[[suggestion]]
Irland
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dublin

Etniske grupper

Irer 82.2%, Paveefolk 0.7% andre av europeisk opprinnelse 9.5%, asiater 2.1%, afrikansk opprinnelse 1.4%, andre 1.1%, uspesifisert 2.6%

Språk

Engelsk (offisielt), irsk/gælisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 78.3%, Den irske kirken 2.7%, andre kristne 1.6%, ortodokse 1.3%, Muslimer 1.3%, andre/uspesifisert/ingen 14,8%

Innbyggertall

4 803 748 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

70 280 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

71 472 PPP$

Nasjonaldag

17. Mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Irland utgjør størstedelen av øya Irland. Øya består av et bredt lavlandsområde i midten omgitt av flere fjellområder. Lavlandet består av myr, frodige sletter og enger. Sør i landet ligger Macgillicuddy's Reeks som er landets høyeste fjellområde. Klimaet i Republikken Irland er preget av den varme Golfstrømmen i Atlanterhavet, noe som gir mye nedbør året rundt. Irland blir hverken veldig varmt om sommeren eller veldig kaldt om vinteren.

De største miljøproblemene er forurensning av sjøene og våtmarkene i innlandet. Avrenning fra jordbruk og gjødsling er årsaken til de største problemene.

Historie

Det har bodd mennesker på Irland siden før 7000 f.Kr. De eldste byene på Irland ble imidlertid grunnlagt av norske og danske vikinger rund 800 e.Kr. Irland forble norsk frem til kong Henrik II av England tok kontroll over øya rund 1050. Fra 1801 var landet i union med Storbritannia, men helt frem til selvstendigheten var det et spent forhold mellom de to øyene, ofte også krig og konflikt. Mellom 1845 og 1849 opplevde Irland en stor sultkatastrofe, denne katastrofen resulterte i at mellom 20 og 25 prosent av befolkningen døde av sult eller flyktet fra øya.

Fra 1916 til 1921 var det et opprør på Irland som til slutt førte til at 26 fylker fikk relativ selvstendighet (de fikk opprette et eget parlament men var fortsatt formelt under britisk kontroll), de 6 nordligste fylkene (Ulster) forble en del av Storbritannia. Først i 1949 ble Republikken Irland helt selvstendig fra Storbritannia. Delingen av den irske øya mellom Republikken Irland og Ulster som fortsatt tilhører Storbritannia utløste en lang konflikt. På den ene siden kjempet separatister for at Ulster skulle bli en del av Republikken Irland, på den andre siden kjempet lojalister for at Ulster skulle forbli en del av Storbritannia. Denne konflikten varte helt til 1994 da en våpenhvile ble inngått.

Økologiske fotavtrykk

1 2 7

2,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Republikken Irland er som navnet tilsier en republikk, der presidenten blir valgt for syv år av gangen gjennom frie og demokratiske valg. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Republikken Irland er i dag medlem av EU, men grunnet sin militære nøytralitet er landet ikke medlem av NATO.  

Det irske samfunnet er sterkt preget av religion. Religion er også en av hovedgrunnene til at situasjonen mellom Republikken Irland (katolsk) og den britiskkontrollerte enklaven Nord Irland (anglikansk) er så anspent. Den katolske kirken har stor innflytelse i Republikken Irland, og har påvirket at landet er meget konservativt i forhold til resten av de britiske øyer. Blant annet har landet lenge hatt noen av de strengeste abortlovene i Europa, og LHBTI+ rettigheter har vært svake. I 2015 ble det imidlertid tillatt for likekjønnede å gifte seg, og i 2018 ble det bestemt at abortloven skulle bli endret.

Menneskelig utvikling

18

3 av 186

Irland er nummer 3 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Irlands historie har vært preget av lengre perioder med stor fattigdom og utvandring, men siden 70-tallet har den økonomiske utviklingen hovedsakelig vært god. På 90-tallet ble Irland kalt «den keltiske tiger» og hadde økonomiske vekst på 8 prosent - det dobbelte av gjennomsnittet i EU.

Finanskrisen i 2008 rammet Irland veldig hardt og de gode årene ble erstattet av høy arbeidsledighet, fritt fall i eiendomsprisene og negativ økonomisk utvikling. Landet ble tvunget til å ta opp store kriselån av EU og Pengefondet. Etter kriseårene har imidlertid økonomien blomstret igjen, arbeidsledigheten har sunket betraktelig og i dag er Irland blant de mest velstående landene i verden. Meget gunstige skatter for store bedrifter og selskaper har bidratt til at landet tiltrekker seg mange selskaper fra hele verden. Denne skatteordningen er i dag en veldig viktig del av Irlands økonomiske politikk.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Irland på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

4 937 786

mennesker i Irland

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Irland

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Irland

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

18

71 472

BNP per innbygger i PPP-dollar i Irland

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Irland

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 2

7,31

tonn CO2-utslipp per person i Irland

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irland

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Irland

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Irland

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Irland

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,093

GII-indeksen i Irland

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Irland

Abonner på nyhetsbrev: