt avventende og unnvikende. I stedet for å ta tydelig stilling i saken vil de forsøke å få Rådets oppmerksomhet over på noe annet. 

Et tema som India er klinkende klar på er sikkerhetspolitikk og klima. Noen delegasjoner på møtet vil argumentere for at det er en sammenheng mellom klimaendringer og økt konflikt, og dermed mene at tiltak mot klimaendringer bør komme inn i resolusjonsforslaget. India vil da være en tydelig stemme som argumenterer for at dette ikke er passende, da de mener det ikke er gode nok vitenskapelige bevis på at de to temaene berører hverandre. Klima bør og skal behandles i helt andre forum, mener India. 

Kart

Statistikk

Statistikk for India på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 406 631 781

mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33

33

barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

7 242

BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er underernærte i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i India

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,490

GII-indeksen i India

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 7

1,78

tonn CO2-utslipp per person i India

Abonner på nyhetsbrev: