[[suggestion]]
Kenya

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nairobi

Etniske grupper

Kikuyu 17,1 %, luhya 14,3 %, kalenjin 13,4 %, luo 10,7 %, kamba 9,8 %, somali 5,8 %, kisii 5,7 %, andre afrikanske stammer 14 %, ikke-afrikanere og andre (asiatere, europeere, arabere) 9% (2019)

Språk

Engelsk (offisielt), kiswahili (offisielt), flere urspråk

Religion

Kristne 85,5 %, muslimer 10,9 %, andre 1,8 %, usikker eller ingen religion 1,8 % (2019)

Innbyggertall

53 771 296 (2020)

Styreform

Presidentiell republikk

Areal

580 370 km2

Myntenhet

Kenyansk shilling

BNI pr innbygger

5 024 PPP$

Nasjonaldag

12. desember

Andre landsider

Geografi

Landskapet i Kenya er variert. Sør i landet finnes savannelandskap og i vest finnes tropisk regnskog, mens ørken preger landskapet i nord. Kenya er del av den store afrikanske Riftdalen, "Great Rift Valley". Langs kanten av Riftdalen finner man høye fjell, blant annet Mount Kenya. Klimaet i Kenya varierer med landskapet. Langs kysten er klimaet tropisk, med høye temperaturer året rundt. På den sentrale høysletten er det jevnt over litt kaldere, med tydeligere skiller mellom årstidene.

Kenya har svært dårlig vannkvalitet grunnet forurensing, og store områder på landsbygda har ikke tilgang på rent vann i det hele tatt. Ulovlig hugging av den tropiske skogen vest i landet har ført til at den dyrkbare jorden skylles vekk med regn og flom. Global oppvarming og klimaendring påvirker Kenyas klima, og naturkatastrofer som tørke og flom blir stadig mer vanlige.

Historie

I Kenya har man funnet noen av verdens eldste levninger etter mennesker og historien kan dateres millioner av år tilbake i tid. Kenya har i årtusener vært et knutepunkt for folkevandringer og flere ulike sivilisasjoner bosatte seg i området.

På 700-tallet slo arabiske handelsmenn seg ned langs østkysten av Afrika for å drive handel med afrikanske handelsmenn innover på kontinentet. Møtet mellom Bantu-folket og araberne førte utviklingen av swahili-kulturen. Språket swahili og religionen islam spredte seg langs handelsveiene. På 1500-tallet ankom de første europeerne Kenya. Portugisiske handelsmenn invaderte byene langs kysten og opprettet en handelsvei til India. Kysten ble et viktig sentrum for slave- og varehandel.

Da de europeiske stormaktene delte det afrikanske kontinentet mellom seg under Berlin konferansen i 1884, sikret Storbritannia seg Kenya. I 1920 ble den britiske kolonien Kenya formelt opprettet. Lokalbefolkningen ble sterkt undertrykt, og de britiske koloniherrene oppfordret briter og andre europeere til å bosette seg i landet. Dette skapte konflikter om fordeling av eiendom. Kun hvite fikk lov til å eie land, og lokalbefolkningen manglet helt grunnleggende rettigheter. Fra 1952 til 1956 led landet under Mau Mau-opprøret. Opprøret startet som fredelige krav fra lokalbefolkningen om å få tilgang på jord, men endte i væpnet opprør mellom lokalbefolkningen og hvite innbyggere. Britene slo hardt ned å opprøret og mange kenyanere ble satt i fangeleirer.

Kenya ble selvstendig i 1963 og ble en republikk året etter. Landområder som tidligere var forbeholdt hvite ble tildelt lokalbefolkningen, og presidenten ønsket å samle landet. Likevel økte de politiske spenningene i landet. Kritikk mot regimet ble slått hardt ned på. Etter den kalde krigens slutt fikk regimet i Kenya problemer med å holde på makten, blant annet på grunn av internasjonale krav om demokratisering og kritikk for brudd på menneskerettighetene. I 1991 gikk regimet med på å innføre flerpartisystem.

Valget i 2007 førte til økt konflikt mellom etniske grupper på hver sin side av politikken. Situasjonen minnet om en borgerkrig, hvor over 1000 mennesker døde under opptøyer og omkring 300 000 mennesker ble drevet på flukt. Begge sider ble beskyldt for å ha startet den voldelige konflikten. I etterkant ble det samlet en ekspertkomite som skulle produsere et forslag til en ny grunnlov som trådde i kraft i 2010.

Siden 2011 har Kenya vært en del av Den afrikanske unions styrker i Somalia, og har siden den gang blitt utsatt for flere store terrorangrep innenfor sine egne grenser som represalier fra terrorgruppen al-Shabaab.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kenya ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Kenya er et representativt demokrati med presidentstyre. Presidenten er statsoverhode, utnevner ministere og leder regjeringen. Presidenten og visepresidenten i landet velges ved direkte valg hvert femte år, og kan kun sitte to perioder. Den lovgivende makt er lagt til både regjeringen og parlamentet. Etter landets nye grunnlov fra 2010 ble mye av makten desentralisert slik at hvert fylke har større bestemmelsesevne. Kenya har 47 fylker som alle har en guvernør og en fylkesforsamling.

Det bor rundt 40 ulike folkegrupper i Kenya som lenge har levd i harmoni med hverandre, men motsetninger mellom de ulike gruppene har i nyere tid resultert i vold. Etnisk tilhørighet spiller ofte en stor rolle i politikken, og velgerne stemmer gjerne etter etnisk tilhørighet. Videre er partisystemet svakt; det er ikke uvanlig at politikere skifter parti, at partier splitter opp eller at nye allianser dannes før valg. Korrupsjon er utbredt og Kenya regnes kun som et delvis fritt demokrati. Uroligheter, vold og mistro preger politikken.

Landets siste valg i 2017 ble annullert av høyesterett og det påfølgende omvalget ble boikottet av opposisjonen. Opposisjonslederen utnevnte seg som "folkets president" i januar 2018. I mars 2018 gikk den seirende presidenten og opposisjonslederen sammen i en avtale om samarbeid. Dette har bedret situasjonen noe, men landet har fremdeles sterke politiske spenninger.

Menneskelig utvikling

12

142 av 188

Kenya er nummer 142 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I forhold til de fleste afrikanske land hadde Kenya en sterk økonomi da landet ble selvstendig i 1963. 1980-årene bød på flere økonomiske problemer grunnet politisk vanstyre, mangel på dyrkbar jord og høy befolkningsvekst. I moderne tid har det vært store forskjeller mellom en liten velstående overklasse og det fattige, ofte jordløse, flertallet av folket. De siste tiårene har økonomien sakte, men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon og manglende modernisering utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske utvikling. Over en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen.

De fleste kenyanere jobber med jordbruk, og det sentrale høylandet er en av de mest suksessrike regionene for landbruksproduksjon i Afrika. Kenya eksporterer te, grønnsaker, blomster og kaffe. Kenyas avhengighet av jordbruket har gjort landet sårbart for ustabilt vær og svingninger i verdensmarkedsprisen på te og kaffe. I dag bidrar jordbruket med omtrent en tredjedel av landets bruttonasjonalprodukt. Tjenestesektoren er økonomiens andre viktigste næring, og turisme til landet er viktig. Kenya har lenge vært offer for sosial uro og terroristangrep, og den uforutsigbare og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen skaper trøbbel for turismenæringen.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. Informasjon om grad av demokrati, korrupsjon og menneskerettigheter er hentet fra Freedom House, Transparency International og Human Rights Watch.

FN-rollespill   

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2021/22 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Irans konflikt med USA og Israel, og atomvåpenspørsmålet). Kenya er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.   

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet    

Kenya er et relativt stabilt land med en av Øst-Afrikas sterkeste økonomier. Landet har likevel sikkerhetsutfordringer, og har i nyere tid vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Handel, turisme og utvikling av infrastruktur er viktig for Kenya. 

Kenya er medlem av flere internasjonale organisasjoner, blant annet Verdensbanken, Den afrikanske union (AU) og Det østafrikanske felleskapet. Kenya er også, sammen med mange andre land, med i en felles avtale med EU, den såkalte Cotonou-avtalen.   

Afrikansk enhet er viktig for Kenya. Landet er i FN-sammenheng ofte den som samordner posisjoner med AU og er med på felles uttalelser. I FNs sikkerhetsråd er Kenya i tillegg en del av A3 - et uformelt samarbeid mellom de tre afrikanske landene som til enhver tid sitter som ikke-permanente medlemmer. Dette samarbeidet har utviklet seg over tid, da flere afrikanske land har sett behovet for å snakke med en stemme i saker som omhandler Afrika og afrikanske interesser.  

Kenya er også medlem i  Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAM) sammen med blant andre Iran, India, Gabon, Ghana og De forente arabiske emirater. 

Landet har nære forbindelser med Storbritannia og USA, både når det gjelder forsvar og økonomi. Landene samarbeider blant annet om bekjempelse av al-Shabaab, en opprørsgruppe i nabolandet Somalia som har begått terrorangrep i Kenya.  

Samtidig som Kenya er opptatt av å samarbeide med land i Afrika som sympatiserer med palestinerne, har Kenya et utstrakt samarbeid med Israel, både politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig. For Israel er Kenya en inngangsport til Afrika og en buffer mot andre land i regionen som måtte være kritiske til Israel. Kenya tjener på det nære forholdet til Israel gjennom samarbeid om blant annet teknologi, energiproduksjon og våpen. 

Kenya både kjøper og selger varer til Kina, som har gått inn med store lån og investeringer i landet. Handel og skipsfart er viktige spørsmål for Kenya som baserer store deler av sin økonomi på import og eksport av varer.   

Tips    

Kenya støtter varmt oppunder atomavtalen med Iran. I Sikkerhetsrådet har Kenya sagt at avtalen kan bli veldig viktig for atomnedrustning i verden, og for stabilitet og fred i Midtøsten. Men for at det skal skje, må alle partene til avtalen etterleve sine forpliktelser, samtidig som naboland i regionen legger til rette for at avtalen blir overholdt. 

Kenya er generelt for nedrustning av atomvåpen. I FNs generalforsamling i oktober 2020, var Kenyas president Uhuru Kenyatta bekymret for at atomvåpenarsenaler rundt om i verden moderniseres og globale avtaler svekkes, samtidig som det går altfor sakte fremover med atomvåpenmaktenes nedrustningsarbeid.   

Kenya er part i flere avtaler om nedrustning og ikke-spredning, blant annet Ikkespredningsavtalen. Sammen med 41 andre land i Afrika er Kenya også del av en atomvåpenfri-sone i Afrika, som følge av at de er part i Pelindaba-trakaten som ble signert i 1996.   

Pelindaba-traktaten har i likhet med traktaten som etablerer den atomvåpenfrie sonen i Latin-Amerika, tilleggsprotokoller som gjelder atomvåpenstatenes forpliktelser innenfor sonen. Atomvåpenstatene skal blant annet ikke utplassere våpen, eller bruke sonen til testing, utskytning eller lagring av våpen. Dessverre er det ikke alle atomvåpenstater som har signert disse protokollene.   

Bakgrunnen for den atomvåpenfrie sonen i Afrika var blant annet at Frankrike testet sine atomvåpen i Sahara i 1961, noe afrikanske land ønsket å unngå at skulle skje igjen. Landene ønsket også å hindre at områder i Afrika ble brukt til å stasjonere og transportere atomvåpen. Sør-Afrikas atomvåpenprogram ble utviklet på 70-tallet (og avviklet i 1989),  og Pelindaba-traktaten var å unngå at flere av landene i Afrika utviklet atomvåpen. Kenya er positive til en atomvåpenfri-sone i Midtøsten.  

Kenya var blant 127 stater som støttet det humanitære initiativet (“humanitarian pledge”) i årene 2015–2016, som hadde som formål å stigmatisere og forby atomvåpen på grunn av deres ødeleggende konsekvenser for menneskeheten.   

Kenya har også i uttalelser fremhevet at økonomiske midler som i dag brukes på atomvåpen, med fordel kan bli brukt til utvikling i verden og arbeid med å nå FNs bærekraftsmål.    

Kenya stemte i 2017 for Avtalen om forbud mot atomvåpen i FNs generalforsamling, men har foreløpig ikke signert eller ratifisert avtalen.  

Kart

Statistikk

Statistikk for Kenya på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

54 985 702

mennesker i Kenya

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 2

3,3

barn per kvinne i Kenya

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn dør per 1000 levendefødte i Kenya

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 024

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kenya

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

av 10 personer er underernærte i Kenya

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

3

0,42

tonn CO2-utslipp per person i Kenya

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kenya

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Kenya

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kenya

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Kenya

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,518

GII-indeksen i Kenya

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kenya

Abonner på nyhetsbrev: