[[suggestion]]
Jemen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sana'a

Befolkning

Hovedsakelig arabere, men også afro-arabere, sør-asiatere og europeere

Språk

Arabisk (offisielt)

Religion

Muslimer 99,1% (sunnier 65%m sjiaer 35%), andre 0,9% (inkluderer jøder, hinduer, og kristne) (2020)

Innbyggertall

30 984 689 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

527 970 km2

Myntenhet

Riyal à 100 fil

BNI pr innbygger

3 437 PPP$

Nasjonaldag

22. mai

Andre landsider

Geografi

Jemen er et tørt land, omtrent en og en halv gang så stort som Norge. Landskapet er variert og tredelt. I innlandet er det fjell og veldig tørt, og langs kysten er et ørkenområde. Mellom fjellene og kysten ligger det fruktbare høysletter. I tillegg til fastlandet har Jemen 112 øyer. Grensen mot Saudi-Arabia er ikke endelig, mens grensen mot Oman ble fastlagt i 1995.

Klimaet er varmt og tørt, bortsett fra i høylandet, hvor det er litt kjøligere. Landet hadde tidligere skoger og et rikt dyreliv, men hogst har bidratt til erosjon og forørkning, og de fleste dyreartene er forsvunnet.

Mangel på vann er et av landets største problem. Alle elvene i Jemen er tørrlagte og fylles bare når det regner. Situasjonen blir ekstra alvorlig fordi grunnvannsnivået synker, samtidig som befolkningsveksten er høy. Verst er det rundt hovedstaden, Sana’a, der stort vannforbruk gjør faren for akutt vannmangel stor. Beregninger viser at byen kan være helt uten vann allerede i 2025.

Historie

Jemens beliggenhet ved innseiling til Rødehavet har alltid gitt landet en viktig strategisk posisjon. I oldtiden var området fruktbart, hadde et velutviklet jordbruk og store handelsrikdommer. Gjennom historien har området vært en del av mange riker og imperier. Oldtidsriket Saba hadde omtrent samme grenser som Jemen. På 500-tallet ble Saba okkupert av perserne, og da imperiet ble muslimsk på 600-tallet, spredte religionene seg til Jemen.

I 1517 ble Jemen-området en del av Det osmanske riket. Etter hvert kom også europeiske makter til området. Da Suezkanalen åpnet i 1869 fikk området større strategisk betydning. Britene og osmanerne havnet stadig oftere i krig om landområdene, og på begynnelsen av 1900-tallet ble de enige om å dele området mellom seg. Grensen delte området opp i Nord-Jemen og Sør-Jemen. De osmanske styrkene trakk seg ut av Jemen etter første verdenskrig (1918).

Under den kalde krigen var Nord-Jemen og Sør-Jemen på hver sin side i konflikten, der Sør-Jemen var alliert med Sovjetunionen, og Nord-Jemen var alliert med Vesten. Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen til Den forente republikken Jemen i 1990. Likevel har forholdet mellom befolkningen i nord og sør vært preget av konflikt og mistillit.

Jemen var blant de arabiske landene som i 2011 opplevde store opprør, kjent som Den arabiske våren. Dette førte til statskupp og borgerkrig i Jemen i 2014, der en Saudi-Arabia-ledet militærkoalisjon grep inn i landet i 2015.

Økologiske fotavtrykk

2

0,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jemen ville vi trenge 0,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Jemens grunnlov fra 1990 er uvanlig demokratisk for regionen. Landet har et flerpartisystem, med president og nasjonalforsamling som velges i frie valg, hvor også kvinner har stemmerett.

I praksis har landet vært vanskelig å styre, og regjeringen har hatt lite makt. Mange områder ble i realiteten styrt av lokale klaner. Befolkningen føler størst tilhørighet til sin stamme eller klan, ikke til landet som helhet. Klaner er viktig i samfunnet, og mange politiske partier består av små stammer og deres støttespillere.

Grunnloven gjelder fremdeles formelt, men etter at president Saleh ble styrtet i 2011 har Jemen vært preget av politisk kaos. Det har blitt utarbeidet et nytt grunnlovsforslag, men det har ikke blitt innført på grunn av borgerkrigen.

FN anslår at av Jemens befolkning på 29,6 millioner så er det 22 millioner som trenger humanitær hjelp som beskyttelse, vann eller mat. Det anslås at 161 000 mennesker kommer til å dø av sult i år, ifølge flere humanitære FN-organisasjoner. I april meglet FN frem en våpenhvile mellom partene i konflikten i landet. Våpenhvilen har reddet tusenvis av menneskeliv, men det er usikkert hvor lenge den vil vare.  

Menneskelig utvikling

9

180 av 188

Jemen er nummer 180 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Jemen er et av de fattigste landene i Midtøsten. Olje er den viktigste inntektskilden, men både prisen og produksjonen av olje har sunket. De aller fleste innbyggerne bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Selv om bare seks prosent av landet er ansett som dyrkbart, sysselsetter jordbruket nesten halvparten av den yrkesaktive befolkningen.

Dyrkingen av det narkotiske stoffet khat er den mest lønnsomme produksjonen for landsbybefolkningen. Dette er et problem i et land med raskt økende folketallet og stadig mindre ferskvann. Khat står for inntil 25 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), men legger beslag på store områder og betydelige vannmengder – som ellers kunne vært brukt til å dyrke mat.

Over halvparten av befolkningen i Jemen lever under fattigdomsgrensa. Barnedødeligheten er høy, og halvparten av alle barn lider av underernæring. Den svake staten har gjort det vanskelig å drive inn skatt, og den svarte økonomien er stor. Den svake statsmakten gjør det også vanskelig å gi utenlandske investorer sikkerhet, slik at lite penger har kommet til landet. Borgerkrigen har forverret den allerede vanskelige økonomiske situasjonen.

Kart

Statistikk

Statistikk for Jemen på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

34 449 825

mennesker i Jemen

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 5

3,6

barn per kvinne i Jemen

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62

62

barn dør per 1000 levendefødte i Jemen

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 437

BNP per innbygger i PPP-dollar i Jemen

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer er underernærte i Jemen

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,31

tonn CO2-utslipp per person i Jemen

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Jemen

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Jemen

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
4 7 8 9 10

5,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Jemen

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Jemen

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

8

0,820

GII-indeksen i Jemen

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Jemen

Abonner på nyhetsbrev: