[[suggestion]]
Jordan
Flagget til Jordan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Jordanere 69.3%, syrere 13.3%, palestinere 6.7%, egyptere 6.7%, irakere 1.4%, andre 2.6% (inkludert armenere og circassianere) (2015)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer 97.2% (hovedsakelig sunnimuslimer), kristne 2.2% (hovedsaklig gresk ortodokse, men også noen gresk- og romersk katolske, syrisk ortodokse, koptisk ortodokse, armensk ortodokse og protestanter), buddhister 0.4%, hinduister 0.1%, jøder <0.1%, tradisjonelle trossamfunn <0.1%, uavhengige <0.1%, andre <0.1% (2010)

Innbyggertall

9 903 802 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

89 320 km2

Myntenhet

Jordanske dinarer

BNI pr innbygger

10 133 PPP$

Nasjonaldag

25. mai

Andre landsider

Geografi

Jordan har en to mil lang kyststripe til Aqababukten, ellers er landet omgitt av andre land. Store deler av landet består av et tørt høyplatå på 700 til 1000 meters høyde. I vest er landskapet preget av en dyp dal, der Jordanelven renner fra nord mot sør. Elven renner ut i Dødehavet som ligger 400 meter under havoverflaten, og er jordoverflatens laveste punkt. Langsmed dalen i vest er jorden fruktbar, og alle de største byene ligger i denne regionen. I nord og øst er det ørkenlandskap. Jordan har milde vintre, og varme, tørre somre. 

Mangel på ferskvann er Jordans største miljøproblem. Landet tapper Jordanelven for å opprettholde jordbruket, men fordi denne elven også er viktig for nabolandene har dette ført til politisk konflikt. For å unngå at Dødehavet tørket ut som følge av for mye tapping av Jordanelven, ble Jordan og Israel enige om å bygge en vannledning fra Rødehavet i 2002. Andre miljøutfordringer er avskoging, overbeite, jorderosjon og ørkenspredning.

Historie

Dagens Jordan har vært bebodd i 8000 år. Landområdet har vært underlagt flere store riker og imperier. Assyria, Babylon og Persia hersket over området frem til rundt 300 fvt. da det arabiske nomadefolket nabateerne etablerte byen Petra som sin hovedstad. Området ble så okkupert av Romerriket i år 106 og fram til araberene erobret det  i 633.

Det osmanske riket tok over makten i 1516. Jordan forble en del av det store tyrkiske riket frem til Storbritannia og Frankrike delte Midtøsten mellom seg i 1918, etter at det osmanske riket kollapset under første verdenskrig. Storbritannia beholdt kontrollen over Jordan frem til 1946, da landet ble et selvstendig kongedømme.

Etter selvstendigheten har landet vært preget av politiske uroligheter, diktatur og konflikt. Ved opprettelsen av staten Israel i 1948 gikk Jordan sammen med Egypt, Syria og Irak, til krig, og okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områdene ble gjenerobret av Israel i 1967, og Jordan mistet dermed rike jordbruksområder og flere turistattraksjoner. Helt frem til en fredsavtale ble signert i 1994, var situasjonen spent mellom Jordan og Israel.

Du kan lese mer om konflikten mellom Israel og Palestina (der også Jordan har deltatt) her

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jordan ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Jordan er et konstitusjonelt kongedømme. Den jordanske hashemittiske kongefamilien regnes for å være etterkommere av profeten Muhammed, noe som gir legitimitet hos befolkningen. Kongen er statssjef og sitter med utøvende makt med rett til å velge statsministeren. Noen organer velges av folket, men kongelige avtaler og sterke klaner avgjør hvem som får den virkelige makten. Kongen har et godt forhold til Vesten, samtidig som Israel-fiendtlige deler av befolkningen utfordrer forholdet til USA, som støtter Israel.

Jordan har et stabilt, velutdannet og utviklet samfunn. Landet har et statlig helsevesen, men tilbudet er bedre i byene enn på landsbygda. Ifølge grunnloven er det pressefrihet, men media kontrolleres av staten. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet og i politikken, men sammenlignet med sine naboland har kvinner en sterkere samfunnsposisjon. Homoseksualitet er ikke ulovlig, men er tabubelagt.

Flere millioner flyktninger fra Palestina, Syria og Irak har søkt tilflukt i landet. Dette har satt stort press på landets infrastruktur. Jordan har en aktive rolle i bekjempelsen av Den islamske staten (IS). Religiøs ekstremisme har ikke fått fotfeste i landet.

Du kan lese mer om den brutale konflikten med Den islamske staten her

Menneskelig utvikling

14

101 av 188

Jordan er nummer 101 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Jordan har få inntektsbringende naturressurser, og en liten jordbrukssektor. Tidligere har konflikter i nærområdet redusert handel, turisme, investeringer, og forårsaket store flyktningestrømmer. Landet har likevel oppnådd større velstand enn mange andre land i regionen. Dette skyldes hovedsakelig bistand fra utlandet, inntekter fra jordanere som jobber utenlands, og eksport av fosfat. I tillegg drar Jordan nytte av å være et knutepunkt for handelen mellom Europa og Midtøsten, og av å ha en velutdannet arbeidsstyrke.

Bygg og anlegg, samt varetransport er viktig næringer, og det satses på oppbygging av en IT-industri. Jordan vil også videreutvikle turismen, som er en viktig inntektskilde for landet. De fleste turistene kommer fra andre muslimske land, blant annet reiser veldig mange gjennom Jordan på sin pilegrimsferd til Mekka.

Jordan sliter i dag med store forskjeller mellom fattige og rike. I byene er levestandarden generelt noe bedre enn på landsbygda. Landet har en høy arbeidsledighet, blant unge er denne på over 30 prosent. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Jordan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

11 337 052

mennesker i Jordan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 6

2,7

barn per kvinne i Jordan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn dør per 1000 levendefødte i Jordan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

10 133

BNP per innbygger i PPP-dollar i Jordan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 personer er underernærte i Jordan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Jordan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Jordan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 2

2,30

tonn CO2-utslipp per person i Jordan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Jordan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i Jordan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,471

GII-indeksen i Jordan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Jordan

Abonner på nyhetsbrev: