[[suggestion]]
India
 
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6%, odia 3.1%, malayalam 2.9%, punjabi 2.7%, assamese 1.3%, maithili 1.1%, andre 5.6% (2011)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 354 051 854 (2017)

Styreform

Føderal, parlamentarisk republikk

Areal

3 287 260 km2

Myntenhet

Rupi

BNI pr innbygger

6 571 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske lavlandet og det store Deccanplatået i sør, som dekker mesteparten av India. Himalaya består av parallelle fjellkjeder, mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i lavlandet er veldig fruktbart, og mange av de største elvene renner her, som Ganges, Indus og Brahmaputra. Rundt 57 prosent av jorden brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk.

Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles inn i to soner: en temperert sone i nord og en tropisk sone i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 grader i mai, mens den er jevnere i sør, mellom 25 og 35 grader. India har omfattende miljøproblemer, men forbedret dette veldig fra 1995. Et stort problem er ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, noe som har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

Historie

En av historiens første høykulturer utviklet seg rundt elven Indus 3000 år fvt. Indoeuropeernes religion var grunnlaget for hinduismen, og har påvirket Indias kultur. Nordlige deler av landet ble invadert av arabere på 700-tallet, og av tyrkere på 1100-tallet. Det etablerte seg sultanater og dynastier, og Mogulriket varte fra 1500-1700. De muslimske herskernes tilstedeværelse satte preg på landets kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere kom etter og opprettet handelsstasjoner. Etter at Mogulriket kollapset på 1700-tallet tok Det britiske østindiske kompani kontroll i landet og innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen. I 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet.

Mot slutten av 1800-tallet økte misnøyen med det britiske styret. Kongresspartiet ble etablert i 1885 og ledet frihetskampen mot engelskmennene, ledet av Mohandas Karamchand Gandhi. Han var opptatt av ikke-voldelig motstand, og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hindu, og muslimene fryktet hinduisk dominans når India skulle bli selvstendig. Da landet fikk selvstendighet i 1947 ble derfor to stater etablert: hinduiske India og islamske Pakistan.

Delingen av Britisk India var ekstremt blodig. Flere hundre tusen ble drept, og millioner ble fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan. Konflikten med Paktistan har preget India i sterk grad siden oppdelingen.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

India kalles ofte for verdens største demokrati. Landet er en føderasjon, hvor delstatene kan bestemme over områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Den sentrale regjeringen styrer utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Presidenten i landet er statssjef, men den reelle makten ligger hos regjeringen med statsministeren i spissen. For å få kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet har det blitt innført kvoteringsordninger. Det er mange politiske partier i India, men det sosialdemokratiske Kongresspartiet har regjert i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. Siden 2014 har Narendra Modi fra et hindu-nasjonalistisk parti vært statsminister.

India har en voksende middelklasse, men forskjellene er enorme, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygden, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduiske kastesystemet, som deler mennesker inn i et hierarki, preger fortsatt samfunnet. De siste årene har landet opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og har lenge vært i konflikt med Pakistan om kontroll over fjellområdet Kashmir.

Du kan lese mer om konflikten om Kashmir i vår konfliktprofil 

Menneskelig utvikling

12

127 av 186

India er nummer 127 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

India er i dag en av verdens største økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Sterk vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og økning i utenlandske investeringer førte til at landet siden år 2000 har hatt en av de raskest voksende økonomiene i verden. Likevel er India blant verdens fattigste land om man fordeler bruttonasjonalproduktet (BNP) på alle innbyggerne, fordi det er så folkerikt. Den økonomiske veksten har ikke blitt fordelt på alle innbyggerne, og det er stor økonomisk ulikhet mellom de som er inkludert og ekskludert.

India har utviklet en atomkraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. Viktige eksportvarer er både tradisjonelle varer som klær, tekstil, diamanter og smykker, men også oljeprodukter og mineraler, maskiner, kjemikalier og medisiner. De viktigste handelspartnerne er Kina, De forente arabiske emirater, USA og EU.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for India på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

1 380 004 385

mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37

37

barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 571

BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er underernærte i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i India

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,501

GII-indeksen i India

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 6

1,73

tonn CO2-utslipp per person i India

Abonner på nyhetsbrev: