[[suggestion]]
Irland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dublin

Etniske grupper

Irer 82.2%, Paveefolk 0.7% andre av europeisk opprinnelse 9.5%, asiater 2.1%, afrikansk opprinnelse 1.4%, andre 1.1%, uspesifisert 2.6%

Språk

Engelsk (offisielt), irsk/gælisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 78.3%, Den irske kirken 2.7%, andre kristne 1.6%, ortodokse 1.3%, Muslimer 1.3%, andre/uspesifisert/ingen 14,8%

Innbyggertall

4 974 049 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

70 280 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

106 456 PPP$

Nasjonaldag

17. Mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Irland utgjør størstedelen av øya Irland. Øya består av et bredt lavlandsområde i midten omgitt av flere fjellområder. Lavlandet består av myrer, frodige sletter og enger. Sør i landet ligger Macgillicuddy's Reeks som er landets høyeste fjellområde. Klimaet er preget av den varme Golfstrømmen i Atlanterhavet, noe som gir mye nedbør året rundt. Irland blir verken veldig varmt om sommeren eller veldig kaldt om vinteren. 

De største miljøproblemene er forurensning av sjøene og våtmarkene i innlandet. Avrenning fra jordbruk og gjødsling er noen av årsaken til de største problemene. På grunn av klimaendringer er også krymping av myrer et stort problem. Myrene lagrer karbondioksid og er også en kilde til energi. 

Historie

Det har bodd mennesker på Irland siden før 7000 år fvt. De eldste byene på Irland ble imidlertid grunnlagt av norske og danske vikinger rundt år 800. Irland forble norsk frem til kong Henrik II av England tok kontroll over øya rund 1050. Den engelske kongen skapte et kulturelt skille mellom irer og engelskmenn. Dette skillet ble enda mer forsterket på 1500-tallet, da England gikk fra den katolske troen over til den protestantiske. Katolikker i Irland ble undertrykt og fratatt landområder.

Engelskmennene tok gradvis over øya. Fra 1801 var landet formelt en del av Storbritannia, men helt frem til selvstendigheten var det et spent forhold mellom de to øyene, ofte i form av krig og konflikt. Mellom 1845 og 1849 opplevde Irland en stor sultkatastrofe. Denne katastrofen resulterte i at rundt en million irer døde av sult, eller flyktet fra øya til Amerika.

Fra 1916 til 1921 var det en rekke opprør som førte til at 26 av 32 fylker fikk relativ selvstendighet. De fikk opprette et eget parlament, men var fortsatt formelt under britisk kontroll. De resterende seks nordligste fylkene, også kalt Ulster, forble en del av Storbritannia. Først i 1949 ble Republikken Irland helt selvstendig. Delingen av den irske øya mellom Republikken Irland og Ulster utløste en lang konflikt. På den ene siden kjempet separatister for at Ulster skulle bli en del av Republikken Irland, på den andre siden kjempet lojalister for at Ulster skulle forbli en del av Storbritannia, noe de er den dag i dag. Denne konflikten varte helt til 1994 da en våpenhvile ble inngått. Ulster er i dag bedre kjent som Nord-Irland.  

Økologiske fotavtrykk

1 2 9

3,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 3,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Republikken Irland er som navnet tilsier en republikk, der presidenten er statsoverhode og blir valgt for syv år av gangen gjennom frie og demokratiske valg. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Den regjerende makten ligger hos statsministeren, som blir utnevnt av presidenten, og hos regjeringen statsministeren utnevner. Republikken Irland er i dag medlem av EU, men grunnet sin militære nøytralitet er landet ikke medlem av NATO. 

Det irske samfunnet er sterkt preget av religion. Religion er også en av hovedgrunnene til at situasjonen mellom Republikken Irland (katolsk) og den britiskkontrollerte enklaven Nord Irland (protestantisme) er så anspent. Den katolske kirken har  historisk sett hatt stor innflytelse i Republikken Irland, og har påvirket landet i en mer konservativ retning enn resten av de britiske øyer. Blant annet har landet lenge hatt noen av de strengeste abortlovene i Europa, og LHBTI+ rettigheter har vært svake. Den katolske kirkens innflytelse har imidlertid minket og i 2015 ble det tillatt for likekjønnede å gifte seg, og i 2018 ble det bestemt at abortloven skulle bli endret.   

Menneskelig utvikling

18

7 av 188

Irland er nummer 7 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Irlands historie har vært preget av lengre perioder med stor fattigdom og utvandring, men siden 70-tallet har den økonomiske utviklingen hovedsakelig vært god. På 90-tallet ble Irland kalt «den keltiske tiger» og hadde økonomisk vekst på 8 prosent - det dobbelte av gjennomsnittet i EU. 

Finanskrisen i 2008 rammet Irland veldig hardt og de gode årene ble erstattet av høy arbeidsledighet, fritt fall i eiendomsprisene og negativ økonomisk utvikling. Landet ble tvunget til å ta opp store kriselån av EU og Pengefondet. Etter kriseårene har imidlertid økonomien blomstret igjen, arbeidsledigheten har sunket betraktelig og i dag er Irland blant de mest velstående landene i verden.

Meget gunstige skatter for store bedrifter og selskaper er i dag en veldig viktig del av Irlands økonomiske politikk.  Spesielt stor er den høyteknologiske sektoren. Microsoft, IBM, Google og andre store amerikanske selskaper har sine europeiske hovedkontor i Irland. Tjenestesektoren utgjør cirka to tredjedeler av bruttonasjonalprodukt (BNP). 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. 

FN-rollespill 

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2022/23 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i FNs sikkerhetsråd. Irland er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.  

Les mer om FN-rollespillet her.  

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet  

Irland har et nært forhold til USA og til de europeiske landene. Irland er medlem i EU, men er ikke er medlem i NATO. Irland har spilt rollen som tilrettelegger for god dialog mellom USA og EU i spørsmål der disse har vært svært uenige.     

Irlands forhold til Kina er preget av en balansegang mellom økonomiske handelsinteresser på den ene siden, og kritikk av Kinas brudd på menneskerettighetene på den andre. 

Tips  

Irland er svært bekymret for hvordan forholdene i Mali ser ut til å forverre seg på alle punkter. De er spesielt bekymret for økningen i drap på sivile, og brudd på menneskerettighetene. Irland kan derfor tenkes å foreslå tiltak som går på å skape trygghet og stabilitet i landet. Uroligheter, matkrise og nød er noe som gjør fredsarbeid vanskelig.  

Irland er svært kritiske til noen av handlingene til Malis myndigheter, og er sjokkert over rapportene som har kommet om anti-terror operasjonene til myndighetene. De uttrykte dette i et møte i Sikkerhetsrådet 7. april 2022, og krevde en grundig og transparent etterforskning av disse anklagene. De mener at MINUSMA må få full tilgang til områdene for å gjennomføre etterforskningen og for å beskytte sivilbefolkningen.  

Det er hovedsakelig tre militære grupper som opererer i Mali nå, MINUSMA (FN), Wagner-gruppen og Malis egen hær. Irland er bekymret over at Wagner-gruppen er der, og ønsker mer myndighet over til MINUSMA. Selv om det er viktig å bekjempe terrorister er Irland tydelige på at veien til fred ikke kan være brolagt med grove menneskerettighetsbrudd. 

Den irske delegasjonen vil også presse på for å finne et snarlig tidspunkt for å avholde valg, slik at dagens overgangsregjering kan gi fra seg makten. Dere er opptatt av at dagens ledere i Mali ikke kan stille til nytt valg, og ser positivt på at det er enighet om nyvalg i 2024. Dere som representerer Irland kan gjerne presse på for at dette løftet skal holdes, og snakke om viktigheten av at alle grupper i samfunnet får delta i valget.  

Kart

Statistikk

Statistikk for Irland på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 020 203

mennesker i Irland

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Irland

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Irland

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

106 456

BNP per innbygger i PPP-dollar i Irland

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Irland

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 1

7,25

tonn CO2-utslipp per person i Irland

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irland

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Irland

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Irland

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Irland

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,074

GII-indeksen i Irland

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Irland

Abonner på nyhetsbrev: