[[suggestion]]
Kambodsja
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Phnom Penh

Etniske grupper

Khmer 97,6%, Cham 1,2%, kinesere 0,1%, vietnamesere 0,1%, andre 0,9% (2013)

Språk

Khmer (offisielt) 96,3%, andre 3,7% (2008)

Religion

Buddhister (offisiell) 97,9%, muslimer 1,1%, kristne 0,5%, andre 0,6% (2013)

Innbyggertall

16 245 729 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

181 040 km2

Myntenhet

Riel à 100 sen

BNI pr innbygger

4 583 PPP$

Nasjonaldag

9. november

Andre landsider

Geografi

Naturen i Kambodsja er preget av en stor sentralslette som utgjør rundt tre fjerdedeler av landets areal. Rundt sletta er det fjellkjeder og platåer. Landet har kyst i sørvest. Mekongelven, som er en av verdens største, renner gjennom hele landet fra nord mot sør. Vest for elven ligger Sørøst-Asias største innsjø Tônlê Sab. I regntiden blir store deler av sentralsletten oversvømt. Nesten 40 prosent av landets areal er dekket av skog og regnskog. Landet har et tropisk monsunklima, med regntid fra mai til oktober, og tørt vært fra november til april.

Kambodsja sliter med flere miljøproblemer. På landsbygda er tilgangen til rent drikkevann dårlig, og i byene er grunnvannet forurenset på grunn av manglende håndtering av industriavfall, søppel og kloakk.

Landet sliter også med omfattende avskoging. Siden 1969 har landets opprinnelige regnskog blitt redusert med over 70 prosent. Dette, i tillegg til landminer etterlatt etter krigen, har ført til at dyr har blitt utrydningstruet. Fiskebestanden i Tônlê Sab er svært redusert grunnet overfiske.

Historie

Fra 800-tallet til rundt 1400 var Kambodsja sentrum for det innflytelsesrike Angkorriket. Riket var et av de mektigste i Sørøst-Asia, og utviklet en avansert samfunnsstruktur med rettsapparat og statlig velferdssystem. Fra 1200-tallet begynte riket å forfalle, og området ble tvunget til å rette seg etter Thailand og Vietnam som i perioder tok kontroll over området. I bytte mot beskyttelse ble Kambodsja en fransk koloni i 1863. Etter andre verdenskrig vokste kravet om uavhengighet, og i 1953 ble landet selvstendig.

På 1960-tallet begynte Kambodsja å støtte det kommunistiske Nord-Vietnam i sin kamp mot USA og det USA-vennlige Sør-Vietnam. I 1970 organiserte USA og Sør-Vietnam et statskupp i Kambodsja for å forhindre at landet ble mer kommunistisk. Statskuppet innledet en fem år lang borgerkrig. I 1975 grep kommunistbevegelsen Røde Khmer makten i landet under ledelse av Pol Pot. Røde Khmers brutale styre førte til et folkemord der over 600 000 mennesker ble henrettet og rundt 1,7 millioner døde av sult og sykdom. Styrets brutalitet svekket forholdet til Vietnam, og i 1979 styrtet vietnamesiske styrker Røde Khmer. Røde Khmer fortsatte en brutal geriljakrig mot den vietnamvennlige styresmakten frem til 1999.

Økologiske fotavtrykk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kambodsja ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Kambodsja er et monarki, med et parlamentarisk flerpartisystem. Statsoverhodet er kongen, som har stor innflytelse og mye makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren, som også er regjeringssjefen. Valg avholdes regelmessig, men demokratiet har store brister. Siden 1993 har den offisielle regjeringsmakten ligget hos Kambodsjas folkeparti (CCP) og statsminister Hun Sen.

Kambodsja har store sosiale problemer. Arven etter det brutale Røde Khmer har satt dype spor i alle deler av samfunnet. Mindre enn 30 prosent av befolkningen har tilgang på rent drikkevann, og rundt en av tre barn lider av veksthemming som følge av underernæring. Mange lider også av posttraumatisk stress som følge av krigen. Kambodsja er et av landene i verden med størst andel handikappede. Det offentlige helsevesenet har store brister, og innbyggerne må selv betale for hjelp. I de senere årene har imidlertid helsetilbudet til mødre og spedbarn blitt forbedret. Landet har også en stor mangel på utdannede innbyggere. En hel generasjon vokste opp som analfabeter under Røde Khmer, og i dag er det stor mangel på skoler og lærere. Kvinner utgjør majoriteten av arbeidskraften ettersom de fleste av de drepte i krigen var menn.

Menneskelig utvikling

11

143 av 188

Kambodsja er nummer 143 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Kambodsja har hatt sterk økonomisk vekst siden 1998, utenom en kort nedgangstid under den globale finanskrisen i 2008. Mange innbyggere har blitt løftet ut av ekstrem fattigdom, men ulikhetene mellom fattige og rike øker. Til tross for den økonomiske veksten er Kambodsja fremdeles et av Asias fattigste land. Korrupsjon er et utbredt problem, og landet blir rangert som det nest mest korrupte i øst- og Sørøst-Asia (etter Nord-Korea).

Økonomien har alltid vært basert på jordbruk, men kambodsjanerne sliter med skrøpelige vanningssystemer og dårlig utnyttelse av jord. Rundt 70 prosent av befolkningen jobber med jordbruk, og produksjonen er hovedsakelig for eget forbruk. Tekstilindustrien har vokst kraftig siden midten av 1990-tallet og er i dag landets viktigste eksportvare. Oppdagelsen av olje i Thailandbukten, og store mengder naturgass nord i landet er også ventet å bidra til økonomisk vekst. Turisme er den nest viktigste industrien, og er ventet å vokse betraktelig i fremtiden. Selv om landet har hatt en økonomisk vekst er økonomien helt avhengig av bistand fra Den asiatiske utviklingsbanken, Kina, Japan og USA.

Kart

Statistikk

Statistikk for Kambodsja på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

16 946 446

mennesker i Kambodsja

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3

2,4

barn per kvinne i Kambodsja

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

27

barn dør per 1000 levendefødte i Kambodsja

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 583

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kambodsja

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer er underernærte i Kambodsja

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,63

tonn CO2-utslipp per person i Kambodsja

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 4 10

8,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kambodsja

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kambodsja

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kambodsja

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9

er forventet antall år i skolen i Kambodsja

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,474

GII-indeksen i Kambodsja

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kambodsja

Abonner på nyhetsbrev: