[[suggestion]]
Kongo, Republikken
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brazzaville

Etniske grupper

Kongolesere 40,5%, teke 16,9%, Mbochi 13,1%, sangha 5,6%, andre 29,5% (2015)

Språk

Fransk (offisielt), lingala, monokutuba, kikongo og andre lokale språk og dialekter

Religion

Katolikker 33,1%, protestanter 19,9%, andre kristne 22,3% salutister 2,2%, muslimer 1,6%, kimbaguister 1,5%, andre 8,1%, ingen 11,3% (2010)

Innbyggertall

5 261 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

342 000 km2

Myntenhet

CFA-franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

5 717 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Republikken Kongo ligger midt i Afrika. Store deler av landet består av skog, og er derfor ganske tynt befolket. Nord i landet finnes det regnskog. I øst finnes åser og fjell og vegetasjonen er mer sparsom i disse områdene. Lengst sør i landet finner man den fruktbare og gresskledte Niaridalen. Langs grensen mot Den demokratiske republikken Kongo (DR-Kongo) renner elven Ubangi, som helt i sør bytter navn til Kongoelven. Nær utløpet i Atlanterhavet passerer elven hovedstaden Brazzaville.

Ekvator skjærer tvers igjennom Kongo, noe som sikrer et stabilt klima. Klimaet er fuktig og varmt, og temperaturen ligger på rundt 25 grader året rundt. Nord for ekvator kommer regntiden mellom april og oktober, og tørkeperioden varer fra november til mars. Sør for ekvator er det motsatt. Regnskogen i landet er stor, men er under press fra kommersiell tømmerdrift og fra bønder som svir av skog fordi de trenger jord.

Historie

Opprinnelig var området som i dag er Republikken Kongo befolket av et jeger- og sankersamfunn. Rundt år 1400 oppstod kongeriket Kongo som strakte seg over områder vi i dag kjenner som Republikken Kongo og Angola, samt deler av Den demokratiske republikken Kongo. Etter press fra andre kongedømmer ble kongeriket redusert til en liten stat i dagens Angola i løpet av 1600-tallet. Da oppstod det nye kongeriker innad Republikken Kongo. År 1880 gikk en fransk oppdager i land i Kongo. Han inngikk en avtale som ga Frankrike den nordlige delen av landet. Dette førte til at Belgia ønsket å få tak i landet sør for kongoelven; det som i dag er Den demokratiske republikken Kongo. Under Berlinkonferansen i 1884 ble Frankrike tildelt koloniområdet Fransk Kongo. Franskmennene utnyttet Fransk Kongo for elfenben, slaver og gummi. Tvangsarbeid ble innført og kolonien ble plyndret for naturrikdommer. Flere tusen flyktet fra brutaliteten i Belgisk Kongo til Fransk Kongo, men endte med å flykte tilbake da forholdene var minst like brutale der. Det blir anslått at folketallet ble halvert som et resultat av undertrykking og utbytting som fant sted under kolonitiden.

Kongo ble selvstendig fra Frankrike i 1960. De første tiårene etter selvstendigheten var preget av politisk uro. I 1964 ble det radikale Mouvement national de la révolution (MNR) stiftet, som det eneste tillatte partiet. Det var store politiske motsetninger og mye misnøye i landet. I 1968 var det militærkupp og det marxistisk-leninistisk Kongolesiske arbeiderpartiet (PTC) overtok makten, noe som banet veien for fullt militært styre. Ved inngangen til 1990-tallet begynte landets demokratiseringsprosess, ettpartisystemet ble opphevet og mange nye partier ble stiftet.

I 1997 brøt det ut borgerkrig da tropper tilhørende president Sassou-Nguesso gjorde opprør. Opprøret ble slått ned av regjeringsstyrker, og spenningen fortsatte. Krigen hadde politiske grunner, men spilte også på etniske skiller, og ulike militsgrupper tok livet av sivile på grunnlag av etnisk tilhørighet. Flere land gikk inn og støttet de ulike sidene i krigen. Borgerkrigen varte frem til 1999, og krigen ødela landets infrastruktur, økonomi, skoler og jordbruk. Titusentalls mennesker døde under krigen, og rundt 800 000 mennesker måtte flykte. I 2000 inngikk partene en fredsavtale. Fredsavtale til tross, væpnede sammenstøt fortsatte. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner fastslo etter krigens slutt at alle sider hadde vært ansvarlige for grove brudd på menneskerettighetene, ved bruk av henrettelser, tortur og voldtekt som våpen i krig. Sassou-Nguesso har vunnet alle valg siden borgerkrigen. I 2002 fikk landet en ny grunnlov der presidenten fikk mye makt. Det har vært knyttet uro til landets politiske valg, og menneskerettighetsorganisasjonen OCDH har rapportert om en rekke uregelmessigheter i forbindelse med valgene.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Republikken ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

De politiske institusjonene i Kongo er bygd etter fransk modell. Presidenten er statssjef, har mye makt og velger regjeringens ministre og høyere tjenestemenn innenfor militæret. I følge grunnloven velges presidenten for fem år, og kan ikke sitte mer enn tre perioder. Kongos befolkning består av omtrent 50 ulike etniske grupper. I grunnloven står det at politiske partier ikke skal være basert på etnisk, geografisk eller religiøs tilhørighet. Tross dette vender de fleste av landets 240 politiske partier seg til en viss folkegruppe eller velgere fra et bestemt område, noe som forsterker motsetningene mellom de ulike etniske gruppene.

Siden uavhengigheten fra Frankrike har det vært flere urolige perioder i Kongo. Langvarig politisk uro, korrupsjon og borgerkrig er viktige årsaker til at det er slik. Borgerkrigen i 1997-1999 pådro landet store ødeleggelser og gjennoppbyggingen av landet foregår fortsatt. To av tre kongolesere har ikke tilgang til rent vann. Alvorlige sykdommer som malaria, tuberkulose og AIDS er vanlige.

Menneskelig utvikling

12

134 av 186

Kongo, Republikken er nummer 134 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I løpet av de siste 30 årene har økonomien og næringslivet i Kongo gjennomgått store forandringer. Landet har gått fra å være avhengig av landbruk og tømmerhogst til å bli en betydelig oljeeksportør. Utnyttelse av landets rike oljereserver begynte allerede før landet ble selvstendig, men skjøt for alvor fart på 1980-tallet. I dag står denne sektoren for mer enn 50% av landets bruttonasjonalprodukt, selv om sektoren kun gir arbeid til 1% av befolkningen.

Kongo er rikt på mange ressurser, først og fremst naturgass, gull, diamanter, bly, kobber, sink og skog. Tross mange gode forutsetninger i naturressursene, lever de fleste kongolesere i fattigdom. Størstedelen av oljeindustrien styres av utenlandske selskaper, og korrupsjon er utbredt i bransjen. Avhengigheten av inntekter fra oljen gjør landet svært sårbart for endringer i det internasjonale oljemarkedet. Kongo er fremdeles avhengig av bistand, og særlig Frankrike bidrar. Mye av utenlandsgjelden har blitt avskrevet, men Pengefondet har stilt krav om bedre kontroll på pengebruken og en mer bestemt tilnærming til fattigdomsbekjempelse. Nye store satsninger på infrastruktur ble påbegynt i 2012 - veier, kraftverk og telekommunikasjon ble satt i gang med penger fra Kina. 

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Kongo, Republikken på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 518 087

mennesker i Kongo, Republikken

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 1

4,2

barn per kvinne i Kongo, Republikken

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

50

barn dør per 1000 levendefødte i Kongo, Republikken

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 717

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kongo, Republikken

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 0
6 7 8 9 10

4,0

av 10 personer er underernærte i Kongo, Republikken

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

6

0,65

tonn CO2-utslipp per person i Kongo, Republikken

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kongo, Republikken

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kongo, Republikken

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,579

GII-indeksen i Kongo, Republikken

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kongo, Republikken

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9

er forventet antall år i skolen i Kongo, Republikken

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kongo, Republikken

Abonner på nyhetsbrev: