[[suggestion]]
Irland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dublin

Etniske grupper

Irer 82.2%, Paveefolk 0.7% andre av europeisk opprinnelse 9.5%, asiater 2.1%, afrikansk opprinnelse 1.4%, andre 1.1%, uspesifisert 2.6%

Språk

Engelsk (offisielt), irsk/gælisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 78.3%, Den irske kirken 2.7%, andre kristne 1.6%, ortodokse 1.3%, Muslimer 1.3%, andre/uspesifisert/ingen 14,8%

Innbyggertall

4 974 049 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

70 280 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

106 456 PPP$

Nasjonaldag

17. Mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Irland utgjør størstedelen av øya Irland. Øya består av et bredt lavlandsområde i midten omgitt av flere fjellområder. Lavlandet består av myrer, frodige sletter og enger. Sør i landet ligger Macgillicuddy's Reeks som er landets høyeste fjellområde. Klimaet er preget av den varme Golfstrømmen i Atlanterhavet, noe som gir mye nedbør året rundt. Irland blir verken veldig varmt om sommeren eller veldig kaldt om vinteren. 

De største miljøproblemene er forurensning av sjøene og våtmarkene i innlandet. Avrenning fra jordbruk og gjødsling er noen av årsaken til de største problemene. På grunn av klimaendringer er også krymping av myrer et stort problem. Myrene lagrer karbondioksid og er også en kilde til energi. 

Historie

Det har bodd mennesker på Irland siden før 7000 år fvt. De eldste byene på Irland ble imidlertid grunnlagt av norske og danske vikinger rundt år 800. Irland forble norsk frem til kong Henrik II av England tok kontroll over øya rund 1050. Den engelske kongen skapte et kulturelt skille mellom irer og engelskmenn. Dette skillet ble enda mer forsterket på 1500-tallet, da England gikk fra den katolske troen over til den protestantiske. Katolikker i Irland ble undertrykt og fratatt landområder.

Engelskmennene tok gradvis over øya. Fra 1801 var landet formelt en del av Storbritannia, men helt frem til selvstendigheten var det et spent forhold mellom de to øyene, ofte i form av krig og konflikt. Mellom 1845 og 1849 opplevde Irland en stor sultkatastrofe. Denne katastrofen resulterte i at rundt en million irer døde av sult, eller flyktet fra øya til Amerika.

Fra 1916 til 1921 var det en rekke opprør som førte til at 26 av 32 fylker fikk relativ selvstendighet. De fikk opprette et eget parlament, men var fortsatt formelt under britisk kontroll. De resterende seks nordligste fylkene, også kalt Ulster, forble en del av Storbritannia. Først i 1949 ble Republikken Irland helt selvstendig. Delingen av den irske øya mellom Republikken Irland og Ulster utløste en lang konflikt. På den ene siden kjempet separatister for at Ulster skulle bli en del av Republikken Irland, på den andre siden kjempet lojalister for at Ulster skulle forbli en del av Storbritannia, noe de er den dag i dag. Denne konflikten varte helt til 1994 da en våpenhvile ble inngått. Ulster er i dag bedre kjent som Nord-Irland.  

Økologiske fotavtrykk

1 2 9

3,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 3,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Republikken Irland er som navnet tilsier en republikk, der presidenten er statsoverhode og blir valgt for syv år av gangen gjennom frie og demokratiske valg. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Den regjerende makten ligger hos statsministeren, som blir utnevnt av presidenten, og hos regjeringen statsministeren utnevner. Republikken Irland er i dag medlem av EU, men grunnet sin militære nøytralitet er landet ikke medlem av NATO. 

Det irske samfunnet er sterkt preget av religion. Religion er også en av hovedgrunnene til at situasjonen mellom Republikken Irland (katolsk) og den britiskkontrollerte enklaven Nord Irland (protestantisme) er så anspent. Den katolske kirken har  historisk sett hatt stor innflytelse i Republikken Irland, og har påvirket landet i en mer konservativ retning enn resten av de britiske øyer. Blant annet har landet lenge hatt noen av de strengeste abortlovene i Europa, og LHBTI+ rettigheter har vært svake. Den katolske kirkens innflytelse har imidlertid minket og i 2015 ble det tillatt for likekjønnede å gifte seg, og i 2018 ble det bestemt at abortloven skulle bli endret.   

Menneskelig utvikling

19

2 av 188

Irland er nummer 2 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Irlands historie har vært preget av lengre perioder med stor fattigdom og utvandring, men siden 70-tallet har den økonomiske utviklingen hovedsakelig vært god. På 90-tallet ble Irland kalt «den keltiske tiger» og hadde økonomisk vekst på 8 prosent - det dobbelte av gjennomsnittet i EU. 

Finanskrisen i 2008 rammet Irland veldig hardt og de gode årene ble erstattet av høy arbeidsledighet, fritt fall i eiendomsprisene og negativ økonomisk utvikling. Landet ble tvunget til å ta opp store kriselån av EU og Pengefondet. Etter kriseårene har imidlertid økonomien blomstret igjen, arbeidsledigheten har sunket betraktelig og i dag er Irland blant de mest velstående landene i verden.

Meget gunstige skatter for store bedrifter og selskaper er i dag en veldig viktig del av Irlands økonomiske politikk.  Spesielt stor er den høyteknologiske sektoren. Microsoft, IBM, Google og andre store amerikanske selskaper har sine europeiske hovedkontor i Irland. Tjenestesektoren utgjør cirka to tredjedeler av bruttonasjonalprodukt (BNP). 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. 

FN-rollespill 

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2021/22 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i FNs sikkerhetsråd. Irland er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.  

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet  

Irland har et nært forhold til USA og EU. Irland er medlem i EU, men er ikke er medlem i NATO. Irland har spilt rollen som tilrettelegger for god dialog mellom USA og EU i spørsmål der disse har vært svært uenige.    

Irlands forhold til Kina er preget av en balansegang mellom økonomiske handelsinteresser på den ene siden, og kritikk av Kinas brudd på menneskerettighetene på den andre.  

Tips  

Irland støtter EUs felles syn om at atomavtalen med Iran må videreføres. De var imot at USA trakk seg ut av avtalen, og bekymret for at Iran fortsetter aktivitet som strider mot avtalens forpliktelser. Irland ønsker at alle partene involvert blir enige om noe som ligner på atomavtalen fra 2015, og etterlyser tillitsbyggende tiltak, dialog og etterlevelse av inngåtte avtaler.   

Samtidig som EU har vært positive til å redde atomavtalen med Iran, opprettholder unionen sin sterke kritikk av landets militære rakettprogram og involvering i regionale konflikter som i Syria, Jemen og Irak. EU har tidligere i 2019 også vedtatt sanksjoner mot enkeltpersoner og organisasjoner i Iran som de mener står bak forsøk på å drepe iranske dissidenter som lever i eksil i Europa.   

Irland er for nedrustning av atomvåpen og medlem av både Ikkespredningsavtalen og Avtalen om forbud mot atomvåpen. Landet var, sammen med blant annet Mexico (som også sitter i Sikkerhetsrådet i denne perioden), engasjert i forhandlingen av Avtalen om forbud mot atomvåpen, og kan være positiv til opprettelsen av en atomvåpenfri sone i Midtøsten.

Kart

Statistikk

Statistikk for Irland på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

4 982 904

mennesker i Irland

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Irland

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Irland

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

106 456

BNP per innbygger i PPP-dollar i Irland

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Irland

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 1

7,25

tonn CO2-utslipp per person i Irland

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irland

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Irland

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Irland

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Irland

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,093

GII-indeksen i Irland

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Irland

Abonner på nyhetsbrev: