[[suggestion]]
Kenya
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nairobi

Etniske grupper

Kikuyu 17%, luhya 14%, kalenjin 13%, luo 11%, kamba 10%, somali 6 %, kisii 6%, andre afrikanske stammer 9%, ikke-afrikanere (asiatere, europeere, arabere) 9% (2014)

Språk

Engelsk (offisielt), kiswahili (offisielt), flere urspråk

Religion

Protestanter 48%, andre kristne 12%, katolikker 23%, muslimer 11%, tradisjonalister 2%, andre 2%, ingen religion 2% (2009)

Innbyggertall

53 771 296 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

580 370 km2

Myntenhet

Kenyansk shilling

BNI pr innbygger

3 155 PPP$

Nasjonaldag

12. desember

Andre landsider

Geografi

Landskapet i Kenya er variert. Sør i landet finnes savannelandskap, i vest finnes tropisk regnskog, mens ørken preger landskapet i nord. Kenya er del av den store afrikanske Riftdalen, "Great Rift Valley". Langs kanten av Riftdalen finner man høye fjell, blant annet Mount Kenya.

Klimaet i Kenya varierer med landskapet. Langs kysten er klimaet tropisk, med høye temperaturer året rundt. På høysletten er det jevnt over litt kaldere, med tydeligere skiller mellom årstidene. De lavtliggende områdene rundt Viktoriasjøen oversvømmes med ujevne mellomrom, mens ørkenområdene i nord opplever tørkeperioder.

Kenya har svært dårlig vannkvalitet og store områder på landsbygda har ikke tilgang på rent vann i det hele tatt. Ulovlig hugging av den tropiske skogen vest i landet har ført til at den dyrkbare jorden skylles vekk med regn og flom. Global oppvarming og klimaendring påvirker Kenyas klima, der tørke og flom har blitt vanligere og er stadig mer alvorlig.

Historie

I Kenya har man funnet noen av de eldste levningene etter mennesker, og funn etter bosetninger opp gjennom historien. Folk har livnært seg som jegere og bønder opp gjennom.

Da arabiske handelsmenn slo seg ned langs østkysten av Afrika på 700-tallet og startet handel med afrikanske handelsmenn i innover på kontinentet påvirket dette i stor grad innbyggerne i Kenya. Språket swahili og religionen islam spredte seg langs handelsveiene. På 1500-tallet kom portugisere til landet, invaderte byene langs kysten og opprettet en handelsvei til India. Kysten ble et viktig sentrum for slave- og varehandel.

Da de europeiske stormaktene delte det afrikanske kontinentet mellom seg under Berlinkonferansen 1884-1885, sikret Storbritannia seg Kenya. Britene etablerte handelsstasjoner og plantasjer. I 1920 ble den britiske kolonien Kenya formelt opprettet. Lokalbefolkningen ble sterkt undertrykt, og de britiske koloniherrene oppfordret briter og andre europeere til å bosette seg i landet. Dette skapte konflikter om fordeling av jordeiendom, noe som fortsatt preger landet. Kun hvite fikk lov til å eie land, og lokalbefolkningen manglet helt grunnleggende rettigheter. Fra 1952-1956 led landet under Mau Mau-opprøret. Dette var fredelige krav om at lokalbefolkningen skulle få tilgang på jord, som endte i væpnet opprør mot hvite innbyggere. Britene slo hardt ned å opprørene.

Kenya ble selvstendig i 1963. Året etter ble landet en republikk under ledelse av partiet Kenya African National UNION (KANU). I praksis har det vært et ettpartisystem med kun to ledere fra 1963 til 2002. Kritikk mot regimet ble slått hardt ned på, opposisjonen undertrykt og opposisjonspartier forbudt. Etter den kalde krigens slutt fikk regimet i Kenya problemer med å holde på makten, blant annet på grunn av internasjonal krav om demokratisering og kritikk for brudd på menneskerettighetene. I 1991 gikk regimet med på å innføre flerpartisystem, og under valget 2002 tapte KANU makten for første gang.

Valget i 2007 førte til nærmere borgerkrigslignende tilstander mellom etniske grupper, og over 1000 mennesker døde i opptøyer og 300 000 mennesker ble drevet på flukt.  Presidenten Uhuru Kenyatta og visepresidenten ble senere stilt for den internasjonale kriminaldomstolen (ICC) for medvirkningen, men vant likevel neste valg i 2013.

Siden 2011 har Kenya vært en del av Den afrikanske unions styrker i Somalia, og har siden den gang blitt utsatt for flere store terrorangrep innenfor sine egne grenser som represalier fra terrorgruppen al-Shabaab.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kenya ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Kenya er en republikk. Landet fikk en ny grunnlov i 2010, som skal fordele makten bedre samt styrke rettsvesenet. Presidenten leder regjeringen, utnevner ministre og er statens formelle overhode. Presidenten og visepresidenten i landet velges hvert femte år. Presidenten kan ikke velges for mer enn to femårsperioder. Kenya har 47 fylker som alle har en guvernør og en fylkesforsamling.

Det kenyanske partisystemet er svakt, og etnisk tilhørighet spiller ofte en stor rolle i politikken. Partisplittelser er vanlige, og det er ikke uvanlig at politikere bytter parti. Det er heller ikke uvanlig at det dannes nye partier og allianser før valg. Korrupsjon er utbredt. Uroligheter, vold og mistro preger politikken. Landets siste valg i 2017 der Kenyatte utropte seg som vinner, ble annullert av høyesterett og omvalget ble boikottet av opposisjonen. Opposisjonslederen Rahila Odinga utnevnte seg som "folkets president" i januar 2018. I mars 2018 gikk Kenyatta og opposisjonlederen Rahila Odinga sammen i en avtale om samarbeid. Dette har bedret situasjonen noe, men landet har fremdeles sterke politiske spenninger. 

Det bor rundt 40 ulike folkegrupper i Kenya. Nesten to tredjedeler av innbyggerne tilhører noen av de største folkegruppene i landet: kikuyu, luhya, kalenjin, lou og kamba. De ulike folkegruppene i Kenya har lenge levd i harmoni med hverandre, men motsetninger mellom de ulike gruppene har i nyere tid resultert i vold. Halve den kenyanske befolkningen er under 19 år.

Menneskelig utvikling

11

144 av 186

Kenya er nummer 144 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I forhold til de fleste afrikanske land hadde Kenya en sterk økonomi da landet ble selvstendig i 1963. 1980-årene bød på flere økonomiske problemer grunnet politisk vanstyre, mangel på dyrkbar jord og høy befolkningsvekst. I moderne tid har det vært store forskjeller mellom en liten velstående overklasse og det fattige, ofte jordløse, flertallet av folket. De siste tiårene har økonomien sakte men sikkert bygget seg opp igjen, men korrupsjon og manglende modernisering utgjør fortsatt store hindringer for landets økonomiske utvikling. Store deler av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen og Kenya er avhengig av internasjonal bistand.

De fleste kenyanere jobber med jordbruk. Kenya eksporterer te, grønnsaker, blomster og kaffe. Kenyas avhengighet av jordbruket har gjort landet sårbart for ustabil nedbør og svingninger i verdensmarkedsprisen på te og kaffe. I dag bidrar jordbruket med omtrent 25 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Tjenestesektoren står for over 60 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og turisme er en viktig næring. Kenya er også et viktig mellomland for handel med nabolandene.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Kenya på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

53 771 296

mennesker i Kenya

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 2

3,3

barn per kvinne i Kenya

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

barn dør per 1000 levendefødte i Kenya

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 155

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kenya

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 9 4 5
6 7 8 9 10

2,9

av 10 personer er underernærte i Kenya

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,31

tonn CO2-utslipp per person i Kenya

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kenya

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kenya

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kenya

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Kenya

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,545

GII-indeksen i Kenya

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kenya

Abonner på nyhetsbrev: