[[suggestion]]
Kuwait

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kuwait

Befolkning

Kuwaitere 31 %, andre arabere 28 %, asiater 38 %, afrikanere 2 %, andre 1 % (2013)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer (offisiell) 77 %, kristne 17 %, andre/uspesifiserte 6 % (2013)

Innbyggertall

4 380 330 (2022)

Styreform

Monarki

Areal

17 818 km²

Myntenhet

Dinar à 1000 fils

BNI pr innbygger

58 056 PPP$

Nasjonaldag

25. februar

Andre landsider

Geografi

Kuwait ligger i et av verdens tørreste områder. Landet består av en bølgende sandslette med lave åser. De lave åskammene har en spesiell betydning; tyngdekraften gjør at råolje kan renne fra de høyereliggende oljefeltene ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Landets høyeste punkt, Mutlaryggen, ligger 306 m.o.h. Kuwait har ni øyer som tilhører landet. Av disse er det bare øya Faylakah som har fast bosetning. Kuwaitbukten, som er en del av Persiabukten, skjærer inn i landet. Bukten danner et stort og godt beskyttet havneområde. På fastlandet er det verken elver eller innsjøer.

Kuwait har et subtropisk ørkenklima med svært hete og tørre somre og kjølige vintre. Temperaturen om sommeren stiger ofte til 50 °C, mens den på vinteren kan synke ned til 0 °C. Det finnes nesten ingen vegetasjon, og dyrelivet er begrenset til insekter og reptiler. Det er ofte sandstorm. Mangel på ferskvann er et stort problem i Kuwait, men et av verdens største og mest moderne avsaltingsanlegg sørger for mye av landets vannforsyning. Kuwait har også problemer med luftforurensning.

Historie

Det har bodd mennesker i Kuwait i minst 4000 år. Det moderne Kuwait dateres vanligvis til 1600 eller 1700-tallet, da arabisktalende stammer innvandret fra andre deler av den arabiske halvøy. Det nåværende Al-Sabah-dynastiet ble opprettet i 1756. Landet var på denne tiden et handelssentrum i regionen, og befolkningen levde av handel og fiske.

For å unngå å bli innlemmet i det osmanske riket, inngikk landet en beskyttelsesavtale med Storbritannia i 1889. Under første verdenskrig ble Kuwait et britisk protektorat. Landet ble uavhengig fra Storbritannia i 1961. På 1970 – 1980-tallet var Kuwait det mest utviklede landet i regionen. Oljeutvinningen, som hadde startet allerede på 1930-tallet, hadde over tid gitt kuwaitere arbeid og mulighet til å bygge opp et stort velferdssystem.

Kuwaits historie preges av et anspent forhold til nabolandene. Irak gjorde krav på Kuwait flere ganger i løpet av 1900-tallet. I 1990 brøt Golfkrigen ut da Irak invaderte Kuwait. Invasjonen ble fordømt av det internasjonale samfunn, og USA-ledede styrker med FN-mandat befridde landet året etter.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 6

4,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kuwait ville vi trenge 4,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Kuwait er et monarki med emiren som statsoverhode. Landet har et folkevalgt parlament, men emiren har stor makt. Emiren utpeker statsministeren, som velger resten av regjeringen. Statsministeren er tradisjonelt et medlem av kongefamilien. Politiske partier er forbudt, men i parlamentet er det regjeringstro og opposisjonelle grupperinger. Dette har skapt politisk ustabilitet. Emiren har flere ganger oppløst parlamentet og nyvalg har blitt avholdt. Etter den arabiske våren har opposisjonen krevd at landet går i en demokratisk retning. Kvinners stilling har blitt særlig styrket etter at kvinner fikk stemmerett i 2005.

Kuwait har et mer åpent politisk system og en friere presse enn de fleste nabolandene. Samtidig er det forbudt å kritisere emiren, grunnloven, rettsvesenet og islam. I tillegg har opposisjonspolitikere blitt fratatt statsborgerskapet og fengslet. Rettsvesenet styres av emiren og dødsstraff og tortur forekommer.

Kuwait er et av de mest urbaniserte landene i verden, og nesten alle innbyggerne bor i Kuwait City. Bare en tredjedel av dem som bor i landet er kuwaitiske statsborgere. Resten er gjestearbeidere fra Asia og andre arabiske land, med få eller ingen rettigheter og sosiale goder.

Kuwait er medlem av FN og en rekke av FNs særorganisasjoner, samt blant annet WTO, Arabiske liga, OPEC og Golfrådet.

Menneskelig utvikling

16

48 av 188

Kuwait er nummer 48 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Kuwait er et land med høy levestandard og et godt utbygd velferdssystem for befolkningsandelen som ikke er fremmedarbeidere. Størsteparten av Kuwaits innbyggere jobber i den enorme offentlige sektoren. Sektoren har langt flere ansatte enn nødvendig. Dette gjør at fire femtedeler av det offentlige budsjettet går til lønninger og subsidier, men også at arbeidsledigheten i landet er lav.

Oljeindustrien dominerer den kuwaitiske økonomien, og står for over 90 prosent av statens inntekter. Dette var et problem i en periode med fallende oljepriser. Samtidig måtte landet finansiere den store offentlige sektoren. De senere årene har det foregått privatisering, foruten i olje- og gass-, og helse- og utdanningssektoren. Det er også lagt frem en plan for økonomisk utvikling, hvor det skal investeres i andre næringer enn olje og gass.

Kuwait har en åpen økonomi, med lave tollmurer og fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft. Landets viktigste eksportvare er olje. Samtidig importerer landet nesten alt annet. USA har lenge vært Kuwaits viktigste handelspartner, men landet samarbeider i økende grad med asiatiske land, som Sør-Korea, Japan, Kina og India.

Kart

Statistikk

Statistikk for Kuwait på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

4 310 108

mennesker i Kuwait

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i Kuwait

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

barn dør per 1000 levendefødte i Kuwait

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15

58 056

BNP per innbygger i PPP-dollar i Kuwait

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Kuwait

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1

21,17

tonn CO2-utslipp per person i Kuwait

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kuwait

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kuwait

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kuwait

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Kuwait

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,305

GII-indeksen i Kuwait

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kuwait

Abonner på nyhetsbrev: