[[suggestion]]
Laos
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vientiane

Etniske grupper

Lao 53.2%, khmou 11%, hmong 9.2%, phu tai 3.4%, thai 3.1%, makong 2.5%, katong 2.2%, lue 2%, akha 1.8%, andre 11.6 %, (det bor over 200 forskjellige etniske folkegrupper i Laos) (2015)

Språk

Lao (offisielt), fransk, engelsk, ulike minoritetsspråk.

Religion

Buddhister 64.7%, kristne 1.7%, ingen 31.4%, andre/uspesifisert 2.1% (2015)

Innbyggertall

6 961 210 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

236 800 km2

Myntenhet

Lao Kip

BNI pr innbygger

8 188 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

Laos er en innlandsstat som består av fjell, høyfjellsplatåer og jungel. Til sammen utgjør fjellandskapet rundt 70 prosent av landets areal. Elven Mekong renner fra nord til sør i landet. Størstedelen av befolkningen lever i de fruktbare områdene rundt elven. Den sørlige delen av landet består hovedsakelig av lavland og slettelandskap. I forhold til arealet har Laos Asias største skogreserver.

Udetonerte landminer og bomber fra Vietnamkrigen utgjør en stor miljøtrussel i Laos. De udetonerte sprengladningene krever både dyreliv og menneskeliv hvert år. I tillegg utgjør avskoging og svijordbruk store miljøproblemer for landet ettersom dette fører til jorderosjon og dårlig jordkvalitet.  

Historie

Laotiske folk bosatte seg, og opprettet små riker i områdene rundt Mekongelven på 800-tallet. Det første samlede laotiske kongedømmet, Lan Xang, ble imidlertid først opprettet på 1300-tallet. Kongedømmet fungerte som et lydrike (selvstendig rike delvis under kontrollen av et annet rike)i perioder, til andre større riker i Myanmar, Thailand og Vietnam. I 1893 ble Laos en del av Fransk Indokina. Da området ble okkupert av Japan under andre verdenskrig begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem. I 1954 ble Laos internasjonalt anerkjent som et selvstendig monarki.

Fra 1953 til 1975 ble Laos dratt inn i Vietnamkrigen. Landet ble benyttet som en slags hovedvei mellom nord og sør-Vietnam for de kommunistiske nord-vietnamesiske styrkene. For å stoppe de vietnamesiske styrkene ble Laos meget hardt bombet av det amerikanske militæret.

I 1975 ble den laotiske kongen tvunget til å abdisere, og det kommunistiske partiet tok makten. Landet ble omdøpt til «det laotiske folks demokratiske republikk», og kommunistpartiet har vært det eneste tillatte politiske partiet siden. Til tross for opptøyer, tidvis også terrorhandlinger, mot det kommunistiske regimet, har det kommunistiske styret vedvart.

Økologiske fotavtrykk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Laos ville vi trenge 1,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Laos har siden 1975 vært en kommunistisk ettpartistat. Den øverste utøvende myndigheten er presidenten. Han er også øverstkommanderende for militæret, utnevner regjeringen og ratifiserer lover. Kritikk mot det politiske systemet i Laos er forbudt. De få regimekritiske protestene som har funnet sted i senere tid har blitt slått brutalt ned.

Det laotiske samfunnet er preget av et anstrengt forhold mellom den største etniske folkegruppen, laotene, og landets mange minoriteter. En liten gruppe hmongfolk har blant annet drevet geriljakrig mot regimet siden 1975. Regimet har svart med å bombe hmongområder, og rundt en tredel av hmongfolket har måttet flykte.

Infrastrukturen og helsevesenet i Laos er dårlig utbygd, noe som særlig gjør livssituasjonen utenfor de største byene svært vanskelig. I tillegg er underernæring og manglende rent drikkevann svært utbredt på landsbygden. Kvinners stilling i samfunnet er avhengig av hvilken etnisk folkegruppe de tilhører. I de sørlige områdene av Laos har kvinnene generelt sett noe høyere stilling i samfunnet enn i nord. Laos er relativt tolerant når det kommer til LHBTI+, men likekjønnet ekteskap er ikke tillatt.

Menneskelig utvikling

12

136 av 188

Laos er nummer 136 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Laos er et av de fattigste landene i Asia. Landet er rikt på naturressurser som skog, mineraler og vannkraft. Mangel på infrastruktur, kapital og utdannet arbeidskraft har imidlertid ført til at naturressursene blir dårlig utnyttet. Etter den sosialistiske planøkonomien gradvis ble erstattet med markedsøkonomi på 1990-tallet, har landet hatt en viss økonomisk vekst. Blant annet har det ført til at industri- og tjenestesektoren har blitt utbygd. De største industriinvesteringene har forekommet rundt de største byene. Dette har bidratt til at de økonomiske forskjellene mellom by og landsby har økt.

Den viktigste næringen i Laos er jordbruk. Denne næringen sysselsetter over 70 prosent av befolkningen. Andre viktige industrier er tekstilindustri, gruvedrift og turisme. Den laotiske økonomien er fortsatt avhengig av bistand og lån fra utlandet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Laos på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

7 379 358

mennesker i Laos

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 4

2,5

barn per kvinne i Laos

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46

46

barn dør per 1000 levendefødte i Laos

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

8 188

BNP per innbygger i PPP-dollar i Laos

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Laos

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 6

2,66

tonn CO2-utslipp per person i Laos

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 9 8 9 10

6,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Laos

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Laos

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Laos

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i Laos

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,459

GII-indeksen i Laos

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Laos

Abonner på nyhetsbrev: