[[suggestion]]
Lesotho
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Maseru

Etniske grupper

Sotho 99.7%, europeere, asiatere og andre 0.3%

Språk

Sesotho (offisielt) (sør-sotho), engelsk (offisielt), zulu, xhosa

Religion

Protestanter 47.8% (pinsebevegelsen 23.1%, Lesotho evangelisk 17.3%, anglikansk 7.4%), katolikker 39.3%, andre kristne 9.1%, ikke-kristne 1.4%, ingen 2.3% (2014)

Innbyggertall

2 263 010 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

30 360 km2

Myntenhet

Lesothisk loti

BNI pr innbygger

2 705 PPP$

Nasjonaldag

4. oktober

Andre landsider

Geografi

Lesotho er et lite fjelland totalt omsluttet av Sør-Afrika på alle kanter. Hele landet ligger over 1000 meter over havet, og det høyeste fjellet er 3482 moh. Elven Oranje har skåret dype dalfører med fruktbar jord i vest. Klimaet er typisk innlandsklima med kalde vintre med nedbør og varme somre med tørke.

Mangel på dyrkbar jord og overbeite har ført til alvorlige jorderosjonsskader. Både plante- og dyrelivet har blitt utarmet. Skog finnes ikke lenger, men rasktvoksende tresorter som eukalyptus har blitt plantet for å motvirke jordødeleggelsen. Utbygging av vannkraftverk truer også store naturområder i landet.

Historie

Det har levd mennesker i Lesotho i over 50 000 år. De første innbyggerne var jegere og sankere fra san-folket. Fra 500 f.v.t. begynte flere bantutalende-folkeslag å bosette seg i området. Man vet svært lite om landets tidlige historie.

På 1800-tallet var det store konflikter og kriger i området, både blant de lokale folkene og med europeere (boere) som utvandret fra deres kolonier langs kysten. I et forsøk på å unngå de mange konfliktene i området, dannet sothohøvdingen Moshoeshoe I et kongedømme i 1830. For å beskytte seg mot boerne søkte kongedømmet støtte hos den britiske kolonimakten. Kongedømmet ble et britisk protektorat, og senere også en koloni. Kolonien, som da ble kalt Basutoland, hadde mye selvstyre. 

I 1966 ble landet selvstendig, og tok navnet Lesotho. Årene etter frigjøringen var preget av politisk uro. En rekke kupp fant sted, og kongen ble tvunget i eksil flere ganger. På slutten av 1990-tallet startet en prosess for å innføre demokratisk styresett. Den politiske uroen har imidlertid vedvart, og siden 2012 har nye opptøyer, og flere politiske attentater funnet sted.

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Lesotho ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Lesotho er et demokratisk monarki, der kongen har en symbolsk rolle. Den utøvende makten tilfaller en regjering styrt av en statsminister. Statsministeren og regjeringen blir valgt hvert femte år. De allmenne valgene blir ansett for å være lite demokratiske, og valgjuks er utbredt.

Partipolitikken i Lesotho er mer preget av sterke personligheter enn av ideologi. Blant annet har lokale høvdinger stor innflytelse. Fattigdomsbekjempelse, utbygging av velferdsstaten og infrastruktur er de viktigste politiske sakene.

Kvinners stilling i samfunnet er lav. Til tross for at diskriminering mot kvinner er forbudt ved lov, tjener kvinner i arbeidsmarkedet i gjennomsnitt en tredjedel av menn. Lesotho er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids-epidemien. Rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen er hiv-smittet. Dette fører til at mange barn blir født med hiv-smitte, og at mange blir foreldreløse i ung alder.

Menneskelig utvikling

10

164 av 188

Lesotho er nummer 164 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Lesotho har få naturressurser og bare ti prosent av jorda er dyrkbar. Til tross for dette livnærer rundt halvparten av innbyggerne seg av jordbruk. Siden årtusenskiftet har også diamantgruver og tekstilindustri blitt en viktig del av landets økonomi.

Økonomisk er landet svært avhengig av det store nabolandet som omslutter dem, og valutaen er knyttet til den sørafrikanske randen. Mange basutoer jobber i Sør-Afrika, og ettersom det har blitt vanskeligere å få jobb i nabolandets gruvenæring har arbeidsløsheten i Lesotho økt.

Vannkraft er den eneste store industrien. Næringe har likevel bare gavnet noen få av landets innbyggere, mens størstedelen av befolkningen fortsatt lever i stor fattigdom.

Turisme har også vært en viktig næring for landet, men den senere tids politiske urolighet har satt denne næringen i fare. Omtrent en av fem lever i absolutt fattigdom.

Kart

Statistikk

Statistikk for Lesotho på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

2 159 067

mennesker i Lesotho

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 9

3,0

barn per kvinne i Lesotho

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86

86

barn dør per 1000 levendefødte i Lesotho

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 705

BNP per innbygger i PPP-dollar i Lesotho

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 3 5
6 7 8 9 10

3,3

av 10 personer er underernærte i Lesotho

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 1

1,22

tonn CO2-utslipp per person i Lesotho

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Lesotho

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 9 4 5
6 7 8 9 10

2,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Lesotho

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Lesotho

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Lesotho

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,553

GII-indeksen i Lesotho

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Lesotho

Abonner på nyhetsbrev: