[[suggestion]]
Kongo, Den demokratiske republikken
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kinshasa

Etniske grupper

Over 200 ulike afrikanske stammer: Mongo, luba, kongo (bantu-stammer) og mangbetu-azande 45%, andre afrikanske stammer 55%

Språk

Fransk (offisielt), lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion

Katolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre/uspesifisert/ingen 10%

Innbyggertall

81 340 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

2 344 860 km2

Myntenhet

Kongolesiske franc

BNI pr innbygger

1 147 PPP$

Nasjonaldag

Uavhengighetsdag 30 juni

Andre landsider

Geografi

DR Kongo er det nest største landet i Afrika. Landet opptar store deler av Afrikas innland, og har en kort kystlinje ved Kongoflodens munning ut i Atlanterhavet i vest. Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i landet. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever hyppige tordenvær og har verdens nest største regnskog.

Klimaet er tropisk med høy luftfuktighet og en relativt høy temperatur året rundt. De to tredjedelene av landet som ligger sør for ekvator har regntid mellom november og mars, samtidig som det er tørketid nord for ekvator. De sentrale områdene langs ekvator har mindre forskjeller mellom årstidene. Det er store lokale variasjoner og enkelte områder har doble perioder med regntid og tørketid. De største miljøproblemene knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging grunnet dårlig utbygget infrastruktur og avhengighet av tre til brensel.

Historie

For mer enn 2000 år siden begynte flere folkegrupper å bosette seg i DR Kongo, og fra 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. I 1482 ankom portugisere DR Kongo som de første europeerne, og europeisk utnyttelse av befolkningen og naturressursene i landet startet. År 1878 sendte Kong Leopold II av Belgia amerikaneren Stanley for å utforske Kongo ytterligere, opprette handelsstasjoner og treffe lokale høvdinger. Utover på 1800-tallet ble tusener av mennesker fanget som slaver, og de lokale kongedømmene gikk under etter hvert som handelen med mennesker og mineraler vokste i omfang.

Kong Leopold II overtok i 1884 DR Kongo som sin personlige eiendom, og tilranet seg enorme rikdommer gjennom brutal utnyttelse. Mellom fem og ti millioner mennesker mistet livet som følge av kong Leopolds styre under kolonitiden. Da grusomhetene ble avslørt, måtte kongen gi fra seg kontrollen til det belgiske parlamentet. Dette skjedde i 1908, og landet fikk navnet Belgisk Kongo. Belgisk Kongo ble selvstendig i 1960.

I 1965 grep generalen Joseph Mobuto makten, byttet navn til Mobuto Sese Seko, og omdøpte landet til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og landet utviklet seg til et kleptokrati der presidenten og hans nærmeste ranet til seg store deler av landets verdier. I 1996 startet det opprør mot Sese Seko som endte med at han i 1997 ble avsatt ved statskupp. Maktskiftet utløste en ny og større krig der åtte afrikanske land og over 25 væpnede grupper kjempet. Flere millioner mennesker mistet livet i krigen som formelt ble avsluttet i 2003. Lokale kriger og konflikter preger fortsatt DR Kongo.

Økologiske fotavtrykk

3

0,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Den demokratiske republikken ville vi trenge 0,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

DR Kongo er en republikk som ledes av en president. Presidenten er statssjef og velges for femårsperioder. Statsministeren og regjeringen velges av presidenten etter anbefaling fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Parlamentet velges for fire år av gangen, og består av en nasjonalforsamling og et senat. Statsministeren og presidenten deler den utøvende makten, og den lovgivende makt ligger i parlamentet. I dag finnes det rundt 450 registrerte politiske partier i landet, flertallet av disse har en etnisk eller regional identitet. Ofte er partiene bygget opp rundt sterke ledere.

DR Kongo preges av uroligheter og en rekke grupper kriger mot hverandre, spesielt øst i landet. Et svakt og korrupt statsapparat og dårlig utbygd infrastruktur gjør det vanskelig å holde kontroll. FN-styrken MONUSCO samarbeider med regjeringen med håp om å skape stabilitet i landet. Joseph Kabila var president i DR Kongo i perioden 2001-2019. Etter et kontroversielt presidentvalg i slutten av 2018, ble Felix Tshisekedi erklært som vinner i januar 2019. Han er den første opposisjonskandidaten til å vinne et presidentvalg i DR Kongo siden landet ble selvstendig i 1960.    

Menneskelig utvikling

9

176 av 186

Kongo, Den demokratiske republikken er nummer 176 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tross enorme naturressurser er DR Kongo et av de fattigste landene i verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Mange av de økonomiske problemene skyldes den belgiske koloniadministrasjonens oppbygging av ensidige økonomiske strukturer, der de tømte landet for verdifulle ressurser. Mobuto Sese Sekos mangeårige politiske vanstyre har også ført med seg alvorlige økonomiske konsekvenser. Siden krigens slutt har det vært høy økonomisk vekst i landet, men dårlig infrastruktur, korrupsjon og et dårlig fungerende rettsvesen har hemmet veksten.

Gruvedrift står for 70 prosent av DR Kongos eksportinntekter. Diamanter, gull, kobber, kobolt, treprodukter, kaffe og råolje er også viktige eksportvarer. Grunnet høy avhengighet av inntekter fra gruvedrift var DR Kongo et av de afrikanske landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. De siste årene har Kina investert mer og mer i infrastruktur og sykehus i DR Kongo, mot gunstige avtaler om utvinning av kobber og kobolt.

Kart

Statistikk

Statistikk for Kongo, Den demokratiske republikken på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

89 561 403

mennesker i Kongo, Den demokratiske republikken

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 4

5,5

barn per kvinne i Kongo, Den demokratiske republikken

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85

85

barn dør per 1000 levendefødte i Kongo, Den demokratiske republikken

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,06

tonn CO2-utslipp per person i Kongo, Den demokratiske republikken

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
7 7 8 9 10

5,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kongo, Den demokratiske republikken

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 3
6 7 8 9 10

4,3

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kongo, Den demokratiske republikken

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 147

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kongo, Den demokratiske republikken

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Kongo, Den demokratiske republikken

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kongo, Den demokratiske republikken

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9

er forventet antall år i skolen i Kongo, Den demokratiske republikken

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,655

GII-indeksen i Kongo, Den demokratiske republikken

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kongo, Den demokratiske republikken

Abonner på nyhetsbrev: