[[suggestion]]
India
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6%, odia 3.1%, malayalam 2.9%, punjabi 2.7%, assamese 1.3%, maithili 1.1%, andre 5.6% (2011)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 388 638 969 (2021)

Styreform

Føderal, parlamentarisk republikk

Areal

3 287 260 km2

Myntenhet

Rupi

BNI pr innbygger

7 334 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske lavlandet og det store Deccanplatået i sør, som dekker mesteparten av India. Himalaya består av parallelle fjellkjeder, mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i lavlandet er veldig fruktbart, og mange av de største elvene renner her, som Ganges, Indus og Brahmaputra. Rundt 60 prosent av jorden brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk.

Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles inn i to soner: en temperert sone i nord og en tropisk sone i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 grader i mai, mens den er jevnere i sør, mellom 25 og 35 grader.

India har omfattende miljøproblemer, blant annet mangel på rent vann og et fungerende kloakksystem. Ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset. Omtrent 2.3 millioner mennesker i landet dør årlig på grunn av luft- og vannforurensning og en studie utført av WHO viste at New Delhi og Mumbai er blant de fem mest forurensede byene i verden. I tillegg sliter India med stor mangel på elektrisitet, på grunn av høyt forbruk. I 2018 anslo Verdensbanken at rundt 200 millioner mennesker i India var uten strøm. 

Historie

En av historiens første høykulturer utviklet seg rundt elven Indus over 3000 år fvt. Indoeuropeernes religion var grunnlaget for hinduismen, og har påvirket Indias kultur. Nordlige deler av landet ble invadert av arabere på 700-tallet, og av tyrkere på 1100-tallet. Det etablerte seg sultanater og dynastier, og Mogulriket varte fra 1500-1700. De muslimske herskernes tilstedeværelse satte preg på landets kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere kom etter og opprettet handelsstasjoner. Etter at Mogulriket kollapset på 1700-tallet tok Det britiske østindiske kompani kontroll i landet og innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen. I 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet.

Mot slutten av 1800-tallet økte misnøyen med det britiske styret. Kongresspartiet ble etablert i 1885 og ledet frihetskampen mot engelskmennene, ledet av Mohandas Karamchand Gandhi. Han var opptatt av ikke-voldelig motstand, og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hindu, og muslimene fryktet hinduisk dominans når India skulle bli selvstendig. Da landet ble selvstendighet i 1947 etablerte det seg to stater: hinduiske India og islamske Pakistan.

Delingen av Britisk India var ekstremt blodig. Flere hundre tusen ble drept, og millioner ble fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan. Rundt 40 millioner muslimer foretrakk imidlertid å bli i India. Delingen av området Kashmir viste seg å være svært problematisk. Siden 1947 har både India og Pakistan gjort krav på hele Kashmir, men området er fortsatt delt. Konflikten med Pakistan om kontroll over fjellområdene har preget Indias historie og politikk. 

Du kan lese mer om Kashmir-konflikten i vår konfliktprofil

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

India kalles ofte for verdens største demokrati. Landet er en føderasjon, med 28 stater, hvor delstatene selv bestemmer over sektorer som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Den sentrale regjeringen styrer utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Presidenten i landet er statssjef, men den reelle makten ligger hos regjeringen med statsministeren i spissen. For å få kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet har det blitt innført kvoteringsordninger. Det er mange politiske partier i India, men det sosialdemokratiske Kongresspartiet har regjert i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. Siden 2014 har Narendra Modi fra et hindu-nasjonalistisk parti vært statsminister.

India har en voksende middelklasse, men forskjellene er enorme, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygden, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduiske kastesystemet, som deler mennesker inn i et hierarki, preger fortsatt samfunnet. I grunnloven er det nedfelt at India er en sekulær stat, men i praksis spiller religion en stor rolle i politikken. Religiøs motsetninger og diskriminering av minoriteter og daliter, er et økende problem i landet. De siste årene har landet også opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og siden 2008 har landet samarbeidet med USA om utviklingen av kjernekraft til fredelig bruk.

Menneskelig utvikling

12

130 av 188

India er nummer 130 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

India er i dag en av verdens største økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Sterk vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og økning i utenlandske investeringer førte til at landet siden år 2000 har hatt en av de raskest voksende økonomiene i verden. Likevel er India blant verdens fattigste land om man fordeler bruttonasjonalproduktet (BNP) på alle innbyggerne, fordi det er så folkerikt. Den økonomiske veksten har ikke blitt fordelt på alle innbyggerne, og det er stor økonomisk ulikhet mellom de som er inkludert og ekskludert.

India har utviklet en atomkraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. Viktige eksportvarer er både tradisjonelle varer som klær, tekstil, diamanter og smykker, men også oljeprodukter og mineraler, maskiner, kjemikalier og medisiner. De viktigste handelspartnerne er Kina, De forente arabiske emirater, USA og EU.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

FN-rollespill  

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2021/22 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (konflikten Iran har med USA og Israel, og atomvåpenspørsmålet). India er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.  

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet   

India er en regional stormakt, og i økende grad en global stormakt. Med verdens nest største befolkning, tredje største militære utgifter, fjerde største hær, og femte største økonomi, er også ambisjonene til landet store.  

India har siden selvstendigheten i 1947 alltid søkt internasjonalt samarbeid, og har vært medlem av en rekke internasjonale organisasjoner helt fra opprettelsen, som for eksempel FN, G20 og den asiatiske utviklingsbanken. India er også med i BRICS, som er et samarbeid mellom de kommende økonomiske stormaktene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. 

India er også medlem i Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAM) sammen med blant andre Iran, Gabon, Ghana, Kenya og De forente arabiske emirater.        

India har et godt forhold til de fleste land i Sikkerhetsrådet, men har gjennom de siste tiårene valgt å fokusere aller mest på samarbeid i egen region, en såkalt neighborhood first policy. Kina er Indias største handelspartner, og derfor et viktig land for dem. De to landene har et forhold preget av både samarbeid og rivalisering,   

Tips   

India står i en spesiell stilling i dette møtet, ettersom de er et av kun fem land i verden som ikke har undertegnet Ikkespredningsavtalen (NPT). Landet har selv atomvåpen, og har hatt et nasjonalt atomvåpenprogram siden 70-tallet. Ettersom de utviklet atomvåpen etter at NPT trådte i kraft, er de ikke blant de såkalt lovlige atomvåpenmaktene. Det vil derfor være unaturlig for India å fokusere på generell atomnedrustning i dette møtet, og vil nok heller snakke om Midtøsten som atomvåpenfri sone, og atomavtalen med Iran.   

India og Iran har et forholdsvis nært forhold, og har mange forbindelseslinjer opp gjennom historien, både kulturelt og økonomisk. Dette slo India fast i en uttalelse til Sikkerhetsrådet i 2011, som handlet om sanksjonene mot Iran. I den samme uttalelsen la India vekt på at Iran er viktig for Indias energiforsyning og energisikkerhet, da India kjøper olje for flere milliarder dollar i året av Iran. De sa også at Iran har rett til å utnytte atomenergi til fredelige formål, på linje med alle andre land, men at det må skje innenfor rammene av internasjonalt regelverk, og at IAEA har en sentral rolle her. Siden Iran lenge har vært en svært viktig handelspartner for India, vil de ønske at en ny atomavtale med Iran kommer på plass.  

India har gode relasjoner til de fleste stormaktene i Sikkerhetsrådet, i tillegg til både Iran og Israel. Israel anser India som sin nærmeste allierte i Asia, og de deler etterretningsinformasjon om terrorgrupper. Israel er Indias nest største våpenleverandør. I desember 2020 var det en avstemning i FNs generalforsamling som gikk på at Israel skulle avstå fra all besittelse av atomvåpen. Resolusjonen fikk klart flertall, men India stemte avholdende. Både Russland, Israel, Frankrike og USA er regnet blant Indias nærmeste. I tillegg har de et spesielt nært forhold til Storbritannia, samtidig som forholdet til Kina og Iran er viktige som følge av neighborhood first-politikken. Indias utfordring i møtet blir derfor å bevare alle disse gode forholdene, samtidig som de ønsker å være en toneangivende stormakt.

Kart

Statistikk

Statistikk for India på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 393 409 033

mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33

33

barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

7 334

BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er underernærte i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i India

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,488

GII-indeksen i India

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 7

1,80

tonn CO2-utslipp per person i India

Abonner på nyhetsbrev: