[[suggestion]]
Kongo, Republikken

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brazzaville

Etniske grupper

Kongolesere 41%, teke 17%, Mbochi 13%, sangha 6%, andre 23% (2015)

Språk

Fransk (offisielt), lingala, monokutuba, kikongo og andre lokale språk og dialekter

Religion

Katolikker 33%, protestanter 20%, andre kristne 22%, salutister 2%, muslimer 2%, kimbaguister 2%, andre 8%, ingen 11% (2010)

Innbyggertall

5 518 087 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

342 000 km2

Myntenhet

CFA-franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

3 617 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Republikken Kongo ligger midt i Afrika. Skog dominerer store deler av landet, og Kongo er derfor ganske tynt befolket. Nord i landet finnes regnskogen. I øst finnes åser og fjell og vegetasjonen er mer sparsom i disse områdene. Lengst sør i landet finner man den fruktbare og gresskledte Niaridalen. Langs grensen mot Den demokratiske republikken Kongo (DR-Kongo) renner elven Ubangi, som helt i sør bytter navn til Kongoelven. Nær utløpet i Atlanterhavet passerer elven hovedstaden Brazzaville.

Ekvator skjærer tvers igjennom Kongo, noe som sikrer et stabilt klima. Klimaet er fuktig og varmt, og temperaturen ligger på rundt 25 grader året rundt. Nord for ekvator kommer regntiden mellom april og oktober, og tørkeperioden varer fra november til mars. Sør for ekvator er det motsatt. Regnskogen i landet er stor, men er under press fra kommersiell tømmerdrift og fra bønder som svir av skog for å dyrke mat på jorda.

Historie

Opprinnelig var området befolket av et jeger- og sankersamfunn. Rundt år 1400 oppstod kongeriket Kongo som strakte seg over områder vi i dag kjenner som Republikken Kongo og Angola, samt deler av Den demokratiske republikken Kongo.

Portugisere kom til området på slutten av 1400-tallet og startet handel med lokalbefolkningen, spesielt om elfenben og mennesker. Slavehandel og jakten på slaver var intens i området og varte helt fram til 1800-tallet.  

Under Berlinkonferansen i 1884 ble Frankrike tildelt koloniområdet. Tvangsarbeid ble innført og kolonien ble plyndret for naturressurser som elfenben og gummi. Det blir anslått at folketallet ble halvert som et resultat av undertrykking og utbytting som fant sted under kolonitiden.

Kongo ble selvstendig fra Frankrike i 1960. I 1964 ble det stiftet et radikal parti, som det eneste tillatte partiet, og det var store politiske motsetninger og mye misnøye i landet. I 1968 var det militærkupp og et marxistisk-leninistisk overtok makten, noe som banet veien for fullt militært styre. Ved inngangen til 1990-tallet begynte landets demokratiseringsprosess, ettpartisystemet ble opphevet og mange nye partier ble stiftet.

I 1997 brøt det ut borgerkrig da tropper tilhørende president Sassou-Nguesso gjorde opprør. Krigen var politisk motivert, men spilte også på etniske skiller. Ulike militsgrupper tok livet av sivile på bakgrunn av etnisk tilhørighet. Flere land gikk inn og støttet de ulike sidene i krigen. Borgerkrigen varte frem til 2000, og krigen ødela landets infrastruktur, økonomi, skoler og jordbruk. Titusentalls mennesker døde under krigen, og rundt 800 000 mennesker måtte flykte.

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner fastslo etter krigens slutt at alle sider hadde vært ansvarlige for grove brudd på menneskerettighetene, ved bruk av henrettelser, tortur og voldtekt som våpen i krig.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Republikken ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

De politiske institusjonene i Kongo er bygd etter fransk modell. Presidenten er statssjef, har mye makt og velger regjeringens ministre og høyere tjenestemenn innenfor militæret. I følge den mye omstridte endringen av grunnloven i 2016 velges presidenten for fem år, og det finnes ikke lenger en øvre grense for antall gjenvalgte perioder. Kongos befolkning består av omtrent 50 ulike etniske grupper. I grunnloven står det at politiske partier ikke skal være basert på etnisk, geografisk eller religiøs tilhørighet. Tross dette vender de fleste av landets 240 politiske partier seg til en viss folkegruppe eller velgere fra et bestemt område, noe som forsterker motsetningene mellom de ulike etniske gruppene.

Sassou-Nguesso har vunnet alle valg siden borgerkrigen. Det har vært knyttet uro til landets politiske valg, og menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om en rekke uregelmessigheter i forbindelse med valgene. Borgerkrigen pådro landet store ødeleggelser og gjenoppbyggingen av landet foregår fortsatt. To av tre kongolesere har ikke tilgang til rent vann. Alvorlige sykdommer som malaria, tuberkulose og AIDS er vanlige.

Menneskelig utvikling

11

150 av 188

Kongo, Republikken er nummer 150 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I løpet av de siste 30 årene har økonomien og næringslivet i Kongo gjennomgått store forandringer. Landet har gått fra å være avhengig av landbruk og tømmerhogst til å bli en betydelig oljeeksportør. Tømmer er allikevel fremdeles en viktig del av landets økonomi.

Utnyttelse av landets rike oljereserver står for mer enn 50% av landets bruttonasjonalprodukt, selv om sektoren kun gir arbeid til 1% av befolkningen. Landets oljeutvinning er i stor grad eid av franske selskaper.

Kongo er rikt på mange ressurser, først og fremst naturgass, gull, diamanter, bly, kobber, sink og skog. Tross mange gode forutsetninger i naturressursene, lever de fleste kongolesere i fattigdom. Avhengigheten av inntekter fra oljen gjør landet svært sårbart for endringer i det internasjonale oljemarkedet. Også korrupsjon setter en stopper for økonomisk utvikling. Flere ganger har presidenten og andre vært under granskning for grov korrupsjon. Kongo er fremdeles avhengig av bistand, og særlig Frankrike er en viktig bidragsyter. Mye av utenlandsgjelden har blitt avskrevet, med krav om bedre kontroll på pengebruken og en mer bestemt tilnærming til fattigdomsbekjempelse. Nye store satsninger på infrastruktur ble påbegynt i 2012 - veier, kraftverk og telekommunikasjon ble satt i gang med penger fra Kina.

Kart

Statistikk

Statistikk for Kongo, Republikken på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 797 801

mennesker i Kongo, Republikken

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 1

4,2

barn per kvinne i Kongo, Republikken

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

45

barn dør per 1000 levendefødte i Kongo, Republikken

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 617

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kongo, Republikken

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 8 5
6 7 8 9 10

3,8

av 10 personer er underernærte i Kongo, Republikken

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2

1,35

tonn CO2-utslipp per person i Kongo, Republikken

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kongo, Republikken

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kongo, Republikken

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,564

GII-indeksen i Kongo, Republikken

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kongo, Republikken

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9

er forventet antall år i skolen i Kongo, Republikken

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kongo, Republikken

Abonner på nyhetsbrev: